Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
MUSTAFA ÖZGÜR SEÇİM

İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler Anabilim Dalı


Yöksis Sayfası

Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Problems and Possible Solutions of Communication Education inthe Turkish Education System: Department Name Problems,Online Journal of Communication and Media Technologies,11,2017
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Bir Pazarlama Taktiği Olarak Realty Show’larda Gizli Reklam Uygulamaları: “Gerçek Kesit” Örneği,Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,3,2017
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Radyonun Bir Haber Alma Aracı Olarak Kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma,Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,3,2017
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Nationalism In The Advertisements A Research On Ottoman Empire s Second Constitutionalism Period Advertisements,Uluslararası Türkbilim Dergisi,12,2016
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Sosyal Medyanın Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanımı Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma,Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,,2016
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Etnik Pazarlama Stratejileri Bağlamında Halkların Demokratik Partisi HDP Siyasal Reklamlarının Analizi,Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,4,2016
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , A Research On The Status Of The Woman Figure In The Turkish Political Advertising History,International Journal of Research In Social Sciences,2,2016
Hakemsiz , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa Birliği Sürecinde Avrupa Birliği Bakanlığının İletişim Stratejisi,Avrupa Birliği Sürecinde Aydın,6,2015
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Mülteci Krizi Sürecinde Avrupa da Artan Milliyetçilik Söyleminin Sosyal Medyaya Yansıması,International Journal of Social Sciences and Education Research,11,2015
Uluslararası
Tam metin bildiri
SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR
The Importance Of Creating Local-Culturel Symbols I·n The Process Of Creating Destination Brand: Example Of Eskis¸ehir City
3. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu
01.07.2018 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR
Türk Reklamcılığında Yeni Bir Strateji Olarak Nostaljik Müzik Kullanımı
European Conference on Science, Art Culture
27.10.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR
Etnik Pazarlama Stratejileri Bağlamında HDP Siyasal Reklamlarının Analizi
International Congress on Economy Administration and Market Surveys
31.12.2015 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
TİRYAKİOĞLU FİLİZ,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR
Haber Fotoğraçısı Hakikatı Gösterebiliyor mu
Yakın Doğu Üniversitesi 6. Uluslararası Fotoğrafçılık Günleri
01.01.2010
Uluslararası
Özet bildiri
SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR
Futbolda Artan Milliyetçi Söylemin Sosyal Medyaya Yansıması 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasına Yönelik Bir Araştırma
Lefke Avrupa Üniversitesi Medya ve Şiddet Sempozyumu
29.10.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR
Vakıf Üniversitelerinde İlişkisel Pazarlama Uygulamaları
International Trends and Issues in Communication & Media Conference
01.07.2016 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR
Yeni İletişim Teknolojilerinde Yaşanan Değişimlerin Reklamlara Etkisi Internet Reklamcılığı
Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Davras Kongresi: Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue
Ulusal
Tam metin bildiri
SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU FİLİZ
Türkiye de Siyasal Reklamlar ve Etik 22 Temmuz 2007 Genel Seçimine Yönelik Bir Analiz
II. Medya ve Etik Sempozyumu
Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR
Nationalism In The Advertisements A research on Ottoman Empire Period Advertisements 10th International Symposium Communication In the Millenium
10th International SymposiumCommunication in the Millennium
Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU FİLİZ
Reflections of the Violence Against Health Employees to National Press in Turkey A Study Based on Emergency Service
13th International Symposium Communication In The Millennium
01.10.2015 Erişim Linki
Toplumsal Değişimlerin Siyasal Reklama Yansımaları: 2000-2010 Türkiye Örneği , Bilimsel Kitap , Tümü,,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,,NKM Literatürk2017,
Reklam Diyor ki 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyasal Reklamcılık Tarihimizde Kadının Yerine İlişkin Bir İnceleme,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,İçten Duygu Çallı, Mustafa Özgür Seçim,Literatürk Akademi2016,978-605-337-087-1
Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Bir Çözüm Yolu Olarak Halkla İlişkiler: Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalına Yönelik Bir Uygulama,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,Aybike Pelenk Özel,Der Kitapevi2016,978-605-4993-67-3 Erişim Linki
Türkiye nin Uluslararası İmajı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Türkiye Cumhuriyeti Dış Politika Stratejilerinin, Uluslararası İmaja Katkıları: Vize Muafiyet Anlaşmaları,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,Elif Yıldız, Tuba Gültekin,Atlas Akademi2016,978-605-65413-2-2
Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bir Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Internet Sitesinin İncelenmesi,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,Hatice Hale Bozkurt,Paradigma Akademi2014,978-605-4393-40-4