Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

Fen Fakültesi Matematik Bölümü Matematiğin Temelleri Ve Matematiklojik Anabilim Dalı

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ/FEN FAKÜLTESİ/MATEMATİK BÖLÜMÜ/MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİKLOJİK ANABİLİM DALI/-MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİKLOJİK ANABİLİM DALI

Akademik Personel

Dr. Öğr. Üyesi Okan Arslan
Fen Fakültesi Matematik Bölümü Matematiğin Temelleri Ve Matematiklojik Anabilim Dalı

Birimler


AKBİS'deki bilgiler YÖKSİS veritabanına Akademisyenlerin girdiği verilerden otomatik olarak çekilmektedir ve haftalık oalrak (Cumartesi 01.00 de) güncellenmektedir

© ADÜ BİDB - Web Tasarım Grubu 2016