Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

abostan adu.edu.tr

Doç.Dr.
AZİZ BOSTAN

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisat Tarihi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Sağlık Turizmi Yetki Belgesine Sahip Sağlık Tesislerine Ait Web Sitelerinin Kalite Yönetimi ve Sağlık Turizmi Perspektifinde İncelenmesi: Aydın İli Örneği
Journal of Travel and Tourism Research

2023 Türkiye’de ve Dünyada Engelli Turizmiyle İlgili Yapılan Uygulamalar ve Turizm Paydaşlarının Engelli Turizm Farkındalığı ‘‘Kuşadası Örneği
Romaya Researches on Multidisiplinary Aproaches

2021 Kırgızistan'da Sağlık Turizminde yeni trendler ve kımız örneği
Yeni Türkiye

2021 Türkiye'nin Seyahat ve Turizm Rekabet Edebilirlik Endeksi İçindeki Yeri Üzerine Bir Araştırma (2007-2019)
Journal of Travel and Tourism Research

2021 Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Sağlık Turizmin Gelişimindeki Etkisi: Türkiye Örneği
Journal of Travel and Tourism Research

2021 Otel İşletmeleri Çalışanlarının İş Yaşamında Karşılaştıkları Stres Faktörlerinin, Stresle Başa Çıkma Yollarının ve Stres Durumundaki Tutumlarının İncelenmesi: Kuşadası Örneği
Romaya journal

2020 COVİD-19 VE SAĞLIK TURİZMİ
Journal of Awareness
EBRU BAĞÇI CANSU UZUN AZİZ BOSTAN
2020 Kuşadası’nda Termal Turizm Potansiyelinin Analizi
Journal of New Tourism Trends (JOINNTT)
AZİZ BOSTAN
2019 Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Cari Açığın Büyüme Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Manas Journal of Social Studies
AZİZ BOSTAN GALİP AFŞIN RAVANOĞLU
2019 Decomposition and Decoupling Analysis of Energy-Related Carbon Emissions in Turkey
Environmental Science and Pollution Research
ETEM KARAKAYA AZİZ BOSTAN MUSTAFA ÖZÇAĞ
2018 ÇEVRESEL KUZNETS EĞRİSİ HİPOTEZİNİN KIRGIZİSTAN EKONOMİSİNDE GEÇERLİLİĞİ: ARDL SINIRLAR TESTİ YAKLAŞIMI
Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi
GALİP AFŞIN RAVANOĞLU AZİZ BOSTAN ALPER YILMAZ
2018 Kırgızistan Ekonomisinde Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi İlişkisi Açısından Sürdürülebilir Büyüme Analizi
Ekonomi, Politika Finans Araştırmaları Dergisi
AZİZ BOSTAN GALİP AFŞIN RAVANOĞLU
2016 Türkiye Ekonomisinde Sektörel Enerji Tüketiminin Ayrıştırma Yöntemiyle Analizi
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
ALPER YILMAZ SERAP ÜRÜT KELLECİ AZİZ BOSTAN
2016 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki:Avrasya Ekonomileri Örneği
manas journal of social studies
AZİZ BOSTAN SERAP ÜRÜT KELLECİ ALPER YILMAZ
2016 Türkiye İmalat Sanayiinde Enerji Tüketiminin İncelenmesi Ayrıştırma Analizi
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
ALPER YILMAZ SERAP ÜRÜT KELLECİ AZİZ BOSTAN
2015 The importance of Marmaris Tourism İndustry on Development and causes That influnce the Russian Tourists Coming to Marmaris
Chinese Business Review
AZİZ BOSTAN ZEHRA TÜRK HANDE AKYURT KURNAZ
2015 Kırgızistan Enerji Tüketiminin Ayrıştırma Yöntemiyle Analizi 2002 -2011
Ege Akademik Bakış
AZİZ BOSTAN ALPER YILMAZ Afşin Ravanoğlu
2014 İnternational Migration A Panel Data Analysis of the Determinants of Emigration from Tajikistan and Kyrgzstan
Eurasıan Journal of Busıness And Economics
Brulcha SULAIMANOVA AZİZ BOSTAN
2014 Kırgızistanda Altın Sektörünün Rekabet Gücü
Reforma Journal
AZİZ BOSTAN SERAP ÜRÜT KELLECİ
2013 Health Economics Problems and Prospect in Kyrgyztan
International Journal of Bussiness and Social Science
DAMİRA CAPAROVA AZİZ BOSTAN
2013 Küresel Ekonomik Krizin Etkileri
Reforma Journal
NECMİYE CÖMERTLER ŞİMŞİR FUNDA ÇONDUR AZİZ BOSTAN
2012 TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN BÜYÜME ÜZERİNEETKİSİ
Journal of Current Researches on Social Sciences(JoCReSS)
AZİZ BOSTAN MESUT ÇAKIR MEHMET ÖZYİĞİT
2011 Küresel Finansal Kriz Ve Bankacılık Sektörüne EtkileriTürkiye Örneği
Finans-Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi
AZİZ BOSTAN MEHMET BÖLÜKBAŞ
2010 Enerji Fiyat Değişmelerinin Ulusal Rekabet Gücü Üzerine Etkisi: Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Üzerine Ampirik Bir İnceleme
Finans-Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi
AZİZ BOSTAN SERAP ÜRÜT KELLECİ
2010 Türkiye Tekstil Ve Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücü:Avrupa Birliği ülkeleri İle Bir Karşılaştırma
Balıkesir Üniversitesi , Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi
AZİZ BOSTAN SERAP ÜRÜT KELLECİ İsmet ATEŞ
2007 Türkiye´de Dış Ticaretin Serbestleşmesi ve Yoksullaştıran Büyüme (1989-2004)
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
İsmet ATEŞ AZİZ BOSTAN
2006 Herşey Dahil Sistem Uygulayan Otel İşletmelerinde Müşteri Memnuniyeti:Bir Alan Araştırması
Balıkesir Üniversitesi , Bandırma İİBF Akademik Fener Dergisi
AZİZ BOSTAN Ece ARMAĞAN Nurcan SÜKLÜM
2001 Türkiye’de Planlı Dönem İçersinde Dış Turizm Gelirlerinin Yarattığı Katma Değer
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi
AZİZ BOSTAN MESUT ÇAKIR
2000 Turizm Sektörünün Ekonominin Diğer Sektörleriyle Bağlantılarının Girdi Çıktı Analizi İle Değerlendirilmesi
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi
MESUT ÇAKIR AZİZ BOSTAN
Ulusal Tam metin bildiri
16.10.2019 Kamu ve Özel Sektör Turizm Paydaşlarının Kuşadası Destinasyon İmajına ilişkin Değerlendirmeleri / 20.Ulusal Turizm kongresi Eskişehir -Şehir Turizmi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2019 Aydın İli Turizm Potansiyelinin Analizi / Eurefe’xx19

