Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
RECEP TEKELİ

Aydın İktisat Fakültesi
Maliye Bölümü
Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı


1989-1993 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Maliye Pr.
1995-1996 Yüksek Lisans University Of Bath Faculty Of Humanities And Social Sciences
1997-2002 Doktora University Of Leicester Faculty Of The Social Sciences
İngilizce 2013 Güz YDS 83.75000
İngilizce 2004 Güz ÜDS 85.000
2002-2004 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
2004-2009 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
2009-2014 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
2014-2015 PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
2015- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
2004-2014 Bölüm Başkan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
Bütçe Ve Mali Planlama Anabilim Dalı
2004-2015 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
2007-2009 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu

2009-2011 Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Kuyucak Meslek Yüksekokulu
İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü
2011-2014 MYO/Yüksekokul Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi Yenipazar Meslek Yüksekokulu

2014-2016 Enstitü Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2015- Yönetim Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi

2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Hakan H.
Karbon vergisi teorisi ve uygulaması
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yasin Nuri Ç.
Bütçe açıklarının politik iktisadı: Türkiye örneği
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  İclal E.
Küresel iklimin korunması çalışmaları kapsamında Kyoto Protokolü ve yerel yönetimlerin rolü
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Nuray B.
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında üniversitelerde iç denetim
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Tarık I.
Türkiye'de yoksullukla mücadelede fonlar
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Akif Ş.
Küresel kamusal mal perspektifinden karayolu trafik güvenliği
2019
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ümit A.
TÜRKİYE'DE ŞEKER PİYASASININ REGÜLASYON SÜRECİ
2005-2006-Lisans Devlet Bütçesi
2006-2007-Lisans Devlet Bütçesi
2007-2008-Lisans Mali Matematik
2007-2008-Lisans Devlet Bütçesi
2008-2009-Lisans Mali Matematik
2008-2009-Lisans Devlet Bütçesi
2008-2009-Lisans Bütçe Politikaları
2009-2010-Yüksek Lisans Bütçe Sistemleri ve Politikası
2009-2010-Lisans Bütçe Politikaları
2009-2010-Lisans Devlet Bütçesi
2009-2010-Lisans Mali Matematik
2010-2011-Lisans Maliye Seminerleri
2010-2011-Yüksek Lisans Bütçe Sistemleri ve Politikası
2010-2011-Lisans Mali Matematik
2010-2011-Lisans Bütçe Politikaları
2010-2011-Lisans Devlet Bütçesi
2011-2012-Lisans Bütçe Politikaları
2011-2012-Lisans Devlet Bütçesi
2011-2012-Lisans Mali Matematik
2011-2012-Yüksek Lisans Bütçe Sistemleri ve Politikası
2011-2012-Lisans Maliye Seminerleri
2012-2013-Lisans Matematiksel Ekonomi
2012-2013-Lisans Maliye Seminerleri
2012-2013-Yüksek Lisans Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü
2012-2013-Yüksek Lisans Bütçe Sistemleri ve Politikası
2012-2013-Lisans Mali Matematik
2012-2013-Lisans Devlet Bütçesi
2012-2013-Lisans Bütçe Politikaları
2013-2014-Lisans Devlet Bütçesi
2013-2014-Yüksek Lisans Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü
2013-2014-Yüksek Lisans KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ
2013-2014-Lisans Matematiksel Ekonomi
2014-2015-Lisans MATEMATİKSEL EKONOMİ
2014-2015-Doktora YÖNETİMLER ARASI MALİ iLİŞKİLER
2014-2015-Yüksek Lisans KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ
2014-2015-Lisans DEVLET BÜTÇESİ
2014-2015-Lisans MATEMATİKSEL EKONOMİ
2015-2016-Lisans MATEMATİKSEL EKONOMİ
