Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
MUSTAFA ASLAN

İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon Ve Sinema Bölümü
Sinema Anabilim Dalı


Yöksis Sayfası

Hakemli , ASLAN MUSTAFA , Milliyetçi Filmlerde Kadın Karakterler,Journal of Current Researches on Social Sciences,3,2019
Hakemli , ASLAN MUSTAFA , Türk Sinemasında Öteki Karakter: Üçüncü Sayfa Filminde Ötekilik,Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,9,2018
Hakemli , ASLAN MUSTAFA , SİNEMADA KADIN: BAŞKA DİLDE AŞK FİLMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME,SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ,1,2019
Hakemli , ASLAN MUSTAFA,AKICI TAYANÇ DİLEK , Tarkovsky’nin “Ayna”sına Yansıyan Bellek: Bellek Türleri, Özellikleri ve Süreçleri Açısından “Ayna” Filminin Analizi,Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi,12,2018
Hakemli , BERK MUSTAFA EVREN,ASLAN MUSTAFA , DÜNYA SİNEMASINDA ÖZEL EFEKT VE GÖRSEL EFEKT,Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,3,2018
Hakemli , YETİMOVA SERHAT,ASLAN MUSTAFA , Nuri Bilge Ceylan Sinemasının Uluslararası Basındaki Eleştirileri Üzerine Bir Söylem Analizi: Bir Zamanlar Anadolu’da Örneği,ASYA STUDIES,9,2018
Hakemli , ARSLAN HİCABİ,ASLAN MUSTAFA,ÖRNEK AYNUR , OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE DEMOKRATİK YAŞAM,YENİFİKİR,9,2017
Hakemli , ARSLAN HİCABİ,DİNGİL ALİ EMRE,TATAR ONUR,ASLAN MUSTAFA , Haber Toplama ve Yazma Teknigˆi Konusunda Alınan Egˆitimin Haberlere Yansıması: Aydın Yerel Basını O¨zelinde Yapılan C¸alıs¸ma,ELEKTRONİK MESLEKİ GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ,11,2016
Hakemli , DİNGİL ALİ EMRE,ARSLAN HİCABİ,ASLAN MUSTAFA,TATAR ONUR , CHANGE OF THEORETICAL PAGE DESIGN TRAINING IN LOCALNEWSPAPERS A SAMPLE OF AYDIN LOCAL PRESS,International Journal of Research In Social Sciences,10,2016
Hakemli , ASLAN MUSTAFA , Gerçekçi Sinema Perspektifinden Nuri Bilge Ceylan’ın Koza Kasaba ve MayısSıkıntısı Filmlerinin İncelenmesi,Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,11,2013
Uluslararası
Tam metin bildiri
ASLAN MUSTAFA
İzolasyonlar Altında Sinema Yapmak
Uluslararası İzolasyonlar
26.11.2012
Uluslararası
Tam metin bildiri
ASLAN MUSTAFA,DİNGİL ALİ EMRE,ÖRNEK AYNUR,ARSLAN HİCABİ
U¨NI·VERSI·TE GO¨RU¨NU¨RLU¨GˆU¨NU¨N ARTIRILMASI: ADNAN MENDERES U¨NI·VERSI·TESI·
Dönüşen Dünyada İletişimin Rolü
16.03.2018
Uluslararası
Tam metin bildiri
ARSLAN HİCABİ,ASLAN MUSTAFA,ÖRNEK AYNUR
DEMOKRASI·NI·N KESI·NTI·YE UGˆRADIGˆI OLAGˆANU¨STU¨ DO¨NEMLERDE 4. GU¨C¸ OLARAK BASININ ROLU¨: ADU¨ O¨GˆRENCI·LERI· O¨ZELI·NDE BI·R DEGˆERLENDI·RME
27 Mayıs 1960’tan 15 Temmuz 2016’a Darbeler, Gec¸mis¸ten Gu¨nu¨mu¨ze Darbe Olgusu ve Millet Egemenligˆi Ku¨ltu¨ru¨ Sempozyumu
01.12.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
ASLAN MUSTAFA
Sinemda Kadına Yönelik Şiddet: Madde 438 Filmi Analizi
Sinema ve Gençlik Kongresi
Uluslararası
Özet bildiri
TATAR ONUR,DİNGİL ALİ EMRE,ARSLAN HİCABİ,ASLAN MUSTAFA
Fotoğrafta Savaş ve Şiddetin Soyut Sunumu: Simon Norfolk
Medya ve Şiddet
28.10.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
ASLAN MUSTAFA
Bir Siyasal İletişim Yöntemi Olarak Sinema: İradenin Zaferi Filmi Örneği
Political Communication in Theory and Practice: Non-Western Approaches
17.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ASLAN MUSTAFA,SÖĞÜTLÜLER TÜRKER
