Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Akademisyenlerimizin Kitapları

ADI SOYADI
KATKI DÜZEYİ
KAPSAMI
TÜRÜ
KİTAP ADI
BÖLÜM ADI
YAZARLARYILIISBN
Dr. Öğr. Üyesi AHMET BİLDİREN
Tümü
Ulusal
Bilimsel Kitap
Aile ve Oyun
BİLDİREN AHMET,ONAT RAHŞAN,AKIN GÖZDE,DİNÇER GOULJAN,CERAN ADEM,GÜLEÇ SEZEN,ÖZ MUSTAFA,BOZKURT HALİSE,ÇINAR BETÜL,ATAR ABDULLAH,GÜVELİ GÜL,ŞAHİN BURCU,DELİCE İSMAİL,SAFÖZ SAĞLAM PINAR,BABA ESER,TOPÇU ELİF,ÇAĞLAR ARMAĞAN EDA,ZAT UĞUR2019978-975-11-4842-1
Dr. Öğr. Üyesi ALİ PETEK
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
İstihdam ve BüyümeAraştırmaları I
Bölüm 11 Kadın İşgücü İstihdamı İle Ekonomik Büyüme Arasındakiİlişkinin Türkiye-Seçilmiş AB Ülkeleri AçısındanKarşılaştırmalı Nedensellik Analizi.....
PETEK ALİ,ÇELİK NERMİN2019978-605-258-350-0
Dr. Öğr. Üyesi ALİ PETEK
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİBİLİMLER ALANINDAARAŞTIRMAVE DEĞERLENDİRMELERCİLT 4
Ülke Kredi Risk Priminin (Cds) Döviz Kuru Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
PETEK ALİ,ÖZDİL SAMİ2019978-605-7631-26-8
Dr. Öğr. Üyesi ALİ PETEK
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
İstihdam ve BüyümeAraştırmaları I
Bölüm 10 Türkiye’de Terörle Mücadele Kapsamında SavunmaHarcamalarının Makroekonomik Etkileri.
PETEK ALİ,ALİ KEMAL BAŞBUĞ2019978-605-258-350-0
Dr. Öğr. Üyesi ALİ PETEK
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİBİLİMLER ALANINDAARAŞTIRMAVE DEĞERLENDİRMELERCİLT 4
Bütçe Açıklarının Enflasyon Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği
PETEK ALİ2019978-605-7631-26-8
Prof.Dr. ALİ RIZA ERDEM
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Eğitim bilimleri alanında araştırma ve değerlendirmeler
Örgüte geleneksel bakış açısı: Yapısal yaklaşım
ERDEM ALİ RIZA2019978-605-7631-28-2
Dr. Öğr. Üyesi ARZU GÜLER
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
LGBTI Asylum Seekers and Refugees from a Legal and Political Perspective
Refugee Status Determination Process for LGBTI Asylum Seekers: (In)Consistencies of States’ Implementations with UNHCR’s Authoritative Guidance
GÜLER ARZU2019978-3-319-91904-1
Dr. Öğr. Üyesi ARZU TANIŞ ÖZÇELİK
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Theory and methods in sociocultural research in science and engineering education
Discourse of professional pedagogical vision in teacher education
TANIŞ ÖZÇELİK ARZU,McDonald Scott20199780815351924
Prof.Dr. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
Bölüm(ler)
Ulusal
Ders Kitabı
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Geliştirilmiş 3. Baskı
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME
SARACALOĞLU ASUMAN SEDA2019378605-364-986-1
Prof.Dr. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
Bölüm(ler)
Ulusal
Ders Kitabı
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Geliştirilmiş 3. Baskı
ÖĞRETİMİ PLANLAMA
SARACALOĞLU ASUMAN SEDA2019978-605-364-986-1
Prof.Dr. ASUMAN SEDA SARACALOĞLU
Tümü
Ulusal
Bilimsel Kitap
Potansiyel gelişim alanı bağlamında bir eylem araştırması el kitabı: Öğrenme sorumluluğu, motivasyon ve başarı
YAKAR ALİ,SARACALOĞLU ASUMAN SEDA2019978-605-9278-69-0
Öğr.Gör. AYLİN DİLEK
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİBİLİMLER ALANINDAYENİLİKÇİ YAKLAŞIMLARCİLT 3
YÖNETİM ANLAYIŞLARI KAPSAMINDA SÜREÇ YÖNETİMİ
DİLEK AYLİN2019978-605-288-790-5
Dr. Öğr. Üyesi AYŞE ELİTOK KESİCİ
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
EĞİTİM BİLİMLERİNDEAKADEMİK ÇALIŞMALAR-2019
MATEMATIK BOLUMU OGRETMEN ADAYLARININ COKLU ZEKA ALANLARININ BELIRLENMESI VE SOSYAL BECERILERI ILE OGRETMENLIK MESLEGINE ILISKIN TUTUMLARININ INCELENMESI
Kozağaç Zeliha Buket,ELİTOK KESİCİ AYŞE2019978-9940-540-74-6
Dr. Öğr. Üyesi AZİZ BOSTAN
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Ekonomik araştırmalar 1
Reel Dövi·z Kuru Ve Ti·caret Dengesi· İli·şki·si·(Marshall-Lerner Koşulu): Türki·ye Örneği .
