Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı


1983-1989 Lisans Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Pr.
1995-1997 Yüksek Lisans Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı
1998-2003 Doktora Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı (Dr)
İngilizce 2000 Diğer ÜDS 80
2010-2014 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi Üniversite Sanayi İşbirliği Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2010- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2012- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi Romanlar Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Şeniz K.
Özürlülük sınılaması için bir model oluşturma
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Gülnur S.
Bir bölgenin sağlığının geliştirilmesinde üniversitenin rolü-model önerisi
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Burcu D.
Birincil korunmada hava değişkenlerine yönelik erken uyarı modeli
2004-2005-Lisans Araştırma Yöntemleri
2004-2005-Lisans Araştırma Yöntemleri
2004-2005-Lisans Trafik ve Sağlık (2x2)
2004-2005-Lisans Kırsal Hekimlik Stajı (toplam 2 ay)
2004-2005-Lisans Halk Sağlığı:Besin sanitasyonu (2x1)
2004-2005-Lisans Halk Sağlığı:Turizm sağlığı (2x1)
2004-2005-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığı açısından yaşlılık
2004-2005-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık insan gücü (2x1)
2004-2005-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık yönetimi (2x2)
2004-2005-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 30 saat)
2004-2005-Lisans Halk Sağlığı:Kadınların sağlık sorunları (2x2)
2004-2005-Lisans EHU: Alan çalışmalarıNazilli verem Savaş Dispanseri ziyareti
2004-2005-Lisans EHU: Alan çalışmalarıAydın 1 No’lu AÇSAP Merkezi ziyareti
2004-2005-Lisans EHU: Alan çalışmalarıAydın İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Huzurevi ziyareti
2004-2005-Lisans Halk Sağlığı:Enfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler
2004-2005-Lisans Halk Sağlığı:Temel Sağlık Hizmetlerinde ülkemizin örgütlenmesi
2004-2005-Lisans EHU: Alan çalışmalarıİkinci basamak sağlık hizmet sunumu ve sağlık sorunlarının sosyolojik boyutu
2004-2005-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler: Çevre sağlığı çalışmaları
2004-2005-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler: Ebe çalışmaları ve ev gezileri
2005-2006-Lisans Araştırma Yöntemleri
2005-2006-Lisans Araştırma Yöntemleri
2005-2006-Lisans Kırsal Hekimlik Stajı (2 ay)
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Şehir sağlığı (3x1)
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Turizm sağlığı (3x1)
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Besin sanitasyonu (3x1)
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığı açısından yaşlılık (3x2)
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Kronik hastalıklar epidemiyolojisi (3x1)
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Çevre sağlığı (3x4)
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (Toplam 30 saat)
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık eğitimi
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık yönetimi ve sağlık insan gücü
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık Ekonomisi
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Metodolojik araştırmalar
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 60 saat)
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Kadınların sağlık sorunları (3x2)
2005-2006-Lisans EHU: Alan çalışmalarıNazilli verem Savaş Dispanseri ziyareti
2005-2006-Lisans EHU: Alan çalışmaları112 Acil Yardım ve Komuta Kontrol Merkezi ziyareti
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Almaata Bilidirgesi
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Ağız ve Diş Sağlığı Epidemiyolojisi
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Salgınların incelenmesinde kullanılan epidemiyolojik yöntemler
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Vektörlerle bulaşan hastalıklar
2005-2006-Lisans Halk Sağlığı:Enfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler
2005-2006-Lisans Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ):Altı oturum
2005-2006-Lisans Biyoistatistik:Nedensellik
2005-2006-Lisans EHU: Alan çalışmalarıİkinci basamak sağlık hizmet sunumu ve sağlık sorunlarının sosyolojik boyutu
2005-2006-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler: Çevre sağlığı çalışmaları
2005-2006-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler: Ebe çalışmaları ve ev gezileri
2005-2006-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağının sağlık hizmeti sunumundaki yeri
