Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye (Dr)

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MALİYE (DR)/-MALİYE (DR)

Akademik Personel

Birimler


AKBİS'deki bilgiler YÖKSİS veritabanına Akademisyenlerin girdiği verilerden otomatik olarak çekilmektedir ve haftalık oalrak (Cumartesi 01.00 de) güncellenmektedir

© ADÜ BİDB - Web Tasarım Grubu 2016