Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonomi-finans (Yl) (Tezsiz) (İö)

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/EKONOMİ-FİNANS (YL) (TEZSİZ) (İÖ)/-EKONOMİ-FİNANS (YL) (TEZSİZ) (İÖ)

Akademik Personel

Birimler


AKBİS'deki bilgiler YÖKSİS veritabanına Akademisyenlerin girdiği verilerden otomatik olarak çekilmektedir ve günlük oalrak (01.00 de) güncellenmektedir

© ADÜ BİDB - Web Tasarım Grubu 2016