Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Prof.Dr.
HASAN YÜKSEL

Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı


1990-1994 Tıpta Uzmanlık Diğer(Kurumlar,hastaneler Vb.) Hastaneler Ankara Dr.zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
İngilizce 1997 Güz KPDS 80
2008- DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
2013- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
2015- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
2013- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
2013-2014 Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı
2009
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Minegül Ç.
Oral ve transdermal östrojen replasman tedavisinin kardiyovasküler hastalıklardan koruyucu etkisini belirlemek ve kıyaslamak üzere serum homosistein, interlökin 6 ve plazminojen aktivatör inhibitör-1 seviyelerinin ölçülmesi
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı
Tıpta Uzmanlık -  Serkan Yücel Y.
Vajinal ve sezaryen ile doğumun sonraki gebelikteki anksiyete düzeyi üzerine etkilerinin kıyaslanması
Sağlık Bilimleri Temel Alanı Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi   
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,DEMİRCAN SEZER SELDA,YÜKSEL HASAN , Can Platelet Indices Be New Biomarkers for Severe Endometriosis?,1,2014
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,YÜKSEL HASAN , A ruptured 17 week right cornual gestation after failed termination of pregnancy,9,2015
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ZAFER EMRE,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,DEMİRCAN SEZER SELDA,YÜKSEL HASAN , SERVİKAL BİOPSİLERDE ENFEKSİYON TANISI,10,2015
Hakemli , YÜKSEL HASAN,ODABAŞI ALİ RIZA,KAFKAS SAMET,ONUR Ergün,TURGUT MEHMET , Clitoromegaly in type 2 neurofibromatosis: a case report and review of the literature.,12,2003
Hakemli , KÜÇÜK MERT,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,DEMİRCAN SEZER SELDA,YÜKSEL HASAN,BAĞLI İhsan,YILDIZ Gülserap , Interleukin-6 levels in relation with hormonal and metabolic profile in patients with polycystic ovary syndrome,6,2014
Hakemli , ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,KÜÇÜK MERT,YÜKSEL HASAN , Apelin levels in relation with hormonal and metabolic profile in patients with polycystic ovary syndrome,5,2014
Hakemli , YÜKSEL HASAN , Overin Transizyonel Hücreli Tümörleri: 18 Vakanın Retrospektif Analizi,3,2015
Hakemli , YÜKSEL HASAN , Gray Scale Sonographic Morphology and Color Doppler Findings of Early Stage Endometrial Endometrioid Adenocarcinoma: A Case Series,10,2015
Hakemli , YÜKSEL HASAN , THE ACTUAL ROLE OF SURGICAL THERAPY FOR ECTOPIC PREGNANCY,10,2015
Hakemli , YÜKSEL HASAN , POSTPARTUM KANAMA KONTROLÜNDE BAKRİ BALONA ALTERNATİF OLARAK FOLEY KATETER: 3 OLGUNUN SUNUMU.,11,2015
Hakemli , YÜKSEL HASAN , SQUAMOUS CELL OVARIAN CANCER ON MATURE CYSTIC TERATOMA BASE: A RARE CASE AND LITERATURE REVIEW,9,2015
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,DEMİRCAN SEZER SELDA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,YÜKSEL HASAN , Erythrocyte Indices in Patients with Preeclampsia,8,2015
Hakemli , ÇULHACI NİL,ÖZKARA Esra,YÜKSEL HASAN,ÖZSUNAR DAYANIR YELDA,ÜNAL Emel , Spontaneouslyruptured uterine angioleiomyoma,3,2006
Hakemli , ERTUĞ SEMA,OKYAY PINAR,KAYNAK TÜRKMEN MÜNEVVER,YÜKSEL HASAN , Seroprevalenceand risk factorsfor toxoplasmainfectionamongpregnantwomen in Aydin province, Turkey.,6,2005
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,YÜKSEL HASAN,DEMİRCAN SEZER SELDA,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,ODABAŞI ALİ RIZA , Circulating galanin and IL-6 concentrations in gestational diabetes mellitus,3,2014
Hakemli , DEMİRCAN SEZER SELDA,KÜÇÜK MERT,YENİSEY ÇİĞDEM,YÜKSEL HASAN,ODABAŞI ALİ RIZA,KAYNAK TÜRKMEN MÜNEVVER,ÇETİNKAYA BİLİN,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN , Comparison of angiogenic and anti-angiogenic factors in maternal and umbilical cord blood in early- and late-onset pre-eclampsia,8,2012
Hakemli , DEMİRCAN SEZER SELDA,KÜÇÜK MERT,YÜKSEL HASAN,ODABAŞI ALİ RIZA,KAYNAK TÜRKMEN MÜNEVVER,ÇETİNKAYA BİLİN,DÖGER FÜRUZAN , Perinatal and neonatal outcomes of twin pregnancies in Turkey.,4,2011
Hakemli , DEMİRCAN SEZER SELDA,ODABAŞI ALİ RIZA,KÜÇÜK MERT,YÜKSEL HASAN , Lost intrauterine contraceptive device inserted 42 years before: a case report,7,2011
Hakemli , YÜKSEL HASAN,ODABAŞI ALİ RIZA,KÜÇÜK MERT,DEMİRCAN SEZER SELDA,ÇULHACI NİL,ÖZSUNAR DAYANIR YELDA , Rectal cancer in pregnancy: a case report,12,2011
Hakemli , ODABAŞI ALİ RIZA,YÜKSEL HASAN,BÜYÜKÖZTÜRK KARUL ASLIHAN,KOZACI LEYLA DİDEM,DEMİRCAN SEZER SELDA,ONUR Ergün , Effects of standard and low dose 17beta-estradiol plus norethisterone acetate on body composition and leptin in postmenopausal women at risk of body mass index and waist girth related cardiovascular and metabolic disease,6,2007
Hakemli , YÜKSEL HASAN,ODABAŞI ALİ RIZA,DEMİRCAN SEZER SELDA,KÖSEOĞLU ÖMER FARUK KUTSİ,KIZILKAYA KADİR,ONUR Ergün , Effects of postmenopausal hormone replacement therapy on body fat composition,1,2007
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,DEMİRCAN SEZER SELDA,ZAFER EMRE,YÜKSEL HASAN , Maternal Body Fluids and Amniotic Fluid in Near Term Pregnancies,8,2015
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,ZAFER EMRE,DEMİRCAN SEZER SELDA,YÜKSEL HASAN , Second trimester abortion as a cause of maternal death: a case report,1,2015
Hakemli , ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,KÜÇÜK MERT,YÜKSEL HASAN , Apelin levels are higher in obese patients with endometrial cancer,2,2015
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KÜÇÜK MERT,YÜKSEL HASAN,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,YANIK Serdar , Visfatin concentrations in patients with endometrial cancer,3,2015
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,DEMİRCAN SEZER SELDA,KÜÇÜK MERT,ZAFER EMRE,YÜKSEL HASAN,AKCAN ABDULLAH BARIŞ,Ozan TURGUT , Maternal serum concentrations of s-Endoglin and IL-6 in pregnancy complicated by preterm premature membrane rupture,8,2015
Hakemli , NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,YÜKSEL HASAN,KÜÇÜK MERT,DEMİRCAN SEZER SELDA , Circulating adropin levels in patients with endometrium cancer,8,2015
Hakemli , DEMİRCAN SEZER SELDA,KÜÇÜK MERT,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,ZAFER EMRE,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,BIÇAKÇI BURCU,YENİSEY ÇİĞDEM,YÜKSEL HASAN,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN , Comparison of maternal and umbilical cord blood HIF-1 and nitric oxide levels in early and late onset preeclamptic pregnancies,10,2015
Hakemli , Güldaş Metin,ALTINKAYA SÜNDÜZ ÖZLEM,NERGİZ AVCIOĞLU SÜMEYRA,DEMİRCAN SEZER SELDA,YÜKSEL HASAN , Elevated thrombin activatable fibrinolysisinhibitor levels in women with polycystic ovary syndrome,,2015
Hakemli , DEMİRCAN SEZER SELDA,KÜÇÜK MERT,DÖGER FÜRUZAN,YÜKSEL HASAN,ODABAŞI ALİ RIZA,KAYNAK TÜRKMEN MÜNEVVER,ÇETİNKAYA BİLİN,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN,KINAŞ Gökhan Murat , VEGF, PIGF and HIF-1? in placentas of early- and late-onset pre-eclamptic patients,8,2013
Hakemli , YÜKSEL HASAN , A novel approach to primary lower uterine segment atony,8,2015
Operatif Obstetrik , Ansiklopedi Maddesi , ,,YÜKSEL HASAN,,2009,978-605-4089-04-8
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi , , Bölüm(ler),,YÜKSEL HASAN,,2006,975-277-096-7
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi , , Bölüm(ler),,YÜKSEL HASAN,,2006,975-277-096-7
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi , , Bölüm(ler),,YÜKSEL HASAN,,2004,975-277-014-2
Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi , , Bölüm(ler),,YÜKSEL HASAN,,2004,975-277-014-2
klinik Jinekolojik Onkoloji , Ansiklopedi Maddesi , ,,YÜKSEL HASAN,,2003,975-8531-81-6
klinik Jinekolojik Onkoloji , Ansiklopedi Maddesi , ,,YÜKSEL HASAN,,2003,975-8531-81-6
klinik Jinekolojik Onkoloji , Ansiklopedi Maddesi , ,,YÜKSEL HASAN,,2003,975-8531-81-6
)bsterik ve Jinekoloji , Ansiklopedi Maddesi , ,,YÜKSEL HASAN,,2002,975-8624-35-0
)bsterik ve Jinekoloji , Ansiklopedi Maddesi , ,,YÜKSEL HASAN,,2002,975-8624-35-0
Current Women's Health Reviews , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum,
Türkiye Klinikleri Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi , Dergi , Sağlık Bilimleri Temel Alanı->Kadın Hastalıkları ve Doğum,