Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
HAKAN ATAY

Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği Bölümü
Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı


1997-2001 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Pr.
2002-2005 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)
2006-2011 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı
İngilizce 2002 Bahar KPDS 57
İngilizce 2014 Bahar YDS 68.75000
2002- ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Ve Turizm Rehberliği Bölümü
2011- YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Pr.
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ozan G.
Otel işletmelerinin mutfak departmanında örgütsel iklim ve liderlik stilleri ilişkisinin incelenmesi:Bir zincir otel işletmesi örneği
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ramazan Y.
Duygusal emek ve tükenmişlik ilişkisi: Ege Bölgesi'nde görev yapan turist rehberleri üzerine bir araştırma
2019
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hande K.
Örgütsel Çatışma ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi: Kuşadası Örneği
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Derya B.
Duygusal emek ve öznel iyi oluş ilişkisi: Kuşadası'nda görev yapan turist rehberleri üzerinde bir araştırma
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Osman K.
Restoranlarda yenilikçiliğin tekrar ziyaret etme niyeti üzerindeki etkisi: Kuşadası restoranları üzerine bir uygulama
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı
Doktora -  Güllü G.
Otel işletmelerinde örgüt kültürü, örgütsel sessizlik ve iş performansı arasındaki ilişki: Kuşadası örneği
2015-2016-Lisans İşletme
2015-2016-Lisans Türkiye Turizm Coğrafyası
2015-2016-Lisans Ülkeler ve Kültürleri
2015-2016-Lisans Tur Yönetimi
2015-2016-Doktora Tur Yönetimi
2015-2016-Yüksek Lisans Özel İlgi Turizmi
2015-2016-Yüksek Lisans Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri
2016-2017-Doktora Nitel Araştırma Yöntemleri
2016-2017-Yüksek Lisans Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri
2016-2017-Doktora Tur Yönetimi
2016-2017-Lisans Tur Yönetimi
2016-2017-Lisans İşletme
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Turizm Turizm İşletmeciliği  
Hakemli , GÜNGÖR OZAN,ATAY HAKAN , Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanında Örgütsel İklim ve Liderlik Stilleri İlişkisinin İncelenmesi: Bir Zincir Otel İşletmesi Örneği,10,2019
Hakemli , ATAY HAKAN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER , İŞE ORYANTASYON SÜRECİNDE YAŞANAN SORUNLAR: KUŞADASI A GRUBU SEYAHAT ACENTALARI ÖRNEĞİ,7,2019
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,Kestek Simge Balım , Otel Çalışanlarının Algılanan Örgütsel Destek DüzeylerininDemografik Özelliklerine Göre İncelenmesi: Kuşadası Örneği,8,2018
Hakemli , MÜRTEZA FULYA,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN , İşgörenlerin İşe Yabancılaşma Düzeyleri ile Demografik FaktörleriArasındaki Farklılaşma: Dört ve Beş Yıldızlı Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma,12,2017
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ÇULHA OSMAN,ATAY HAKAN , The Effects of Perceived Organizational Support on Employees Affective Outcomes Evidence from the Hotel Industry,,2010
Hakemli , AYYILDIZ TUĞRUL,ATAY HAKAN,YAZICI AHU , Konaklama İşletmelerinin Engelliler İçin Olanakları ve Yöneticilerin Görüşleri Kuşadası Örneği,1,2014
Hakemli , YURCU GÜLSEREN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN , The Effect of Organizational Citizenship Behavior on Subjective Well Being,8,2015
Hakemli , ALTUNOĞLU ALİ ENDER,ATAY HAKAN,TERLEMEZ BAHRİYE , İnsan Kaynakları Bakış Açısından Yetenek Yönetimi Bankacılık Sektörü Uygulama Örneği,12,2015
Hakemli , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,YURCU GÜLSEREN,ATAY HAKAN,YANIK AKAN , Dimensional comparatives of organizational citizenshipand emotional labor A study on accommodationcompanies,3,2015
Hakemli , YURCU GÜLSEREN,ATAY HAKAN , Çalışanların Öznel İyi Oluşunu Etkileyen Demografik Faktörlerin İncelenmesi Antalya İli Konaklama İşletmeleri Örneği,4,2015
Uluslararası , Özet bildiri , EFENDİ MAHMUT,ATAY HAKAN,Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi,21.10.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , SAKA GÖRKEM,ATAY HAKAN,3rd RuralTourismand Development Congress,01.08.2019 Erişim Linki
Ulusal , Özet bildiri , ATAY HAKAN,YURCU GÜLSEREN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,II. Ulusal Turizm Rehberliği Kongresi,29.04.2019
Ulusal , Özet bildiri , ATAY HAKAN,YANAR RAMAZAN,II. Turizm Rehberliği Kongresi,29.04.2019 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , Kestek Simge Balım,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,ICOMEP 2016 - International Congress of Management Economy and Policy,27.11.2016 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , AYYILDIZ TUĞRUL,ATAY HAKAN,YAZICI AHU,15. Ulusal Turizm Kongresi,13.11.2014 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ATAY HAKAN,YURCU GÜLSEREN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,VI. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES,05.02.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ATAY HAKAN,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,MÜRTEZA FULYA,VI. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES,05.02.2015 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , BAHAR EMRE,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi,
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,Aşık Mehmet,10. Ulusal Turizm Kongresi,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,Yıldırım Hatice,Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumu,
Ulusal , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,Yıldırım Hatice,Yazgan Şerife,11. Ulusal Turizm Kongresi,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,YURCU GÜLSEREN,2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu,
Turizm Ansiklopedisi - Türkiye : Turizm Ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Free Sale, Kickback, Otel Ödeme Takip Raporu,ATAY HAKAN,Orhan İÇÖZ, Muzaffer UYSAL,2019,978-605-254-085-5
Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İçsel Kaynaklı Krizlerde Kriz Öncesi Aşamaların Yönetilmesi,ATAY HAKAN,TANRISEVDİ ABDULLAH,Fevzi Okumuş, Umut Avcı,2017,978-605-2323-34-2
Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çatışma Yönetimi,ATAY HAKAN,Osman E. ÇOLAKOĞLU, Arzu GÜRDOĞAN,2017,978-605-9440-97-4
Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Personel Güçlendirme,ATAY HAKAN,Osman E. ÇOLAKOĞLU, Arzu GÜRDOĞAN,2017,978-605-9440-97-4
İnsan Kaynakları Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş,TEMİZKAN RAHMAN,AKGÜNDÜZ YILMAZ,ERDEM BARIŞ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,YEŞİLTAŞ MURAT,AKDAĞ GÜRKAN,DEMİRÇİVİ BURAK MURAT,AKBAŞ TUNA AYŞEN,TÜRKMEN FATİH,İÇİGEN EBRU,KELEŞ YASİN,ATAY HAKAN,Muharrem Tuna,2016,
Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm İşletmelerinde İş Etiği,ÇOLAKOĞLU OSMAN ERALP,ÇOLAKOĞLU ÜLKER,ATAY HAKAN,Ülker Çolakoğlu, Osman Eralp Çolakoğlu,2010,978-605-5681-00-0
Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Değişim Mühendisliği,ATAY HAKAN,Ülker Çolakoğlu, Osman Eralp Çolakoğlu,2010,978-605-5681-00-0
Stratejik Yönetim ve Turizmde Uygulamaları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Altı Sigma,ATAY HAKAN,EPİK FATİH,Ülker Çolakoğlu, Osman Eralp Çolakoğlu,2010,978-605-5681-00-0
Turizm İşletmelerinde Çağdaş Yönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İçsel Krizlerde Kriz Öncesi Aşamaların Yönetilmesi,ATAY HAKAN,TANRISEVDİ ABDULLAH,Fevzi OKUMUŞ, Umut AVCI,2008,978-9944-223-42-3
Nitel Araştırma, Neden Nasıl, Niçin? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Katılımcı Eylem Modeli Kullanarak Araştırma Dizayn Etme: Yöntem, Süreç ve İlkeler,ATAY HAKAN,Atila YÜKSEL, Burak MİL, Yasin BİLİM,2007,978-9944-223-19-5
Nitel Araştırma, Neden Nasıl, Niçin? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Söylem Analizi Kavramının Yapıları ve İşlem Akışı,ATAY HAKAN,Atila YÜKSEL, Burak MİL, Yasin BİLİM,2007,978-9944-223-19-5
Nitel Araştırma, Neden Nasıl, Niçin? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Araştırmalarda Senaryo Analizi: Yöntem, İçerik ve Çeşitleri,ATAY HAKAN,Atila YÜKSEL, Burak MİL, Yasin BİLİM,2007,978-9944-223-19-5
Nitel Araştırma, Neden Nasıl, Niçin? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Araştırma Günlüklerinin Kullanımı,ATAY HAKAN,Atila YÜKSEL, Burak MİL, Yasin BİLİM,2007,978-9944-223-19-5
Nitel Araştırma Neden Nasıl Niçin? , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yorumlayıcı Analiz ve Araştırma Deseni Hazırlama,ATAY HAKAN,Atila YÜKSEL, Burak MİL, Yasin BİLİM,2007,978-9944-223-19-5
Journal of Tourism and Travel Research , Dergi , Yrd. Editör,2019