Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

İslami İlimler Fakültesi Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ/FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/-FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Akademik Personel


AKBİS'deki bilgiler YÖKSİS veritabanına Akademisyenlerin girdiği verilerden otomatik olarak çekilmektedir ve günlük oalrak (01.00 de) güncellenmektedir

© ADÜ BİDB - Web Tasarım Grubu 2016