Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
AYDIN ÜNAY

Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı


1982-1986 Lisans Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
1986-1988 Yüksek Lisans Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
1988-1993 Doktora Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
İngilizce 2000 Bahar KPDS 80
1989-1995 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
1995-2000 YARDIMCI DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
2000-2006 DOÇENT Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
2006- PROFESÖR Adnan Menderes Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü
2006-2012 Bölüm Bşk. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
2006-2012 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
2012-2014 Anabilim Dalı Başkanı Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Endüstri Bitkileri Anabilim Dalı
2014-2019 Enstitü Müdürü Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

2014-2019 ÖYP Koordinatörü Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük

1998
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Ali E.
Pamukta (Gossypium hirsutum L.) çoklu dayanıklılık ıslahı yönünden seleksiyon çalışmaları
2001
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Taner B.
Bazı pamuk çeşitlerinde farklı ekim tarihlerine göre en uygun sıra üzeri aralığının belirlenmesi
2002
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Züleyha Y.
Pamuk çeşit tescil denemelerinde genotip x çevre interaksiyonu ve stabilite analizi
2006
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Yüksek Lisans -  Burcu C.
Bezelyede ekim sıklıklarının verim parametreleri üzerine etkisi
2006
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Diğer
Doktora -  Taner B.
Pamuk melez populasyonlarında verim bileşenlerinin kalıtımı ve genetik korelasyonların saptanması
2008
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Doktora -  Volkan S.
Farklı pamuk genotipleri ile bunların F1 melez populasyonlarında verticilliuma karşı dayanıklılığın ve bazı tarımsal özelliklerin kalıtımının saptanması
2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Serap Ş.
Bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde büyüme analizine yönelik fizyolojik özelliklerin saptanması
2010
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Doktora -  İlkay Y.
Ege bölgesi ekmeklik buğdaylarında kurağa dayanıklılık özelliklerinin saptanması
2011
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Doktora -  Nedim Ö.
Pamukta (Gossypium hirsutum L.) lif ve tohum özellikleri arasındaki ilişkilerin saptanması
2012
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Nurgül S.
Yulafta (Avena sativa L.) verim ve verim komponentleri arasındaki ilişkiler
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mehmet Ç.
Bazı pamuk melezlerinde (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.) verim, verim unsurları ve lif kalite özelliklerinin kalıtımının incelenmesi
2013
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Orçun P.
Çerezlik ayçiçeği (Helianthus annuus L.) populasyonlarında dane özellikleri ve özellikler arası ilişkiler
2014
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Dilara K.
Türler arası pamuk melezlerinin (G. Hirsutum L. X G. Barbadense L.) F1 ve F2 döl kuşaklarında erkencilik ve bazı tarımsal özelliklerin heterorik etkilerinin incelenmesi
2015
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Celal S.
Bazı aspir (Carthamus tinctorius L.) çeşitlerinin İzmir Menemen ekolojik koşullarında verim ve verim unsurlarının belirlenmesi
2015
Tamamlandı
Beyan


Doktora -  İbrahim S.
Mısır-Soya Birlikte Üretiminde Farklı Ekim Sistemlerinin Verim ve Bazı Agronomik Karakterlere Etkisi
2016
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Güliz A.
Bitki büyüme düzenleyicisi ve yaprak gübresi uygulamalarının pamukta erkencilik, verim ve lif kalitesi üzerine etkileri
2017
Tamamlandı
TezMerkezi
Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Doktora -  Serap Ş.
Ekmeklik buğdayda (Triticum aestivum L.) bazı tarımsal ve fizyolojik özelliklerin kalıtımı
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Mehmet A.
Bal arısı (Apis mellifera L.) ve bombus arısı (Bombus terrestris L.) ile polinasyonun kolzada (Brassica napus L. oleifera) tane verimi, verim komponentleri ve kalitesi üzerine etkileri
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Volkan Mehmet Ç.
Farklı bitki büyüme teşvik edici bakteri uygulamalarının şeker pancarında (Beta vulgaris var. saccharifera L.) verim ve şeker içeriğine etkisi
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Doktora -  Şerife B.