Korkudan Doğan Haz: Türk Sinemasında Korku Filmleri Üzerine Bir Değerlendirme
International Conference on Cultural Informatics, Communication Media Studies
05.11.2018
Uluslararası
Özet bildiri
ASLAN MUSTAFA,ÇAN DOMRUK YETER
Safranbolu Mümtazlar Mansion As Acinematical Venue: Sample Movie “120”
XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences
31.07.2018 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ARSLAN HİCABİ,ASLAN MUSTAFA,TOPAL ASLIHAN,GÜREL DÖNÜK GİZEM
GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA KADIN VE ÇOCUK: ŞİDDET, TACİZ, TECAVÜZ, CİNAYET HABERLERİNİN MEDYA ETİĞİ AÇISINDAN TARTIŞILMASI
2.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
20.12.2017 Erişim Linki
Ulusal
Özet bildiri
ASLAN MUSTAFA,ESEN HALİM
Somut Olmayan Kültürel Mirasımız: Kıbrıs’taki Karagöz ve Kadın Figürler
Kültürel Miras ve Kadın Sempozyumu
12.05.2016 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ÖRNEK AYNUR,ARSLAN HİCABİ,ASLAN MUSTAFA
Çocuğun Sosyalleşmesinde Oyun Ve Oyuncağın Önemi Aydın İli Özelinde Bir Değerlendirme
2nd International Conference On The Changing World and Social Research
01.12.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
ESEN HALİM,ASLAN MUSTAFA
NATIONALIST DISCOURSE IN CINEMA AN ANALYSIS UPON RAMBO III AND VALLEY OF THE WOLWES PALESTINE FILM
13. INTERNATİONAL SYMPOSİUM
15.05.2015
SİNEMADA MİLLİYETÇİLİK VE ESTETİK: TÜRK SİNEMASINDAKİ MİLLİYETÇİ FİLMLERİN ANALİZİ , Bilimsel Kitap , Tümü,,ASLAN MUSTAFA,,Hiper Kitap2019,978-605-281
Temel Tasarım Kavramlarını Disiplinlerarası Okumak - I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sinema ve Hareket,ASLAN MUSTAFA,Aytekin, Alp, Behiç,Nobel2019,978-605-7895-69-1
İnterdisipliner Bir Bakışla İletişim Üzerine İncelemeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyaset ve Sinema İlişkisinde Terörizm: Hollywood Sinemasında İslamofobi Yansımaları,ASLAN MUSTAFA,Aslan, Mustafa,Literatür Akademia2019,978-605-337-199-1
Tarihi Aydınlatan Sinema , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk Sinemasında Tarih Filmlerinin Genel Görünüşü: 2007-2017 Yılları Arasında Vizyona Giren Filmler Üzerinden Bir İnceleme,ASLAN MUSTAFA,Yetimova, Serhat Aslan, Mustafa,Atlas Akademi2019,978-605-64978-3-4
International Public Relations Practices and Approaches , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Product Placement: Semiological Analysis of Turkish and Hollywood Films in 20016,ASLAN MUSTAFA,Tuncer, Umut, M.,Peter Lang2018,978-3-631-76091-8
Medya ve İletişime Diyalektik Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sinemada Kamusal/Özel Alan: ”Çocuklar Duymasın” Örneği,ASLAN MUSTAFA,Gezgin, Suat,Eğitim Yayınevi2018,978-605-7557-43-8
Research and Development on Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Use of Safranbolu Mumtazlar Mansion As A Cinematic Place.,ASLAN MUSTAFA,ÇAN DOMRUK YETER,Roman Dorczak Regina Lenart-Gansiniec Christian Ruggiero Mehmet Ali Icbay,Jagiellonian University Institute of Public Affairs2018,978-83-65688-33–0 Erişim Linki
Kültürel Miras ve Kadın , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Somut Olmayan Kültürel Mirasımız: Kıbrıs taki Karagöz ve Kadın Figürler,ASLAN MUSTAFA,ESEN HALİM,Şimşek, Gökçe Aslan, Mustafa Erdoğna, Dilşen Can, Ayten Erat, Birsen,Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları2017,978-975-8254-56-9