Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
TUĞRUL AYYILDIZ

Turizm Fakültesi
Konaklama İşletmeciliği Bölümü
Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı


1996-2000 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü
2001-2004 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm (Yl) (Tezli)
2005- Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm (Yl) (Tezli)
İngilizce 2004 Güz KPDS 51
2001-2004 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm (Yl) (Tezli)
2004- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Konaklama İşletmeciliği Bölümü
2013- YARDIMCI DOÇENT
2008- MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu

2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Melike G.
Glass ceiling sydrome for woman employees and its effect on the organizational citizenship
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Nazmi E.
Çağdaş sanat etkinlikleri ve Türkiye turizmi bağlamında 13. İstanbul Bienali incelemesi
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  İsmail Eren S.
Turistlerin özgüven düzeyleri ve destinasyonda algıladıkları riskler arasındaki ilişki: Kuşadası örneği
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Kansu G.
Hizmet hatası telafisi performansının psikolojik öncülleri: Otel işletmeleri örneği
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Nihan Y.
İşgörenlerin örgütsel dışlanma algılarının örgütsel sessizlik ve olumsuz durumları bildirme eğilimlerine etkisi: Otel işletmeleri örneği
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hüseyin Erhan A.
Konaklama işletmelerinde algılanan atmosferin müşteri tatminine etkisi: Kuşadası örneği
2012-2013-Doktora Zincir Yiyecek İçecek İşletmeleri ve Franchsing Hizmetleri
2012-2013-Lisans Fast Food Hizmetleri ve Franchising
2012-2013-Lisans Sunum Teknikleri
2012-2013-Lisans Yiyecek İçece İşletmelerinde Örnek Olaylar
2012-2013-Lisans Konaklama İŞletmeleri
2012-2013-Yüksek Lisans Turizmde Araştırma Yöntemleri
2012-2013-Lisans Örgütsel Davranış
2013-2014-Lisans Örgütsel Davranış
2013-2014-Lisans Fast Food Hizmetleri ve Franchising
2013-2014-Lisans Yiyecek İçece İşletmelerinde Örnek Olaylar
2013-2014-Yüksek Lisans Turizmde Araştırma Yöntemleri
2013-2014-Lisans İşletme
2013-2014-Lisans Sunum Teknikleri
2013-2014-Lisans Konaklama İŞletmeleri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Turizm   
Hakemli , AYYILDIZ TUĞRUL,ATAY HAKAN,YAZICI AYYILDIZ AHU , Konaklama İşletmelerinin Engelliler İçin Olanakları Ve YöneticilerinGörüşleri: Kuşadası Örneği,,2014
Hakemli , hançe murat,Öztürk Ahmet Bülent,AYYILDIZ TUĞRUL , Middle-Level Hotel Managers’xx CorporateEntrepreneurial Behavior and Risk-TakingPropensities: A Case of Didim, Turkey,,2009
Hakemli , rızaoğlu bahadttn,AYYILDIZ TUĞRUL , Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürü ve İş Tatmini: Didim Örneği,,2008
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,AYYILDIZ TUĞRUL,cengiz serhat , Çalışanların Demografik Özelliklerine Göre Örgütsel Bağlılık BoyutlarındaAlgılama Farklılıkları: Kuşadası’ndaki Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Örneği,4,2009
Hakemli , GENCER KANSU,AYYILDIZ TUĞRUL , Demografik Özellikler ve Psikolojik Koşulların Hizmet Hatası TelafisiPerformansına Etkisi: Kuşadası’nda Faaliyet Gösteren Otelİşletmelerine Yönelik Bir Araştırma,12,2017
Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Öğrenen Örgütler,AYYILDIZ TUĞRUL,Osman Eralp ÇOLAKOĞLU, Arzu GÜRDOĞAN,2017,978-605-9440-97-4
Nitel Araştırma Neden Nasıl Niçin , , Bölüm(ler),,AYYILDIZ TUĞRUL,,2007,978-9944-223-19-5