Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
MUSTAFA ASLAN

İletişim Fakültesi
Radyo Televizyon Ve Sinema Bölümü
Sinema Anabilim Dalı


Yöksis Sayfası

Hakemli , ARSLAN HİCABİ,ASLAN MUSTAFA,ÖRNEK AYNUR , OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE DEMOKRATİK YAŞAM,YENİFİKİR,9,2017
Hakemli , ARSLAN HİCABİ,DİNGİL ALİ EMRE,TATAR ONUR,ASLAN MUSTAFA , Haber Toplama ve Yazma Teknigˆi Konusunda Alınan Egˆitimin Haberlere Yansıması: Aydın Yerel Basını O¨zelinde Yapılan C¸alıs¸ma,ELEKTRONİK MESLEKİ GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ,11,2016
Hakemli , DİNGİL ALİ EMRE,ARSLAN HİCABİ,ASLAN MUSTAFA,TATAR ONUR , CHANGE OF THEORETICAL PAGE DESIGN TRAINING IN LOCALNEWSPAPERS A SAMPLE OF AYDIN LOCAL PRESS,International Journal of Research In Social Sciences,10,2016
Hakemli , ASLAN MUSTAFA , Gerçekçi Sinema Perspektifinden Nuri Bilge Ceylan ın Koza Kasaba ve MayısSıkıntısı Filmlerinin İncelenmesi,Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,11,2013
Uluslararası
Tam metin bildiri
ASLAN MUSTAFA,DİNGİL ALİ EMRE,ÖRNEK AYNUR,ARSLAN HİCABİ
ÜNİVERSİTE GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN ARTIRILMASI: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
DÖNÜŞEN DÜNYADA İLETİŞİMİN ROLÜ
16.03.2018 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ARSLAN HİCABİ,ASLAN MUSTAFA,TOPAL ASLIHAN,GÜREL DÖNÜK GİZEM
GELENEKSEL MEDYADAN YENİ MEDYAYA KADIN VE ÇOCUK: ŞİDDET, TACİZ, TECAVÜZ, CİNAYET HABERLERİNİN MEDYA ETİĞİ AÇISINDAN TARTIŞILMASI
2.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
20.12.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ARSLAN HİCABİ,ASLAN MUSTAFA,ÖRNEK AYNUR
DEMOKRASİNİN KESİNTİYE UĞRADIĞI OLAĞANÜSTÜ DÖNEMLERDE 4. GÜÇ OLARAK BASININ ROLÜ: ADÜ ÖĞRENCİLERİ ÖZELİNDE BİR DEĞERLENDİRME
”27 MAYIS 1960’xxdan 15 Temmuz 2016’xxya Darbe Olgusu ve Millet Egemenli,ği Kültürü” Uluslararası Sempozyumu
04.09.2017
Uluslararası
Özet bildiri
ASLAN MUSTAFA
Milliyetçi Filmlerde Kadın Karakterler
International Conference of Strategic Research in Social Science and Education
14.09.2016
Ulusal
Özet bildiri
ASLAN MUSTAFA,ESEN HALİM
Somut Olmayan Kültürel Mirasımız: Kıbrıs’taki Karagöz ve Kadın Figürler
Kültürel Miras ve Kadın
12.05.2016 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ÖRNEK AYNUR,ARSLAN HİCABİ,ASLAN MUSTAFA
Çocuğun Sosyalleşmesinde Oyun Ve Oyuncağın Önemi Aydın İli Özelinde Bir Değerlendirme
2nd International Conference On The Changing World and Social Research
01.12.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
ESEN HALİM,ASLAN MUSTAFA
NATIONALIST DISCOURSE IN CINEMA AN ANALYSIS UPON RAMBO III AND VALLEY OF THE WOLWES PALESTINE FILM
13. INTERNATİONAL SYMPOSİUM
15.05.2015
Kültürel Miras ve Kadın , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Somut Olmayan Kültürel Mirasımız: Kıbrıs taki Karagöz ve Kadın Figürler,ASLAN MUSTAFA,ESEN HALİM,Şimşek, Gökçe Aslan, Mustafa Erdoğna, Dilşen Can, Ayten Erat, Birsen,Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları2017,978-975-8254-56-9
Uluslararası İzolasyonlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İzolasyonlar Altında Sinema Yapmak,ASLAN MUSTAFA,Mehmet Hasgüler, Okan Şafaklı, Murat Özkaleli,Alfa2012,9786051064697