ÜRÜT KELLECİ SERAP,BOSTAN AZİZ,Yavuzer Taylan2019978-605-258-342-5
Dr. Öğr. Üyesi AZİZ BOSTAN
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Ekonomik Araştırmalar I
Reel Döviz Kuru ve Ticaret Dengesi İlişkisi (Marshall - Lerner Koşulu): Türkiye Örneği
ÜRÜT KELLECİ SERAP,BOSTAN AZİZ,Yavuzer Taylan2019978-605-258-342-5
Dr. Öğr. Üyesi AZİZ BOSTAN
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER CİLT 2
Türkiye’de EnflasyonHedeflemesi Stratejisi:2002’den Günümüze Birİnceleme
BOSTAN AZİZ,ÜRÜT KELLECİ SERAP2019978-605-7631-15-2
Dr. Öğr. Üyesi AZİZ BOSTAN
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER CİLT 2
Ekonominin Yeni L okomotif Sektörü: Sağlık Turizmi
BOSTAN AZİZ,ÜRÜT KELLECİ SERAP2019978-605-7631-15-2
Dr. Öğr. Üyesi AZİZ BOSTAN
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Ekonomik Araştırmalar I
Reel Dövi·z Kuru Ve Ti·caret Dengesi· İli·şki·si·(Marshall-Lerner Koşulu): Türki·ye Örneği
ÜRÜT KELLECİ SERAP,BOSTAN AZİZ,Yavuzer Taylan2019978-605-258-342-5
Dr. Öğr. Üyesi BEHİÇ ALP AYTEKİN
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Temel Tasarım Kavramlarını Disiplinlerarası Okumak-I
Bölüm 1: Yaklaşım - Tasarım Kavramları Bağlamında Disiplinlerarasılık Üzerine
AYTEKİN BEHİÇ ALP2019978-605-7895-69-1
Dr. Öğr. Üyesi BİLGEN KIRAL
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Türk EğitimSistemi ve Okul Yönetimi
Türk Eğitim Sisteminin Yasal Dayanakları
KIRAL BİLGEN2019978-605-318-025-8
Dr. Öğr. Üyesi BİLGEN KIRAL
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Eğitim Yönetimi
Eğitim Yönetiminde Öğretmen Güçlendirme
KIRAL BİLGEN2019978-605-241-530-6
Dr. Öğr. Üyesi BİLGEN KIRAL
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Vocational Identity and Career Construction in Education
Women Principals’ Career Paths: Difficulties, Barriers
KIRAL BİLGEN20199781522577720
Dr. Öğr. Üyesi BURAK FEYZİOĞLU
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Technology-Based Learning for Chemistry in The Fourth Industrial Revolution: Integration Inquiry and Internet
The Effect of the Collaborative Learning Environment Enriched Through theComputer Simulations, Upon Science Pre-Teachers’xx Academic Achievements:Chemical Bonds(Doktora tezinden)
FEYZİOĞLU BURAK,akçay hüsamettin2019978-605-241-496-5
Dr. Öğr. Üyesi BURAK FEYZİOĞLU
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Technology-Based Learning for Chemistry in The Fourth Industrial Revolution: Integration Inquiry and Internet
Developing Technology Assisted Chemistry Learning Environments: SANLABApplication
DEMİRDAĞ BARIŞ,FEYZİOĞLU BURAK,ALTUN ERALP HÜSEYİN2019978-605-241-496-5
Dr. Öğr. Üyesi BURAK FEYZİOĞLU
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Technology-Based Learning for Chemistry in The Fourth Industrial Revolution: Integration Inquiry and Internet
The Impact of Virtual Chemistry Laboratory Environment on High SchoolStudents’ Science Process Skills and Academic Achievements in Chemistry
FEYZİOĞLU BURAK,DEMİRDAĞ BARIŞ,ALTUN ERALP HÜSEYİN2019978-605-241-496-5
