Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/DEVLET KONSERVATUVARI/SAHNE SANATLARI BÖLÜMÜ/OPERA ANASANAT DALI/-OPERA ANASANAT DALI

Akademik Personel

Birimler


AKBİS'deki bilgiler YÖKSİS veritabanına Akademisyenlerin girdiği verilerden otomatik olarak çekilmektedir ve haftalık oalrak (Cumartesi 01.00 de) güncellenmektedir

© ADÜ BİDB - Web Tasarım Grubu 2016