Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Doç.Dr.
HÜSEYİN ÜRETEN

Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı


1997-1999 Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi (Dr)
1999-2003 Doktora Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi (Dr)
İngilizce 2010 Güz KPDS 65
İngilizce 2009 Güz KPDS 66
2004- YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
2013- DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
2004- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
2009-2009 Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı Bükres "spiru Haret" Üniversitesi History

2013-2015 Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı
2013-2013 YÖK BURSU Nazareth College ınternational Education

2014-2014 Erasmus Öğretim Elemanı Değişim Programı Vilnius Üniversitesi History

2015- Muayene ve Kabul Komisyon Üyesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi

2015- Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Heyeti Üyesi Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2016- Yönetim Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016- Fakülte Kurulu Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2016- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016- Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2017- Fakülte Muayene ve Kabul Komisyon Üyeliği Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi

2017- Tarih Bölümü Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ali Osman T.
İ. Ö. ikinci bin yılın ikinci yarısında Hitit?Batı Anadolu ilişkileri: Bölgenin etnik ve siyasi yapısı hakkında kaynaklara ve yayınlara genel bir bakış
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Semih G.
Hitit Devleti'nin Batı Anadolu ile siyasi ilişkilerinde mektupların önemi
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Murat A.
Hitit Devleti'nde Kizzuvatna'nın yeri ve önemi
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Ömer G.
Eskiçağ hellen orduları: Hellen dünyasının Geç Klasik Döneminde askeralma
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Bahar G.
Antik Yunan mitolojisinde Theseus
2013-2014-Lisans TAR 138 Roma Tarihi
2013-2014-Yüksek Lisans TAR 562 Grek-Roma Din Tarihi
2013-2014-Yüksek Lisans TAR 560 Roma Anadolu İlişkileri
2013-2014-Yüksek Lisans TAR 561 Eski Yunan ve Roma Tarihi
2013-2014-Yüksek Lisans TAR 557 İlkçağ Anadolu Kültür Tarihi
2013-2014-Lisans ARK 343 Latince III
2013-2014-Lisans ARK 245 Latince I
2013-2014-Lisans ARk 351 Grekçe III
2013-2014-Lisans ARK 247 Grekçe I
2013-2014-Lisans TAR 217 Ege Yunan Tarihi
2013-2014-Lisans TAR 235 Haçlı Seferleri Tarihi
2013-2014-Lisans TAR 233 Eskiçağ Tarihi Araştırmaları
2013-2014-Lisans TAR 239 Dünya Mitolojisi
2013-2014-Lisans TAR 227 Roma-Bizans Tarihi
2013-2014-Lisans TAR 425 Kültürel Miras
2013-2014-Lisans TAR 129 İlkçağda Akdeniz
2013-2014-Lisans TAR 229 Ortaçağ Avrupa Tarihi
2013-2014-Yüksek Lisans TAR 700 Uzmanlık Alan Dersi
2013-2014-Yüksek Lisans TAR 558 Hellenistik Çağda Anadolu
2013-2014-Yüksek Lisans TAR 560 Roma-Anadolu İlişkileri
2013-2014-Lisans ARK 248 Grekçe II İ.Ö.
2013-2014-Lisans ARK 246 Latince II İ.Ö.
2013-2014-Lisans ARK 352 Grekçe IV İ.Ö.
2013-2014-Lisans ARK 344 Latince IV İ.Ö.
2013-2014-Lisans ARK 352 Grekçe IV
2013-2014-Lisans ARK 344 Latince IV
2013-2014-Lisans ARK 248 Grekçe II
2013-2014-Lisans ARK 246 Latince II
2013-2014-Lisans TAR 438 Siyasal Düşünceler Tarihi
2013-2014-Lisans TAR 132 İlkçağda Anadolu
2013-2014-Yüksek Lisans TAR 557 İlkçağ Anadolu Kültür Tarihi
2014-2015-Lisans TAR 233 Eskiçağ Tarihi Araştırmaları
2014-2015-Lisans TAR 217 Ege Yunan Tarihi
2014-2015-Lisans TAR 235 Haçlı Seferleri Tarihi
2014-2015-Lisans TAR 243 Bizans Tarihi
2014-2015-Lisans TAR 229 Ortaçağ Avrupa Tarihi
2014-2015-Yüksek Lisans TAR 557 İlkçağ Anadolu Kültür Tarihi
2014-2015-Lisans TAR 132 İlkçağda Anadolu
2014-2015-Yüksek Lisans TAR 560 Roma Anadolu İlişkileri
2014-2015-Yüksek Lisans TAR 561 Eski Yunan ve Roma Tarihi
2014-2015-Lisans TAR 138 Roma Tarihi
2014-2015-Lisans TAR 456 Bitirme Tezi
2014-2015-Yüksek Lisans TAR 562 Grek-Roma Din Tarihi
2015-2016-Lisans TAR 138 Roma Tarihi
2015-2016-Yüksek Lisans TAR 560 Roma Anadolu İlişkileri
2015-2016-Yüksek Lisans TAR 562 Grek-Roma Din Tarihi
2015-2016-Yüksek Lisans TAR 561 Eski Yunan ve Roma Tarihi
2015-2016-Lisans TAR 132 İlkçağda Anadolu
2015-2016-Yüksek Lisans TAR 557 İlkçağ Anadolu Kültür Tarihi
2015-2016-Lisans TAR 229 Ortaçağ Avrupa Tarihi
2015-2016-Lisans TAR 217 Ege Yunan Tarihi
2015-2016-Lisans TAR 243 Bizans Tarihi
2015-2016-Lisans TAR 233 Eskiçağ Tarihi Araştırmaları
2016-2017-Lisans TAR 233 ESKİÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARI
2016-2017-Yüksek Lisans TAR 560 ROMA ANADOLU İLİŞKİLERİ
2016-2017-Yüksek Lisans TAR 557 İLKÇAĞ ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ
2016-2017-Lisans TAR 456 BİTİRME TEZİ
2016-2017-Lisans TAR 138 ROMA TARİHİ
2016-2017-Lisans Eski Yunan ve Roma'da Gündelik Yaşam
2016-2017-Lisans TAR 132 İLKÇAĞDA ANADOLU
2016-2017-Yüksek Lisans TAR 557 İLKÇAĞ ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ
2016-2017-Yüksek Lisans TAR 561 ESKİ YUNAN VE ROMA TARİHİ
2016-2017-Lisans TAR 451 BİTİRME TEZİ I
2016-2017-Lisans TAR 425 KÜLTÜREL MİRAS
2016-2017-Lisans TAR 355 ESKİÇAĞ'DA KADIN
2016-2017-Lisans TAR 233 ESKİÇAĞ TARİHİ ARAŞTIRMALARI
2016-2017-Lisans TAR 239 DÜNYA MİTOLOJİSİ
2016-2017-Lisans TAR 217 EGE YUNAN TARİHİ
2016-2017-Lisans TAR 129 İLKÇAĞDA AKDENİZ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Eskiçağ Tarihi Eski Anadolu Tarihi Yunan ve Roma Tarihi Eski Önasya Tarihi
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi, Kevser TAŞDÖNER, Anadolu da Roma Eyaletleri: Augustus Dönemi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2017, 216 s., ISBN: 978-605-9521-01-7,4,2017
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kaystros (Küçük Menderes) Havzası nın Az Bilinen Kenti: Palaiapolis (Beydağ) ve Yakın Çevresi,3,2017
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , KitapTanıtımı ve Değerlendirmesi Nuran ŞAHİN, Antik Dönemde Anadolu da Kadın, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2013, 346 sayfa, res., ISBN: 978-975-483-979-1,3,2017
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi III Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu 08 10 Ekim 2015 Bildiri Kitabı Editörler Doç Dr Asım Çoban Prof Dr Hasan Babacan Prof Dr Mustafa Çolak Dr İbrahim Serbestoğlu Öğr Gör Ahmet Sağlam Edge Akademi Yayınevi 2015 657 sayfa ISBN 978 605 4559 09 1,9,2016
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Amasya Müzesi nde Sergilenen İki Buluntu Işığında Roma Dönemi nde Amaseia Neyi Biliyoruz Neyi Bilmiyoruz,3,2012
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi David MAGIE Anadolu da Romalılar 5 Batı Anadolu nun İç Tarafındaki Uyruk Topluluklar Çevirenler Nezih Başgelen Ömer Çapar Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 2015 IV 196 s,9,2016
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Tmolos ta Saklı Kutsal Bir Kent Dioshieron Bir Grup Sikkenin Yansımasında Roma Dönemi Yunan Dinsel İnançları,6,2016
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi A Muhibbe DARGA Anadolu da Kadın On Bin Yıldır Eş Anne Tüccar Kraliçe Yapı Kredi Yayınları İstanbul 2013 375 sayfa 1 Harita,5,2013
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Wolfgang BLUMEL Riet van BREMEN Jain Mathieu CARBON Milas Yazıtları Rehberi Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 2015 105 sayfa,5,2016
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Esma REYHAN Tülin B CENGİZ Eski Çağ Tarihi ve Uygarlığı El Kitabı Grafiker Yayınları Ankara 2015 341 sayfa,3,2016
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN,MALAY HASAN , A New Funerary Inscription For A Physician From Merzifon NW of Amaseia,4,2015
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Alper CAN Eskiçağ Rehberi Arkeoloji ve Sanat Yayınları İstanbul 2011 633 sayfa,3,2016
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN,MUMCU H Yasemin , Antik Yunan Mitoloji sinden Servet i Funun Edebiyatı na Prometheus,,2015
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Mitolojinin ve Tarihin Simgesi Manisa Müzesi ndeki Marsyas Heykeli,1,2014
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Tralleis Augustus Neokratı,12,2014
Hakemsiz , ÜRETEN HÜSEYİN , Ücretli Askerler Yazıtı ve Pergamon Bergama Krallığı nda Ordu Sistemi,3,2004
Hakemsiz , ÜRETEN HÜSEYİN , Çine Çayı Efsanesi ve Düşündürdükleri,6,2004
Hakemsiz , ÜRETEN HÜSEYİN , Onursal Amaçlı Kütüphane Celsus,,2005
Hakemsiz , ÜRETEN HÜSEYİN , Eskiçağ da Karia Bölgesi Depremleri,,2008
Hakemsiz , ÜRETEN HÜSEYİN , Athymbros Nysa Kentinin Kahraman Ktistes i,9,2007
Hakemsiz , ÜRETEN HÜSEYİN , Kraliçe Puduhepa,5,2008
Hakemsiz , ÜRETEN HÜSEYİN , Aydın ın Antikçağ Festivalleri,9,2008
Hakemsiz , ÜRETEN HÜSEYİN , Eskiçağ Aydın Tralleis Tarihi,1,2008
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Fik MEIJER Çeviren Gürkan ERGİN İmparatorlar Yataklarında Ölmezler Homer Kitabevi İstanbul 2006 192 sayfa,12,2009
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Mehmet Ali KAYA Septimius Severus Roma nın Afrikalı İmparatoru Arkeoloji Sanat Yayınları İstanbul 2008 342 sayfa,3,2010
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Adem IŞIK Antik Kaynaklarda Karadeniz Bölgesi Türk Tarih Kurumu Yayınları Ankara 253 sayfa,8,2012
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Hellenistik Dönem de Pergamon da Görev Yapmış Olan Gymnasiarkhos ların Onurlandırılması,,2003
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kyzikos lu Bir Kadın Euergetes Kraliçe Apollonis,7,2004
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Roma Dönemi ne Kadar Tralleis Tarihi ve Attaloslar İle İlişkileri,9,2005
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Bir Grup Sikkenin Işığında Mastaura Kenti Tanrı ve Kültleri,12,2005
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Labraunda Labranda Kutsal Alanında Hekatomnid Gücün Sergilenmesi Çeviri,,2005
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Pergamon ve Zeus Tropaios Kültü,,2005
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Mamurt Kale de Meter Aspordene Kültü,,2006
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Tanrıça Leto Lydia Sikkeleri Üzerinde,12,2007
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Amasya Müzesi nde Sergilenen İki Buluntu Işığında Amaseia,3,2012
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Oğuz TEKİN Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş İletişim Yayınları İstanbul 351 sayfa,6,2009
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Ekrem MEMİŞ Eskiçağda Yaşanmış Büyük Aşklar Antik ve Klasik Kaynaklara Göre Kadın Erkek İlişkileri Ekin Basım Yayın Bursa 2006 221 sayfa,1,2011
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Kitap Tanıtımı ve Değerlendirmesi Ayşen SİNA Atinalı Perikles Yaşamı ve Dönemi TİYDEM Ankara 2011 222 sayfa,5,2011
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Eski Anadolu da Arı ve Bal,11,2011
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Magnesia ad Maeandrum ve Artemis Leukophryene Hellenistik Dönem Kraliyet Mektuplarının Katkılarına Bir Bakış,7,2012
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Menderes Magnesia sı ve Artemis Neokoros Onuru,8,2012
Hakemli , ÜRETEN HÜSEYİN , Manisa Müzesi ndeki Marsyas Heykeli nin İkonografik Çözümlemesi ve Apameia Üzerine Bir araştırma,3,2013
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu,05.01.2010
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,2.Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak "Kadın" Edebiyat, Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu,14.01.2010
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,Uluslararası Bergama Sempozyumu,22.01.2012
Uluslararası , Özet bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,Uluslararası Manisa Sempozyumu: Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi (26-28 Ekim 2017),26.10.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,27 Mayıs 1960 dan 15 Temmuz 2016 ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği Kültürü Uluslararası Darbe Sempozyumu (26-27-28 Mayıs 2017),26.05.2017
Uluslararası , Özet bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,GÜNGÖRMÜŞ ÖMER,Archaeology and history of Lydia from the early Lydian period to late antiquity (8th century B.C.-6th century A.D.).An international symposium (May 17-18, 2017 / Turkey),16.05.2017
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,VII. Uluslararası Canik Sempozyumu: Geçmişten Günümüze Göç (17-19 ŞUbat 2017),
Uluslararası , Özet bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,Uluslararası Turgutlu Sempozyumu (17-19 Kasım 2016),
Ulusal , Tam metin bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,Beydağ Araştırmaları Sempozyumu (28-29 Nisan 2016),
Ulusal , Sözlü Bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,Geçmişten Günümüze Anadolu Kütüphaneleri,
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,IV. Uluslararası Canik Sempozyumu : Geçmişten Günümüze Çocuk ve Şehir (15-17 Mayıs 2015),
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNGÖRMÜŞ ÖMER,ÜRETEN HÜSEYİN,III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu (08-10 Ekim 2015),31.12.2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,GÜNGÖRMÜŞ ÖMER,III. Uluslararası Geçmişten Günümüze Merzifon ve Amasya Yöresi Sempozyumu (08-10 Ekim 2015),31.12.2015
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Uluslararası BİRGİ Sempozyumu,
Uluslararası , Poster , ÜRETEN HÜSEYİN,IAPESGW: International Gender and Sport Symposium,04.09.2014
Uluslararası , Tam metin bildiri , ÜRETEN HÜSEYİN,IV. Uluslararası Marsyas Kültür Sanat ve Müzik Festivali: Uluslararası Dinar ve Frigya Bölgesi Araştırmaları Sempozyumu,
