Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/DEVLET KONSERVATUVARI/SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ/-SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ

Akademik Personel


AKBİS'deki bilgiler YÖKSİS veritabanına Akademisyenlerin girdiği verilerden otomatik olarak çekilmektedir ve günlük oalrak (01.00 de) güncellenmektedir

© ADÜ BİDB - Web Tasarım Grubu 2016