2015-2016-Lisans DEVLET BÜTÇESİ
2015-2016-Yüksek Lisans KAMU MALİ YÖNETİMİ VE DENETİMİ
2015-2016-Lisans BÜTÇE POLİTİKALARI
2015-2016-Doktora YÖNETİMLER ARASI MALİ iLİŞKİLER
2016-2017-Lisans DEVLET BÜTÇESİ
2016-2017-Lisans MATEMATİKSEL EKONOMİ
2017-2018-Lisans MALİ MATEMATİK
2017-2018-Doktora YÖNETİMLER ARASI MALİ İLİŞKİLER
2017-2018-Lisans DEVLET BÜTÇESİ
2018-2019-Lisans DEVLET BÜTÇESİ
2018-2019-Doktora YÖNETİMLER ARASI MALİ İLİŞKİLER
2018-2019-Lisans BÜTÇE POLİTİKALARI
2018-2019-Lisans MALİ MATEMATİK
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Maliye Bütçe ve Mali Planlama Mali İktisat Maliye Kuramı
Hakemli , TEKELİ RECEP,AKDEDE SACİT HADİ , Economic Voting: Does the Announcement Day Matter for a Candidate?,12,2018
Hakemli , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP , TÜRKİYE VE ABD’DE DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURULUŞLAR,1,2018
Hakemli , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP , Yaşlılık ve Sağlık Harcamaları Arasındaki İlişki: Literatür Taraması,12,2017
Hakemli , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP , YAŞLILIK VE SAĞLIK HARCAMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ: LİTERATÜR TARAMASI,12,2017
Hakemli , Şare Akif,TEKELİ RECEP , Küresel Kamusal Mallar Yaklaşımıyla Karayolu Trafik Güvenliğine Yönelik Hizmetler,12,2017
Hakemli , AKBULUT AHMET,TEKELİ RECEP , MALİ ÖZERK YEREL YÖNETİMLERDE GELİR KAYNAKLARI,6,2016
Hakemli , DURUKAL ONUR,TEKELİ RECEP , Yerel Yönetimler İçin Ulaşılabilir Hibe Kaynakları,12,2016
Hakemli , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP , Dünya da ve Türkiye de Yolsuzluk Algısı,11,2016
Hakemli , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP , Türkiye deki Düzenleyici ve Denetleyici Kuruluşlar İdari Para Cezalarının Hukuksal Zeminlerinin Değerlendirilmesi,6,2016
Hakemli , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP , Political Economy of Poverty in Turkey,7,2016
Hakemli , HOTUNLUOĞLU HAKAN,TEKELİ RECEP , Budget Deficits and Democracy The Case of Turkey,1,2013
Hakemsiz , TEKELİ RECEP , The Determinants of Tax Morale the Effects of Cultural Differences and Politics,9,2011
Hakemli , TEKELİ RECEP , Bütçe Açıklarının Hisse Senedi Fiyat Hareketlerine Etkisi Türkiye Örneği,,2007
Hakemli , TEKELİ RECEP , Türkiye de il özel idareleri ve belediye gelirleri kanun tasarısı ile önerilen mali yardım sisteminin teorik temeli var mıdır,11,2006
Hakemli , HOTUNLUOĞLU HAKAN,TEKELİ RECEP , Karbon Vergisinin Ekonomik Analizi ve Etkileri Karbon Vergisinin Emisyon Azaltımına Etkisi Var mı,,2007
Hakemli , Recep Tekeli, Hakan Hotunluoğlu , Türkiye de Merkezi Yönetimle Yerel Yönetimlerde Mali Sürdürülebilirlik Analizi,7,2014
Hakemli , Recep Tekeli, Sacit Hadi Akdede , Türkiye de Belediye Harcama ve Gelirlerinin İllerin Yakınsamasına Etkisi,4,2007
Hakemli , TEKELİ RECEP,AKDEDE SACİT HADİ , Yerel Yönetimlerde Politik Konjonktür Hareketleri Türkiye de Belediyeler Üzerine Bir Uygulama,,2008
Hakemli , TEKELİ RECEP,KAPLAN MUHİTTİN , Determinants of the Distribution of the Central Government Budgetary Grants in Turkey,10,2008
Uluslararası , Tam metin bildiri , KESKİN SABİHA,TEKELİ RECEP,4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , Alparslan Ümit,TEKELİ RECEP,I. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL,ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS,24.11.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP,Eurefe’xx17 International Congress,22.10.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP,Asoscongress,10.05.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP,Asoscongress,27.11.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , Şare Akif,TEKELİ RECEP,EUREFE17,01.11.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP,2. Sosyal Bilimler Sempozyumu,18.05.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP,II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 18-19-20 Mayıs 2017 Alanya,01.12.2017