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2019 Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığına Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi / III.Uluslararası EUREFE 2019 Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
12.05.2017 Kırgızistan’da Sağlık Turizminde Yeni Trendler ve Kımız Örneği / 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
04.02.2016 The Importance And Sufficiency Of HealthTourism In Turkey… / Humanities and SocialSciences Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
17.09.2013 Ülke Kalkınmasında Marmaris Turizm Sektörünün Önemi ve Rus Turistlerin Marmaris’xxi Tercih Etme Nedenleri / İnternational Conference On Eurasıan Economies

Uluslararası Tam metin bildiri
10.06.2003 Karacasu Çömlekçilerinin Pazarlama Sorunları ve çözümünde karacasu Meslek yüksek Okulunun Rolü / III.Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
26.06.2013 Girdi-Çıktı Analizi ile Kırgızistan’da Kilit Sektörünün Tesbiti / international Congress on Economics Finance and Banking,Bishkek

Uluslararası Tam metin bildiri
26.06.2013 Kırgızistan Altın Sektörünün Rekabet Gücü / International Congress on Economics Finance and Banking

Uluslararası Tam metin bildiri
20.04.2017 Kırgızistan’da Sağlık Turizminde Yeni Trendler ve Kımız Örneği / 3.Uluslararsı Türk Dünyası Turizm Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
24.04.2014 Geçiş Ekonomileri ve Kırgızistan Ekonomisinde Kayıt Dışı Ekonomi Sorunu / ICE’xx14 VI. Enternational Congresson Entrepreeurship

Uluslararası Tam metin bildiri
01.02.2011 Global Krizinin Nedenleri ve Sonuçları / Uluslararası Sempozyum-V Küresel Kriz Sonrasında Ekonomin

Ulusal Tam metin bildiri
10.12.2010 Küresel Ekonomik Krizin Türk Turizm Sektörüne Etkileri / 11.Ulusal Turizm KOngresi

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2011 Türkiye Turizm Sektöründeki Gelişmeler ve Sektörün Rekabet Gücünün Değerlendirilmesi / I.Uluslararası, IV Ulusal Eğirdir Turizm Sempozyumu ve Göller Bölgesi Değerleri Çalıştayı

Ulusal Tam metin bildiri
16.09.1996 Gümrük Birliğine Giriş Sürecinde Türk Turizm Sektörünün Durumu ve Gümrük Birliğinin Türk Turizm Sektörüne Etkileri / VI.Ulusal Turizm Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
21.09.2016 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki Avrasya Ekonomileri Örneği / 7th International Congress on Entrepreneurship

