Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Fen-edebiyat Fakültesi

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/-FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Akademik Personel

Birimler


AKBİS'deki bilgiler YÖKSİS veritabanına Akademisyenlerin girdiği verilerden otomatik olarak çekilmektedir ve günlük oalrak (01.00 de) güncellenmektedir

© ADÜ BİDB - Web Tasarım Grubu 2016