Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
FEVZİ BARDAKCI

Fen-edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı


1982-1986 Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Biyoloji Pr.
1987-1989 Yüksek Lisans Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı
1992-1996 Doktora University Of Wales, Swansea Genetik
İngilizce 1986 Bahar KPDS 87
1987-1996 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı
1996-2000 YARDIMCI DOÇENT Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
2000-2006 DOÇENT Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
2006- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
1996-2006 Anabilim Dalı Başkanı Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi
Biyoloji Bölümü
2000-2005 Enstitü Müdür Yardımcısı Cumhuriyet Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Fen Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dalı
2004-2005 Bölüm Bşk. Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi
Moleküler Biyoloji Ve Genetik Bölümü
Moleküler Biyoloji Ve Genetik Anabilim Dalı
2006-2008 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
2007-2008 Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
2011-2011 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü
Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı
2002
Tamamlandı
TezMerkezi
Cumhuriyet Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Nilgün T.
Türkiye'deki Aphanius nardo, 1897 (Pisces:Cyprinodontidae) tür ve alttürlerinin genetik varyasyonu
2006
Tamamlandı
TezMerkezi
Cumhuriyet Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Doktora -  Serdal A.
Türkiye doğal alabalık (Salmo trutta L., 1758) populasyonlarında mikrocoğrafik ve makrocoğrafik mikrosatelit DNA varyasyonu
2006
Tamamlandı
TezMerkezi
Cumhuriyet Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Sevgi D.
Anadolu Cyprinion macrostomus Heckel, 1843 (Teleostei: Cyprinidae) ve Garra rufa Heckel, 1843 (Teleostei: Cyprinidae) populasyonlarının filocoğrafyası: Mitokondri DNA'sının PCR-RFLP varyasyonu
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Serap Ş.
Aydın ili populasyonunda nükleer faktör-kappab1 (NF-?B1) ve NF-?BIA genlerinin polimorfizminin PCR-PFLP yöntemi ile belirlenmesi
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Turgut Ö.
Türk populasyununda kalsitonin reseptör (CTR) geni polimorfizminin PCR-RFLP yöntemi ile belirlenmesi
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Cumhuriyet Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Doktora -  Efkan B.
Kuzeydoğu Akdeniz'deki yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas) populasyonlarının genetik yapısı
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Hacettepe Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Doktora -  Elif M.
Chelon labrosus (Risso, 1826) ve Liza ramada (Risso, 1826) türlerinin coğrafik varyasyonlarının araştırılması
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Doktora -  Ferhat K.
Türkiye'deki Testudo kompleksinin mitokondri DNA varyasyonu
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Doktora -  Can Y.
Türkiye kumsallarındaki Caretta caretta populasyonlarının genetik yapısı
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yasemin S.
Aydın yöresindeki kuru incirlerden (Ficus carica L.) aspergillus spp.'nin morfolojik ve genetik karakterizasyonu
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Pamukkale Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Doktora -  Adile S.
Türkiye'nin bazı göllerinde yayılış gösteren Chironomidae (Diptera) familyasının filogenisinin mitokondriyal sitokrom C oksidaz alt ünite I kullanılarak araştırılması
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Doktora -  Nazan Ö.
Türkiye'deki alabalıkların (Salmo trutta L.) moleküler filogenisi
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Merve Y.
Topraktan ve insandan izole edilen bazı dermatofitlerin moleküler tanısı
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Erinç Ş.
Hamsinin (Engraulis encrasicolus) Marmara ve güney Karadenizdeki genetik stoklarının saptanması
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Doktora -  Serap Ş.
Mitokondri ve mikrosatellit DNA analizleriyle Türkiye denizlerindeki hamsi (Engraulis encrasicolus, L.) populasyonlarının genetik yapısının belirlenmesi
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Doktora -  Doğan T.
Türkiye denizlerindeki tekir (Mullus surmuletus L.) türünün genetik stoklarının belirlenmesi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Biyoloji Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Solmaz Ezgi Ç.
Kuzeydoğu Akdeniz'deki Etrumeus golanii (Osteichthyes:Clupeidae) türünün populasyon genetik yapısı
2000-2001-Lisans Genetik
2000-2001-Lisans Genetik Laboratuvarı
2001-2002-Lisans Genetik Laboratuvarı
2001-2002-Lisans Genetik
2001-2002-Doktora MOLEKÜLER EVRİM VE FİLOGENETİK
2001-2002-Doktora Kantitatif ve Evrimsel Genetik
2002-2003-Doktora MOLEKÜLER EVRİM VE FİLOGENETİK
2002-2003-Doktora Kantitatif ve Evrimsel Genetik
2002-2003-Lisans Genetik
2002-2003-Lisans Genetik Laboratuvarı
2003-2004-Lisans Genetik Laboratuvarı
2003-2004-Lisans Genetik
2003-2004-Doktora MOLEKÜLER EVRİM VE FİLOGENETİK
2004-2005-Doktora MOLEKÜLER EVRİM VE FİLOGENETİK
2004-2005-Doktora Kantitatif ve Evrimsel Genetik
2004-2005-Lisans Genetik Laboratuvarı
2004-2005-Lisans Genetik
2005-2006-Lisans Genetik
2005-2006-Lisans Genetik Laboratuvarı
2005-2006-Doktora Kantitatif ve Evrimsel Genetik
2005-2006-Doktora MOLEKÜLER EVRİM VE FİLOGENETİK
2006-2007-Lisans Genetik Laboratuvarı
2006-2007-Lisans Genetik
2006-2007-Lisans EVRİM
2006-2007-Yüksek Lisans Gen Klonlama ve DNA Analizleri
2007-2008-Lisans Genetik Laboratuvarı
2007-2008-Lisans EVRİM
2007-2008-Yüksek Lisans Gen Klonlama ve DNA Analizleri
2007-2008-Lisans Genetik
2008-2009-Lisans Genetik
2008-2009-Lisans EVRİM
2008-2009-Doktora Populasyon Genetiği
2008-2009-Yüksek Lisans Gen Klonlama ve DNA Analizleri
2008-2009-Lisans Genetik Laboratuvarı
2009-2010-Doktora Populasyon Genetiği
2009-2010-Lisans Genetik Laboratuvarı
2009-2010-Yüksek Lisans Gen Klonlama ve DNA Analizleri
2009-2010-Lisans Genetik
2010-2011-Lisans Genetik
2010-2011-Lisans EVRİM
2010-2011-Lisans Genetik Laboratuvarı
2010-2011-Yüksek Lisans Gen Klonlama ve DNA Analizleri
2010-2011-Doktora Populasyon Genetiği
2011-2012-Doktora Populasyon Genetiği
2011-2012-Lisans Genetik Laboratuvarı
2011-2012-Yüksek Lisans Gen Klonlama ve DNA Analizleri
2011-2012-Lisans EVRİM
2011-2012-Lisans Genetik
2012-2013-Yüksek Lisans Gen Klonlama ve DNA Analizleri
2012-2013-Lisans EVRİM
2012-2013-Doktora Populasyon Genetiği
2013-2014-Doktora Populasyon Genetiği
2013-2014-Yüksek Lisans Gen Klonlama ve DNA Analizleri
2013-2014-Lisans EVRİM
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Biyoloji Genetik  
Hakemli , Özdemir Öztürk, Bardakci Fevzi, Eğilmez Hulusi, Özdemir Öztürk , Subcutaneous undifferentiated sarcoma induced by N ethyl N nitrosourea in rat radiology histopathology and mutagenesis,1,2003
Hakemli , Arntzen, J.W.; Jehle, R.; Bardakci, F.; Burke, T.; Wallis, G.P. , Additional results and discussion to the paper Asymmetric viability of reciprocal cross hybrids between crested and marbled newts Triturus cristatus and T marmoratus,1,2008
Hakemli , DURNA DAŞTAN SEVGİ,BARDAKCI FEVZİ,DEĞERLİ NACİ , Genetic Diversity of Cyprinion macrostomus Heckel 1843 Teleostei Cyprinidae in Anatolia,1,2012
Hakemli , Sertel Yasemin, Bardakçi Fevzi, Biyik H. Halil , Determination of genetic diversity among aflatoxigenic A flavus strains isolated from dried figs in Aydin,9,2012
