Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya Ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalı (Disiplinlerarası)

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)/-MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)

Akademik Personel

Birimler


AKBİS'deki bilgiler YÖKSİS veritabanına Akademisyenlerin girdiği verilerden otomatik olarak çekilmektedir ve günlük oalrak (01.00 de) güncellenmektedir

© ADÜ BİDB - Web Tasarım Grubu 2016