Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Öğr.Gör.
NURDANUR TAVLAN SOYDAN

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.


2000-2004 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Pr.
2005-2007 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat (Yl) (Tezli)
2017-2018 Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Aydın İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü Ekonometri Pr. (İö)
2017- Doktora Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel İşletme (Dr)
2018- Lisans Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü
İngilizce  
2008- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü
2011- Farabi Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu

2013- Komisyon Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu

2016-2019 MYO/Yüksekokul Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Bozdoğan Meslek Yüksekokulu

2009-2010-Önlisans Pazarlama Bilgisi 2
2009-2010-Önlisans Satış Teknikleri
2009-2010-Önlisans Pazarlama İlkeleri 2
2009-2010-Önlisans İstatistik
2009-2010-Önlisans Pazarlama Araştırması
2009-2010-Önlisans Ticari Belgeler
2009-2010-Önlisans Reklamcılık
2009-2010-Önlisans Genel Muhasebe
2009-2010-Önlisans Reklamcılık Teknikleri
2009-2010-Önlisans İletişim Bilgisi
2009-2010-Önlisans Halkla İlişkiler 2
2009-2010-Önlisans Pazarlama Bİlgisi
2009-2010-Önlisans Pazarlama İlkeleri
2009-2010-Önlisans Fotoğraf ve Film Bilgisi
2010-2011-Önlisans Ticari Belgeler
2010-2011-Önlisans Hizmet Pazarlaması
2010-2011-Önlisans Hİ Araştırma ve Sunum Teknikleri
2010-2011-Önlisans Genel Muhasebe
2010-2011-Önlisans Halkla İlişkiler 1
2010-2011-Önlisans Halkla İlişkiler
2010-2011-Önlisans Reklamcılık
2010-2011-Önlisans Pazarlama İlkeleri
2011-2012-Önlisans İşletme Yönetimi
2011-2012-Önlisans İletişim
2011-2012-Önlisans Tiyatro
2011-2012-Önlisans Hİ ve Ortam Araçları
2011-2012-Önlisans Dış Ticaret İşlemleri
2011-2012-Önlisans Satış Yönetimi
2011-2012-Önlisans Pazarlama İlkeleri
2011-2012-Önlisans Genel Ekonomi
2011-2012-Önlisans Tiyatro
2011-2012-Önlisans Hİ ve Ortam Araçları
2011-2012-Önlisans Hizmet Pazarlaması
2011-2012-Önlisans Uluslararası Pazarlama
2011-2012-Önlisans Reklamcılık
2011-2012-Önlisans Genel Ekonomi
2012-2013-Önlisans Kooperatif İşletmeciliği
2012-2013-Önlisans İşletme Bütçeleri
2012-2013-Önlisans Tiyatro
2012-2013-Önlisans Bilgisayarlı Muhasebe
2012-2013-Önlisans Staj
2012-2013-Önlisans İnternet ve Site Tasarımı
2012-2013-Önlisans Genel Ekonomi 2
2012-2013-Önlisans Pazarlama İlkeleri
2012-2013-Önlisans Satış Saha Planlama
2012-2013-Önlisans Kooperatif Muhasebesi
2012-2013-Önlisans Genel Muahsebe
2012-2013-Önlisans Pazarlama Araştırması
2012-2013-Önlisans Genel İletişim
2012-2013-Önlisans İşlletme Yönetimi
2012-2013-Önlisans Ekonomi
2012-2013-Önlisans Ekonomi
2012-2013-Önlisans Yeni Pazarlama Teknikleri
2012-2013-Önlisans Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
2013-2014-Önlisans Kişisel Gelişim
2013-2014-Önlisans İletişim Hukuku
2013-2014-Önlisans İnternet ve Site Tasarımı
2013-2014-Önlisans Yönetimde Halkla İlişkiler
2013-2014-Önlisans Perakende Yönetimi
2013-2014-Önlisans Global Pazarlama
2013-2014-Önlisans Genel Ekonomi 2
2013-2014-Önlisans Bilgisayarlı muhasebe ve Uygulamaları
2013-2014-Önlisans Pazarlama İlkeleri
2014-2015-Önlisans Temel Hukuk
2014-2015-Önlisans İnternet ve Site Tasarımı
2014-2015-Önlisans Satış Yönetimi