2006-2007-Lisans Araştırma Yöntemleri
2006-2007-Lisans Kırsal Hekimlik Stajı (toplam 2 ay)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Tüberküloz epidemiyolojisi (3x1)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Kızamık epidemiyolojisi (3x1)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Yenidoğan tetanoz epidemiyolojisi (3x1)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Fonksiyonel yeti kaybı (3x1)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Şehir sağlığı (3x1)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Turizm sağlığı (3x1)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Kaza epidemiyolojisi (3x1)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığı açısından yaşlılık (3x1)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Yoksulluk ve sağlık (3x1)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Çevre sağlığı (3x4)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 30 saat)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık ölçütleri/demografi
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Araştırma raporu çeşitleri
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Araştırmada sunum teknikleri
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığında korunma
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığının gelişim aşamaları
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık Ekonomisi
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Anket yöntemi
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 60 saat)
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Cinsel yolla bulaşan hastalıklar epidemiyolojisi (3x2)
2006-2007-Lisans EHU:Klinik uygulamaya giriş: iş yeri sağlık birimi
2006-2007-Lisans EHU: Tıp, kültür sanatTıp ve edebiyat
2006-2007-Lisans EHU: Alan çalışmaları112 Acil Yardım ve Komuta Kontrol Merkezi ziyareti
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Ağız ve diş sağlığı epidemiyolojisi
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Hava kirliliğinin halk sağlığı açısından önemi
2006-2007-Lisans Halk Sağlığı:Temel sağlık hizmetleri
2006-2007-Lisans Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ):Altı oturum
2006-2007-Lisans Biyoistatistik:Varyans analizi, Kruskal Wallis varyans analizi
2006-2007-Lisans Biyoistatistik:Student t testi, Mann-Whitney U testi
2006-2007-Lisans Biyoistatistik:Sağlık ölçütleri
2006-2007-Lisans EHU: Alan çalışmalarıİkinci basamak sağlık hizmet sunumu ve sağlık sorunlarının sosyolojik boyutu
2006-2007-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler: Ebe çalışmaları ve ev gezileri
2006-2007-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağının sağlık hizmeti sunumundaki yeri
2008-2009-Yüksek Lisans Public Health and Tourism (Unit for health promotion research of the University of South Denmark, Esbjerg, Denmark, 11-14 September 2009)
2008-2009-Lisans Kırsal Hekimlik Stajı (toplam 2 ay)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Yeni doğan tetanoz epidemiyolojisi (2x1)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Yoksulluk ve sağlık (2x1)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Tüberküloz epidemiyolojisi (2x1)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Şehir sağlığı (2x1)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Turizm sağlığı (2x1)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığı açısından yaşlılık (2x2)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Kızamık epidemiyolojisi (2x1)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Kaza epidemiyolojisi (2x1)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Fonksiyonel yeti yitimi ve halk sağlığı (2x1)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Çevre Sağlığı ve hekimliği (2x4)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 30 saat)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık ölçütleri/Demografi (2x2)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık ekonomisi (1x2)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Sağlığın geliştirilmesi (1x2)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığının gelişim aşamaları (1x2)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığında korunma (1x2)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Araştırmada sunum teknikleri (1x2)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Araştırma rapor çeşitleri (2x2)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Anket yöntemi (2x2)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 60 saat)
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Cinsel yolla bulaşan hastalıklar epidemiyolojisi (3blok x2 saat=6 saat)
