Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

zdalkilic adu.edu.tr

Prof.Dr.
Zeynel Dalkılıç

Ziraat Fakültesi
Bahçe Bitkileri Bölümü
Meyve Yetiştirme Ve ıslahı Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Effects of salicylic acid application on germination, growth and development of rough lemon (Citrus jambhiri Lush.) under salt stress
Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus

2022 Nar (Punica granatum L.)’da Bitki Boyu ile İlişkili Bir RAPD Belirteci
ADÜ Ziraat Derg

2021 Determination of a sex-related RAPD marker in carob (Ceratonia siliqua L.)
Genetika

2021 Determination of effective mutation dose on walnut (Juglans regia L. cv. Chandler) budwoods
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2020 Memecik Zeytin Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etilenin Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
MURAT KARALTI ZEYNEL DALKILIÇ
2020 Bitkilerde Hareket, Davranış ve Zekâ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
ZEYNEL DALKILIÇ
2020 Vitamin C Kaynağı Olarak Subtropik ve Tropik İklim Meyve Türleri
Ululuslararası Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği Dergisi
ZEYNEL DALKILIÇ
2019 Uluslararası Alba Beyaz Trüf Fuarı 2019: Küçük Bir Seyahat Rehberi
Journal of Travel and Tourism Research
ZEYNEL DALKILIÇ GONCA GÜNVER DALKILIÇ
2019 İncir (Bursa Siyahı), ters dut, kırmızı dut, ceviz (Kaplan-86) odun çeliklerinin köklenmesi üzerine mikrobiyel sıvı gübrenin etkisi
Ululuslararası Anadolu Ziraat Mühendisleri Derneği Dergisi
ZEYNEL DALKILIÇ BERİN YERSEL MUHARREM ÜNAL ÖZER SEMİH YAVAŞ SERCAN
2019 Determination of blooming, pollen and fruit set characteristics in Punica granatum
Notulae Botanici Horti Agrobotanici Cluj-Napoca
DENİZ AKSOY ZEYNEL DALKILIÇ
2018 Bitkilerdeki fitokrom ışık algılayıcıları
ADÜ Zİraat Fakültesi Dergisi
ZEYNEL DALKILIÇ
2018 DNA content estimation of fig and black mulberry using flow cytometry
Revista Brasileira de Fruticultura
ZEYNEL DALKILIÇ GONCA GÜNVER DALKILIÇ
2018 Memecik, Gemlik ve Arbequina zeytin çeşitlerinin in vitro kültürü
BAHÇE
GONCA GÜNVER DALKILIÇ ZEYNEL DALKILIÇ BURAK ERDEM ALGÜL
2018 MEMECİK, GEMLİK VE ARBEQUINA ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN IN VITRO KÜLTÜRÜ
BAHÇE
GONCA GÜNVER DALKILIÇ ZEYNEL DALKILIÇ BURAK ERDEM ALGÜL
2018 Çelik köklenmesi üzerine zeytin pirinasının etkisi
BAHÇE
ZEYNEL DALKILIÇ MEHMET ERTÜRK AYŞE AVCI MERVE ÖZGENÇ OZAN TARI
2017 Genetics and biodiversity of figs (Ficus carica L.)
Genetics and Biodiversity Journal (GABJ)
ZEYNEL DALKILIÇ
2017 Üçyapraklı portakal çöğürlerinin büyümesi üzerine mikoriza ve solucan gübresinin etkisi, Nagami kamkatı aşı kalemlerinin kobalt-60 ışınlamasına dayanımının belirlenmesi ve farklı genotiplerin RAPD belirteçleri ile tanımlanması
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
CENNET KARA ÖZBEK ZEYNEL DALKILIÇ
2017 Pollen characteristics of blood oranges and determination of hybrids with SRAP markers
Romanian Biotechnological Letters
GÖKHAN ORUÇ ZEYNEL DALKILIÇ
2017 Moena Türkiye Festivali 2017: Küçük Bir Seyahat Rehberi
Journal of Travel and Tourism Research
GONCA GÜNVER DALKILIÇ ZEYNEL DALKILIÇ
2017 Kurutmanın ceviz tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi
Bahçe
ZEYNEL DALKILIÇ GONCA GÜNVER DALKILIÇ H OSMAN MESTAV
2016 UŞAK İLİ ULUBEY İLÇESİNDE YETİŞEN KARADUTLARIN Morus nigra L MORFOLOJİK FENOLOJİK VE POMOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
ZEHRA ÖZKAYA ERKALELİ ZEYNEL DALKILIÇ
2016 Farklı Uygulamaların Kırmızı Dut Morus rubra L Odun Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Etkisi
Bahçe
BURAK ERDEM ALGÜL GONCA GÜNVER DALKILIÇ ENGİN ERTAN ZEYNEL DALKILIÇ
2016 Uşak İli Ulubey İlçesinde Yetişen Karadutların Morfolojik ve Pomolojik Özellikleri
Bahçe
ZEHRA ÖZKAYA ERKALELİ ZEYNEL DALKILIÇ
2015 Bazı hünnap genotiplerinin morfolojik fenolojik ve pomolojik özelliklerinin belirlenmesi ve melezleme olanaklarının araştırılması
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
İLKNUR KAVAS ZEYNEL DALKILIÇ
2015 Pikan tohumlarının çimlenme hızının belirlenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
GÜLSÜM ALKAN BURAK ERDEM ALGÜL ZEYNEL DALKILIÇ
2014 Effect of different pruning severity on vegetative growth in peach (Prunus persica)
Turkish Journal of Agriculture and Natural Sciences
GONCA GÜNVER DALKILIÇ ZEYNEL DALKILIÇ H OSMAN MESTAV
2014 Evaluation of boron toxicity in fig Ficus carica L cultivars
AgroLife Scientific Journal