Dr. Öğr. Üyesi BURAK FEYZİOĞLU
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Technology-Based Learning for Chemistry in The Fourth Industrial Revolution: Integration Inquiry and Internet
The Emerging Developments in the Field of Chemistry and the 21st CenturySkills
FEYZİOĞLU BURAK2019978-605-241-496-5
Dr. Öğr. Üyesi BURAK FEYZİOĞLU
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Technology-Based Learning for Chemistry in The Fourth Industrial Revolution: Integration Inquiry and Internet
Evaluation of the Computer Technology in Terms of Nature of the ScientificInquiry: Is Technology a Tool or an Objective in Chemistry Instruction?
FEYZİOĞLU BURAK2019978-605-241-496-5
Arş.Gör. DERYA GÜL ÖZTÜRK
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Bilgi Teknolojileri ve Yönetim Bilişim Sistemleri
Bilgi Yönetimi
GÜL DERYA2019978-605-2118-22-1
Doç.Dr. ELİF AYDIN
Bölüm(ler)
Uluslararası
Kitap Tercümesi
OSTEOPOROZ
ŞENDUR ÖMER FARUK,AYDIN ELİF2019978-605-7505-54-5
Dr. Öğr. Üyesi EMRE ERDAN
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Aliağa ve Çevresindeki Antik Kentler
Tisna Antik Kenti
ERDAN EMRE2019978-605-68267-7-1
Dr. Öğr. Üyesi ENGİN ÇAKIR
Tümü
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Yalın Altı Sigma - Teori ve Uygulama
ÇAKIR ENGİN2019978-605-281-227-3
Dr. Öğr. Üyesi GÖZDE İNAL KIZILTEPE
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler
Sosyal Gelişim Kuramları
İNAL KIZILTEPE GÖZDE,CAN YAŞAR MÜNEVVER2019978-605-7631-28-2
Dr. Öğr. Üyesi GÖZDE İNAL KIZILTEPE
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Eğitim Bilimleri Araştırmaları I
Okul Öncesi Dönemde Sayı Hissi
İNAL KIZILTEPE GÖZDE,UYANIK AKTULUN ÖZGÜN2019978-605-258-343-2
Doç.Dr. GÜLENGÜN TÜRK
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
kavram Haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hemşireliği
Cerrahi Asepsi-Aseptik Yöntemler
TÜRK GÜLENGÜN,ÇAM RAHŞAN2019978-605-9278-66-9
Doç.Dr. GÜLENGÜN TÜRK
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri
Hemşirelik Esasları
TÜRK GÜLENGÜN,DENAT YILDIZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL20199789758254477
Dr. Öğr. Üyesi GÜLNUR AYDIN
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Dil Öğretiminin Temel Kavramları
Yazma Eğitimi ile İlgili Temel Kavramlar
AYDIN GÜLNUR2019978-605-7602-11-4
Dr. Öğr. Üyesi GÜNTEKİN ŞİMŞEK
Bölüm(ler)
Uluslararası
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
İşletme ve Yönetim Araştırmaları I
Büyük Verinin sektörel Bazda Kullanımı: Netflix’xxin Big Datayı Kullanımı Üzerinden Turizm Endüstrisine Bir Bakış
ŞİMŞEK GÜNTEKİN,Gündüz İsmail2019978-605-258-321-0
Dr. Öğr. Üyesi GÜNTEKİN ŞİMŞEK
Bölüm(ler)
Uluslararası
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Akademik Çalışmalar - 2019
Konaklama İşletmelerinde Çocuk Hakları Farkındalığı: Konaklama İşletmeleri Üzerine Bir Öneri
ŞİMŞEK GÜNTEKİN,Cin Zeynel2019978-9940-540-76-0
Dr. Öğr. Üyesi GÜNTEKİN ŞİMŞEK
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Profesyonel Restoran Yönetimi İlkeler Uygulamalar ve Örnek Olaylar
Otomasyon Uygulamaları
ŞİMŞEK GÜNTEKİN2019978-605-5681-59-3
Prof.Dr. GÜZEL DİŞCİGİL
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Current Aile Hekimliği Tanı ve Tedavi
Farklı Toplumlarda ve Yaşlılarda Depresyon
DİŞCİGİL GÜZEL2019978-975-277-730-9
Dr. Öğr. Üyesi HALİL TANIR
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
SPORTS SCIENCE I
Motor Development in Children
TANIR HALİL2019978-605-258-298-5
Dr. Öğr. Üyesi HALİL TANIR
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
RESEARCH REVIEWS IN SPORT SCIENCES
Physical Activities In The Disabled
TANIR HALİL2019978-605-7631-65-7
Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ALTUNKAYA
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Çocuklar için Edebiyat Eğitimi
Yazınsal Çocuk Edebiyat Türleri
ALTUNKAYA HATİCE2019978-605-170-265-0
Dr. Öğr. Üyesi HATİCE ALTUNKAYA
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Okuma Becerisi Öğretimi ve Etkinlik Örnekleri
ALTUNKAYA HATİCE2019978-605-241-568-9
Dr. Öğr. Üyesi İBRAHİM GÖKDAŞ
Bölüm(ler)
Ulusal
Ders Kitabı
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Öğrenme-Öğretme Sürecinde Teknoloji
GÖKDAŞ İBRAHİM2019978-605-364-986-1
Dr. Öğr. Üyesi KEMAL RAMAZAN HAYKIRAN
Tümü
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Aydınoğulları Tarihi Üzerine Yazılar
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN2019978-605-7890-15-3
Dr. Öğr. Üyesi MENDERES AKDAĞ
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
İnterdisipliner Bir Bakışla İLETİŞİM ÜZERİNE İNCELEMELER
Toplumsal Gerçekçi Sinemada İdeolojik Söylem
AKDAĞ MENDERES2019978-605-337-199-1
Dr. Öğr. Üyesi MENDERES AKDAĞ
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
İnterdisipliner Bir BakışlaİLETİŞİMÜZERİNEİNCELEMELER
Türkiye’de Koalisyonlar Döneminin Yeni Medyası OlarakTV Rekabeti (1970-1980)
AKDAĞ MENDERES2019978-605-337-199-1
Dr. Öğr. Üyesi MENDERES AKDAĞ
Tümü
Ulusal
Bilimsel Kitap
Kitleleri Harekete Geçirme Silahı İletişim Sosyolojisi
AKDAĞ MENDERES2019978-605-249-266-6
Dr. Öğr. Üyesi MENDERES AKDAĞ
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Sosyal Bilimlerde Güncel Akademik Çalışmalar-2018
BÜLENT ECEVİT’İN CUMHURİYET HALK PARTİSİGENEL BAŞKANI SEÇİLMESİ SÜRECİNDE YÜRÜTTÜĞÜİLETİŞİM VE MEDYA STRATEJİSİ
AKDAĞ MENDERES2019978-605-288-277-6
Öğr.Gör. MUAZZEZ ŞAHBAZ
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri
Hemşirelik Esasları
TÜRK GÜLENGÜN,DENAT YILDIZ,ŞAHBAZ MUAZZEZ,TUĞRUL EMEL20199789758254477
Prof.Dr. MUHAMMET BİLAL ARIK
Tümü
Ulusal
Bilimsel Kitap
Top Ekranda: Futbol ve Televizyon Arasındaki Vazgeçilmez İlişki
ARIK MUHAMMET BİLAL20199756277041
Prof.Dr. MUHAMMET BİLAL ARIK
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Şovalyelik Mesleği Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları
Gösteri Döneminin Kar Getiren Metası: Spor Gazeteciliği
ARIK MUHAMMET BİLAL20199786054336982
Prof.Dr. MUHAMMET BİLAL ARIK
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Futbolun Ekonomi Politiği
Dijital Platformlar ve Futbol İlişkisi: Tehlikeli ve Verimli Bir Ortaklık
ARIK MUHAMMET BİLAL20199789750405518
Prof.Dr. MUHAMMET BİLAL ARIK
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Kral Çıplak: Türk Basınına Eleştirel Bir Bakış Denemesi
Köşe Yazarları: Köşelerin Kralları
ARIK MUHAMMET BİLAL20199756346205
Doç.Dr. MURAT NECİP ARMAN
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Türk-Amerikan İlişkileri: İki Yüzyıllık Süreç ve Ötesi
Balkanlar Bağlamında Türk-Amerikan İlişkileri
ARMAN MURAT NECİP,ÇİFTÇİ SELAHATTİN ERTÜRK20199786057560285
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ASLAN
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
İnterdisipliner Bir Bakışla İletişim Üzerine İncelemeler
Siyaset ve Sinema İlişkisinde Terörizm: Hollywood Sinemasında İslamofobi Yansımaları
ASLAN MUSTAFA2019978-605-337-199-1
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ASLAN
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Temel Tasarım KAvramlarını Disiplinlerarası Okumak - I
Sinema ve Hareket
ASLAN MUSTAFA2019978-605-7895-69-1
Dr. Öğr. Üyesi MUSTAFA ASLAN
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Tarihi Aydınlatan Sinema
Türk Sinemasında Tarih Filmlerinin Genel Görünüşü: 2007-2017 Yılları Arasında Vizyona Giren Filmler Üzerinden Bir İnceleme
ASLAN MUSTAFA2019978-605-64978-3-4
Dr. Öğr. Üyesi ONUR İÇÖZ
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF TOURISM IMPACTS
Economic impacts of tourism
İÇÖZ ORHAN,İÇÖZ ONUR2019978-1-138-49496-1
Prof.Dr. ÖMER FARUK ŞENDUR
Bölüm(ler)
Uluslararası
Kitap Tercümesi
OSTEOPOROZ
ŞENDUR ÖMER FARUK,AYDIN ELİF2019978-605-7505-54-5
Öğr.Gör. ÖZDEN DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Culture and Society
THE IMPORTANCE OF LIBRARIES IN MULTICULTURAL EDUCATION
DEMİRCİOĞLU FAYDALIGÜL ÖZDEN2019978-605-68150-0-3-5
Dr. Öğr. Üyesi ÖZEL SEBETCİ
Tümü
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Nesne Temelli Programlama Mantığı ve Veri Tabanı
SEBETCİ ÖZEL2019978-605-281-307-2
Öğr.Gör. ÖZGE KOCAKULA
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
E-YÖNETİŞİM Kavramsal/Kurumsal Çerçeve, Ülke İncelemeleri ve Türkiye’xxye Yansımaları
E-Devlet ve E-Yönetişimde İdari, Siyasi ve Etik Sorunlar
MECEK MEHMET,KOCAKULA ÖZGE2019978-605-242-337-0
Dr. Öğr. Üyesi PELİN ERDAL AYTEKİN
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Temel Tasarım Kavramlarını Disiplinlerarası Okumak - I
Sinema anlatısına Özel Bir Tasarım Unsuru Olarak Kompozisyon Bağlamında Mizansen
ERDAL AYTEKİN PELİN2019978-605-7895-69-1
Dr. Öğr. Üyesi RAHŞAN ÇAM
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
kavram Haritası ve Akış Şemalı Cerrahi Hemşireliği
Cerrahi Asepsi-Aseptik Yöntemler
TÜRK GÜLENGÜN,ÇAM RAHŞAN2019978-605-9278-66-9
Arş.Gör. SADULLAH ÇELİK
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
aaa aaaa
ÇELİK SADULLAH,OĞUZLAR AYŞE2019112-223-223
Prof.Dr. SELÇUK HAZIR
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Integrated Management of Insect Pests: Current and Future Developments
Advances in use of entomopathogenic nematodes in IPM.
SHAPIRO ILAN DAVID I,HAZIR SELÇUK,GLAZER ITAMAR20199781786762603
Dr. Öğr. Üyesi SERDAR ÜNAL
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Social Science I
How Our Relationship with the Information Has Changed in the Digital World? An Empirical Study on Pragmatic Attitudes of Youth
ÜNAL SERDAR,BAYHAN GİZEM2019978-605-258-301-2
Dr. Öğr. Üyesi SERDAR ÜNAL
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler Cilt 4
Hayat Tarzları Üzerinden Kimliğin Bayraklaştırılması: Ötekileştirmenin Mekansal Tezahürleri
ÜNAL SERDAR2019978-605-7631-26-8
Doç.Dr. SEVGİ ÖZSOY
Bölüm(ler)
Ulusal
Bilimsel Kitap
Hemşirelik ve Ebelik İçin Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
Klimakterium ve Menopoz
ÖZSOY SEVGİ2019978-605-258-141-4
Doç.Dr. SEVGİ ÖZSOY
Tümü
Ulusal
Bilimsel Kitap
Hemşirelik ve ebelik için Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
ARSLAN ÖZKAN HEDİYE,Abalı Çetin Serpil,KARAHAN NAZAN,BİLGİN ZÜMRÜT,SAYINER FATMA DENİZ,YİĞİT FERİDE,YILMAZ TÜLAY,GÜN ÇİĞDEM,KOCAÖZ SEMRA,Koca Kutlu Adalet,ÖZSOY SEVGİ,AŞCI ÖZLEM,BOLSOY NURSEN,EKŞİ ZÜBEYDE,GÖNENÇ İLKNUR MÜNEVVER,Göncü serhatlıoğlu Seda,Koca Kutlu Adalet,GÜLER SELVER,AVCI SEZER,DEMİRCİ HÜLYA20199786052581414
Dr. Öğr. Üyesi ŞANSEL ÖZPINAR
Bölüm(ler)
Uluslararası
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Ekonomik Arşatırmalar I
Sanata Devlet Desteğine İlişkin Yaklaşımlar ve Tartışmalar
ÖZPINAR ŞANSEL2019978-605-258-342-5
Dr. Öğr. Üyesi ŞANSEL ÖZPINAR
Bölüm(ler)
Uluslararası
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt 2)
Sosyo-Ekonomik Değişkenlerin Beşeri Sermaye Endeksi Üzerine Etkileri
ÖZPINAR ŞANSEL2019978-605-7631-15-2
Dr. Öğr. Üyesi ŞANSEL ÖZPINAR
Bölüm(ler)
Uluslararası
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler (Cilt 2)
Refah Devleti ve İşlevleri Üzerine Tartışmalar
ÖZPINAR ŞANSEL2019978-605-7631-15-2
Dr. Öğr. Üyesi UĞUR PARIN
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
Wildlife Management - Failures, Successes and Prospects
Emerging bacterial zoonoses in migratory birds
PARIN UĞUR,KIRKAN ŞÜKRÜ,ERBAŞ GÖKSEL2019978-953-51-2863-2
Dr. Öğr. Üyesi UMUT TOLGA GÜMÜŞ
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
FİNANS ARAŞTIRMALARI-I
Gri İlişkisel Analiz Yöntemiyle Bıst’te İşlem Gören İnşaatVe Bayındırlık Firmalarının Finansal Performans Analizi .
GÜMÜŞ UMUT TOLGA,PAİLER MURAT KUTAY2019978-605-258-340-1
Dr. Öğr. Üyesi UMUT TOLGA GÜMÜŞ
Bölüm(ler)
Uluslararası
Bilimsel Kitap
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA VE DEĞERLENDİRMELER
Gayrimenkul Ortaklığı Sektöründe Yer Alan İşletmelerin FinansalPerformanslarının GİA ve Aras Yöntemleriyle Değerlendirilmesi
GÜMÜŞ UMUT TOLGA,CAN ÖZİÇ HATİCE2019978-605-7631-15-2
Dr. Öğr. Üyesi YÜKSEL GİRGİN
Tümü
Ulusal
Bilimsel Kitap
YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
GİRGİN YÜKSEL,KIRKKILIÇ HALİL AHMET,MADEN SEDAT,ŞAHİN ABDULLAH,İŞCAN ADEM,VARIŞOĞLU BEHİCE,YAĞMUR ŞAHİN ESİN,ALTUN MUSTAFA,GÜNEŞ FİRDEVS,AYDIN GÜLNUR,ÖRGE YAŞAR FUNDA,SEVİM OĞUZHAN,BALCI MUSTAFA2019978-605-364-919-9