2008-2009-Lisans EHU: Tıp Kültür SanatMesleksel değerler film gösterimi
2008-2009-Lisans EHU: Alan çalışmalarıKlinik uygulamaya giriş: Nazilli verem savaş dispanserinin tanıtılması
2008-2009-Lisans EHU: Tıp Kültür SanatÖğrenci sunumları
2008-2009-Lisans EHU: Alan çalışmalarıKlinik uygulamaya giriş: Ana çocuk sağlığı hizmetleri-1 nolu AÇSAP merkezi
2008-2009-Lisans EHU: Alan çalışmalarıKlinik uygulamaya giriş: Yaşlı sağlık bakımı-Aydın il sosyal hizmetler müdürlüğü huzurevi
2008-2009-Lisans EHU: Alan çalışmalarıKlinik uygulamaya giriş: İş yeri sağlık birimi
2008-2009-Lisans EHU: Alan çalışmalarıKlinik uygulamaya giriş:112 Acil yardım ve komuta kontrol merkezi-Acil tıbbi hizmetler
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Vektörlerle bulaşan hastalıklar
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Enfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Besin sanitasyonu
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Hava kirliliği ve halk sağlığı açısından önemi
2008-2009-Lisans Halk Sağlığı:Ağız ve diş sağlığı epidemiyolojisi
2008-2009-Lisans Probleme dayalı öğrenmeSenaryo üzerinde çalışmalar
2008-2009-Lisans BiyoistatistikVaryans analizi,Kruskal Wallis varyans analizi
2008-2009-Lisans BiyoistatistikSağlık ölçütleri
2008-2009-Lisans EHU: Tıp Kültür SanatÖğrenci sunumları
2008-2009-Lisans EHU: Alan çalışmalarıİkinci basamak sağlık hizmet sunumu ve sağlık sorunlarının sosyolojik boyutu
2008-2009-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler: Ebe çalışmaları ve ev gezileri
2008-2009-Lisans EHU: Tıp Kültür SanatSunum Teknikleri
2008-2009-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağının sağlık hizmeti sunumundaki yeri
2009-2010-Doktora tıpta uzmanlık seminerleri
2009-2010-Lisans Kırsal Hekimlik Stajı (toplam 2 ay)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Yenidoğan tetanoz epidemiyolojisi (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Yoksulluk ve sağlık (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Tüberküloz epidemiyolojisi (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Turizm sağlığı (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Şehir sağlığı (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığı açısından yaşlılık (2x2)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Kızamık epidemiyolojisi (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Kaza epidemiyolojisi (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Fonksiyonel yeti yitimi ve halk sağlığı (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Çevre Sağlığı ve hekimliği (2x4)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 30 saat)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık ölçütleri (2x2)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık ölçütleri/Demografi (2x2)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık ekonomisi (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Sağlığın geliştirilmesi (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığının gelişim aşamaları (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığında korunma (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Araştırmada sunum teknikleri (2x1)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Araştırma rapor çeşitleri (2x2)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Anket yöntemi (2x2)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 60 saat)
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Cinsel yolla bulaşan hastalıklar epidemiyolojisi (3x2)
2009-2010-Lisans EHU: Tıp Kültür SanatÖğrenci sunumları
2009-2010-Lisans EHU: Alan çalışmalarıKlinik uygulamaya giriş: Ana çocuk sağlığı hizmetleri-1 no lu AÇSAP Merkezi
2009-2010-Lisans EHU: Alan çalışmalarıKlinik uygulamaya giriş:Yaşlı sağlık bakımı-Aydın il sosyal hizmetler müdürlüğü huzurevi
2009-2010-Lisans EHU: Alan çalışmalarıKlinik uygulamaya giriş:İş yeri sağlık birimi
2009-2010-Lisans EHU: Alan çalışmaları112 Acil Yardım ve Komuta Kontrol Merkezi ziyareti
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Enfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Ağız ve Diş Sağlığı Epidemiyolojisi
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Besin sanitasyonu
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Vektörlerle bulaşan hastalıklar
2009-2010-Lisans Halk Sağlığı:Hava kirliliği ve halk sağlığı açısından önemi
2009-2010-Lisans Probleme Dayalı ÖğrenmeSenaryo üzerinde çalışmalar (4x12)
2009-2010-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler: Çevre sağlığı çalışmaları
2009-2010-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler: Ebe çalışmaları ve ev gezileri
2009-2010-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağının sağlık hizmeti sunumundaki yeri