2013 Effects of drying on germination rate of pecan seeds
J Food Agric Environ
ZEYNEL DALKILIÇ
2011 In vitro pollen quantity viability and germination tests in quince
Afr. J. Biotechnol.

2011 Genetic diversity of male fig Ficus carica caprificus L genotypes with random amplified polymorphic DNA RAPD markers
Afr. J. Biotechnol.

2011 Determination of genetic relationship among some walnut Juglans regia L genotypes and their early bearing progenies using RAPD markers
Romanian Biotechnological Letters
ÜMRAN ERTÜRK ZEYNEL DALKILIÇ
2008 Turunç Citrus aurantium L ve kaba limon C jambhiri Lush çöğürlerinde mikoriza ve fosfor uygulamasının fidan gelişimi üzerine etkileri
ADÜ Zİraat Fakültesi Dergisi
ERTUĞRUL TAŞTEKİN ZEYNEL DALKILIÇ
2007 Bazı erkek incir çeşitlerinin RAPD belirteçleri ile tanımlanması
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

2007 Selection of chestnuts Castanea sativa Mill grown in Nazilli District Turkey
Turkish Journal of Agriculture and Forestry
ENGİN ERTAN HALİL GÜNER SEFEROĞLU GONCA GÜNVER DALKILIÇ FAİK EKMEL TEKİNTAŞ SAİME SEFEROĞLU FAHİRE BABAEREN MÜRŞİDE ÖNAL ZEYNEL DALKILIÇ
2005 Cevizde (Juglans regis L.) farklı budama şiddetlerinin vegetatif büyüme ve sürgünlerin köklenmesi üzerine etkisi
Bahçe
GONCA GÜNVER DALKILIÇ ZEYNEL DALKILIÇ H OSMAN MESTAV
2005 Linkage of an Alternaria disease resistance gene in mandarin hybrids with RAPD fragments
Journal of American Society for Horticultural Science
ZEYNEL DALKILIÇ L W TIMMER F G GMITTER Jr
2000 Genetic relationships among Florida Diaprepes abbreviatus Coleoptera Curculionidae populations
Annals of the Entomological Society of America
BERNA BAS ZEYNEL DALKILIÇ T L PEEVER H N NIGG S E SIMPSON F G GMITTER Jr R C ADAIR
1999 Researches on the rootstock potentiality of chestnut types Castanea sativa Mill grown in Marmara Region
Acta Horticulturae
ARİF SOYLU ATİLLA ERİŞ MEHMET ÖZGÜR ZEYNEL DALKILIÇ
Ulusal Tam metin bildiri
16.10.1992 Bursa yöresinde yetişmekte olan kızılcık çeşitlerinde seleksiyon çalışmaları / Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, İzmir

Uluslararası Tam metin bildiri
25.11.2020 Canernar çeliklerinin IBA ile köklendirilmesi / 3rd International Congress on Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
31.10.2019 Ginkgo biloba epikotil segmentlerinden kallus oluşumu / 2.International Congress of Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Özet bildiri
26.09.2018 In vitro propagation possibilities of stone pine (Pinus pinea L.) through somatic embriogenesis and shoot tip culture / 1.International Agricultural Science Congress

Uluslararası Özet bildiri
08.11.2018 Rutaceae familyasındaki GC-MS çalışmaları / International Congress of Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2018 Çelik köklenmesi üzerine zeytin pirinasının etkisi / Uluslararası Tarım Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
28.12.2017 Memecik, Gemlik ve Arbequina Zeytin Çeşitlerinin in vitro Kültürü / Uluslararası Tarım Kongresi /International Agriculture Congress

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2018 Determination of difference between deciduous and evergreen fruit trees using RAPD markers / 1st International Conference of Genomics and Bioinformatics

Uluslararası Tam metin bildiri
08.11.2018 Oksitosinin mandarin tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi / International Congress of Agriculture, Environment and Health

Uluslararası Özet bildiri
12.08.2018 Determination of seed germination ratio during drying period in carob / 30th International Horticultural Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2019 Effect of stigma exudate on pollen germination in pomegranate / IV Internatinal Symposium on Pomegranate and Minor Mediterranean Fruits

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2017 Investigation of flowering, pollen, and fruit set characteristics of some pomegranate cultivars / III.International Plant Breeding Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
02.10.2017 Effect of different LED doses on growth and chlorophyll in Memecik olive nursery plants / 2nd International Balkan Agriculture Congress (AgriBalkan2017)

Uluslararası Özet bildiri
19.03.2017 Fruit tree genetic resources in Turkey / 2eme Workshop International Gestion et Amelioratin Genetique Des Ressources Vegetales et Microbiennes (GRPM2017)

Uluslararası Tam metin bildiri
23.09.1914 Recent developments in Citrus breeding / Horticulture in Quality and Culture of Life International Conference

Uluslararası Özet bildiri
24.09.2014 In vitro shoot propagation of Ziziphus jujuba Mill / Horticulture in Quality and Culture of Life International Conference

Ulusal Tam metin bildiri
Kurutmanın ceviz tohumlarının çimlenmesi üzerine etkisi / III. Ulusal Ceviz Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2015 Identification of different cobalt 60 irradiated Nagami kumquat genotypes with RAPD markers / II. Plant Breeding Congress and EUCARPIA-Oil and Protein Crops Section Conference

Uluslararası Özet bildiri
05.10.2015 Endodormancy requirement for white female mulberry Morus alba L / Third International Conference on Phenology

Uluslararası Tam metin bildiri
30.10.2017 Investigation of leaf characteristics in Sarılop and Kaba ilek fig hybrids / V. International Symposium on Fig

Uluslararası Özet bildiri
22.02.2015 Identification of Clementine x Bodrum mandarin hybrids using PCR based RAPD markers / Workshop Latest Technologies for Crop Improvement

2022 Çevre ve Meteoroloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küresel iklim değişikliğinin zeytin yetiştiriciliği üzerine etkisi
ULUBELİ BARIŞ, DALKILIÇ ZEYNEL
Sonçağ Akademi,COŞKUN Volkan Mutlu, DOĞAN Hakan, EROĞLU Hikmet
9786258321562
2022 Ficus carica: Production, Cultivation and Uses , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Identification of sex in Ficus carica with RAPD, SRAP and SCAR markers
AĞIR Ahmet Rıza, DALKILIÇ ZEYNEL
Nova Science Publishers,DALKILIÇ Zeynel
9781685078737 Erişim Linki
2022 Ficus carica: Production, Cultivation and Uses , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ancient history and cultural heritage of Ficus carica in Turkey
ÇALIŞKAN OĞUZHAN, DALKILIÇ ZEYNEL
Nova Science Publishers,DALKILIÇ Zeynel
9781685078737 Erişim Linki
2022 Ficus carica: Production, Cultivation and Uses , Bilimsel Kitap , Tümü,
DALKILIÇ ZEYNEL
Nova Science Publishers,DALKILIÇ Zeynel
9781685078737 Erişim Linki
2021 Punica granatum: Cultivation, Properties and Health Benefits , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Flower, pollen, and stigma characteristics in relation to breeding in pomegranate
DALKILIÇ ZEYNEL, GÖZLEKÇİ SADİYE
Nova Science Publishers,Rupesh K. Gautam, Smriti Parashar
978-1-53619-767-9
2020 Feijoa (Kaymak Ağacı) , Kitap Tercümesi , Tümü,
DALKILIÇ ZEYNEL
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi,DALKILIÇ ZEYNEL
978-975-8254-88-0
2014 1 AYDIN GIDA TARIM VE HAYVANCILIK ZİRVESİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TURUNÇGİL KOMİTESİ ÇALIŞMA RAPORU
BAŞPINAR NEVİN,DALKILIÇ ZEYNEL,EMİR KEMAL,YÜCEL SEZER,BİLGEN HİKMET,YAŞAR HAKAN,ASLAN DENİZ
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü,
2014 Following Walnut Footprints Juglans regia L Cultivation and Culture Folklore and History Traditions and Uses , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Following walnut footprints in Turkey
Tekintaş. FE, Şen. SM, Akça. Y, Erdoğan, VErtürk, ÜSütyemez, MDalkılıç, Z
ISHS,Avanzato, D.
9789462610033
2013 Genetik Entropi ve Genomun Gizemi , Kitap Tercümesi , Tümü,
DALKILIÇ ZEYNEL
Adnan Menderes Üniversitesi Aydın MYO Basımevi,
9789758254484
2005 Turunçgiller , Kitap Tercümesi , Tümü,
DALKILIÇ ZEYNEL
Adnan Menderes Üniversitesi Yayın ve Basımevi,
975-8254-25-1