Hakemli , Efkan BAĞDA1, Fevzi BARDAKCI, Z. Deniz INAN , Determination of Sex Markers by Amplified Fragment Length Polymorpism AFLP in Killifish Aphanius anatoliae anatoliae Leidenfrost 1912,1,2013
Hakemli , Arslan Serdal, Degerli Naci, Bardakci Fevzi , Distribution of N acetyltransferase Type 1 NAT1 genotypes and alleles in a Turkish population,1,2004
Hakemli , TANZER FATOS, OZGUR ARZU, BARDAKCI FEVZI, CANKORKMAZ LEVENT, AYAN SEMIH , Analysis of a 1 year old cystinuric patient with recurrent renal stones,10,2006
Hakemli , Arslan Serdal, Bardakci Fevzi , Genetic Structure of Brown Trout Salmo trutta Populations from Turkey Based on Microsatellite Data,12,2010
Hakemli , SARI ADİLE,DURAN MUSTAFA,BARDAKCI FEVZİ , Discrimination of Orthocladiinae Species Diptera Chironomidae by using cytochrome c oxidase subunit I,1,2012
Hakemli , ŞİMŞEK FATİH MEHMET,ÜLGER CELAL,AKINER MUHAMMET MUSTAFA,SERAP SENOL TUNCAY,KİREMİT FERHAT,BARDAKCI FEVZİ , Molecular identification and distribution of Anopheles maculipennis complex in the Mediterranean region of Turkey,8,2011
Hakemli , BAĞDA EFKAN,BARDAKCI FEVZİ,TÜRKOZAN OĞUZ , Lower genetic structuring in mitochondrial DNA than nuclear DNA among the nesting colonies of green turtles Chelonia mydas in the Mediterranean,8,2012
Hakemli , DURNA DAŞTAN SEVGİ,BARDAKCI FEVZİ,DEĞERLİ NACİ , Genetic diversity of Garra rufa Heckel 1843 Teleostei Cyprinidae in Anatolia,2,2010
Hakemli , Yilmaz Can, Turkozan Oguz, Bardakcı Fevzi, White Michael, Kararaj Esmeralda , Loggerhead turtles Caretta caretta foraging at Drini Bay in Northern Albania Genetic characterisation reveals new haplotypes,1,2012
Hakemli , SERAP SENOL TUNCAY,OKYAY PINAR,BARDAKCI FEVZİ , Identification of NF B1 and NF BI Polymorphisms Using PCR RFLP Assay in a Turkish Population,2,2010
Hakemli , BARDAKCI FEVZİ,ÜLKÜ OZANSOY,KOPTAGEL EMEL , A comparison of oogenesis under constant and fluctuating temperatures in Doctor fish Garra rufa Heckel 1843 Teleostei Cyprinidae,1,2000
Hakemli , TANZER FATOŞ,ÖZGÜR ARZU,BARDAKCI FEVZİ , Type I cystinuria and its genetic basis in a population of Turkish school children,10,2007
Hakemli , BARDAKCI FEVZİ,TATAR NİLGÜN,TOMAS HRBEK , Genetic relationships between Anatolian species and subspecies of Aphanius Nardo 1827 Pisces Cyprinodontiformes based on RAPD markers,1,2004
Hakemli , YILMAZ CAN,TÜRKOZAN OĞUZ,BARDAKCI FEVZİ , Genetic structure of loggerhead turtle Caretta caretta populations in Turkey,8,2011
Hakemli , Bardakcı Fevzi , The Use of Random Amplified Polymorphic DNA RAPD Markers in Sex Discrimination in Nile Tilapia Oreochromis niloticus Pisces Cichlidae,1,2000
Hakemli , BARDAKCI FEVZİ,ARSLAN SERDAL,BARDAKCI SAMİ,AO BİNATLI,BUDAK MAHİR , Sulfotransferase 1A1 SULT1A1 polymorphism and susceptibility to primary brain tumors,11,2007
Hakemli , Bardakcı Fevzi , Use of DNA fingerprinting RAPD and RAPD RFLP markers for estimating variation between aquacultural strains of Tilapia Oreochromis niloticus,1,1995
Hakemli , CANBAY EMEL,BARDAKCI FEVZİ , Higher glutathione transferase GSTM1 0 0 genotype frequency in young thyroid carcinoma patients,1,2003