Hellenistik Dönem de Pergamon Kenti Tanrı ve Kültleri , Bilimsel Kitap , Tümü,,ÜRETEN HÜSEYİN,Ludmila Ceban,2017,978-3-330-08731-6
Kardeşim Quintus a Mektuplar I 1 1 I 1 46 , Kitap Tercümesi , Tümü,,ÜRETEN HÜSEYİN,Suna Güler-Hökenek,2016,9786054734498
Tralleis Augustus Neokratı , Bilimsel Kitap , Tümü,,ÜRETEN HÜSEYİN,Ayşen Eti Sina,2016,978-605-4734-51-1
Geçmişten Günümüze Şehir ve Çocuk II , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Yazılı ve Yazısız Kaynaklar Işığında Eski Atina da Çocuk ve Eğitim,ÜRETEN HÜSEYİN,Prof. Dr. Osman KÖSE,2015,978-605-65683-7-4
Ölümünün 100 Yılında Tevfik Fikret , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Antik Yunan Mitolojisi'nden Servet-i Funun Edebiyatına Prometheus,ÜRETEN HÜSEYİN,MUMCU HANİFE YASEMİN,Özcan Bayrak,2015,9786059100502
Ömer Çapar a Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Eskibatı (Eski Yunan) Kültüründe İncir,ÜRETEN HÜSEYİN,Turgut Yiğit, Mehmet Ali Kaya, Ayşen Sina,2012,978-605-4734-00-9
Safranbolu Saat Kulesi ve Zaman Ölçerler Sempozyumu Bildiriler Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Antik Pergamon Kenti'nde Zaman Ölçer Bir Su Saati,ÜRETEN HÜSEYİN,Prof. Dr. Ahmet Gürbüz,2011,
Uluslararası Bergama Sempozyumu Bildiriler I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Mamurt Kale: Philetairos ve Kent Dışı Philetairos Vakfı,ÜRETEN HÜSEYİN,Yrd.Doç. Engin Önen, Prof. Dr. Mustafa Mutluer, Nail Çetin,2011,978-605-62152-9-2
Bozdoğan I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Akçay Havzasının Az Bilinen Antik Bir Kenti Harpasa'nın Tanrı ve Kültleri Üzerine Bir Araştırma,ÜRETEN HÜSEYİN,Cihan Özgün,2010,978-605-88180-0-2
2 Uluslararası Bir Bilim Kategorisi Olarak Kadın Edebiyat Dil ve Kültür Çalışmalarında Kadın Sempozyumu , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Antik Grek Dünyasının Philanthropos (İnsan Sever) Kadınları,ÜRETEN HÜSEYİN,Yrd. Doç. Dr. Özlem Akkaynak, Yrd. Doç. Dr. İrade Abbasova,2010,978-975-825-4392
Felsefe Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Tümü,,ÖZKAN ŞEBNEM,ÜRETEN HÜSEYİN,Ahmet Cevizci,2009,9789944446556
Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hierapolis (Pamukkale) ve Laodiceia (Goncalı-Eskihisar) Kentlerinde Tanrı Krallar: Attaloslar,ÜRETEN HÜSEYİN,Prof.Dr. Ayfer Özçelik, Yrd.Doç.Dr.M. Yaşar Ertaş, Yrd.Doç.Dr. Yusuf Kılıç, Yrd. Doç.Dr. Yasemin Avcı, Yrd.Doç.Dr. Süleyman İnan, Arş.Gör. Selim Parlaz,2007,978-975-6992-18-0
History Studies International Journal of History , Dergi , Yayın Kurulu Üyeliği,2016
History Studies International Journal of History , Dergi , Yayın Kurulu Üyeliği,2016
History Studies International Journal of History , Dergi , Yayın Kurulu Üyeliği,2016
History Studies Dergisi , Dergi , Yayın Kurulu Üyeliği,2015
Türkiye Cumhuriyeti nin 90 Yılına Armağan , Kitap , Editör,2014
The Journal of Academic Social Science Studies , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
History Studies Uluslararası Hakemli Dergi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
İzmir Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
Tarih Okulu Dergisi Uluslararsı Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
History Studies Uluslararası Hakemli Dergi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
History Studies Uluslararası Hakemli Dergi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
Asia Minor Studies International Journal of Social Sciences , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
Türk Kütüphaneciliği , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Eskiçağ Tarihi,