2009-2010-Lisans EHU: Tıp Kültür SanatÖğrenci sunumları
2009-2010-Lisans EHU: Tıp Kültür SanatAraştırma yöntemlerine giriş
2010-2011-Yüksek Lisans Tıpta uzmanlık seminerleri
2010-2011-Lisans Sağlık sosyolojisi
2010-2011-Lisans Üniversitede yaşam kültürü
2010-2011-Lisans Kentleşme ve çevre sağlığı
2010-2011-Lisans Kırsal Hekimlik Stajı (toplam 2 ay)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Tüberküloz epidemiyolojisi (3x1)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Kızamık epidemiyolojisi (3x1)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Yenidoğan tetanoz epidemiyolojisi (3x1)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Fonksiyonel yeti kaybı (3x1)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Şehir sağlığı (3x1)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Turizm sağlığı (3x1)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığı açısından yaşlılık (3x1)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Yoksulluk ve sağlık (3x1)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Çevre sağlığı ve hekimliği (3x4)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 30 saat)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık ölçütleri/demografi
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Araştırma raporu çeşitleri
2010-2011-Lisans Halk sağlığı:Halk sağlığında korunma
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Araştırmada sunum teknikleri
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Sağlığın geliştirilmesi
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığının gelişim aşamaları
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık Ekonomisi
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Anket yöntemi
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 60 saat)
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Cinsel yolla bulaşan hastalıklar epidemiyolojisi (3X2)
2010-2011-Lisans EHU:Klinik uygulamaya giriş:Ana çocuk sağlığı hizmetleri- 1 No lu AÇSAP Merkezi
2010-2011-Lisans EHU:Klinik uygulamaya giriş: iş yeri sağlık birimi (2x5)
2010-2011-Lisans EHU: Tıp, kültür sanatÖğrenci sunumları
2010-2011-Lisans EHU: Alan çalışmaları112 Acil Yardım ve Komuta Kontrol Merkezi ziyareti
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Su ve besinlerle bulaşan hastalıklar
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Enfeksiyon hastalıklarında genel epidemiyolojik prensipler
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Vektörlerle bulaşan hastalıklar
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Besin Sanitasyonu
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Anne sütü
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Hava kirliliğinin halk sağlığı açısından önemi
2010-2011-Lisans Halk Sağlığı:Temel sağlık hizmetleri
2010-2011-Lisans EHU:Tıp kültür sanatÖğrenci sunumları
2010-2011-Lisans Probleme Dayalı Öğrenme Senaryo üzerinde çalışmalar (2x12)
2010-2011-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler: Çevre sağlığı hizmetleri
2010-2011-Lisans EHU: Alan çalışmalarıKlinik uygulamaya giriş:112 Acil yardım ve komuta kontrol merkezi-Acil tıbbi hizmetler
2010-2011-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağının sağlık hizmeti sunumundaki yeri
2011-2012-Lisans Tıpta uzmanlık seminerleri
2011-2012-Lisans Kentleşme ve Çevre Sağlığı
2011-2012-Lisans Yaşlılık ve Sosyal Politika
2011-2012-Lisans Sağlık Sosyolojisi
2011-2012-Lisans Kırsal Hekimlik Stajı (toplam 2 ay)
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Yoksulluk ve Sağlık (2x1)
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Turizm sağlığı (2x1)
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığı açısından yaşlılık (2x1)
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Kaza Epidemiyolojisi (2x1)
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Şehir Sağlığı (2x1)
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Fonksiyonel Yeti Yitimi ve Halk Sağlığı
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Çevre Sağlığı ve Hekimliği (2x4)
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 30 saat)
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık Ölçütleri/Demografi
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık Ekonomisi
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Sağlığın Geliştirilmesi
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Halk Sağlığının Gelişim Aşamaları
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Halk Sağlığında Korunma
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Araştırmada Sunum Teknikleri
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Araştırma Raporu Çeşitleri
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Anket Yöntemi
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı Klinik stajı (toplam 60 saat)
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Epidemiyolojisi (2x2)
2011-2012-Lisans EHU: Klinik Uygulamaya Giriş:Ana-Çocuk sağlığı Hizmetleri-1 Nolu AÇSAP Merkezi
2011-2012-Lisans EHU: Klinik Uygulamaya Giriş:İşyeri Sağlık Birimi (2x4)
2011-2012-Lisans EHU:Klinik Uygulamaya Giriş: 112 Acil Yardım ve Komuta Kontrol Merkezi-Acil Tıbbi Hizmetler
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Enfeksiyon Hastalıklarında Genel Epidemiyolojik Prensipler
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Besin Senitasyonu
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Anne Sütü
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Temel Sağlık Hizmetleri
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Hava kirliliğinin halk sağlığı açısından önemi
2011-2012-Lisans EHU:Tıp Kültür Sanat:Öğrenci Sunumları
2011-2012-Lisans Probleme Dayalı Öğrenme:Senaryo Üzerinde Çalışmalar (2x12)
2011-2012-Lisans Halk Sağlığı:Kaza epidemiyolojisi (3x1)
2011-2012-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağında sağlık çalışanlarının sunduğu hizmetler: Çevre sağlığı hizmetleri
2011-2012-Lisans EHU:Klinik Uygulamaya Giriş: 112 Acil Yardım ve Komuta Kontrol Merkezi-Acil Tıbbi Hizmetler
2011-2012-Lisans EHU: Alan çalışmalarıSağlık ocağının sağlık hizmeti sunumundaki yeri
2012-2013-Lisans Tıpta Uzmanlık Seminerleri
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı
2012-2013-Lisans Çevre Sağlığı Çalıştayı (6x4)
2012-2013-Lisans Kırsal Hekimlik Stajı (2 ay)
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı Sağlıkta sektörlerarası işbirliği (2x1)
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Yoksulluk ve Sağlık (2x1)
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Turizm sağlığı (2x1)
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Halk sağlığı açısından yaşlılık (2x1)
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Kaza Epidemiyolojisi (2x1)
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Şehir Sağlığı (2x1)
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Fonksiyonel Yeti Yitimi ve Halk Sağlığı (2x1)
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Çevre Sağlığı ve Hekimliği (2x4)
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı AD stajı (toplam 30 saat)
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık Ölçütleri/Demografi
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Sağlık Ekonomisi
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Sağlığın Geliştirilmesi
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Halk Sağlığının Gelişim Aşamaları
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Halk Sağlığında Korunma
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Araştırmada Sunum Teknikleri
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Araştırma Raporu Çeşitleri
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Anket Yöntemi
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı Klinik stajı (toplam 60 saat)
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Epidemiyolojisi (2x2)
2012-2013-Lisans EHU:Klinik Uygulamaya Giriş: 112 Acil Yardım ve Komuta Kontrol Merkezi-Acil Tıbbi Hizmetler
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Su ve Besinlerle Bulaşan Hastalıklar
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Enfeksiyon Hastalıklarında Genel Epidemiyolojik Prensipler
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı: Ağız ve diş sağlığı epidemiyolojisi
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Besin Sanitasyonu
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Temel Sağlık Hizmetleri
2012-2013-Lisans Halk Sağlığı:Hava kirliliğinin halk sağlığı açısından önemi
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Halk Sağlığı   
Hakemli , YILMAZ AYDIN ÇİĞDEM,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , elektronik atıklar ve çevre sağlığı,8,2017
Hakemli , KARAGÜLLE DERYA,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , PLACE OF ENVIRONMENTAL HISTORY IN DIAGNOSIS: PERSPECTIVE OF MEDICAL SCHOOL STUDENTS,3,2017
Hakemli , YILMAZ AYDIN ÇİĞDEM,ÖZDEMİR DENİZ PINAR,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Water Use Attitudes and Behaviours of High-Education Students who do Receive and do not Receive Environmental Health Training,5,2017
Hakemsiz , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Ekolojik dengeye uyumlu yaşam alanları için destekler,9,2016
