Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Doç.Dr.
İSMET GÖÇER

Aydın İktisat Fakültesi
Ekonometri Bölümü


1989-1989 Lisans Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
2003-2005 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik (Yl) (Tezli)
2009-2013 Doktora Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (Dr)
İngilizce 2012 Bahar ÜDS 61.250
İngilizce 2012 Bahar KPDS 71.25
İngilizce 2009 Güz ÜDS 56,25
2006-2014 OKUTMAN Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Enformatik Bölümü
2013-2014 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Enformatik Bölümü
2013-2014 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Ekonomi Ve Finans Bölümü Ekonomi Ve Finans Pr.
2014- DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü
2013- Eğitim Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi

2013- Komisyon Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi

2013-2013 Enstitü Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2014-2015 Bölüm Başkan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi
Ekonomi Ve Finans Bölümü
Ekonomi Ve Finans Pr.
2014- Farabi Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi

2014- Erasmus Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi

2014- Bologna Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi

2014- Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi

2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Nur H.
İhracat-büyüme ilişkisi: Yapısal kırılmalı bir analiz
2016
Devam Ediyor
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Cemaleddin G.
ÇİN-ABD KUR SAVAŞI VE TÜRKİYE'YE ETKİLERİ
2012-2013-Yüksek Lisans Ekonometri I-II
2013-2014-Lisans Ekonometri
2013-2014-Lisans Makroekonomi
2013-2014-Lisans Ekonomi II
2013-2014-Lisans Ekonomi I
2013-2014-Doktora Zaman Serisi Analizi II
2013-2014-Yüksek Lisans Ekonometri I-II
2014-2015-Doktora Zaman Serisi Analizi I
2014-2015-Yüksek Lisans Ekonometri I
2014-2015-Lisans Sosyal Bilimlerde Metodoloji
2014-2015-Lisans Makroekonomi I
2014-2015-Lisans Makroekonomi II
2014-2015-Yüksek Lisans Ekonometri II
2014-2015-Doktora Zaman Serisi Analizi II
2015-2016-Yüksek Lisans Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler
2015-2016-Doktora Zaman Serisi Analizi I
2015-2016-Yüksek Lisans Ekonometri I
2015-2016-Lisans Ekonometri I
2015-2016-Lisans Makroekonomi I
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Makro İktisat Büyüme Enflasyon Gelişme Ekonomisi - Makro
Hakemli , MERCAN MEHMET,GÖÇER İSMET , The Effect of Financial Development on Economic Growth in BRIC-T Countries: Panel Data Analysis,6,2013
Hakemli , Hakan Hotunluoğlu, İsmet GÖÇER, Mehmet MERCAN , Türk Bütçe Dengesinin Yapay Sinir Ağları Yöntemiyle Tahmini,8,2013
Hakemli , Mehmet MERCAN, İsmet GÖÇER , ZAMANLARARASI DIŞ DENGE VE OPTİMİZASYON YAKLAŞIMLARI ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE’DE CARİ AÇIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ,11,2012
Hakemli , GÖÇER İSMET,ELMAS BEKİR , Genişletilmiş Marshall-Lerner Koşulu Çerçevesinde Reel Döviz Kuru Değişimlerinin Türkiye'nin Dış Ticaret Performansına Etkileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi,6,2013
Hakemli , GÖÇER İSMET,MERCAN MEHMET,PEKER OSMAN , KREDİ HACMİ ARTIŞININ CARİ AÇIĞA ETKİSİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ,5,2013
Hakemli , GÖÇER İSMET , Küresel Ekonomik Krizin Etkileri: Panel Veri Analizi,6,2013
Hakemli , GÖÇER İSMET , SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİNDE BÜTÇE AÇIKLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ: YATAY KESİT BAĞIMLILIĞI ALTINDA PANEL EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ,4,2013
Hakemli , GÖÇER İSMET , Türkiye’de Cari Açığın Nedenleri, Finansman Kalitesi ve Sürdürülebilirliği: Ekonometrik Bir Analiz,4,2013
Hakemli , GÖÇER İSMET , Relation between Bank Loans and Unemployment in the European Countries,9,2013
Hakemli , GÖÇER İSMET,MERCAN MEHMET,PEKER OSMAN , Effect of Foreign Direct Investments on the Domestic Investments of Developing Countries: A Dynamic Panel Data Analysis,1,2014