Bazı pamuk (Gossypium hirsutum L.) melez populasyonlarının F1 döl kuşaklarında tarımsal ve teknolojik özelliklerin kalıtımı üzerine bir araştırma
2018
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Doktora -  Sevgi D.
Bazı kanola çeşitlerinde (Brassica napus ssp. Oleifera L.) ekim zamanı ve tohumluk miktarının büyüme parametrelerine,verim ve kalite özelliklerine etkisi
2019
Tamamlandı
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarla Bitkileri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Salih C.
Harpin proteini ve potasyum tiyosülfat yaprak uygulamalarının II. ürün koşullarında pamuğun (Gossypium hirsutum L.) verim ve lif kalitesi üzerine etkisi
2019
Devam Ediyor
TezMerkezi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Tarım Bilimleri Anabilim Dalı
Yüksek Lisans -  Orçun Y.
ANADOLU ADAÇAYI (Salvia fruticosa Mill.)'NDA AZOTLU GÜBRENİN VE HASAT ZAMANLARININ AGRONOMİK VE TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER ÜZERİNE ETKİLERİ
2013-2014-Lisans Tarla bitkileri fizyolojisi
2013-2014-Lisans tarla bitkilerinde moleküler biyoloji
2013-2014-Yüksek Lisans TARLA BİTKİLERİNDE ÇEVRE FAKTÖRLERİ ANALİZİ
2013-2014-Lisans TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ I
2013-2014-Lisans TARLA BİTKİLERİ ISLAHI
2014-2015-Lisans TARLA BİTKİLERİ ISLAHI
2014-2015-Lisans ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
2014-2015-Lisans TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ I
2014-2015-Doktora TARLA BİTKİLERİNDE ÇEVRE FAKTÖRLERİ ANALİZİ
2014-2015-Lisans tarla bitkilerinde moleküler biyoloji
2014-2015-Lisans TARLA BİTKİLERİ FİZYOLOJİİSİ
2014-2015-Doktora tarla bitkilerinde özellikler arası ilşkilerin saptanması
2014-2015-Lisans TARLA BİTKİLERİNDE KALİTE VE DEPOLAMA
2015-2016-Doktora tarla bitkilerinde özellikler arası ilşkilerin saptanması
2015-2016-Lisans nişasta şeker bitkileri
2015-2016-Lisans tarla bitkilerinde moleküler biyoloji
2015-2016-Yüksek Lisans Tarlabitkileri fizyolojisi
2015-2016-Lisans TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ I
2015-2016-Lisans TARLA BİTKİLERİNDE KALİTE VE DEPOLAMA
2015-2016-Lisans ENDÜSTRİ BİTKİLERİ
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Endüstri Bitkileri  
Hakemli , ÜNAY AYDIN,Sayılır Celal,Çınar Volkan Mehmet , Determination of Yield and Yield Components inSafflower (Carthamus tinctorius L.) Cultivars underMenemen-Izmir Ecological Conditions,5,2019
Hakemli , ÜNAY AYDIN,ŞİMŞEK SERAP , Determination of Physiological Traits for Growth Analysisin some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars,5,2019
Hakemli , KOCA YAKUP ONUR,YORULMAZ ASLI,YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , THE EFFECTS OF PLANT DENSITY ON YIELD AND FATTYACID COMPOSITION OF CORN OIL,12,2017
Hakemli , parça filiz,KOCA YAKUP ONUR,ÜNAY AYDIN , Nutritional and Antinutritional Factors of Some Pulses Seed and TheirEffects on Human Health,11,2018
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , Küresel İklim Değişikliğinin Fotosentez Üzerine Etkileri,12,2018
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , Baklagillerde Kök, Nodül Oluşumu ve Azot Fiksasyonu Üzerine Bazı Küresel İklim Değişikliği Parametrelerinin Etkisi,12,2018