Hakemli , TEKBAŞ ÖMER FARUK,VAİZOĞLU SONGÜL,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,yüceer bekir,GÜLER ÇAĞATAY , Carbon Monoxide Levels in Bathrooms Using Hot Water Boilers,5,2001
Hakemli , ABACIGİL FİLİZ,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,Saruhan Gülnur,Benli Cenk,OKYAY PINAR,BEŞER ERDAL , PREVALENCE AND RISK FACTORS OF ELDER ABUSE AND NEGLECT IN A WESTERN CITY OF TURKEY A COMMUNITY BASED STUDY,,2012
Hakemli , Atasoylu Gonca,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,kaya e,ABACIGİL FİLİZ,Tıkır D,BEŞER ERDAL , The household garbage in the western coast region of Turkey and itsrelationship with the socio economic characterstics,4,2007
Hakemli , ÖZCEBE LÜTFİYE HİLAL,bilir nazmi,İnal E,BEŞER ERDAL,can g,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,OKYAY PINAR,ARSLANTAŞ DİDEM,ABACIGİL FİLİZ,ŞENOL VESİLE,turhan e,gokgoz s,ÇALIKOĞLU ELİF OKŞAN,koçan z , The opinions of adults about the ban on cigarette sales to minors,12,2016
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Water Footprint in the Life Cycle of Construct on Materials Case Study Egyptian Brick,,2015
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Characterization of PM10 and PM2 5 and Associated Heavy Metals in a Typical Mining City in a Hot Dry Valley in China,,2015
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , A pilot Study of Indoor Air Quality in Screen Golf Facilities,,2015
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Time resolved Radon Concentrations and Associated Effective Doses Inside Ancient Egyptian Tombs at Saqqara Region,,2015
Hakemli , Saruhan Gülnur,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,ABACIGİL FİLİZ,BEŞER ERDAL,BAŞALOĞLU HULKİ , Yaşlı Bakım Teknikerliği Programı Yeni Bir Meslek Dalı İçin Öğrencilerin Beklentileri,,2013
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,Memis S,ABACIGİL FİLİZ,BEŞER ERDAL , A population based study on awareness of stroke in Turkey,,2007
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,ABACIGİL FİLİZ,BEŞER ERDAL , Home accidents in the elderly in Turkey,,2006
Hakemli , VAİZOĞLU SONGÜL,AYCAN SEFER,AKIN LEVENT,Koçdor P,Pamukçu G,Muhsinoğlu O,Özer F,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,Güler C , Determination of formaldehyde levels in 100 furniture workshops in Ankara,,2005
Hakemli , Karagülle Derya,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,ABACIGİL FİLİZ,Gürsoy Turan Selen,Okur Orhan , PHYSICIANS AWARENESS ABOUT THE IMPORTANCE OF ENVIRONMENTAL HISTORY IN MEDICAL DIAGNOSIS,,2014
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Aydın İl Merkezinde Postpartum Depresyon Prevalansı ve Risk Faktörleri,,2005
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Dünya Sağlık Örgütü nün 21 Yüzyılda Herkes İçin Sağlık Kavramının İş Sağlığına Yansıması,,1999
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Dünya Sağlık Örgütü nün 21 Yüzyılda Herkes İçin Sağlık Kavramının İş Sağlığına Yansıması,,1999
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Güneş ve Sağlık,,2000
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Halka Açık Bir Plajda UV Işınlarına Etkilenim Düzeyleri ve Burada Güneşlenenlerin Güneş Işınlarının Etkileri ile Korunmaya İlişkin Bilgi Düzeylerinin Saptanması,,2003
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Ültraviyole ve Korunma,,2003
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Çine Arıcılık Müzesinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi,,2011
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Prevalence and Predictors of Burden Among Family Caregivers of the Elderly in a Western City in Turkey A Community Based Cross Sectional Study,,2012
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Maternal and Foetal Prognosis in Women with Hepatitis B Infection,,2010
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Ev Temizlik Malzemeleri Farkındalık Araştırması Aydın,,2011
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Halk Sağlığı Uzmanlık Eğitiminde Çevre Sağlığı Eğitimi Kavramsal Çerçeve,,2011
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Relationships Between Region Frequent Cleaning Area Storage Location Legal Regulation and Cleaning Substance Poisining A Cross Sectional Study,,2012
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Multiple Causes for Delay in Arrival at Hospital in Acute Stroke Patients in Aydın Turkey,,2008
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , A Population Based Study on Awareness of Heart Attack in Aydın City Turkey 9 304 310 2009,,2009
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Measurements and Assessment of Solar Ultraviolet Exposure in Aydın Turkey A Pilot Study,,2011