Uluslararası , Özet bildiri , TEKELİ RECEP,AKDEDE SACİT HADİ,International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics(EUREFE’16) 14-16 July 2016, Aydın,10.09.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP,International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics(EUREFE’16) 14-16 July 2016, Aydın,10.09.2016
Uluslararası , Özet bildiri , ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP,1st International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society.,10.10.2015 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , İclal Eren, Recep Tekeli,V. Ulusal Yerel Ekonomiler Kongresi,
Ulusal , Tam metin bildiri , İclal Eren, Recep Tekeli,III. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi, Tikdek 2013,
Uluslararası , Tam metin bildiri , TEKELİ RECEP,2011 European Public Choice Society,
Uluslararası , Tam metin bildiri , TEKELİ RECEP,International Conference on Economic and Social Studies (ICESos’13)“Economic Crises and European Union,25.12.2013
Uluslararası , Tam metin bildiri , Recep Tekeli, Hüseyin Gül,Third International Symposium on Sustainable Development (ISSD’12),
Uluslararası , Tam metin bildiri , Şakir Görmüş, Recep Tekeli, Osman Peker,International Conference on Emerging Economic Issues in a Globalizing World,
Uluslararası , Tam metin bildiri , Acartürk. E, Recep Tekeli, Arslaner. A,Conference for Fiscal Policies in Transitional Economies,
Uluslararası , Tam metin bildiri , Kaplan. M, Çelik. T, Recep Tekeli,Uluslararası 5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi,
Yerel Yönetimler Üzerine , Bilimsel Kitap , Tümü,,TEKELİ RECEP,Recep Tekeli,2015,978-605-320-265-3
Yerel Yönetimler Üzerine , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRKİYE’DE MAHALLÎ İDARELER,ILİMAN TARIK,TEKELİ RECEP,Tekeli Recep,2015,978-605-320-265-3
Yerel Yönetimler Üzerine , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İDARELER ARASI MALİ YARDIMLAR TEORİSİ,TEKELİ RECEP,Tekeli Recep,2015,978-605-320-265-3
Mali Yerinden Yönetim Teori Kavramsal Açıklamalar ve Türkiye ye İlişkin Değerlendirmeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yönetimlerarası Mali Yrdımlar (transferler) Teorisi: Mali Yardım Türleri ve Etkileri,TEKELİ RECEP,Mustafa Sakal, Ahmet Kesik, Tekin Akdemir,2014,978-605-133-771-5
Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ortadoğu ve Orta Asya Ekseninde Bölgesel Entegrasyon: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ,Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım,Recep Tekeli, Ertuğrul Acartürk,Küçükahmetoğlu, Osman; Çeştepe, Hamza ve Tüylüoğlu, Şevket,2013,
Ekonomide Bekleyişler ve Tahmin Yapay Sinir Ağları Uygulamaları , , ,,TEKELİ RECEP,,2008,
YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNE GÜNCEL YAZILAR II Uygulamanın Değerlendirilmesi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Teoride ve Uygulamada İdarelerarası Mali Yardımlar: İl Özel İdaresi Ve Belediye Gelirleri Kanun Tasarısı Üzerine Bir Değerlendirme,Recep Tekeli, Ertuğrul Acartürk,DOÇ. DR. HÜSEYİN ÖZGÜR ve DOÇ. DR. MUHAMMET KÖSECİK ,2007,
Ekonomik Entegrasyon Küresel ve Bölgesel Yaklaşım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ortadoğu ve Orta Asya Ekseninde Bölgesel Entegrasyon: Ekonomik İşbirliği Teşkilatı,Recep Tekeli, Ertuğrul Acartürk,Küçükahmetoğlu, Osman; Çeştepe, Hamza ve Tüylüoğlu, Şevket,2005,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Editör,2016
Yerel Yönetimler Üzerine , Kitap , Editör,2015
International Journal of Public Finance , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye,
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye,
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye,
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye,