Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
MUSTAFA ÖZGÜR SEÇİM

İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Anabilim Dalı


2002-2006 Lisans Dogu Akdeniz Üniversitesi Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık
2008-2013 Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık (Yl)
2008-2013 Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Reklamcılık (Dr)
İngilizce 2016 Bahar YDS 80.00000
2009-2014 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İzmir Ekonomi Üniversitesi İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü
2014-2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Anabilim Dalı
2018- DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü Halkla İlişkiler Anabilim Dalı
2014-2017 Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi

2014- Senatör Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi

2014-2016 Dekan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi

2015-2016 Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık Bölümü
2018- Bölüm Bşk. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu
Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik Bölümü
2014-2015-Lisans Medya İngilizcesi 1
2015-2016-Lisans İletişim Tarihi
2015-2016-Lisans Grafik-Tasarım İlkeleri ve Uygulamaları 1
2015-2016-Lisans Medya İngilizcesi 2
2016-2017-Lisans Reklamcılığa Giriş
2016-2017-Yüksek Lisans Yiyecek İçecek Pazarlaması
2016-2017-Yüksek Lisans Medya ve Halkla İlişkiler
2017-2018-Lisans Medya İngilizcesi 1
2017-2018-Yüksek Lisans Reklamın Eleştirel Çözümlemeleri
2017-2018-Lisans Reklam Sektöründe Ajans Yönetimi
2017-2018-Lisans Toplumsal Değişimler
2017-2018-Lisans Siyaset Bilimine Giriş
2017-2018-Lisans Etkili İletişim Teknikleri
2017-2018-Lisans Modern Türkiye’de Siyasal Düşünceler
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Halkla İlişkiler Bütünleşik Pazarlama İletişimi Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları 
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Problems and Possible Solutions of Communication Education inthe Turkish Education System: Department Name Problems,11,2017
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Bir Pazarlama Taktiği Olarak Realty Show’larda Gizli Reklam Uygulamaları: “Gerçek Kesit” Örneği,3,2017
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Radyonun Bir Haber Alma Aracı Olarak Kullanımı: Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma,3,2017
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Nationalism In The Advertisements A Research On Ottoman Empire s Second Constitutionalism Period Advertisements,12,2016
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Sosyal Medyanın Bir Siyasal İletişim Aracı Olarak Kullanımı Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma,,2016
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Etnik Pazarlama Stratejileri Bağlamında Halkların Demokratik Partisi HDP Siyasal Reklamlarının Analizi,4,2016
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , A Research On The Status Of The Woman Figure In The Turkish Political Advertising History,2,2016
Hakemsiz , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Türkiye Cumhuriyeti nin Avrupa Birliği Sürecinde Avrupa Birliği Bakanlığının İletişim Stratejisi,6,2015
Hakemli , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR , Mülteci Krizi Sürecinde Avrupa da Artan Milliyetçilik Söyleminin Sosyal Medyaya Yansıması,11,2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,European Conference on Science, Art Culture,27.10.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,International Congress on Economy Administration and Market Surveys,31.12.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Özet bildiri , TİRYAKİOĞLU FİLİZ,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,Yakın Doğu Üniversitesi 6. Uluslararası Fotoğrafçılık Günleri,01.01.2010
Uluslararası , Özet bildiri , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,Lefke Avrupa Üniversitesi Medya ve Şiddet Sempozyumu,29.10.2016
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,International Trends and Issues in Communication&Media Conference,01.12.2015 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,International Trends and Issues in Communication & Media Conference,01.07.2016 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,Süleyman Demirel Üniversitesi Uluslararası Davras Kongresi: Social and Economic Issues Shaping the World's Future: New Global Dialogue,
Ulusal , Tam metin bildiri , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU FİLİZ,II. Medya ve Etik Sempozyumu, Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,10th International SymposiumCommunication in the Millennium, Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,TİRYAKİOĞLU FİLİZ,13th International Symposium Communication In The Millennium,01.10.2015 Erişim Linki
Toplumsal Değişimlerin Siyasal Reklama Yansımaları: 2000-2010 Türkiye Örneği , Bilimsel Kitap , Tümü,,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,,2017,
Reklam Diyor ki 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyasal Reklamcılık Tarihimizde Kadının Yerine İlişkin Bir İnceleme,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,İçten Duygu Çallı, Mustafa Özgür Seçim,2016,978-605-337-087-1
Halkla İlişkilerde Uzmanlaşma 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddetin Önlenmesinde Bir Çözüm Yolu Olarak Halkla İlişkiler: Adnan Menderes Üniversitesi Acil Tıp Ana Bilim Dalına Yönelik Bir Uygulama,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,Aybike Pelenk Özel,2016,978-605-4993-67-3 Erişim Linki
Türkiye nin Uluslararası İmajı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi Türkiye Cumhuriyeti Dış Politika Stratejilerinin, Uluslararası İmaja Katkıları: Vize Muafiyet Anlaşmaları,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,Elif Yıldız, Tuba Gültekin,2016,978-605-65413-2-2
Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bir Halkla İlişkiler Ortamı Olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Internet Sitesinin İncelenmesi,SEÇİM MUSTAFA ÖZGÜR,Hatice Hale Bozkurt,2014,978-605-4393-40-4
Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. Kuvvet Dergisi , Dergi , Yrd. Editör,2018
Reklam Diyor ki 1 , Kitap , Editör,2016
Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi 4. Kuvvet Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları,
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Degisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları,
Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->İletişim Çalışmaları,