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,EMEK YELDA,DEMİR MİTHAT EVRİM,ÜNAY AYDIN , IMPACTS OF OLIVE-MILL WASTEWATER ON THEGROWTH AND PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF STEVIAREBAUDIANA BERTONI,12,2018
Hakemli , ÜNAY AYDIN,Altıntaş Dilara,Çoban Mehmet , THE DETERMINATION OF LEAF ANATOMY, YIELD AND QUALITY CHARACTERISTICS IN F1 AND F2 GENERATIONS OF INTERSPECIFIC COTTON HYBRIDS (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.),12,2018
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , Bitkilerde Sinyal Molekülü Hidrojen Sülfür (H2S),7,2018
Hakemli , ÜNAY AYDIN,yüksekkaya züleyha , Ege bölgesi koşullarında bazı pamuk (Gossypium hirsutum L.) genotiplerinin adaptasyonu ve stabilite analizi.,3,2002
Hakemli , ÜNAY AYDIN,çoban mehmet , Gene Action and Useful Heterosis in Interspecific Cotton Crosses (Gossypium hirsutum L. x Gossypium barbadense L.),12,2017
Hakemli , Sarı Nurgül,ÜNAY AYDIN , ß-Glucan Content and Relationships to Some Agronomical andQuality Characters in Oat (Avena sativa L.),1,2017
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÖZYILMAZ ÜMİT,ÜNAY AYDIN,kayhan barış , The effects of olive wastewater on the early growth of fababean and Rhizobium nodulation,7,2017
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN,ŞİMŞEK SERAP , The Evaluation of Alkali Grass (Puccinellia ciliata Bor) Populations in Aydin Province of Turkey,8,2017
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , The Role of Silicon under Biotic and Abiotic Stress Conditions,6,2017
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÖZYILMAZ ÜMİT,ÜNAY AYDIN,KAYHAN EVREN BARIŞ , The effects of olive wastewater on the early growth of faba bean and Rhizobium nodulation,6,2017
Hakemli , bozbek Taner,sezener Volkan,ÜNAY AYDIN , The effect of sowing date and plant density on cotton yield,,2006
Hakemli , ERDOĞAN OKTAY,sezener volkan,özbek nedim,bozbek taner,YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , The effects of verticillium wilt Verticillium dahliae Kleb on cotton yield and fiber quality,6,2006
Hakemli , DOĞAN MEHMET NEDİM,ÜNAY AYDIN,BOZ ÖZHAN,ÖĞÜT YAVUZ DERYA , Determination of Optimum Weed Control Timing in Maize Zea mays L,4,2004
Hakemli , Çoban Mehmet,ÜNAY AYDIN , Combining ability for yields and fibrequalities in cotton crosses Gossypium hirsutum L,6,2015
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , Evaluation of some properties for drought resistance in bread Wheat,3,2011
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , EVALUATION OF PHYSIOLOGICAL GROWTH PARAMETERS OF MAIZE IN MAIZELEGUMEINTERCROPPING SYSTEM,12,2016
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , EFFECTS OF ZINC AND SALICYLIC ACID ON WHEAT UNDER DROUGHT STRESS,8,2016
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , Effect of maize legume intercropping on crop productiviy and soil compaction,7,2016
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , Su Taşkınına Maruz Kalan Bitkilerde Kök Gelişimi ve Hormonal Değişiklikler,1,2016
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,AKGÜL HÜSEYİN NAİL,ÜNAY AYDIN , The Applications to Increase Drought Tolerance of Plants,1,2016
Hakemli , YILDIRIM EYYÜP MENNAN,ÜNAY AYDIN , Effects of different fertilizations on Liriomyza trifolii in tomato,,2011
Hakemli , DOĞAN MEHMET NEDİM,BOZ ÖZHAN,ÜNAY AYDIN , Efficacies of Reduced Herbicide Rates for Weed Control in Maize Zea mays L During Critical Period,,2005
Hakemli , Konak Cahit,ÜNAY AYDIN,BAŞAL HÜSEYİN,Serter Ebru , Combining ability and heterotic effect in some characteristics of second crop maize,,2001
Hakemli , Konak Cahit,ÜNAY AYDIN,BAŞAL HÜSEYİN,Serter Ebru , Estimation of combining ability effects heterosis and heterobeltiosis by line x tester method in maize,,1999
Hakemli , Çakmakcı Sadık,AÇIKGÖZ ESVET,ÜNAY AYDIN , An investigation of determination of characters regarding to seed and straw yield using different methods in common vetch,,1998
Hakemli , BAŞAL HÜSEYİN,ÜNAY AYDIN , Water stress in cotton Gossypium hirsutum L,,2006
Hakemli , DOĞAN MEHMET NEDİM,BOZ ÖZHAN,ÜNAY AYDIN , The effect of glyphosate on weeds in cotton importance of glyphosate resistance under field conditions in Turkey,,2008
Hakemli , Taner Bozbek,Nedim Özbek,Volkan Sezener,ERDOĞAN OKTAY,YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , Natural crossing and isolation distance between cotton genotypes in Turkey,5,2008
Hakemli , ÜNAY AYDIN,DOĞAN MEHMET NEDİM,BOZ ÖZHAN , Effects of different herbicides and application times on the apical development and grain yield of wheat Triticum aestivum L,,2006
Hakemli , ARABACI OLCAY,ÜNAY AYDIN , Classification and Identification of Wild Populations of Salvia fructicosa Mill of Eastern Mediterranean of Turkey,,2009
Hakemli , ÜNAY AYDIN,İnan Önal , The investigation on plant density in cotton,,1996
Hakemli , YALÇIN İBRAHİM,ÜNAY AYDIN,Rauf Uçucu , Effects of Reduced Tillage and Planting Systems on Seed Cotton Yield and Quality,,2005
Hakemli , ÜNAY AYDIN,Tan Engin,Cahit Konak,ÇELEN AHMET ESEN , Influences of winter cover crop residues and tillage on cotton lint yield and quality,,2005
Hakemli , ÜNAY AYDIN,Cahit Konak,Volkan Sezener , Stability Analysis for Malting Barley in Aegean Region,,2004
Hakemli , YILDIRIM EYYÜP MENNAN,ÜNAY AYDIN,CİVELEK HASAN SUNGUR , The effect of Liriomyza trifolii Burgess Diptera Agromyzidae on some leaf characteristics of bean Phaseolus vulgaris L,,2010
Hakemli , ERDOĞAN OKTAY,KARADEMİR EMİNE,KARADEMİR ÇETİN,ÜNAY AYDIN , Determination of Tolerance Levels of Cotton Genotypes Obtained from F6 F7 Generation against Verticillium Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb,,2013
Hakemli , Volkan Sezener,Taner Bozbek,ÜNAY AYDIN,YAVAŞ İLKAY , Evaluation of cotton yield trials under Mediterranean conditions in Turkey,,2006
Hakemli , ÜNAY AYDIN,BAŞAL HÜSEYİN,Cahit Konak , Inheritance of grain yield in a Half Diallel maize population,8,2004
Hakemli , Taner Bozbek,ÜNAY AYDIN , Ekim Zamanı ve Bitki Sıklığının Pamuk V erimi Üzerine Etkisi,6,2005
Hakemli , KOCA YAKUP ONUR,EREKUL OSMAN,ÜNAY AYDIN,Turgut İsmail , Bazı melez mısır Zea Mays L çeşitlerinin Aydın ilinde birinci ve ikinci ürün performanslarının değerlendirilmesi,1,2009
Hakemli , KAYNAK MUSTAFA ALİ,ÜNAY AYDIN,Özkan İsa,BAŞAL HÜSEYİN , Pamukta Gossypium hirsutum L Erkencilik Kriterleri ile Önemli Tarımsal ve Kalite Özelliklerinde Heterotik Etkilerin ve Fenotipik İlişkilerin Saptanması,4,2000
Hakemli , Nurgül Sarı,ÜNAY AYDIN , Yulafta Avena sativaL Tane Verimini Etkileyen ÖzelliklerinBelirlenmesi,12,2015
Hakemli , DOĞAN MEHMET NEDİM,ÜNAY AYDIN,BOZ ÖZHAN,ÖĞÜT YAVUZ DERYA , Effect of pre sowing and pre emergence glyphosate applications on weeds in stale seedbed cotton,,2009
