Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Doç.Dr.
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN

Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı


1998-2002 Lisans Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Pr.
2004-2006 Yüksek Lisans Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih (Yl) (Tezli)
2007-2013 Doktora Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakın Çağ Tarihi (Dr)
İngilizce 2006 Bahar ÜDS 72.500
2003-2014 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
2014-2018 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
2018- DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
2015- Bölüm Başkan Yardımcısı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
2016- Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük
Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi Bölümü
2017- Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

Devam Ediyor
Beyan


Yüksek Lisans -  Belgin T.
Umdetü’xxl-Hakayık 5. Cilt Transkripsiyonu
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Uğur A.
XIX. yüzyılda Çine kazası'nın demografik yapısı
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Tarih Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Yusuf G.
XIX. yüzyılın ilk yarısında Atça ve Sultanhisar'ın demografik yapısı
2017
Tamamlandı
Beyan


Yüksek Lisans -  Uğur A.
XIX. Yüzyılda Çine Kazası’xxnın Demografik Yapısı
2017
Tamamlandı
Beyan


Yüksek Lisans -  Yusuf G.
XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Atça ve Sultahisar’xxın Demografik Yapısı
2014-2015-Yüksek Lisans TRH705 Ders Danışmanlığı
2014-2015-Lisans TAR220 İslam Uygarlığı
2014-2015-Lisans TAR120 İslam Tarihi II
2014-2015-Lisans TAR241 Dinler Tarihi
2014-2015-Lisans TAR225 Anadolu Türk Beylikleri
2014-2015-Lisans TAR117 İslam Tarihi I
2014-2015-Lisans TAR462 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası
2014-2015-Lisans TAR456 Bitirme Tezi II
2014-2015-Lisans TAR440 Eğitim Tarihi
2014-2015-Lisans TAR346 XX. Yüzyıl Avrupa Tarihi
2014-2015-Lisans TAR270 Türk Şehir Tarihi
2014-2015-Lisans TAR250 Aydın Tarihi II
2014-2015-Lisans TAR228 Aydın Tarihi
2014-2015-Lisans TAR461 İngilizce Tarih Metinleri
2014-2015-Lisans TAR451 Bitirme Tezi I
2014-2015-Lisans TAR321 Osmanlı Balkan Eyaletleri
2014-2015-Lisans TAR249 Aydın Tarihi I
2014-2015-Yüksek Lisans TRH567 Osmanlı Devleti’nde Reform ve Bürokrasi
2014-2015-Yüksek Lisans TRH566 Osmanlı Devleti’nde Ayanlar
2014-2015-Yüksek Lisans TRH554 Osmanlı İdare Tarihi
2015-2016-Lisans TAR456 Bitirme Tezi II
2015-2016-Lisans TAR334 Yakınçağ Tarih Araştırmaları
2015-2016-Lisans TAR270 Türk Şehir Tarihi
2015-2016-Lisans TAR250 Aydın Tarihi II
2015-2016-Lisans TAR228 Aydın Tarihi
2015-2016-Lisans TAR461 İngilizce Tarih Metinleri
2015-2016-Lisans TAR451 Bitirme Tezi I
2015-2016-Lisans TAR321 Osmanlı Balkan Eyaletleri
2015-2016-Lisans TAR249 Aydın Tarihi I
2015-2016-Lisans TAR117 İslam Tarihi I
2015-2016-Yüksek Lisans TRH705 Ders Danışmanlığı
2015-2016-Yüksek Lisans TEZ701 Tez Çalışması I
2015-2016-Yüksek Lisans UZM701 Uzmanlık Alan Dersi I
2015-2016-Yüksek Lisans TRH701 Seminer
2015-2016-Yüksek Lisans TRH554 Osmanlı İdare Tarihi
2015-2016-Yüksek Lisans TRH573 XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Tarihinin Kaynakları
2015-2016-Yüksek Lisans TRH567 Osmanlı Devleti’nde Reform ve Bürokrasi
2015-2016-Yüksek Lisans TRH566 Osmanlı Devleti’nde Ayanlar
2016-2017-Yüksek Lisans UZM702 Uzmanlık Alan Dersi II
2016-2017-Yüksek Lisans TRH701 Seminer
2016-2017-Yüksek Lisans TEZ702 Tez Çalışması II
2016-2017-Lisans TAR334 Yakınçağ Tarih Araştırmaları
2016-2017-Lisans TAR451 Bitirme Tezi I
2016-2017-Lisans TAR321 Osmanlı Balkan Eyaletleri
2017-2018-Lisans TAR249 Aydın Tarihi I
2017-2018-Lisans TAR321 Osmanlı Balkan Eyaletleri
2017-2018-Lisans TAR461 İngilizce Tarih Metinleri
2017-2018-Yüksek Lisans DAN705 Ders Danışmanlığı
2017-2018-Yüksek Lisans TRH567 Osmanlı Devleti’nde Reform ve Bürokrasi
2017-2018-Yüksek Lisans TRH573 XIX. Yüzyıl Osmanlı Yönetim Tarihinin Kaynakları
2017-2018-Lisans TAR451 Bitirme Tezi I
2017-2018-Yüksek Lisans TEZ701 Tez Çalışmaları I
2017-2018-Yüksek Lisans UZM701 Uzmanlık Alan Dersi I
2017-2018-Yüksek Lisans UZM702 Uzmanlık Alan Dersi II
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Yakınçağ Tarihi Kent Tarihi  
Hakemli , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , Tanzimat ve İskân: 1844 Nüfus Sayımında Aydın Sancağı’xxnda Aşiretler,12,2017
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , 19. Yüzyılda Temettuat Defterlerinde Kuyucak ve Sultanhisar’xxın Sosyo-Ekonomik Yapısı,,2017
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , Osmanlı Merkezi Yönetimine Taşranın Direnişi Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması,12,2009
Hakemli , ÖZGÜN CİHAN,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , Osmanlı İmparatorluğu nun Son Zamanlarında Eşkiyanın Gölgesinde Bir Kaza Kuşadası,1,2012
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , H 1258 M 1842 43 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Çeşme,12,2016
Hakemli , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , Temettuat Defterlerine Göre XIX . Yüzyıl Ortalarında Koçarlı’nın Sosyo Ekonomik Yapısı,3,2016
Hakemli , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , H 1261 M 1845 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Tire ye Gelen Müslim ve Gayrimüslimlerin Nitelik ve Nicelikleri,1,2015
Hakemli , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN , Aydın Vilayet Salnameleri nde Birgi,6,2014
Uluslararası , Özet bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,AVCI UĞUR,Uluslararası Sakarya Sempozyumu,23.11.2017
Ulusal , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Beydağ Araştırmaları Sempozyumu,
Uluslararası , Sözlü Bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu,
Uluslararası , Özet bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,ÇETİN NECAT,Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozumu,22.10.2014
Uluslararası , Tam metin bildiri , GÜNEŞ GÜNVER,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Osmanlı Devletinin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları,01.01.2013
Uluslararası , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Uluslararası Bergama Sempozyumu,07.12.2011
Ulusal , Sözlü Bildiri , BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Tire Araştırmaları Sempozyumu,
Ulusal , Sözlü Bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET,Tire Araştırmaları Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi,10.10.2014
Uluslararası , Tam metin bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Uluslararası Balıkesire Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu,15.06.2014
Uluslararası , Özet bildiri , SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi,25.11.2015
Mübadele Kitabı , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Tasfiye Talepnamelerine Göre Kemalpaşa’ya İskân Edilen Mübadillerin Memleketleri ve İskân Edildikleri İdari Birimler,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,ÇETİN NECAT,Pullukçuoğlu Yapucu Olcay, Özgün Cihan, Aksan Yücel,2017,978-605-338-213-3
19 Yüzyıl Osmanlı Belgeleride Yenipazar , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,,2015,978-975-00966
Türkiye Cumhuriyeti nin 90 Yılına Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XIX. Yüzyıl Aydın Tarih Kent Tarihi Biblografyası,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Üreten Hüseyin, Başaran Mehmet, Güneş Günver,2014,
Bozdoğan I , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),1844-1845 Temettuat Defterine Göre XIX. Yüzyıl Ortalarında İnebolu Karyesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı,GÜNEŞ GÜNVER,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Sürgevil Sabri, Özgün Cihan,2010,978-605-88180-0-2
Bozdoğan I , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Bozdoğan'da İdari Yapı,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,Sürgevil Sabri, Özgün Cihan,2010,978-605-88180-0-2
Aydın İl Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,CAN AYTEN,,2006,978-605-359-578-6
Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
Tarih Okulu / Journal of History School , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
Tarih İncelemeleri Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
Tarih Okulu / Journal of History School , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Dergi , Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yakınçağ Tarihi,