Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
İBRAHİM GÖKDAŞ

Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı


1982-1986 Lisans Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi Bölümü İş Ve Teknik Eğitimi Pr.
1994-1996 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)
1997-2003 Doktora Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi (Dr)
İngilizce 2007  ÜDS 67.500
1989-1994 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü
1994-1999 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
1999-2003 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Ankara Üniversitesi Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi (Dr)
2003-2005 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı
2005-2011 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
2011- DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
2000-2003 Komisyon Üyeliği Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi

2005-2010 Dekan Yardımcısı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2006-2007 Bölüm Başkan Yardımcısı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
2007-2008 Bölüm Bşk. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
2007-2008 Fakülte Kurulu Üyeliği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2008-2009 Komisyon Üyeliği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlük

2009-2010 Kalite Kurulu Üyeliği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlük

2010-2011 Komisyon Üyeliği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlük

2010-2011 Komisyon Üyeliği Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlük

2010-2011 Müdür Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

2012-2015 Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
2012-2015 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2012-2015 Fakülte Kurulu Üyeliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2013-2014 Komisyon Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük

2019- Kalite Kurulu Üyeliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2019- Fakülte Kurulu Üyeliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2019- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2019- Dekan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2019- Eğitim Koordinatörü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2019- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dijital Dönüşüm Eğitim, Uygulama Ve Araştırma Merkezi


Devam Ediyor
Beyan


Yüksek Lisans -  Sena G.
İlkokullarda Dönüştürülmüş Sınıf Modelinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Motivasyona Etkisi
2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Neslihan İ.
Matematik öğretiminde tarihten yararlanmanın öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarına ve matematik başarılarına etkisi
2007
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Zeynep K.
İlköğretim fen ve teknoloji dersinde analoji kullanımının başarı ve tutum üzerindeki etkisi
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Zerrin A.
İlköğretim okullarında oluşturulan bilgi teknolojisi sınıflarından yararlanılma durumları (Van ili örneği)
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Doğan E.
İlköğretim öğrencilerinin öğretmenleri ile kurdukları iletişime ilişkin var olan ve beklenilen duruma yönelik görüşlerinin incelenmesi
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  İbrahim Halil Y.
Öğrencilerin öğrenim süreçlerinde ailelerinden beklentilerine yönelik var olan ve beklenilen duruma ilişkin görüşleri
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Dilek Ü.
İlköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kabul ve kullanım niyetleri
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Aytekin G.
İlköğretim öğrencilerinin SBS başarılarının bazı değişkenlere göre incelenmesi
2019
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İlköğretim Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Eylem Ö.
iLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DERSLERİNDE DİJİTAL İÇERİKLERDEN YARARLANMA DURUMLARI
2019
Devam Ediyor
TezMerkezi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ayşenur G.
Ortaokul öğrencilerinin eğitsel bilgisayar oyunları destekli kodlama öğrenimine yönelik tutumlarının incelenmesi: Çanakkale ili örneği
2011-2012-Yüksek Lisans İSÖ705-Ders Danışmanlığı
2011-2012-Lisans ÖMB404-Öğretmenlik Uygulaması
2011-2012-Lisans IMB302-Okul Deneyimi
2011-2012-Lisans IMB202-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2011-2012-Lisans IMB402-Öğretmenlik Uygulaması II
2011-2012-Lisans ENF102-Temel Bilgi Teknolojileri II
2011-2012-Lisans IMB301-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2011-2012-Lisans IMB401-Öğretmenlik Uygulaması I
2011-2012-Lisans ENF101-Temel Bilgi teknolojileri I
2012-2013-Yüksek Lisans İSÖ706-Tez Danışmanlığı
2012-2013-Lisans ISB419-Sosyal Bilgiler Ders Kitabı İncelemeleri
2012-2013-Lisans IMB301-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2012-2013-Lisans IMB202-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2012-2013-Lisans ISO336-Topluma Hizmet Uygulamaları
2012-2013-Lisans IMB401-Öğretmenlik Uygulaması I
2012-2013-Yüksek Lisans İSÖ705-Ders Danışmanlığı
2012-2013-Yüksek Lisans İSÖ701-Seminer
2012-2013-Lisans ÖMB404-Öğretmenlik Uygulaması
2013-2014-Lisans ISO336-Toluma Hizmet Uygulamaları
2013-2014-Lisans BTE203-Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
2013-2014-Lisans IMB202-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2013-2014-Lisans IMB301-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2013-2014-Lisans IMB401-Öğretmenlik Uygulaması I
2013-2014-Yüksek Lisans İSÖ705-Ders Danışmanlığı
2013-2014-Yüksek Lisans İSÖ701-Seminer
2013-2014-Lisans IMB402-Öğretmenlik Uygulaması II
2013-2014-Yüksek Lisans İSÖ527-İlköğretimde Eğitim Teknolojileri
2013-2014-Lisans ÖMB306-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2014-2015-Yüksek Lisans UZM702-Uzmanlık Alan Dersi II
2014-2015-Lisans PFS116-Bilgisayar Destekli Öğretim
2014-2015-Lisans EFS102-Eleştirel Meday Okuryazarlığı
2014-2015-Yüksek Lisans İSÖ505-Dijital İçerik Geliştirme
2014-2015-Lisans BÖTE203-Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
2014-2015-Lisans EBB120-Özel Öğretim Yöntemleri I
2014-2015-Lisans BÖTE308-Bilgisayar Uygulamalı İstatistik
2014-2015-Lisans BÖTE302-Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi
2014-2015-Lisans BÖTE305-Uzaktan Eğitim
2014-2015-Yüksek Lisans TEZ701-Tez Çalışması I
2014-2015-Lisans BÖTE312-Özel Öğretim Yöntemleri II
2014-2015-Yüksek Lisans UZM701-Uzmanlık Alan Dersi I
2014-2015-Yüksek Lisans TEZ702-Tez Çalışması II
2014-2015-Yüksek Lisans İSÖ705-Ders Danışmanlığı
2014-2015-Yüksek Lisans İSÖ701-Seminer
2014-2015-Lisans EBB118-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2015-2016-Lisans BÖTE312-Özel Öğretim Yöntemleri II
2015-2016-Lisans BÖTE302-Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi
2015-2016-Lisans EBB120-Özel Öğretim Yöntemleri I
2015-2016-Lisans EFS102-Eleştirel Meday Okuryazarlığı
2015-2016-Lisans EBB121-Okul Deneyimi
2015-2016-Lisans BÖTE405-Bilimsel Araştırma Yöntemleri
2015-2016-Lisans BÖTE401-Proje Geliştirme ve Yönetimi I
2015-2016-Lisans BÖTE203-Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
2015-2016-Lisans PFD105-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2015-2016-Yüksek Lisans İSÖ705-Ders Danışmanlığı
2015-2016-Lisans PFD110-Eğitimde Teknoloji Kullanımı
2015-2016-Lisans EBB122- Öğretmenlik Uygulaması
2015-2016-Lisans BÖTE305-Uzaktan Eğitim
2015-2016-Yüksek Lisans İSÖ505-Dijital İçerik Geliştirme
2015-2016-Lisans EBB118-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2015-2016-Lisans BÖTE402-Proje Geliştirme ve Yönetimi II
2016-2017-Lisans PFD110-Eğitimde Teknoloji Kullanımı
2016-2017-Lisans PFD105-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2016-2017-Yüksek Lisans UZM702-Uzmanlık Alan Dersi II
2016-2017-Yüksek Lisans İSÖ505-Dijital İçerik Geliştirme
2016-2017-Lisans BÖÇTE402-Proje Geliştirme ve Yönetimi II
2016-2017-Lisans BÖTE203-Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
2016-2017-Lisans BÖTE310-Topluma Hizmet Uygulamaları
2016-2017-Yüksek Lisans TEZ702-Tez Çalışması II
2016-2017-Lisans EBB118-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2016-2017-Lisans BÖTE302-Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi
2017-2018-Lisans BÖTE312-Özel Öğretim Yöntemleri II
2017-2018-Lisans BÖTE402-Proje Geliştirme ve Yönetimi II
2017-2018-Lisans BÖTE203-Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
2017-2018-Lisans BÖTE305-Uzaktan Eğitim
2017-2018-Lisans BÖTE302-Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi
2017-2018-Yüksek Lisans TEZ702-Tez Çalışması II
2017-2018-Yüksek Lisans UZM702-Uzmanlık Alan Dersi II
2017-2018-Lisans EBB118-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2017-2018-Lisans EBB122-Öğretmenlik Uygulaması
2017-2018-Lisans PFD110-Eğitimde Teknoloji Kullanımı
2017-2018-Yüksek Lisans İSÖ505-Dijital İçerik Geliştirme
2017-2018-Lisans EBB121-Okul Deneyimi
2017-2018-Lisans PFD106-Öğretmenlik Uygulaması
2017-2018-Lisans BÖTE401-Proje Geliştirme ve Yönetimi I
2017-2018-Yüksek Lisans İSÖ701-Seminer
2017-2018-Lisans DAN705-Ders Danışmanlığı
2017-2018-Lisans EBB120-Özel Öğretim Yöntemleri I
2017-2018-Yüksek Lisans İSÖ567-Eğitsel Video Tasarımı
2017-2018-Yüksek Lisans İSÖ505-Dijital İçerik Geliştirme
2017-2018-Lisans PFD105-Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
2017-2018-Yüksek Lisans UZM701-Uzmanlık Alan Dersi I
2018-2019-Lisans BÖTE402-Proje Geliştirme ve Yönetimi II
2018-2019-Yüksek Lisans UZM702-Uzmanlık Alan Dersi II
2018-2019-Lisans EBB120-Özel Öğretim Yöntemleri I
2018-2019-Lisans EBB252-Öğretim Teknolojileri
2018-2019-Yüksek Lisans UZM704-Uzmanlık Alan Dersi IV
2018-2019-Yüksek Lisans İSÖ567-Eğitsel Video Tasarımı
2018-2019-Yüksek Lisans DAN705-Ders Danışmanlığı
2018-2019-Yüksek Lisans UZM703-Uzmanlık Alan Dersi III
2018-2019-Yüksek Lisans İSÖ505-Dijital İçerik Geliştirme
2018-2019-Lisans EBB121-Okul Deneyimi
2018-2019-Lisans EBB122-Öğretmenlik Uygulaması
2018-2019-Yüksek Lisans TEZ701-Tez Çalışması I
2018-2019-Lisans PFD106-Öğretmenlik Uygulaması
2018-2019-Lisans BÖTE312-Özel Öğretim Yöntemleri II
2018-2019-Lisans BÖTE302-Çoklu Ortam Tasarımı ve Uygulama
2018-2019-Yüksek Lisans TEZ702-Tez Çalışması II
2018-2019-Lisans BÖTE401-Proje Geliştirme ve Yöntemi I
2018-2019-Lisans BÖTE305-Uzaktan Eğitim
2018-2019-Lisans BÖTE203-Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Eğitim Teknolojileri Bilişim Teknolojileri Eğitimi Öğretim Tasarımı
Hakemli , GÖKDAŞ İBRAHİM,KUZUCU YAŞAR , Social Network Addiction Scale: The Validity and Reliability Study ofAdolescent and Adult Form,10,2019
Hakemli , GÖKDAŞ İBRAHİM,AK ŞERİFE , Ortaokul Öğrencilerinin Geleceğin Okullarına İlişkin Hayalleri,9,2019
Hakemli , GÖKDAŞ İBRAHİM , Sosyal Ağ Diyeti Deneyimi Yaşayan Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sürece İlişkin Görüşleri,12,2019
Hakemli , GÖKDAŞ İBRAHİM,Gürsoy Sena , İlkokullarda Dönüştürülmüş Sınıf Modelinin Matematik Dersindeki Akademik Başarı ve Motivasyona Etkisi.,12,2018
Hakemsiz , GÖKDAŞ İBRAHİM , Bilgisayar ve Etkilerine Kısa Bir Bakış,8,2001
Hakemli , GÖKDAŞ İBRAHİM,YILDIZ RAUF , Öğretmenlerin Aldıkları Eğitim Biçimine Göre Bilgisayar ve Bilgisayarlı Öğretime İlişkin Yaklaşımları,12,1999
Hakemli , GÖKDAŞ İBRAHİM,YILDIZ RAUF , Eğitim Teknolojisi Disiplininin Öğretim Teknolojisi,12,1997
Hakemli , GÖKDAŞ İBRAHİM,GEÇER AYNUR , Barriers in Information and Communication Technology (ICT) Use in Educational Environments Scale,12,2014
Hakemli , GÖKDAŞ İBRAHİM,TORUN FULYA , Examining the Impact of Instructional Technology and Material Design Courses on Technopedagogical Education Competency Acquisition According to Different Variables,10,2017
Hakemli , GÖKDAŞ İBRAHİM,TORUN FULYA,BAĞRIAÇIK AYŞE , Öğretmen adaylarının cep telefonlarını eğitsel amaçlı kullanım durumları ve mobil öğrenmeye ilişkin görüşleri,12,2014
Hakemli , SARACALOĞLU ASUMAN SEDA,GÖKDAŞ İBRAHİM , Variables that predict academic procrastination behavior in prospective primary school teachers,4,2016
Hakemli , ARABACIOĞLU TANER,GÖKDAŞ İBRAHİM , Öğretmen adaylarının internet ve facebook kavramlarına ilişkin mecazları,3,2015
Hakemli , KESKİN SIDDIK,BOYSAN MURAT,GÖKDAŞ İBRAHİM , Multivariate Analysis Approach to Relationships Between Perfectionism and Obsessive Compulsive Symptoms,9,2008
Hakemli , ÜLGER AVCU Dilek,GÖKDAŞ İBRAHİM , lköğretim ikinci kademe öğretmenlerinin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin kabul ve kullanım niyetleri,6,2012
Hakemli , KAYRİ MURAT,GÖKDAŞ İBRAHİM , The Possible Use of Mixture Model Analysis Technique in theEducational Sciences A Case Study,9,2006
Hakemli , KOLBURAN GEÇER Aynur,GÖKDAŞ İBRAHİM , Examining teachers’ utilization of information and communication technologies according to certain variables,4,2014
Hakemli , GÜNDÜVER Aytekin,GÖKDAŞ İBRAHİM , İlköğretim öğrencilerinin seviye belirleme sinav başarilarinin bazi değişkenlere göre incelenmesi,12,2011
Hakemli , ÇAVUŞ HAYATİ,GÖKDAŞ İBRAHİM , Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrencilerin internetten yararlanma nedenleri ve kazanımları,12,2006
Hakemli , KAYRİ MURAT,GÖKDAŞ İBRAHİM , Beden eğitimi sınavındaki adayların başarılarını etkileyen değişkenlerin incelenmesinde karışımlı model mixture models tekniğinin kullanımı,12,2005
Hakemli , GÖKDAŞ İBRAHİM,KAYRİ MURAT , E öğrenme ve Türkiye açısından sorunlar çözüm önerileri,12,2006
Hakemli , GÖKDAŞ İBRAHİM , Bilgisayar ve Sınıf Ortamında Durumlu Öğrenmenin Öğrenci Başarısı ve Transfer Becerilerine Etkisi,12,2011
Hakemli , KILIÇ EYLEM,GÖKDAŞ İBRAHİM , Learning through Blogging: Use of Blogs to Enhance the Perceived Learning of Pre-service ICT Teachers,5,2014
Uluslararası , Tam metin bildiri , KILIÇ EYLEM,GÖKDAŞ İBRAHİM,5th International Computer Instructional Technologies Symposium,01.03.2012 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , GÖKDAŞ İBRAHİM,Gürsoy Sena,6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium,14.09.2018
Uluslararası , Özet bildiri , GÖKDAŞ İBRAHİM,AK ŞERİFE,6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium,14.09.2018
Uluslararası , Özet bildiri , GÖKDAŞ İBRAHİM,AK ŞERİFE,12th International Computer Instructional Technologies Symposium,10.05.2018
Uluslararası , Özet bildiri , GÖKDAŞ İBRAHİM,Fifth International Instructional Technologies Teacher Education Symposium,30.10.2017 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , KILIÇ EYLEM,GÖKDAŞ İBRAHİM,European Conference on Educational Research (ECER 2012),20.09.2012 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , GÖKDAŞ İBRAHİM,VII.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Cilt II, Konya,01.10.1998
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÇAVUŞ HAYATİ,GÖKDAŞ İBRAHİM,YILDIZ RAUF,7th International Educational Technology Conference,05.07.2007
Uluslararası , Özet bildiri , GÖKDAŞ İBRAHİM,KAYRİ MURAT,YILMAZ Halil İbrahim,The Firs İnternational Congress Of Educational Research,,01.05.2009
Ulusal , Özet bildiri , GÖKDAŞ İBRAHİM,BAĞRIAÇIK Ayşe,TORUN FULYA,XII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu,23.05.2013
Uluslararası , Özet bildiri , GÖKDAŞ İBRAHİM,TORUN FULYA,BAĞRIAÇIK Ayşe,VII. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu.,06.06.2014
Uluslararası , Özet bildiri , GÖKDAŞ İBRAHİM,TORUN FULYA,8. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu.,19.09.2014
Uluslararası , Özet bildiri , KARATAŞ SERÇİN,GÖKDAŞ İBRAHİM,BAĞRIAÇIK Ayşe,9. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu,22.05.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , TORUN FULYA,AK ŞERİFE,GÖKDAŞ İBRAHİM,3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium,11.09.2015
Öğretim İlke ve Yöntemleri (Geliştirilmiş) , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Öğrenme-Öğretme Sürecinde Teknoloji,GÖKDAŞ İBRAHİM,Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU,2019,978-605-364-986-1
Educational Policy and Research , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Designing Web-based Situated Learning Environment in Teacher Training,GÖKDAŞ İBRAHİM,Hasan ARSLAN, Roman DORCZAK, Dragoescu Urlica ALINA-ANDREEA,2018,978-83-65688-34-4 Erişim Linki
Öğretim İlke ve Yöntemleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Öğrenme-Öğretme Sürecinde Teknoloji,GÖKDAŞ İBRAHİM,Asuman Seda SARACALOĞLU, Adnan KÜÇÜKOĞLU,2015,978-605-364-986-1
Bilişim Teknolojileri Öğretiminde Sosyo Psikolojik Değişkenler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilgisayara Yönelik Tutumlar,GÖKDAŞ İBRAHİM,Deniz DERYAKULU,2008,978-6055985-24-0
Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),İlköğretimde şiddet.,GÖKDAŞ İBRAHİM,Adem Solak,2007,9789944474160
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi , Dergi , Yayın Kurulu Üyeliği,2018
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama , Dergi , ,2011
Eğitim Bilimleri Dergisi , Dergi , Editör,2011
African Educational Research Journal , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Pre-service teachers,work-based learning environment,student performance assessment skills
International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE) , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,media, technology,preservice teachers
Journalof Evaluation and Research in Education (IJERE) , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Skills of the pre-service teachers,Skills of Media and Technology
Educational Sciences: Theory Practice , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Sosyal ağlar,Facebook,Güvenli İnternet.,Eğitim teknolojileri, öğretim teknolojileri, araştırma eğilimleri, yayın sınıflama
Educational Sciences: Theory Practice , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,Hazır bulunuşluk, Çevrimiçi Öğrenme, Yapı, Etkileşim
Educational Sciences: Theory Practice , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,QR Kod, U-Öğrenme, M-Öğrenme, E-Öğrenme, Çevreleyen Öğrenme
Journal of Education and Training Studies , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,augmented reality
Journal of Computer Assisted Learning , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,computer environments, support, self-regulated learning
(SciencePG)-Teacher Education and Curriculum Studies , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,Curriculum Design
African Educational Research Journal , Dergi , Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı->Eğitim Bilimleri,quality education, in-service teachers, primary school