Hakemli , BARDAKCI FEVZİ,CANBAY EMEL,DEĞERLİ NACİ,ÇOBAN L,CANBAY İSMET ERCAN , Relationship of tobacco smoking with GSTM1 gene polymorphism in laringeal cancer,7,2003
Hakemli , Bardakci F., Skibinski D. O. F. , A polymorphic SCAR RAPD marker between species of tilapia Pisces Cichlidae,2,1999
Hakemli , CANBAY EMEL,DEĞERLİ NACİ,GÜLLÜOĞLU MAHMUT BAHADIR,KAYA HANDAN,METİN ŞEN,BARDAKCI FEVZİ , Could prolactin receptor gene polymorphism play a role in pathogenesis of breast carcinoma,4,2004
Hakemli , Naci Degerli,Emire Yılmaz,BARDAKCI FEVZİ , The 32 allele distribution of the CCR5 gene and its relationship with certain cancers in a Turkish population,3,2005
Hakemli , Jan W Arntzen,Robert Jehle,BARDAKCI FEVZİ,Terry Burke,Graham P Wallis , Asymmetric Variability Of Reciprocal Cross Hybrids Between Crested and Marbled Newts Triturus cristatus and T marmoratus,5,2009
Hakemli , BARDAKCI FEVZİ,Degerli N,Ozdemir O,H H Basibuyuk , Phylogeography of the Turkish brown trout Salmo trutta L mitochondrial DNA PCR RFLP variation,3,2006
Hakemli , Hrbek Tomas,Kai N Stölting,BARDAKCI FEVZİ,KÜÇÜK FAHRETTİN,Rudolf H Wildekamp,Axel Meyer , Plate tectonics and biogeographical patterns of the Pseudophoxinus Pisces Cypriniformes species complex of central Anatolia Turkey,7,2004
Hakemli , K A NAISH,WARREN M,BARDAKCI FEVZİ,DOF SKIBINSKI,G R CARVALHO,G C MAIR , Multilocus DNA fingerprinting and RAPD reveal similar genetic relationships between strains of Oreochromis niloticus Pisces Cichlidae,4,1995
Hakemli , BARDAKCI FEVZİ , Random Amplified Polymorphic DNA RAPD Markers,1,2001
Hakemli , BARDAKCI FEVZİ,DOF SKIBINSKI , Application of the RAPD technique in tilapia fish species and subspecies identification,7,1994
Hakemli , ŞENOL TUNCAY SERAP,ROTH STEFFEN,BARDAKCI FEVZİ,JEHLE ROBERT , Genetic diversity of common toads (Bufo bufo) along the Norwegian coast : disjunct distribution of locally dominant haplotypes,7,2018
Hakemli , TÜRKOZAN OĞUZ,KİREMİT FERHAT,Lavin Brian,BARDAKCI FEVZİ,Parham James , Morphological and mitochondrial variation of spur-thighedtortoises, Testudo graeca, in Turkey.,1,2018
Hakemli , TURAN CEMAL,tuncay serap,SOLDO ALEN,NEVEN BOSNIC,BARDAKCI FEVZİ , Genetic Structure of Anchovy Engraulis encrasicolus in the Adriatic Sea using Microsatellite DNA Analysis,6,2017
Hakemli , Öztürk Turgut,OKYAY PINAR,BARDAKCI FEVZİ , Calcitonin receptor CTR gene polymorphism in aTurkish population using PCR RFLP assay,8,2015
Hakemli , SARI ADİLE,DURAN MUSTAFA,ŞEN ALAATTİN,BARDAKCI FEVZİ , Investigation of Chironomidae Diptera relationships using mitochondrial COI gene,,2015
Ulusal , Davetli konuşmacı , Bardakci F.,1st Eurasian Congress on Molecular Biotechnology (Ecomb), Trabzon, Turkey,
Ulusal , Davetli konuşmacı , Bardakci F.,XVII. National Biology Congress, Adana, Turkey,
Ulusal , Davetli konuşmacı , Bardakci F.,XX. National Biology Congress, Denizli, Turkey,
Ulusal , Davetli konuşmacı , Bardakci F.,1st Molecular Biology and Biotechnology Congress, Antalya, Turkey,
Ulusal , Davetli konuşmacı , Bardakci F.,XXI. National Biology Congress,