Hakemli , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM , Local Decision Makers Awareness of The Social Determinants of Health in Turkey A Cross Sectional Study,,2012
Uluslararası , Özet bildiri , SİNECEN MAHMUT,Karagülle Derya,KAYA BURAK,YILDIZ ÖNEM,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,International Congress on New Trends in Science, Engineering and Technology,01.05.2017
Uluslararası , Özet bildiri , YILMAZ AYDIN ÇİĞDEM,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,adnan menderes üniversitesi 1.uluslararsı sağlık bilimleri kongresi,17.07.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , YILMAZ AYDIN ÇİĞDEM,ÖZDEMİR DENİZ PINAR,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,2.uluslararası su ve sağlık kongresi,
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZTÜRK SERCAN,KÖKSAL YAĞMUR,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,OKYAY PINAR,ADÜ Sağlık Bilimleri Kongresi,10.07.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZÇÖLLÜ ELİF,TAŞ AYŞE,ÇAPACI BURAK,KALKAN ALİ,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,OKYAY PINAR,Adnan Menderes Üniversitesi 1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi,01.07.2017
Uluslararası , Özet bildiri , SİNECEN MAHMUT,Karagülle Derya,KAYA BURAK,YILDIZ ÖNEM,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,International Congress on New Trends inScience, Engineering and Technology,01.05.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Davetli konuşmacı , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,3. Uluslararası Biyosidal Kongresi,
Uluslararası , Davetli konuşmacı , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,International Workshop on Environmental Protection and Sustainability,
Ulusal , Davetli konuşmacı , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ MERSİN KONFERANSI “Sağlıklı Kentler İçin Yenilenebilir Enerji”,
Ulusal , Davetli konuşmacı , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,Sağlık Bakanlığı İklim Değişikliğinin Sağlık Üzerine Olumsuz Etkilerinin Azaltılması Ulusal Programı ve Eylem Planı Toplantısı,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , Gürsoy Turan Selen,ABACIGİL FİLİZ,OKYAY PINAR,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,BEŞER ERDAL,International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, Erişim Linki
Uluslararası , Davetli konuşmacı , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi,
Uluslararası , Poster , ÖĞÜT SERDAL,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi,
Uluslararası , Poster , Balaban Tuba,Gürsoy Turan Selen,ABACIGİL FİLİZ,Bayrav Dursun,BEŞER ERDAL,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,ÇİLENGİR FATMA,I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , ÖĞÜT SERDAL,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , BİLGİN MEHMET DİNÇER,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,BOZKURT ÖZLEM,KILIÇ MAHMUT ALP,BAKAY İLHAN DİDEM,AKSEL MEHRAN,KÖKEN ERGÜN CEM,I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Erişim Linki
Uluslararası , Sözlü Bildiri , BİLGİN MEHMET DİNÇER,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,BOZKURT ÖZLEM,KILIÇ MAHMUT ALP,BAKAY İLHAN DİDEM,I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Erişim Linki
Uluslararası , Sözlü Bildiri , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,BİLGİN MEHMET DİNÇER,BOZKURT ÖZLEM,BAKAY İLHAN DİDEM,KILIÇ MAHMUT ALP,I. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi, Erişim Linki
Uluslararası , Sözlü Bildiri , Diliüz Doğan Burcu,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,I. Uluslararsı Şehir Çevr e ve Sağlık Kongr esi, Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , TAŞ AYŞE,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,Karagülle Derya,6th The International Congress on Physical Activity and Public Health,16.11.2016
Uluslararası , Özet bildiri , OKYAY PINAR,ABACIGİL FİLİZ,HARLAK HACER,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,karakaya k,Tüzün H,Baran Deniz E,Saruhan Gülnur,Gürsoy Turan Selen,TONTUŞ HACI ÖMER,BEŞER ERDAL,8th European Public Health Conference,06.10.2015
Uluslararası , Davetli konuşmacı , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,Uluslararası Katılımlı Ulusal Su ve Sağlık Kongresi,30.10.2015
Ulusal , Davetli konuşmacı , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 37. Ulusal Kongresi,21.10.2015
Uluslararası , Özet bildiri , ÖZCEBE LÜTFİYE HİLAL,Bilir Nazmi,İnal Ebru,BEŞER ERDAL,ÇAN GAMZE,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,OKYAY PINAR,ARSLANTAŞ DİDEM,ABACIGİL FİLİZ,ŞENOL VESİLE,Turhan Ebru,Gökgöz Şenlen,ÇALIKOĞLU ELİF OKŞAN,8. EUPHA,06.10.2015