Uluslararası Özet bildiri
30.12.2016 The Factors That Effect The Tourism Related Income in Turkey / Humanitiesand Social Sciences Conference

Uluslararası Özet bildiri
04.11.2016 The Structure and Sustainability of External Debt in The Eurasian Economies / 2nd International Conference onSocial Sciences and Education Research

Uluslararası Özet bildiri
04.11.2016 COMPETITIVENESS ANALYSIS OF THE TOURISM SECTOR IN EURASIAN ECONOMIES / 2nd International Conference on Tourism:Theory, Current Issues and ResearchNovember 04-06, 2016, Istanbul-TURKEY

2023 Turizmde girişimcilik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizm sektörüne verilen Teşvik ve Destekler
BOSTAN AZİZ, ÜRÜT SAYGIN SERAP
Detay yayıncılık,çolakoğlu Ülker,Can Ülker
978-605-254-729-8
2022 Türkiye ekonomisinde Güncel Sorunlar ve öneriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TÜRKİYE’DE TURİZM SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK ANALİZİ: 1980-2022
BOSTAN AZİZ, ARMUTCUOĞLU TEKİN HATİCE, ALTUN HÜSEYİN ERHAN
Detay yayıncılık,Bölükbaş,Mehmet
978-605-254-642-0
2022 Nöropazarlama Temalı Turizm Tanıtım Filmleri Analizi , Bilimsel Kitap , Tümü,
BAĞÇI EBRU, BOSTAN AZİZ
Gazi Kitapevi,
978-625-8374-22-3
2022 Turizmde Sürdürebilir kavramlar ve uygulamalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Karayolu İşletmelerinde Sürdürebilirlik
BOSTAN AZİZ, Cin Demet
Detay yayıncılık,Çolakoğlu,Ülker;Duran, Nüket
978-605-254-573-7
2021 Pandemide Turizm ve Ekonomi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GASTRONOMİ TURİZMİ
BOSTAN AZİZ, ARSLAN AYŞE
EKİN YAYINEVİ,Kesbiç,Yenal Cüneyt;Özdil,Tuncer;Özçalık, Melih
978-625-8024-60-9
2021 Turizm işletmelerinde ÇağdaşPazarlama Yaklaşımları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Turizmde nöropazarlama
BOSTAN AZİZ, BAĞÇI EBRU
Detay yayıncılık,Ayyıldız Yazıcı,Ahu;Ayyıldız ,Tuğrul
978-605-254-6
2021 Turizmde Yeni Umut:Sağlık Turizmi(cilt1) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Turizm işletmelerinde Teknoloji Kullanımı
Halhallı Bostan Mebrure, BOSTAN AZİZ
Detay yayıncılık,Bostan,A.,Arslan,A.,Çoşkun,E.,
978-605-254-411-2
2021 Turizmde Yeni Umut:Sağlık Turizmi(cilt 2) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Sağlık Turizmi Talebini Belirleyen Faktörler
Berksoy Filiz, BOSTAN AZİZ
Detay yayıncılık,Bostan,A.,Çoşkun,E.,Arslan,A.,
978-605-254-422-8
2021 GÜNCEL TURİZM ÇALIŞMALARI II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),WELLNESS OTELLERİNİN OBEZİTE İLE MÜCADELEDEKİ YERİ
BOSTAN AZİZ, Ravanoğlu G Afşin, nesil Lale
Akademisyen Kitabevi,MeSARIOĞLAN,Mehmet; DİNÇ, Yakup
978-625-7401-17-3 Erişim Linki
2021 Sosyal Bilimlerde Ekonomi-Politik Yazılar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'nin Rekabet Gücüne İlişkin Sektörel Bir Analiz
ÜRÜT SAYGIN SERAP, BOSTAN AZİZ
İksad yayınevi,Veysel Ylmaz
978-605-70345-2-6 Erişim Linki
2020 COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNİNSOSYO- EKONOMİK VE POLİTİKETKİLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COVİD-19 SÜRECİNİN EKONOMİDE TURİZM SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
BOSTAN AZİZ,Aydın Armağan
NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK EĞİTİM DANIŞMANLIK TİC. LTD. ŞTİ. SERTİFİKA NO.: 40340,Prof.Dr. Abdullah Özdemir Öğr.Gör. Mümin Eser
978-625-406-831-7
2020 Türkiye-Türk Cumhuriyetleri Ekonomik ilişkiler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye -Özbekistan Ekonomik ilişkiler
BOSTAN AZİZ
Detay yayıncılık,Galip Afşin Ravanoğlu
978-605-254-300-9
2019 Turizm Ansiklopedesi Türkiye,Turizm ve ağırlama endüstrisinin temel kavramları , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),115,196,351,633,635,685 sayfalarda 6 madde
BOSTAN AZİZ
Detay yayıncılık,orhan içöz,muzaffer uysal
978-605-254-085-5
2019 Seçilmiş Konularla21.Yüzyılda Dünya Ekonomisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),2008 Küresel Finansal Krizi
BOSTAN AZİZ
seçkin,Aslı YENİPAZARLI
978-975-02-5816-9
2019 Ekonomik Araştırmalar I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Reel Döviz Kuru ve Ticaret Dengesi İlişkisi (Marshall - Lerner Koşulu): Türkiye Örneği
ÜRÜT KELLECİ SERAP,BOSTAN AZİZ,Yavuzer Taylan
Akademisyen Kitabevi,Mehmet Özmen
978-605-258-342-5
2019 Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Araştırma Ve Değerlendirmeler Cilt 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Enflasyon Hedeflemesi Stratejisi:2002’den Günümüze Birİnceleme
BOSTAN AZİZ,ÜRÜT KELLECİ SERAP
Gece Kitaplığı,Orhan Çoban, Serpil Ağacakaya, Enderhan Karakoç, Fehmi Karasioğlu, Ayşe Çoban
978-605-7631-15-2
2019 Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler Alanında Araştırma Ve Değerlendirmeler Cilt 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ekonominin Yeni Lokomotif Sektörü: Sağlık Turizmi
BOSTAN AZİZ,ÜRÜT KELLECİ SERAP
Gece Kitaplığı,Orhan Çoban, Serpil Ağacakaya, Enderhan Karakoç, Fehmi Karasioğlu, Ayşe Çoban
978-605-7631-15-2
2018 Jetermal Kaynakların Aydın İline Ekonomik Etkileri , Bilimsel Kitap , Tümü,
BOSTAN AZİZ,ÖZDEMİR ABDULLAH
Detay Yayıncılık,
978-605-254-060-2
2016 Contemporary Approches in Social Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Factors that Affect the Tourism Related Income in Turkey
BOSTAN AZİZ,ŞANLI ORHAN,EROL HATİCE
AGP Research,WILLIAM SAYERS
978-605-83281-8-1
2016 Makro İktisat , Bilimsel Kitap , Tümü,
BOSTAN AZİZ,ÖZDEMİR ABDULLAH
Alter Yayıncılık,
978-605-9870-70-2
2015 Mikro İktisat , Bilimsel Kitap , Tümü,
EREN ASLAN,BOSTAN AZİZ,ÖZDEMİR ABDULLAH
Alter Yayıncılık,
9786059870573
2010 Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli örneği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın İli Turizm Sektörünün Gelişimi
BOSTAN AZİZ,ÜRÜT KELLECİ SERAP
Alter yayıncılık,Abdullah Özdemir
978-605-5465-01-05
2010 Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli örneği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın İlinde Organik Tarım
BOSTAN AZİZ,GÜRCÜN DİLEK
Alter yayıncılık,Abdullah Özdemir
978-605-5465-01-05
2009 Küreselleşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küreselleşme ve Uluslararası Ticarete Etkisi
ATEŞ İSMET,BOSTAN AZİZ
Ezgi Kitapevi,Abdullah Özdemir, Mümin Eser
978-605-254-642-0
2009 Atatürk ve Cumhuriyet’e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türk Tekstil Sektörünün Rekabet Gücü
BOSTAN AZİZ,ÜRÜT KELLECİ SERAP
Adnan Menderes Ünv.Yay. no:30,Günver Güneş-Mehmet Başaran
2009 Küreselleşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küreselleşme ve Türkiye İşgücü Piyasalarında Dönüşüm
EROL HATİCE,BOSTAN AZİZ
Ezgi Kitabevi,Abdullah Özdemir, Mümin Eser
978-975-8606-79-5
2005 Uluslararası Rekabet Sürecinde TÜRKİYE , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye’de Finansal Piyasaların Rekabetçi Yapısı
ÇONDUR FUNDA,BOSTAN AZİZ,EKİZ Çisel
Beyaz yayınları,M.Faysal Gökalp,C.Yenal Kesbiç
975-599-100-x
1995 Prof.Dr.Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Enflasyonun Gelir Dağılmına Etkisi ve Türkiye’xxde Fonksiyonel Gelir Dağılımı
BOSTAN AZİZ
Boğaiçi Üniversitesi Matbaası,Meral Korzay-Bülent Himmetoğlu