Hakemli , MERCAN MEHMET,GÖÇER İSMET,BULUT ŞAHİN,DAM MEHMET METİN , The Effect of Openness on Economic Growth for BRIC-T Countries: Panel Data Analysis,5,2013
Hakemli , GÖÇER İSMET , Okun Yasası: Türkiye Üzerine Bir Uygulama,8,2015
Hakemli , GÖÇER İSMET,Sertan Çınar , ARAP BAHARI’NIN NEDENLERİ, ULUSLARARASI İLİŞKİLER BOYUTU VE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARET VE TURİZM GELİRLERİNE ETKİLERİ,6,2015
Hakemli , PEKER OSMAN,BÖLÜKBAŞ MEHMET,GÖÇER İSMET , Türkiye’de Toplu İş Sözleşmeleri ve Grevlerin İşsizliğe Etkisi: Ekonometrik Bir Yaklaşım,4,2015
Hakemli , GÖÇER İSMET,BULUT ŞAHİN , Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Rusya Ekonomisine Etkileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme ve Simetrik Nedensellik Analizi,12,2015
Hakemli , GÖÇER İSMET,ERDAL LEMAN , The Relationship between Youth Unemployment and Economic Growth in Central and Eastern European Countries: An Empirical Analysis,6,2015
Hakemli , GÖÇER İSMET,MERCAN MEHMET,BÖLÜKBAŞ MEHMET , BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİNİN İSTİHDAM VE EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞ BÜTÜNLEŞME ANALİZİ,5,2015
Hakemli , MERCAN MEHMET,PEKER OSMAN,GÖÇER İSMET , HAM PETROL FİYAT ARTIŞLARININ ENFLASYONİST ETKİSİ: SEÇİLMİŞ OECD ÜLKELERİ İÇİN YAPISAL KIRILMALI DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ,7,2015
Hakemli , GÖÇER İSMET , BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİ HACMİ GENİŞLEMESİNİN İŞSİZLİK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: ÇOKLU YAPISAL KIRILMALI EŞTÜMLEŞME ANALİZİ,5,2015
Hakemli , TATLI HALİM,GÖÇER İSMET , Türkiye’de Sosyal Güvenlik Politikalarının Sürdürülebilirliği: Çoklu Yapısal Kırılmalı Esbütünlesme Analizi,6,2015
Hakemli , Göçer İsmet, Kutbay Hüseyin, Gerede Cemaleddin, Aslan, Recep , Vergi Teşviklerinin Ar-Ge ve İnovasyona Etkisi: Panel Eşbütünleşme ve Nedensellik Analizi,12,2014
Hakemli , ELMAS BEKİR,GÖÇER İSMET,AKSU HAYATİ , İMKB Performansı-Ekonomik Büyüme Oranı Arasındaki İlişki: 1998:Ç1-2010:Ç3 Dönemi,4,2011
Hakemli , GÖÇER İSMET,MERCAN MEHMET,BULUT ŞAHİN,DAM MEHMET METİN , Ekonomik Büyüme ile Vergi Gelirleri Arasındaki İlişki: Sınır Testi Yaklaşımı,12,2010
Hakemli , GÖÇER İSMET , Türkiye Ödemeler Bilançosu Dengesinin Sürdürülebilirliği: Sınır Testi Yaklaşımı,,2011
Hakemli , GÖÇER İSMET , Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri: Sınır Testi Yaklaşımı,1,2013
Hakemli , Göçer İsmet, Hepkarşı Nur , İhracat-Büyüme İlişkisi: Yapısal Kırılmalı Bir Analiz,10,2013
Hakemli , GÖÇER İSMET , Ekonomik Büyümenin Belirleyicisi Olarak İhracat: Gelişmekte Olan Asya Ülkeleri İçin Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi,6,2013
Hakemli , Çınar Sertan, Göçer İsmet , Yeni Soğuk Savaşa Doğru: Küresel Enerji Politikaları,6,2014
Hakemli , GÖRMÜŞ ŞAKİR,GÖÇER İSMET , The Socio-Economic Determinant of Tourism Demand in Turkey: A Panel Data Approach,11,2010
Hakemli , Peker Osman, Göçer İsmet , Yabancı Doğrudan Yatırımların Türkiye’deki İşsizliğe Etkisi: Sınır Testi Yaklaşımı,11,2010
Hakemli , Özdemir Abdullah, Göçer İsmet , Türkiye’de Krizlerin Makroekonomik Değişkenlere Etkileri: VAR Analizi,11,2011
Hakemli , Göçer İsmet, Mercan Mehmet , Türkiye Ekonomisinde Cari Açığın Sürdürülebilirliği: Sınır Testi Yaklaşımı,5,2011
Hakemli , Göçer İsmet, Özdemir Abdullah , 2008 Küresel Krizinin Yayılma Süreci ve Etkileri: Seçilmiş Ülkeler İçin Ekonometrik Bir Analiz,11,2012
Hakemli , Göçer İsmet, Bulut Şahin, Dam Mehmet Metin , Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiye’nin İhracat Performansına Etkileri: Ekonometrik Bir Analiz,6,2012
Hakemli , Peker Osman, Göçer İsmet , Bütçe Açıklarının Ampirik Analizi,6,2012
Hakemli , GÖÇER İSMET,MERCAN MEHMET,HOTUNLUOĞLU HAKAN , Seçilmiş OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Veri Analizi,12,2012
Hakemli , Göçer İsmet, Mercan Mehmet, Peker Osman , İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği,1,2013
Hakemli , GÖÇER İSMET , Teknolojik İlerlemenin Belirleyicileri: NIC Ülkeleri İçin Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizleri,10,2013
Hakemli , Göçer İsmet, Mercan Mehmet, Peker Osman , The Effects of Exchange Rate Changes on The External Trade Balance,5,2013
Hakemli , GÖÇER İSMET,PEKER OSMAN , Yabancı Doğrudan Yatırımların Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye, Çin ve Hindistan Örnekleminde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi,5,2014
Hakemli , GÖÇER İSMET , Ar-Ge Harcamalarının Yüksek Teknolojili Ürün İhracatı, Dış Ticaret Dengesi ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri,12,2013
Hakemli , GÖÇER İSMET , Cari Açık Ekonomi Üzerindeki Finansal Baskıyı Artırıyor mu?,1,2014
Hakemli , Çınar Sertan, Göçer İsmet , The Reasons and Economic and Political Consequences of Arab Spring,6,2014
Hakemli , Mercan Mehmet, Göçer İsmet , Ticari Dışa Açıklığın Ekonomik Etkileri: Orta Asya Ülkeleri İçin Ampirik Bir Analiz,6,2014
Hakemli , Göçer İsmet, Peker Osman , Yabancı Doğrudan Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkisi: Türkiye, Çin ve Hindistan Örneğinde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi,1,2014
Hakemli , Göçer İsmet, Peker Osman , Yabancı Doğrudan Yatırımların Verimlilik Etkisi: Türkiye, Çin ve Hindistan Örnekleminde Karşılaştırmalı Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi,4,2014
Hakemli , Göçer İsmet, Alataş Sedat, Peker Osman , Yatırım-Tasarruf İlişkisi: OECD Ülkeleri İçin Yeni Nesil Panel Eşbütünleşme Analizi,9,2014
Hakemli , Mercan Mehmet, Göçer İsmet , Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Hollanda Hastalığı Riski: Ampirik Bir Analiz,12,2014
Ulusal , Özet bildiri , GÖÇER İSMET,ASLAN RECEP,16th International Symposium on Econometrics,Operations Research and Statistics,07.05.2015
Uluslararası , Özet bildiri , GÖÇER İSMET,KUTBAY HÜSEYİN,GEREDE CEMALEDDİN,ASLAN RECEP,15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics,22.05.2014
Ulusal , Tam metin bildiri , GÖÇER İSMET,Akın Tuba,ALATAŞ SEDAT,Türkiye Ekonomi Kurumu 18.Ulusal İktisat Sempozyumu,08.10.2015
Ulusal , Özet bildiri , GÖÇER İSMET,Akın Tuba,16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics,06.05.2015
Ulusal , Özet bildiri , GÖÇER İSMET,GEREDE CEMALEDDİN,16th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics,07.05.2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , ERDAL LEMAN,GÖÇER İSMET,WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP Entrepreneurship for Technology and Innovation-Based Sustainable Development,03.07.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , GÖÇER İSMET,ALATAŞ SEDAT,EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics,10.06.2015
Uluslararası , Özet bildiri , GÖÇER İSMET,GEREDE CEMALEDDİN,EconAnadolu 2015 Anadolu International Conference in Economics,10.06.2015
EKONOMETRİ , Ders Kitabı , Tümü,,GÖÇER İSMET,,2015,978-605-3080-55-8
Social Sciences Research Journal , Dergi , Konuk Editör,2015
Alphanumeric Journal , Dergi , Yayın Kurulu Üyeliği,2013
International Journal of Islamic Economics and Finance Studies , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
ANKA-e Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
22. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
Ege Akademik Bakış Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
10. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
9. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
8. Akara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
20. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
The Croation Science Foundation , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
Economic Reserach , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
Euroasian Journal of Business and Economics , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
Journal of Economic and Social Studies , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,
Business and Economic Research Journal , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisat,