Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
FERAH SÖNMEZ

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı


1994-1997 Tıpta Yandal Uzmanlık Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
İngilizce 1993 Bahar ÜDS 79
1995-1999 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1999-2005 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı
2005- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
1999-2013 Eğitim Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2005- Bilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2007-2010 Fakülte Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi

2011-2014 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Ayça A.
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu ile hiperkalsiüri ilişkisi
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Semra S.
Nefrotik sendrom ve bronşial hiperreaktivite tanılı çocuklarda idrar kalsiyum düzeyinin araştırılması
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Nevin S.
Fokal segmental glomerüloskleroz modelinde düşük molekül ağırlıklı heparinlerin histopatolojik skoru iyileştirme etkisi
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Arzu T.
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu patogenezinde yangının rolünün araştırılması
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  İlknur G.
Çocuklarda birincil kan basıncı yüksekliğine neden olan faktörler ve böbrek hasarı
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Nergis Ö.
Düşük doğum ağırlığı öyküsü olan çocukların böbrek fonksiyonları ve kan basıncının değerlendirilmesi
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık -  Dilek Y.
Kronik böbrek hastalıklı çocuklarda beslenme ve hidrasyon durumunun değerlendirilmesi
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Fulya E.
Yüksek kan basıncı olan çocuklarda kalp bulguları
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Tuncay Ö.
Kongenital hidronefroz tanısı almış olguların değerlendirilmesi
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Mehmet Şirin K.
Obez çocuklarda böbrek etkilenmesi
2014-2015-Yüksek Lisans Transplantasyon
2014-2015-Yüksek Lisans Periton diyalizi- uygulama
2014-2015-Yüksek Lisans Periton diyalizi- giriş
2014-2015-Yüksek Lisans Hemodiyalize giriş
2014-2015-Yüksek Lisans Kronik böbrek yetmezliği tedavisi (ilaç)
2014-2015-Yüksek Lisans Kronik böbrek yetmezliği kliniği
2014-2015-Yüksek Lisans Kronik böbrek yetmezliği patogenezi
2014-2015-Yüksek Lisans Kronik böbrek yetmezliği komplikasyonları
2014-2015-Yüksek Lisans Akut böbrek yetmezliği tedavisi
2014-2015-Yüksek Lisans Akut böbrek yetmezliği kliniği
2014-2015-Yüksek Lisans Akut böbrek yetmezliği patogenezi
2014-2015-Yüksek Lisans Hipertansiyon tedavisi
2014-2015-Yüksek Lisans Hipertansyon, patogenez ve kliniği
2014-2015-Yüksek Lisans Hiperkalsiüri
2014-2015-Yüksek Lisans Üriner sistem taş hastalığı
2014-2015-Yüksek Lisans Enürezis nokturna
2014-2015-Yüksek Lisans Mesane disfonksiyonu
2014-2015-Yüksek Lisans Vezikoüreteral reflü
2014-2015-Yüksek Lisans Üriner sistem enfeksiyonları tedavisi
2014-2015-Yüksek Lisans Üriner sistem enfeksiyonları ileri görüntüleme yöntemleri
2014-2015-Yüksek Lisans Üriner sistem enfeksiyonları
2014-2015-Yüksek Lisans Tübüler hastalıklar II
2014-2015-Yüksek Lisans Tübüler hastalıklar I
2014-2015-Yüksek Lisans Polikistik böbrek hastalığı
2014-2015-Yüksek Lisans Kistik böbrek hastalıkları
2014-2015-Yüksek Lisans Fokal segmental glomerulonefrit
2014-2015-Yüksek Lisans Membranoproliferatif glomerulonefrit
2014-2015-Yüksek Lisans Konjenital nefrotik sendrom
2014-2015-Yüksek Lisans Akut poststreptokoksik glomerulonefrit tedavisi
2014-2015-Yüksek Lisans Akut poststreptokoksik glomerulonefrit
2014-2015-Yüksek Lisans Minimal Lezyon Hastalığı tedavisi
2014-2015-Yüksek Lisans Minimal Lezyon Hastalığı
2014-2015-Yüksek Lisans Kalıtsal glomerul hastalıklar
2014-2015-Yüksek Lisans Nefritik sendroma yaklaşım
2014-2015-Yüksek Lisans Nefrotik sendroma yaklaşım
2014-2015-Yüksek Lisans Poliüri polidipsiye yaklaşım
2014-2015-Yüksek Lisans Disüriye yaklaşım
2014-2015-Yüksek Lisans Proteinüriye yaklaşım
2014-2015-Yüksek Lisans Hematüriye yaklaşım
2014-2015-Yüksek Lisans Metabolik asidoz tedavisi
2014-2015-Yüksek Lisans Ca dengesi bozuklukları
2014-2015-Yüksek Lisans Potasyum dengesi bozuklukları
2014-2015-Yüksek Lisans İdrar sedimenti değerlendirilmesi
2014-2015-Yüksek Lisans İdrar toplama ve değerlendirilmesi
2014-2015-Lisans Artrite yaklaşım
2014-2015-Lisans Vaskülitler
2014-2015-Lisans Hipertansiyon
2014-2015-Lisans İşeme bozuklukları
2014-2015-Lisans Üriner sistem taş hastalıkları
2014-2015-Lisans Pediatrik üriner enfeksiyon
2014-2015-Lisans Pediatrik kronik böbrek yetmezliği ve renal replasman tedavileri
2014-2015-Lisans Pediatrik akut böbrek yetmezliği
2014-2015-Lisans Çocukluk çağı hipertansiyonu
2014-2015-Lisans Tubüler fonksiyon bozuklukları
2014-2015-Lisans Kronik glomerulonefritler
2014-2015-Lisans Nefritik sendroma yaklaşım
2014-2015-Lisans Nefrotik sendroma yaklaşım
2014-2015-Lisans Proteinürili çocuğa yaklaşım yaklaşım
2014-2015-Lisans Hematürili çocuğa yaklaşım
2014-2015-Lisans Pediatrik böbrek hastalıklarına klinik yönelme
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Çocuk Nefrolojisi   
Hakemli , COŞKUN SALİH,KURTGÖZ SERKAN,KESKİN ECE,SÖNMEZ FERAH,BOZKURT GÖKAY , Frequency of mutations in Mediterranean fever gene, with gender and genotype-phenotype correlations in a Turkish population,12,2015
Hakemli , SÖYLEMEZOĞLU HÜSNÜ OĞUZ,Özkaya Ozan,ÖZEN SEZA,BAKKALOĞLU AYŞİN,DÜŞÜNSEL RUHAN,Hakan Peru,Çetinyürek Ahmet,YILDIZ NURDAN,DÖNMEZ OSMAN,BUYAN NECLA,MİR MAKBULE SEVGİ,Nil Arısoy,Ayfer Gür Güven,ALPAY HARİKA,EKİM MESİHA,Nejat Aksu,SOYLU ALPER,GÖK FAYSAL,POYRAZOĞLU MUAMMER HAKAN,SÖNMEZ FERAH , Henoch-Schonlein Nephritis: A Nationwide Study,9,2005
Hakemli , SÖNMEZ FERAH,MİR MAKBULE SEVGİ,Alphan Cura,Deniz Çakır,BAŞDEMİR GÜLÇİN , Clinicopathologic correlations of Henoch-Schonlein nephritis in Turkish children,8,1999
Hakemli , ÖZEN SEZA,Ayşin Bakkaloğlu,DÜŞÜNSEL RUHAN,SÖYLEMEZOĞLU HÜSNÜ OĞUZ,ÖZALTIN FATİH,POYRAZOĞLU MUAMMER HAKAN,Ozan Özkaya,BALAT AYŞE,Nurdan Kural,DÖNMEZ OSMAN,ALPAY HARİKA,ANARAT ALİ,MİR MAKBULE SEVGİ,Ayfer Gür Güven,SÖNMEZ FERAH,GÖK FAYSAL , Childhood vasculitides in Turkey: a nationwide survey,9,2005
Hakemli , Ömer Öge,Özeren Bülent,SÖNMEZ FERAH , Nephron-sparing surgery in a duplex system associated with a vaginal ectopic ureter,12,2001
Hakemli , SÖNMEZ FERAH,MİR MAKBULE SEVGİ,BERDELİ AFİG,Ayvaz Aydoğdu,Ayça Altıncık , Podocin mutations in a patient with congenital nephrotic syndrome and cardiac malformation,12,2008
Hakemli , BERDELİ AFİG,MİR MAKBULE SEVGİ,Önder Yavaşcan,Erkin Serdaroğlu,BAK MUSTAFA,Nejat Aksu,Öner Ayşe,ANARAT ALİ,DÖNMEZ OSMAN,Nurhan Yıldız,SEVER FATMA LALE,TABEL YILMAZ,DÜŞÜNSEL RUHAN,SÖNMEZ FERAH,Çakar Nilgün , NPHS2 (podicin) mutations in Turkish children with idiopathic nephrotic syndrome,12,2007
Hakemli , İlknur Girişgen,TOSUN AYŞE FAHRİYE,SÖNMEZ FERAH,ÖZSUNAR DAYANIR YELDA , Recurrent and atypical posterior reversible encephalopathy syndrome in a child with peritoneal dialysis,8,2010
Hakemli , MİR MAKBULE SEVGİ,Önder Yavaşcan,Fatma Mutlubaş,Betül yeniay,SÖNMEZ FERAH , Clinical outcome in children with Henoch Schönlein nephritis,1,2007
Hakemli , SÖNMEZ FERAH,MİR MAKBULE SEVGİ,ÖZYÜREK ARİF RUHİ,Alphan Cura , The adjustment of post-dialysis dry weight based on non-invasive measurements in children,8,1996
Hakemli , İlknur Girişgen,SÖNMEZ FERAH,KÖSEOĞLU ÖMER FARUK KUTSİ,Seda Erişen,YILMAZ DİLEK , Polyarteritis nodosa and Henoch-Schonlein purpura nephritis in a child with familial Mediterranean fever: a case report,2,2012
Hakemli , DÜZOVA ALİ,Ayşin Bakkaloğlu,KALYONCU MUKADDES,POYRAZOĞLU MUAMMER HAKAN,DELİBAŞ ALİ,Ozan Özkaya,Hakan Peru,ALPAY HARİKA,SÖYLEMEZOĞLU HÜSNÜ OĞUZ,Ayfer Gür Güven,BAK MUSTAFA,Bircan Zelal,Cengiz Nurcan,AKİL İPEK,ÖZÇAKAR ZEYNEP BİRSİN,Nermin Uncu,KARABAY BAYAZIT AYSUN,SÖNMEZ FERAH , Etiology and outcome of acute kidney injury in children,8,2010
Hakemli , YILMAZ DİLEK,SÖNMEZ FERAH,KAYA MEHMET ŞİRİN,DURUM YASEMİN,KARACA ÖZKISACIK SEZEN , Hyponatremic- hypertensive Syndrome in an 18 month Old male Child,,2015
Hakemli , İlknur Girişgen,SÖNMEZ FERAH,YENİSEY ÇİĞDEM,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN , Urinary markers of renal damage in hypertensive children diagnosed with ambulatory blood pressure monitoring.,2,2014
Hakemli , Ayça Altıncık,SÖNMEZ FERAH,YENİSEY ÇİĞDEM,DUMAN SONER,CAN AYŞE,AKEV NURİYE,KIRDAR SEVİN,SEZAK MURAT , Indian J Pharmacol. 2014 May-Jun;46(3):322-7. doi: 10.4103/0253-7613.132184. Effects of Aloe vera leaf gel extract on rat peritonitis model. Altincik A1, Sönmez F2, Yenisey C3, Duman S4, Can A5, Akev N5, Kirdar S6, Sezak M7,5,2014
Hakemli , YILMAZ DİLEK,yenigün ayşe,SÖNMEZ FERAH,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN , Evaluation of children with steroid-sensitive nephrotic syndrome in terms of allergies.,4,2015
Hakemli , SÖNMEZ FERAH,melike Güzünler,YILMAZ DİLEK,GÜLHAN CÖMERTPAY, HEISE MASS, ÇIRAK Serhan,UYANIK GÖKHAN , Development of end-stage renal disease at a young age in two cases with Joubert syndrome. Sönmez F1, Güzünler-Şen M, Yılmaz D, Cömertpay G, Heise M, Çırak S, Uyanık G.,8,2014
Hakemli , KAYNAK TÜRKMEN MÜNEVVER,CengizErdem Fulya,SÖNMEZ FERAH,Girişgen İlknur,TELLİ MURAT,Afig Berdelli , A newborn with pertussis accompanying nephrotic syndrome. Kaynak-Türkmen M1, Cengiz-Erdem F, Sönmez F, Girişgen İ, Telli M, Berdeli A.,12,2014
Ulusal , Tam metin bildiri , YILMAZ DİLEK,AKCAN MEDİHA,TERLEMEZ SEMİHA,SÖNMEZ FERAH,Olgu Panayırı Ankara,
Ulusal , Davetli konuşmacı , SÖNMEZ FERAH,Uludağ Pediatrik Kış Kongresi , BURSA,
Ulusal , Davetli konuşmacı , SÖNMEZ FERAH,Çocuklarda İşeme Bozuklukları Sempozyumu, AYDIN,
Uluslararası , Poster , YILMAZ DİLEK,SÖNMEZ FERAH,3rd congress of Mediterranean Kidney Society,13.06.2015
Uluslararası , Poster , YILMAZ DİLEK,SÖNMEZ FERAH,KAYA MEHMET ŞİRİN,DURUM YASEMİN,KARACA ÖZKISACIK SEZEN,3rd congress of Mediterranean Kidney Society,13.06.2015
Uluslararası , Poster , YILMAZ DİLEK,SÖNMEZ FERAH,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,KARAKAŞ SACİDE,3rd congress of Mediterranean Kidney Society,13.06.2015
Uluslararası , Poster , SÖNMEZ FERAH,YILMAZ DİLEK,Güzünler Melike,Uyanık Gökhan,3rd congress of Mediterranean Kidney Society,13.06.2015
Uluslararası , Poster , SÖNMEZ FERAH,YILMAZ DİLEK,Soylu Semra,3rd congress of Mediterranean Kidney Society,13.06.2015
Sağlıklı Yaşam için Erken Tanı Rehberi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İdrar Yolu Enfeksiyonu( Çocukta ),SÖNMEZ FERAH,Cengiz Yakıncı,2015,