Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI/-ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ ANABİLİM DALI

Akademik Personel

Prof.Dr. Aytaç Gürhan Gökçe
Fen Fakültesi Fizik Bölümü Atom Ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

Birimler


AKBİS'deki bilgiler YÖKSİS veritabanına Akademisyenlerin girdiği verilerden otomatik olarak çekilmektedir ve haftalık oalrak (Cumartesi 01.00 de) güncellenmektedir

© ADÜ BİDB - Web Tasarım Grubu 2016