Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Doç.Dr.
ALİ ÖZMEN

Fen-edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Genel Biyoloji Anabilim Dalı


1994-1998 Lisans Balıkesir Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoloji Pr.
1999-2002 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (Yl)
2003-2008 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji (Dr)
İngilizce 2008 Güz ÜDS 60
Almanca 2007 Güz ÜDS 78,750
1999-2011 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı
2011-2014 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı
2014- DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Genel Biyoloji Anabilim Dalı
2000-2005 Eğitim Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji Pr.
2008-2011 Eğitim Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji Pr.
2011-2014 Bölüm Başkan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji Pr.
2011- Komisyon Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi

2011-2012 Komisyon Başkanlığı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi

2011- Bologna Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji Pr.
2014- Dekan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi

2015- Komisyon Başkanlığı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi

2017- Bölüm Başkan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Biyoloji Pr.
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Esin Hafize D.
Lepista nuda'dan elde edilen ekstraktların sitotoksik aktivitelerinin belirlenmesi
2011-2012-Yüksek Lisans Sitoloji (Yaz)
2011-2012-Yüksek Lisans Biyolojik Doğal Bileşikler (İ.Ö.) Bahar
2011-2012-Yüksek Lisans Biyolojik Doğal Bileşikler (Ö.Ö.) Bahar
2011-2012-Yüksek Lisans Hücre Siklusu ve Regülasyonu (Bahar)
2011-2012-Yüksek Lisans Onkogenler ve Karsinogenez (Bahar)
2011-2012-Yüksek Lisans Hücre Siklusu ve Regülasyonu (Güz)
2011-2012-Lisans Biyomühendislik (İ.Ö.) Güz
2011-2012-Lisans Biyomühendislik (Ö.Ö.) Güz
2011-2012-Lisans Sitoloji Laboratuvarı (İ.Ö.) Güz
2011-2012-Lisans Sitoloji Laboratuvarı (Ö.Ö.) Güz
2011-2012-Lisans Sitoloji (İ.Ö.) Güz
2011-2012-Lisans Sitoloji (Ö.Ö.) Güz
2012-2013-Lisans Genotoksikolojiye Giriş (Yaz)
2012-2013-Lisans Genetik II (Yaz)
2012-2013-Lisans Genetik I (Yaz)
2012-2013-Lisans SİTOLOJİ (YAZ)
2012-2013-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı
2012-2013-Yüksek Lisans BİYOLOJİK DOĞAL BİLEŞİKLER (Ö.Ö.) BAHAR
2012-2013-Yüksek Lisans HÜCRE SİKLUSU VE REGÜLASYONU (BAHAR)
2012-2013-Yüksek Lisans ONKOGENLER VE KARSİNOGENEZ (GÜZ)
2012-2013-Yüksek Lisans HÜCRE SİKLUSU VE REGÜLASYONU (GÜZ)
2012-2013-Yüksek Lisans BİYOMÜHENDİSLİK (İ.Ö.) GÜZ
2012-2013-Yüksek Lisans BİYOMÜHENDİSLİK (Ö.Ö.) GÜZ
2013-2014-Yüksek Lisans İleri Moleküler Biyofizik (Bahar)
2013-2014-Yüksek Lisans Bitkisel Özütler ve Biyolojik Aktiviteleri (Bahar)
2013-2014-Yüksek Lisans Ökaryotik Hücre Biyolojisi (Bahar)
2013-2014-Lisans BİYOLOJİK DOĞAL BİLEŞİKLER (İ.Ö.) BAHAR
2013-2014-Lisans BİYOLOJİK DOĞAL BİLEŞİKLER (Ö.Ö.) BAHAR
2013-2014-Yüksek Lisans Seminer (Güz)
2013-2014-Yüksek Lisans Bitkisel Özütler ve Biyolojik Aktiviteleri (Güz)
2013-2014-Yüksek Lisans Onkogenler ve Karsinogenez (Güz)
2013-2014-Yüksek Lisans Ökaryotik Hücre Biyolojisi (Güz)
2013-2014-Yüksek Lisans Ders Danışmanlığı (Güz)
2013-2014-Lisans BİYOMÜHENDİSLİK (İ.Ö.) GÜZ
2013-2014-Lisans BİYOMÜHENDİSLİK (Ö.Ö.) GÜZ
2013-2014-Lisans SİTOLOJİ LABORATUVARI (İ.Ö.) GÜZ
2013-2014-Lisans SİTOLOJİ (İ.Ö.) GÜZ
2013-2014-Lisans SİTOLOJİ LABORATUVARI (Ö.Ö.) GÜZ
2013-2014-Lisans SİTOLOJİ (Ö.Ö.) GÜZ
2014-2015-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (Bahar)
2014-2015-Yüksek Lisans Tez Çalışması (Bahar)
2014-2015-Yüksek Lisans Ökaryotik Hücre Biyolojisi (Bahar)
2014-2015-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (Güz)
2014-2015-Yüksek Lisans Tez Çalışması (Güz)
2014-2015-Yüksek Lisans Ökaryotik Hücre Biyolojisi (Güz)
2014-2015-Lisans Genetik Laboratuvarı I (Güz)
2014-2015-Lisans Genetik I (Güz)
2015-2016-Lisans Biyomühendislik (Bahar)
2015-2016-Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersi (Güz)
2015-2016-Yüksek Lisans Tez Çalışması (Güz)
2015-2016-Lisans Biyomühendislik (Güz)
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji Genetik Hücre Biyolojisi Moleküler Biyoloji
Hakemli , BABAHAN BİRCAN İLKNUR,EMİRDAĞ ÖZTÜRK SAFİYE,ÖZMEN ALİ , Additional Hemodynamic measurements with the Esophageal Doppler monitor,1,2015
Hakemli , BABAHAN BİRCAN İLKNUR,ÖZMEN ALİ,ASLAN KADİR , Conformational design in medicinal chemistry - An important under-utilised opportunity,1,2016
Hakemli , Holzner Silvio,Brenner Stefan,Atanasov Atanas Georgiev,Senfter Daniel,Stadler Serena,Nguyen Chi Huu,Fristiohady Adryan,Milovanovic Daniela,Huttary Nicole,Krieger Sigurd,Bago-Horvath Zsuzsanna,de Wever Oliver,Tentes Ioannis,ÖZMEN ALİ,Jäger Walter,Dolznig Helmut,Dirsch Verena Maria,Mader Robert Michael,Krenn Liselotte,Krupitza Georg , Intravasation of SW620 colon cancer cell spheroids through the blood endothelial barrier is inhibited by clinical drugs and flavonoids in vitro,11,2017
Hakemli , GIESSRIGL BENEDIKT,YAZICI GÖKHAN,TEICHMANN MATHIAS,KOPF SABINE,GHASSEMI SARA,ATANASOV ATANAS G,DIRSCH VERENA M,GRUSCH MICHAEL,JAGER WALTER,ÖZMEN ALİ,KRUPITZA GEORG , Effects of Scrophularia extracts on tumor cell proliferation, death and intravasation through lymphoendothelial cell barriers,2,2012
Hakemli , ÖZMEN ALİ , Cytotoxicity of Hibiscus rosa-sinensis fl ower extract,,2010
Hakemli , BABAHAN BİRCAN İLKNUR,ÖZMEN ALİ,Aslan Kadir , Synthesis and use of dioxime ligands for treatment of leukemia and colon cancer cells,,2017
Hakemli , BİLGİN MEHMET DİNÇER,AKSEL MEHRAN,Degirmenci Esin Hafize,Bozkurt Girit Ozlem,ÖZMEN ALİ , Efficacy of Methylene Blue and Aliminium Phthalocyanine Mediated Sonophotodynamic Therapy on Prostate Cancer Cell Lines,,2017
Hakemli , BABAHAN BİRCAN İLKNUR,ÖZMEN ALİ,Orhan Nil,Kazar Didem,Değirmenci Esin Hafize , Synthesis, characterization, and in vitro anti-neoplastic activity of novel vic-dioximes bearing thiosemicarbazone side groups and their mononuclear complexes,4,2014
Hakemli , Asegbeloyin Jonnie N,Ujam Oguejiofo T,Okafor Emmanuel C,BABAHAN BİRCAN İLKNUR,Poyrazoglu Coban Esin ,ÖZMEN ALİ,BIYIK HACI HALİL , Synthesis, Characterization, and Biological Activity ofN -[(Z)-(3-Methyl-5-oxo-1-phenyl-1,5-dihydro-4H-pyrazol-4-ylidene)(phenyl)methyl]benzohydrazide and Its Co(II), Ni(II),and Cu(II) Complexes,1,2014
Hakemli , Emirdağ-Öztürk Safiye,BABAHAN BİRCAN İLKNUR,ÖZMEN ALİ , Synthesis, characterization and in vitro anti-neoplastic activity of gypsogenin derivatives,4,2014
Hakemli , Emirdağ-Öztürk Safiye,KARAYILDIRIM TAMER,Çapcı-Karagöz Aysun,Alankuş-Çalışkan Özgen,ÖZMEN ALİ,Poyrazoğlu-Çoban Esin , Synthesis, antimicrobial and cytotoxic activities, and structure–activity relationships of gypsogenin derivatives against human cancer cells,7,2014
Hakemli , Akdeniz Duygu,ÖZMEN ALİ , Antimitotic effects of the biopesticide oxymatrine,,2011
Hakemli , Babahan Ilknur,Poyrazoglu Coban Esin,ÖZMEN ALİ,BIYIK HACI HALİL,Isman Burcu , Synthesis, characterization and biological activity of vic-dioxime derivatives containing benzaldehydehydrazone groups and their metal complexes,,2011
Hakemli , ÖZMEN ALİ,Madlener Sibylle,Bauer Sabine,Krasteva Stanimira,Vonach Caroline,Giessrigl Benedikt,Gridling Manuela,Viola Katharina,Stark Nicole,Saiko Philipp,Barbara Michel,Fritzer-Szekeres Monika,Szekeres Thomas,ÇELİK TÜLAY,Krenn Liselotte,Krupitza Georg , In vitro anti-leukemic activity of the ethno-pharmacological plant Scutellaria orientalis ssp. carica endemic to western Turkey,1,2010
Hakemli , ÖZMEN ALİ,BAUER SABINE,GRIDLING MANUELA ,SINGHUBER JUDITH , KRASTEVA STANIMIRA,MADLENER SIBYLLE ,NHA VO THAN PHUONG ,STARK NICOLE , SAIKO PHILIPP,SZEKERES MONIKA FRITZER,SZEKERES THOMAS,ÇELİK TÜLAY,KRENN LISELOTTE ,KRUPITZA GEORG , In vitro anti-neoplastic activity of the ethno-pharmaceutical plant Hypericum adenotrichum Spach endemic to Western Turkey.,1,2009
Hakemli , GRIDLING MANUELA,STARK NICOLE,MADLENER SIBYLLE,LACKNER ANDREAS,POPESCU RUXANDRA,BENEDEK BIRGIT,DIAZ RENE,TUT FOSTER M,NHA VO THANH PHUONG ,HUBER DANIELA ,GOLLINGER MICHAELA,SAIKO PHILIPP,ÖZMEN ALİ,MOSGOELLER WILHELM ,DE MARTIN RAINER ,EYTNER RUTH ,WAGNER KARLHEINZ ,GRUSCH MICHAEL ,SZEKERES MONIKA FRITZER,SZEKERES THOMAS, KOPP BRIGITTE,FRISCH RICHARD ,KRUPITZA GEORG , In vitro anti-cancer activity of two ethno-pharmacological healing plants from Guatemala Pluchea odorata and Phlebodium decumanum.,1,2009
Hakemli , ÖZMEN ALİ,ÇELİK TÜLAY , Cytotoxic effects of peel extracts from Citrus limon and Citrus sinensis.,,2007
Hakemli , BAŞBÜLBÜL GAMZE,ÖZMEN ALİ,BIYIK HACI HALİL,ŞEN ÖZGE , Antimitotic and antibacterial effects of the Primula veris L. flowerextracts,,2008
Hakemli , ÖZMEN ALİ,BAŞBÜLBÜL GAMZE,AYDIN TUĞBA , Antimitotic and antibacterial effects of the Nigella sativa L. seed,,2007
Hakemli , ÖZMEN ALİ,SÜMER ŞENAY , Cytogenetic effects of kernel extracts from Melia azedarach L.,1,2004
Uluslararası , Özet bildiri , BABAHAN BİRCAN İLKNUR,EMİRDAĞ ÖZTÜRK SAFİYE,ÖZMEN ALİ,International Conference on Significant Advances in Biomedical Engineering,01.05.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , BABAHAN BİRCAN İLKNUR,ÖZMEN ALİ,ASLAN KADİR,5th International Conference on Medicinal Chemistry Computer Aided Drug Designing and Drug Delivery,07.12.2016 Erişim Linki
Ulusal , Özet bildiri , BABAHAN BİRCAN İLKNUR,ÖZMEN ALİ,ASLAN KADİR,4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi,Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi,
Ulusal , Özet bildiri , BİLGİLİ DUYGU,AKINCI ECE,OLGUN HÜLYA,ÖZMEN ALİ,18. Ulusal Biyoloji Kongresi,
Ulusal , Özet bildiri , ÖZMEN ALİ,SÜMER ŞENAY,17. Ulusal Biyoloji Kongresi,
Ulusal , Özet bildiri , ÖZMEN ALİ,ÇELİK TÜLAY,18. Ulusal Biyoloji Kongresi,
Ulusal , Özet bildiri , ÖZMEN ALİ,AKBAL MERVE,YAZICI GÖKHAN,20.Ulusal Biyoloji Kongresi,
Ulusal , Özet bildiri , ÖZMEN ALİ,AKDENİZ DUYGU,20.Ulusal Biyoloji Kongresi,
Ulusal , Özet bildiri , ÖZMEN ALİ,DEĞİRMENCİ ESİN HAFİZE,22. Ulusal Biyoloji Kongresi,
Uluslararası , Özet bildiri , KIRMACI MESUT,ÖZMEN ALİ,International Symposium onBiology of Rare and Endemic Plant Species -I (BIORARE-2010),
Uluslararası , Özet bildiri , BİLGİN MEHMET DİNÇER,AKSEL MEHRAN,DEĞİRMENCİ ESİN HAFİZE,BOZKURT GİRİT ÖZLEM,ÖZMEN ALİ,Biophysical Society 61. Annual Meeting,03.02.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , AKSEL MEHRAN,BİLGİN MEHMET DİNÇER,BOZKURT GİRİT ÖZLEM,TELLİ MURAT,DEĞİRMENCİ ESİN HAFİZE,ÖZMEN ALİ,BIOMED2017 22.INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE TECHNOLOGY SYMPOSIUM,
Uluslararası , Özet bildiri , BİLGİN MEHMET DİNÇER,BOZKURT GİRİT ÖZLEM,ÇALIŞKAN S ÖZLEM,AKSEL MEHRAN,ERTUĞ SEMA,ÖZMEN ALİ,TELLİ MURAT,DEĞİRMENCİ ESİN HAFİZE,ERTABAKLAR HATİCE,BIOMED2017 22.INTERNATIONAL BIOMEDICAL SCIENCE TECHNOLOGY SYMPOSIUM,
Ulusal , Özet bildiri , AKSEL MEHRAN,BOZKURT GİRİT ÖZLEM,DEĞİRMENCİ ESİN HAFİZE,ÖZMEN ALİ,TELLİ MURAT,BİLGİN MEHMET DİNÇER,28-29. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ (Uluslararası katılımlı),
FOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
ECOTOXICOLOGY AND ENVIRONMENTAL SAFETY , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
CARYOLOGIA , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
CARYOLOGIA , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
CARYOLOGIA , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,