Ulusal , Poster , Bagda E., Bardakci F.,XVII. National Biology Congress, Adana, Turkey,,
Ulusal , Poster , Bardakci F, Ozansoy U, Koptagel E,X. National Fishery Symposium, Adana, Turkey,
Ulusal , Poster , Canbay E., Dökmetaş S., Canbay E.İ., Sen M., Bardakcı F.,XV. National Cancer Congress, Kemer, Antalya,
Ulusal , Poster , Canbay E., Dökmetaş S., Canbay E.İ., Sen M., Bardakcı F.,XV. National Cancer Congress, Kemer, Antalya,
Uluslararası , Poster , Kiremit F., Turkozan O., Bardakci F.,8th Annual Symposium on the Conservation and Biology of Tortoises and Freshwater Turtles, Orlando, FL,
Ulusal , Özet bildiri , Değerli N., Yılmaz E., Bardakcı F.,XVII. National Biology Congress, Adana, Turkey,
Ulusal , Özet bildiri , Arslan S., Bardakci F.,XVI. National Biology Congress, Malatya,,
Ulusal , Özet bildiri , Bardakcı F., Değerli N., Ozdemir O., Başıbüyük H.H.,XVI. National Biology Congress, Malatya.,
Ulusal , Özet bildiri , Tatar N., Bardakci F.,National Biology Congress, Malatya, Turkey,,
Ulusal , Özet bildiri , Budak M., Bardakci F.,XVI. National Biology Congress, Malatya, Turkey,
Uluslararası , Özet bildiri , Naish K.-A., Warren M., Bardakcı F., Skibinski D.O.F., Carvalho G.R. , Mair G.C.,Molecular Biology in Fish and Aquaculture, Halifax, Canada (presented by Dr K. A. Naish),
Ulusal , Özet bildiri , Tanyolac J., Akpınar M.A., Erdem U., Bardakci F.,XII National Biology Congress, Edirne, Turkey,
Uluslararası , Özet bildiri , Bardakci F., Skibinski D.O.F.,Molecular Biology in Fish and Aquaculture (FSBI Symposium), Plymouth, UK,,
Ulusal , Özet bildiri , Bardakci F., Tanyolac J.,Proceeding of X. National Biology Congress X. National Biology Congress, Erzurum,
Ulusal , Özet bildiri , Bardakci F., Tanyolac J., Akpınar M.A., Erdem U.,X. National Biology Congress, Erzurum,
Ulusal , Özet bildiri , Bardakci F., Saygi G.,VI. National Parasitological Congress, İstanbul,
Uluslararası , Özet bildiri , BARDAKCI FEVZİ,XIII. Uluslararası Katılımlı Ekoloji ve Çevre Kongresi,02.09.2017 Erişim Linki
Ulusal , Özet bildiri , BARDAKCI FEVZİ,IV. Taksonomi Yaz Okulu ”Yaşam Tarihine Güncel Bakış”,01.07.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Sözlü Bildiri , SENOL TUNCAY SERAP,BARDAKCI FEVZİ,IMMR | International Meeting on Marine Research,
Uluslararası , Poster , TUNCAY DOGAN,BARDAKCI FEVZİ,IMMR | International Meeting on Marine Research,18.07.2014
Uluslararası , Poster , DOĞAN TUNCAY,SERAP ŞENOL TUNCAY,YILMAZ CAN,BARDAKCI FEVZİ,International Meeting on Marine Research,18.07.2014 Erişim Linki
Ulusal , Sözlü Bildiri , ÜLGER CELAL,BARDAKCI FEVZİ,ŞİMŞEK FATİH MEHMET,AKINER MUHAMMET MUSTAFA,KAYNAŞ BURÇİN YENİSEY,SEVGİLİ EMEL,SERAP SENOL TUNCAY,IX. National Ecology and Environment Congress,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , YILMAZ NAZAN,BARDAKCI FEVZİ,AVCI AZİZ,YILMAZ CAN,BAĞDA EFKAN,ÜZÜM NAZAN,15th European Congress of Herpetology,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , BAĞDA EFKAN,TÜRKOZAN OĞUZ,BARDAKCI FEVZİ,11th ICZEGAR, Heraklion, Greece.,
Uluslararası , Özet bildiri , BARDAKCI FEVZİ,Acar Nazan,13th ICZEGAR, Heraklion, Crete,07.10.2015 Erişim Linki
GENOMLAR 3 , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Rekombinasyon,BARDAKCI FEVZİ,Fevzi Bardakcı ve Celal Ülger,2015,978-605-320-207-3
Brenner s Encyclopedia of Genetics , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Haldane-Muller,BARDAKCI FEVZİ,MALOY STANLEY and HUGHES KELLY,2014,978-0-08-096156-9 Erişim Linki
Biyoloji Eğitiminde Evrim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Evrim ve İşlevsellik: Evrim Bilinmeden Küresel Değişimlerin Etkisi Analşılmaz,BARDAKCI FEVZİ,Bozcuk, N., Özmen M. ve Çıplak B,2014,978-9944-0097-0-6
Moleküler Biyoloji , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Moleküler Biyoloji Teknikleri I: Nükleik Asit Analiz Teknikleri,BARDAKCI FEVZİ, YENİDÜNYA ALİ FAZIL,Yıldırım Ahmet, Bardakcı Fevzi, Karataş Mehmet ve Tanyolaç Bahattin.,2010,978-9944-77-184-9
Moleküler Biyoloji , Ders Kitabı , Tümü,,BARDAKCI FEVZİ,Yıldırım Ahmet, Bardakcı Fevzi, Karataş Mehmet ve Tanyolaç Bahattin. ,2010,978-9944-77-184-9
Balık Biyolojisi Araştırma Yöntemleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Chapter 8: Evolution at Multiple Loci: Linkage and Sex.,BARDAKCI FEVZİ,Çıplak B., Başıbüyük H. H., Karaytuğ S. ve Gündüz İ,2010,9789755917573
Gen Klonlama ve DNA Analizi , Ders Kitabı , Tümü,,BARDAKCI FEVZİ,Bardakci Fevzi, Yenidunya Ali Fazıl F ve Yilmaz Nazan,2009,978-605-395-234-3
Evrimsel Analiz , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Chapter 9: Evolution at Multiple Loci: Quantitative Genetics,BARDAKCI FEVZİ,Çıplak B., Başıbüyük H. H., Karaytuğ S. ve Gündüz İ,2009,978-605-5829-53-7
Phylogenetic Systematics A practical guide to theory and Practice , Ders Kitabı , Tümü,,BARDAKCI FEVZİ,3. Başıbüyük, H. H., Bardakcı, F., Belshaw, R. and Quicke, D. L. J.,2000,975-93823-0-X
GENAQUA , Dergi , ,2018
LIMNOFISH , Dergi , ,2018
Turkish Journal of Zoology , Dergi , ,2018
Genomlar 3 , , Editör,2015
Turkish Journal of Zoology , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
CURRENT DRUG METABOLISM , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
BIOMEDICAL REPORTS , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
GENAQUA , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
JOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY (JOTCSA) , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Kimya,
Journal of Limnology and Freshwater Fisheries Research , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,Fisheries Management,Biology,Genetic,Ecology,Aquaculture and Disease,Fish Processing Technology,Fisheries Socio-Economics
GENETICA , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
Journal of Heredity , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
Turkish Journal Of Zoology , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,Filogenetik, Populasyon Genetiği
MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Su Ürünleri,
BIOCHEMICAL SYSTEMATICS AND ECOLOGY , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,
TURKISH JOURNAL OF BIOLOGY , Dergi , Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Biyoloji,