2014-2015-Önlisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2014-2015-Önlisans Genel Ekonomi 1
2014-2015-Önlisans Bilgisayarlı Muhasebe
2014-2015-Önlisans İletişim Hukuku
2014-2015-Önlisans Pazarlama İlkeleri
2014-2015-Önlisans Toplam Kalite Yönetimi
2014-2015-Önlisans Pazarlama İletişim Teknikleri
2014-2015-Önlisans İşletme Yönetimi 1
2014-2015-Önlisans İşletme Yönetimi
2014-2015-Önlisans İnternette Pazarlama
2014-2015-Önlisans Genel Ekonomi
2014-2015-Önlisans Tüketici Davranışları
2014-2015-Önlisans Ekonomi
2014-2015-Önlisans Genel Muhasebe
2015-2016-Önlisans İnsan Kaynakları Yönetimi
2015-2016-Önlisans Tüketici Davranışları
2015-2016-Önlisans Genel Muhasebe
2015-2016-Önlisans Çalışma Psikolojisi
2015-2016-Önlisans İnternette Pazarlama
2015-2016-Önlisans İşletme Yönetimi
2015-2016-Önlisans Genel Ekonomi 1
2016-2017-Önlisans BİLGİSAYARLI MUHASEBE VE UYGULAMALARI
2016-2017-Önlisans ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ
2016-2017-Önlisans İNTERNETTE PAZARLAMA
2016-2017-Önlisans PAZARLAMA İLKELERİ
2016-2017-Önlisans PAZARLAMA İLKELERİ
2016-2017-Önlisans Hİ ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ
2016-2017-Önlisans SATIŞ YÖNETİMİ
2016-2017-Önlisans İNTERNET VE SİTE TASARIMI
2016-2017-Önlisans EKONOMİ
2016-2017-Önlisans GENEL MUHASEBE
2016-2017-Önlisans GENEL EKONOMİ 1
2016-2017-Önlisans İŞLETME YÖNETİMİ
2016-2017-Önlisans İŞLETME YÖNETİMİ 1
2016-2017-Önlisans TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI
2016-2017-Önlisans GENEL EKONOMİ 2
2016-2017-Önlisans İSTATİSTİK
2017-2018-Önlisans İNTERNETTE PAZARLAMA
2017-2018-Önlisans İSTATİSTİK
2017-2018-Önlisans Bilgisayarlı Muhasebe
2017-2018-Önlisans İNTERNET VE SİTE TASARIMI
2017-2018-Önlisans PAZARLAMA İLKELERİ
2017-2018-Önlisans PAZARLAMA İLKELERİ
2017-2018-Önlisans SATIŞ YÖNETİMİ
2017-2018-Önlisans EKONOMİ
2017-2018-Önlisans Çalışma Psikolojisi
2017-2018-Önlisans Genel Muhasebe
2017-2018-Önlisans İşletme Yönetimi
2017-2018-Önlisans Genel Ekonomi 1
2017-2018-Önlisans Tüketici Davranışları
2017-2018-Önlisans Tüketici Davranışları
2018-2019-Önlisans Tüketici Davranışları
2018-2019-Önlisans halkla ilişkiler uygulama projesi
2018-2019-Önlisans İSTATİSTİK
2018-2019-Önlisans PAZARLAMA İLKELERİ
2018-2019-Önlisans İNTERNETTE PAZARLAMA
2018-2019-Önlisans İşletme Yönetimi
2018-2019-Önlisans Çalışma Psikolojisi
2018-2019-Önlisans Elektronik Pazarlama
2018-2019-Önlisans Tüketici Davranışları
2018-2019-Önlisans Biyoistatistik
2018-2019-Önlisans pazarlama araştırması
2018-2019-Önlisans EKONOMİ
2018-2019-Önlisans GENEL MUHASEBE
2018-2019-Önlisans GENEL EKONOMİ 2
2018-2019-Önlisans İNTERNET VE SİTE TASARIMI
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Pazarlama   
Hakemsiz , PETEK ALİ,TAVLAN NURDANUR , Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası ve Özelleştirilmesi,,2011
Uluslararası , Özet bildiri , TAVLAN SOYDAN NURDANUR,KÖSE SUNA,AL FARABİ 3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ,01.12.2018 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , TAVLAN SOYDAN NURDANUR,AKSEL İBRAHİM,Al Farabi 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi,01.12.2018
Ulusal , Tam metin bildiri , TAVLAN NURDANUR,BAŞÇALIŞKAN DEVLİ AYDAN,ERTOSLUK OKAN,MESTEK,
CURRENT STUDIES OVER SOCIAL SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ÇALIŞANLARIN KADIN YÖNETİCİLERE YÖNELİK TUTUMLARININ ARAŞTIRILMASI,TAVLAN SOYDAN NURDANUR,mustafa talas, abdullah karataş, mustafa latif emek,2018,978-605-7923-81-3 Erişim Linki