Uluslararası , Özet bildiri , BOZDAĞ ALİ DOĞAN,ERTABAKLAR HATİCE,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,gündeay gülay,4th International Interdisciplinary Conference “Social Innovations: Theorical and Practical Insights”,24.09.2015
Uluslararası , Özet bildiri , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,WHO European Healthy Cities Networks Annual Business and Technical Conference, “Governance for health at the local level: People, citizens and assest for health”, Initial concultation with local governments on the new health policy fort he WHO European Region- Health2020, Book of Abstracts, 80, Liege-Belgium,
Uluslararası , Özet bildiri , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,IFEH 12th World Congress on Environmental Health, “New Technologies, Healthy Human Being and Environment”, Abstract Book, 20, Vilnius-Lithuania,
Uluslararası , Özet bildiri , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,IFEH 12th World Congress on Environmental Health, “New Technologies, Healthy Human Being and Environment”, Abstract Book, 63, Vilnius-Lithuania,
Uluslararası , Özet bildiri , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,FEH 12th World Congress on Environmental Health, “New Technologies, Healthy Human Being and Environment”, Abstract Book, Vilnius-Lithuania,
Uluslararası , Davetli konuşmacı , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,International Workshop on Environmental Pollution and Its Impact to Public Health-BENA Conference,Brasov-Romania,
Uluslararası , Davetli konuşmacı , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,“Overcoming the Distance”, WONCA Europe 2008, Book of Abstracts,
Uluslararası , Poster , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,International Health Cities Cenference, Book of Abstracts, 139 (Full paper No.1), Athens,
Uluslararası , Davetli konuşmacı , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,Adnan Menderes Üniversitesi, GATA, Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Uluslararası Katılımlı III. Çevre Hekimliği Kongresi Bildiri Kitabı (Oturum Konuşması),
Ulusal , Poster , EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,15.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, “Sağlık Reformları”,
Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçekleri Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Sağlık Okur Yazarlığı Ölçülebilir mi? En İyi Ne Ölçer,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,BEŞER ERDAL,,2016,
Aydın İl Yenilik Platformu Yayın Dizisi Aydın Ar Ge ve Yenilik Mevcut Durum ve İhtiyaç Analizi , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,CÖMERTLER ŞİMŞİR NECMİYE,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,BÖĞREKCİ İSMAİL,BOZDAĞ ALİ DOĞAN,ERTABAKLAR HATİCE,Gündeay Gülay,DEMİRCİOĞLU PINAR,SUCUOĞLU HİLMİ SAYGIN,,2015,
Aydın İl Yenilik Platformu Yayın Dizisi Aydın Ar Ge ve Yenilik Ekosistemi Analizi , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,CÖMERTLER ŞİMŞİR NECMİYE,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,BÖĞREKCİ İSMAİL,BOZDAĞ ALİ DOĞAN,ERTABAKLAR HATİCE,Gündeay Gülay,DEMİRCİOĞLU PINAR,SUCUOĞLU HİLMİ SAYGIN,,2015,
Aydın İl Yenilik Platformu Yayın Dizisi Eğitim ve Danışmanlık Programı Modülleri Buluş ve Patent Süreci , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,BOZDAĞ ALİ DOĞAN,ERTABAKLAR HATİCE,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,CÖMERTLER ŞİMŞİR NECMİYE,ÖZDEMİR ABDULLAH,BÖĞREKCİ İSMAİL,Gündeay Gülay,Yaralı Raziye,Künkcü Mesut Nuri,Serter Ebru,Böğrekci İlknur,DEMİRCİOĞLU PINAR,,2015,
Temel Eğitim Becerileri Yetişkin Eğitiminde Temel İlkeler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Beden Dili,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,Beşer E., Okyay E.,2012,
Turkey National Healthy Cities Networks , Bilimsel Kitap , Tümü,,EVCİ KİRAZ EMİNE DİDEM,L. J. Lafond, Z. Heritage, J. L. Farrington and A. D. Tsouros,2003,ISBN 92 8901087
TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı,
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı,
2. Uluslararası Su ve Sağlık Kongresi , Bildiri Kitabı , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı,
Environmental Monitoring and Assessment , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı,
Preventive Medicine Bulletin (TAF) , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı,
ANADOLU KARDIYOLOJI DERGISI-THE ANATOLIAN JOURNAL OF CARDIOLOGY , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı,
BMC NEUROLOGY , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı,
ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Halk Sağlığı,