Hakemli , ÜNAY AYDIN,BAŞAL HÜSEYİN,ERKUL ALİ,yüksekkaya zühal , Stability analysis of upland cotton genotypes to the Aegean Region in Turkey,1,2004
Hakemli , ERKUL ALİ,ÜNAY AYDIN,cahit konak , Inheritance of yield and yield components in bread wheat Triticum aestivumL cross,,2010
Hakemli , BAŞAL HÜSEYİN,DAĞDELEN NECDET,ÜNAY AYDIN,YILMAZ ERSEL , Effects of deficit drip irrigation ratios on cotton Gossypium hirsutumL yield and fiber quality,5,2009
Hakemli , BAŞAL HÜSEYİN,ÜNAY AYDIN,CANAVAR ÖNER,YAVAŞ İLKAY , Combining ability for fiber quality parameters and within boll yieldcomponents in intraspecific and interspecific cotton populations,5,2009
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN , Response of Maize to Temperature Carbon Dioxide and Irrigation Levels under the Conditions of Greenhouse,12,2015
Hakemli , YILDIRIM EYYÜP MENNAN,ÜNAY AYDIN , Effects of different fertilizations on Liriomyza trifolii Burgess Diptera Agromyzidae in tomato,,2011
Hakemli , YAVAŞ İLKAY,ÜNAY AYDIN,AYDIN MEHMET , The Waterlogging Tolerance of Wheat Varieties in Western of Turkey,,2012
Hakemli , ERDOĞAN OKTAY,Özbek nedim,ÜNAY AYDIN,GÖRE MEHMET ERHAN , The Determination of Relationship Between Verticillium Wilt Verticillium dahliae Kleb and Early Maturity in Cotton Gossypium hirsutum L,,2013
Hakemli , ERDOĞAN OKTAY,KARADEMİR ÇETİN,KARADEMİR EMİNE,ÜNAY AYDIN , Determination of Tolerance Levels of Cotton Genotypes Obtained from F6 F7 Generation against Verticillium Wilt Disease Caused by Verticillium dahliae Kleb,3,2013
Uluslararası , Tam metin bildiri , çınar volkan mehmet,ÜNAY AYDIN,Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi,18.12.2018
Uluslararası , Özet bildiri , YORULMAZ ASLI,YILDIRIM ASLI,ÜNAY AYDIN,15TH EUROFED LIPID CONGRESS,27.08.2017
Uluslararası , Özet bildiri , çoban mehmet,ÜNAY AYDIN,Hakan Çiftçi,İlhan Birnur,World Cotton Research Conference-6 International Cotton Genome Initiative,06.05.2016 Erişim Linki
Uluslararası , Tam metin bildiri , çoban mehmet,ÜNAY AYDIN,3rd Agriculture and Food Congress Elenite / Bulgaria,05.06.2015 Erişim Linki
Ulusal , Tam metin bildiri , ŞİMŞEK SERAP,BOZ ÖZHAN,bilgen belkız arat,dilara keşşaf,ÜNAY AYDIN,DOĞAN MEHMET NEDİM,Ulusal Bitki Fizyolojisi Sempozyumu,
Uluslararası , Tam metin bildiri , Çoban Mehmet,ÜNAY AYDIN,Çifci Hakan,Birnur İlhan,12th Meeting of the Southern and Eastern Africal Cotton Forum (SEACF),16.10.2015 Erişim Linki
Tavsiye Dışı Uygulanan Herbisitlerin Kültür Bitkisi Üzerinde Oluşturduğu Simptomlar , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,,BOZ ÖZHAN,ÜNAY AYDIN,DOĞAN MEHMET NEDİM,ŞİMŞEK SERAP,Bilgen Belkız Arat,Dilara Keşşaf,Özhan Boz,2015,
Recent Advances in Weed Management , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Integrated Weed Management in Cotton,DOĞAN MEHMET NEDİM,Khawar Jabran,ÜNAY AYDIN,Chauhan B.S., Mahajan, G. ,2014,978-1-4939-1019-9
Increasing Genetic Diversity of Cotton Breeding Programs in Venezuela , Dergi , ,2018
Turkish Journal of Field Crops , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı,
Journal of Agricultural science , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı,
Turkish Journal of Field Crops , Dergi , Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı->Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı,