Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
NESLİHAN ŞENDUR

Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı


1986-1989 Tıpta Uzmanlık Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
1986-1989 Tıpta Uzmanlık Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
Almanca 1995 Diğer ÜDS 70
1986-1989 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Dicle Üniversitesi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
1990-1993 YARDIMCI DOÇENT Dicle Üniversitesi Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
1995-1997 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
1997-2003 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2003- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2013-2013 PROFESÖR Universidad De Alicante Dermatoloji
1995-2008 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2005-2008 Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2014- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Deri Ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı
2002
Tamamlandı
Beyan


Tıpta Uzmanlık -  Hüseyin B.
Dar band ( 311 nm) UVB tedavisinin psoriasisdeki etkinliği
2002
Tamamlandı
Beyan


Tıpta Uzmanlık -  Ülkü A.
Atopik ve atopik olmayan çocuklarda deri yama testi sonuçlarının karşılaştırılması
2003
Tamamlandı
Beyan


Tıpta Uzmanlık -  Melahat E.
Vitiligolu Hastalarda Dar band (311 nm) UVB tedavisinin etkinliği
2004
Tamamlandı
Beyan


Tıpta Uzmanlık -  Gökhan U.
Aydın İlinde Akne Prevelansı: Adolesanlarda Akne bilinci ve Aknenin yaşam kalitesine etkilerinin değerlendirilmesi
2008
Tamamlandı
Beyan


Tıpta Uzmanlık -  Arzu G.
Vitiligolu hastalarda melanotropin ve inflamatuar sitokinler
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hast. Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Aypınar K.
Akne vulgarisli hastalarda hastalık şiddeti ile sebum seviyesi arasındaki ilişkinin mpa-5 ile değerlendirilmesi
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Dermatoloji Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Arzu G.
Vitiligo hastalarında serum melanokortin seviyeleri ve inflamatuar sitokin düzeylerinin araştırılması
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Deri ve Zührevi Hast. Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Hasip K.
Psoriazis hastalarında bir komorbidite olarak kronik obstrüktif akciğer hastalığının varlığı ve serum inflamatuar sitokin düzeylerinin araştırılması
2015-2016-Yüksek Lisans Protozoon ve riketsiyal hastalıklar
2015-2016-Yüksek Lisans Sistemik tedavi
2015-2016-Yüksek Lisans Yağ dokusu hastalıkları
2015-2016-Yüksek Lisans Oral mukoza hastalıkları
2015-2016-Yüksek Lisans Paraneoplastik hastalıklar
2015-2016-Yüksek Lisans Bakteriyel hastalıklar
2015-2016-Yüksek Lisans Genodermatozlar
2015-2016-Yüksek Lisans Gebelik dermatozları
2015-2016-Yüksek Lisans Parazitozlar
2015-2016-Yüksek Lisans Eritemli skuamlı hastalıklar
2015-2016-Yüksek Lisans Fiziksel dermatozlar
2015-2016-Lisans Derinin paraziter hastalıkları
2015-2016-Lisans Pemfigus
2015-2016-Lisans Psoriasis
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Deri ve Zührevi Hastalıkları   
Hakemli , ŞENDUR NESLİHAN,Balcı Didar Didem,SEÇKİN DENİZ,GÜLEKON AYLA,ALPSOY ERKAN , Psoriasis vulgaris tanı ve tedavi rehberi,,2016
Hakemli , ŞENDUR NESLİHAN , Alopeside lazer tedavisi,,2016
Hakemli , ŞENDUR NESLİHAN , Akne vulgarisin epidemiyolojisi,,2016
Hakemli , ŞENDUR NESLİHAN , ERİŞKİN TİP KOLLOİD MİLYUM: BİR OLGU SUNUMU,1,2015
Hakemli , ŞENDUR NESLİHAN , MUEHRCKE ÇİZGİLERİ: OLGU SUNUMU,1,2015
Hakemli , ŞENDUR NESLİHAN , DEV PİYOJENİK GRANÜLOM BENZERİ AMELANOTİK MELANOMLU OLGU SUNUMU,1,2015
Hakemli , ŞENDUR NESLİHAN , Plak tip psoriasis tedavisinde asitretin ve dar bant UVB ile plasebo ve dar bant UVB kombinasyonunun karşılaştırıldığı tek kör çalışma A single-blind study comparing acitretin and narrow-band UVB with the combination of placebo and narrow-band UVB in the treatment of plaque-type psoriasis,1,2015
Hakemli , ŞENDUR NESLİHAN,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,BOZKURT ŞAVK EKİN,Şahinkarakaş Esra , Akut Metotreksat Toksisitesinin Erken Belirtisi;Deri Ülserleri,6,2002
Hakemli , BOZKURT ŞAVK EKİN,Şahinkarakaş Esra,OKYAY PINAR,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,Melahat Erkek,ŞENDUR NESLİHAN , Interobserver Agreement in the Use of the ABCD Rule for Dermoscopy,12,2004
Hakemli , şahin eylem,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,USLU MELTEM,ŞENDUR NESLİHAN,BOZKURT ŞAVK EKİN , Adiponectin levels, insulin resistance and their relationship with serum levels of inflammatory cytokines in patients with Behçet’s disease,10,2011
Hakemli , KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,ŞENDUR NESLİHAN,BOZKURT ŞAVK EKİN , Ranitidine therapy for recalcitrant warts in adults: a preliminary study,9,2001
Hakemli , USLU MELTEM,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,BOZKURT ŞAVK EKİN,ŞENDUR NESLİHAN , Adnan Menderes Üniversitesi hekimlerinin deri kanserleri ve güneşin etkileri konusundaki bilgi düzeyleri ile güneşten korunma davranışlarının değerlendirilmesi,2,2006
Hakemli , USLU MELTEM,BOZKURT ŞAVK EKİN,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,ŞENDUR NESLİHAN , Rosacea Treatment with Intermediate-dose Isotretinoin: Follow-up with Erythema and Sebum Measurements,1,2012
Hakemli , KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,BOZKURT ŞAVK EKİN,ŞENDUR NESLİHAN,BAŞAK OKAY , Aydın İlinde İlkokul Çağındaki Çocuklarda Pedikülozis Kapitis Sıklığı,11,1999
Hakemli , KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,KARAMAN CAN ZAFER,ŞENDUR NESLİHAN,ALEV AKDİLLİ,BAŞAK HATİCE SEMA,BOZKURT ŞAVK EKİN , Power Doppler ultrasonography for the evaluation of skin tumors other than malignant melanoma,7,2001
Hakemli , ŞENDUR NESLİHAN,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,EMEL DİKİCİOĞLU,BOZKURT ŞAVK EKİN , Cutaneous basosquamous carcinoma infiltrating cerebral tissue,5,2004
Hakemli , ŞENDUR NESLİHAN,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,NAGEHAN SANİÇ,BOZKURT ŞAVK EKİN , Topical pimecrolimus: A new horizon for vitiligo treatment?,1,2006
Hakemli , GÜLER ÖZDEN MÜGE,SOLAK NİLGÜN,GÜRER MEHMET ALİ,DOĞRAMACI ASENA ÇİĞDEM,SERAP UTAŞ,AKMAN KARAKAŞ AYŞE,ERSOY EVANS SİBEL,BAHADIR SEVGİ,İKİZOĞLU GÜLİZ,ÖZTÜRKCAN SERAP,ŞENDUR NESLİHAN,KÖSE OSMAN,AHMET YAŞAR TURANLI , Environmental Risk Factors in Pediatric Psoriasis: A Multicenter Case-Control Study,5,2011
Hakemli , FURUZAN KAÇAR DÖĞER,EMEL DİKİCİOĞLU,ERGİN F,ÜNAL E,ŞENDUR NESLİHAN,USLU MELTEM , Nature of cell kinetics in psoriatic epidermis,3,2007
Hakemli , ŞENDUR NESLİHAN,BOZKURT ŞAVK EKİN,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN , Paederus Dermatitis: A Report of 46 Cases in Aydın, Turkey,1,1999
Hakemli , BOZKURT ŞAVK EKİN,ŞAVK ŞEVKİ ÖNER,BÖLÜKBAŞI OKAN,ÇULHACI NİL,emel dikicioğlu,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,ŞENDUR NESLİHAN , Notalgia paresthetica: a study on pathogenesis,10,2000
Hakemli , gökhan uslu,ŞENDUR NESLİHAN,USLU MELTEM,BOZKURT ŞAVK EKİN,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,ESKİN MEHMET , Acne: prevalence, perceptions and effects on psychological health among adolescents in Aydin, Turkey,4,2008
Ulusal , Davetli konuşmacı , ŞENDUR NESLİHAN,ÜRTİKER AKADEMİSİ,
Ulusal , Davetli konuşmacı , ŞENDUR NESLİHAN,22. Prof. Dr. Lütfü Tat Simpozyumu,
Ulusal , Davetli konuşmacı , ŞENDUR NESLİHAN,PEDİATRİK DERMATOLOJİ KURSU,
Ulusal , Davetli konuşmacı , ŞENDUR NESLİHAN,PEDİATRİK DERMATOLOJİ KURSU,
Ulusal , Davetli konuşmacı , ŞENDUR NESLİHAN,8. SPİL DERMATOLOJİ GÜNLERİ,03.04.2015
Ulusal , Tam metin bildiri , ALPSOY ERKAN,ŞENDUR NESLİHAN,SEÇKİN DENİZ,GÜLEKON AYLA,DİDEM DİDAR BALCI,22. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu,18.11.2015
Ulusal , Tam metin bildiri , YAĞCIOĞLU GİZEM,ŞENDUR NESLİHAN,ERTABAKLAR HATİCE,USLU MELTEM,ERTUĞ SEMA,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,BOZKURT ŞAVK EKİN,22. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu,18.11.2015
Ulusal , Tam metin bildiri , ŞENDUR NESLİHAN,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,USLU MELTEM,BOZKURT ŞAVK EKİN,22. PROF. DR. LÜTFÜ TAT SEMPOZYUMU,18.11.2015
Ulusal , Tam metin bildiri , USLU MELTEM,TOPAL AHMET ERDAL,ŞENDUR NESLİHAN,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,BOZKURT ŞAVK EKİN,MERVE KATRANCI,22. Prof.Dr. A. Lütfü Tat Sempozyumu,18.11.2015
Uluslararası , Poster , DEMİRKAN SERKAN,BOZKURT ŞAVK EKİN,ŞENDUR NESLİHAN,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,USLU MELTEM,73. Congress of American Academy of Dermatology,05.05.2015
Uluslararası , Poster , karakuş hasip ,ŞENDUR NESLİHAN,CEYLAN EMEL,KOZACI LEYLA DİDEM,USLU MELTEM,BOZKURT ŞAVK EKİN,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,24.EADV Congress,07.10.2015
Uluslararası , Poster , ŞENDUR NESLİHAN,USLU MELTEM,YAĞCIOĞLU GİZEM,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,BOZKURT ŞAVK EKİN,COŞKUN ADİL,73. Congress of American Academy of Dermatology,05.05.2015
Uluslararası , Poster , USLU MELTEM,TATAROĞLU CANTEN,İRKÖREN SAİME,BOZKURT ŞAVK EKİN,KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,ŞENDUR NESLİHAN,YAĞCIOĞLU GİZEM,Uslu Gökhan,4.World Congress of dermoscopy and skin imaging,20.03.2015
Fotodermatoloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Fotoyaşlanma,ŞENDUR NESLİHAN,,2015,978-975-96175-1-6
Cecil Medicine , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Deri Hastalıkları,ŞENDUR NESLİHAN,Prof. Dr. Serhat ÜNAL ,2015,9789752775855
Peiatrik Dermatoloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Leismaniazis,ŞENDUR NESLİHAN,Şendur Neslihan,2014,
Pediatrik Dermatoloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Vitiligo,ŞENDUR NESLİHAN,Şendur N,2014,
Pediatrik Dermatoloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Psoriasis vulgaris,ŞENDUR NESLİHAN,Neslihan Şendur,2014,
Fitzpatrick’in Renkli Klinik Dermatoloji Atlası ve özeti , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Psoriasis,ŞENDUR NESLİHAN,Şendur Neslihan,2012,978-975-277-380-6
Dermatoloji Rehberi , Kitap , Editör,2016
Pediatrik Dermatoloji Kitabı , Kitap , Editör,2014
Deri ve Diyet , Dergi , Konuk Editör,2014
Fitzpatrik'in Renkli Klinik Dermatoloji Atlası ve Özeti , , Editör,2012
Türkiye klinikleri , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Deri ve Zührevi Hastalıkları,
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Deri ve Zührevi Hastalıkları,