Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

mbasaran adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Mehmet Başaran

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2020 H. 1261/M. 1845 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Karaosmanoğlu Yakup Paşa Yönetiminde Aydın Güzelhisarı
Near East Historical Rewiew
MEHMET BAŞARAN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2019 2290 Numaralı Temettuat Defterine Göre Hasanlı = Uzun Hasan Karyesi
Yenifikir
MEHMET BAŞARAN
2019 Ege Adaları Menşeli Rum Çetelerinin batı Anadolu’daki Eşkıyalık ve Kaçakçılık Faaliyetleri (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısından XX. Yüzyılın İlk Çeyreğine)
İzmir Araştırmaları Dergisi
MEHMET BAŞARAN ALİ ÖZÇELİK
2019 XIX. Yüzyıl Ortalarında Aydın’da Ova ve Dağ Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı: Araplarkuyusu ve Danişmend Örneği
İzmir Araştırmaları Dergisi
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN MEHMET BAŞARAN
2019 XIX. Yüzyıl Ortalarında Umurlu’nun Demografik Yapısı
Tarih ve Gelecek Dergisi
AYSUN SARIBEY HAYKIRAN MEHMET BAŞARAN
2018 Rumi 1304-1315 (M. 1888-1899) Torbalı Doğumlu Askerlerle İlgili Analitik İnceleme
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları
MEHMET BAŞARAN NECAT ÇETİN
2018 Tire’de Askerlik
Tire’den Yansımalar
MEHMET BAŞARAN ALİ ÖZÇELİK
2017 19. Yüzyılda İzmir’de Kültürel Faaliyetler
İzmir Araştırmaları Dergisi
MEHMET BAŞARAN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2017 Tire Korsanları
Tire den Yansımalar
MEHMET BAŞARAN ALİ ÖZÇELİK
2017 14 Eylül 1835 Tarihli Nüfus Defterine Göre Bodrum’da Müslim ve Gayr-i Müslimler
Tarih Okulu Dergisi / Journal of Historu School
MEHMET BAŞARAN
2017 1830 – 1842 Yıllar Arasında Nüfus Defterleri Kapsamında Ödemiş ve Köyleri
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
MEHMET BAŞARAN
2017 19. Yüzyılda Temettuat Defterlerinde Kuyucak ve Sultanhisar’ın Sosyo-Ekonomik Yapısı
İzmir Araştırmaları Dergisi
MEHMET BAŞARAN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2017 Halil Dural’ın Kaleminden Gereli Efe
İzmir Araştırmaları Dergisi
Sabri Yetkin MEHMET BAŞARAN
2017 1836 ve 1842 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Küre KÖyü
İzmir Araştırmaları Dergisi
MEHMET BAŞARAN
2016 H 1258 M 1842 43 Tarihli Nüfus Sayımına Göre Çeşme
Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi
MEHMET BAŞARAN AYSUN SARIBEY HAYKIRAN
2015 H 1261 M 1845 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Tire ye Gelen Müslim ve Gayrimüslimlerin Nitelik ve
Journal of Turkish Studies

2015 XIX Yüzyıl Ortalarında Çine Kazasının Sosyo Ekonomik Yapısı Hakkında Gözlemler
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
LÜTFİ BUDAK MEHMET BAŞARAN
2013 Sicill i Ahval Defterlerine Göre Bergama Doğumlu Memurlar 1872 1892
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih İncelemeleri Dergisi

2009 Osmanlı Merkez Yönetimine Taşranın Direnişi Atçalı Kel Mehmet Ayaklanması
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2008 Aydın ın İşgalinde Heyet i Milliyelerin Sağlık Sorunlarına Bakışı
Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi

2008 Tarih Yapan ve Yazan Yerel Tarihçi Asaf Gökbel
Kültür, Turizm ve Sanatta AYDIN

2007 Ermeni Sorunu Kökenleri ve Günümüze Yansıması
Eski Avrasya Arkeoloji ve Tarih Dergisi

2006 Eski İzmir Navluhan Tantalis ve Larisa Şehirleri Haberleri
Bilm Ve Ütopya

2005 Tarih ve Toplum Dergisi nde Kadın ve Kadın Bibliyografyası
Kadın/Woman 2000 Kadın Araştırmaları Dergisi

2005 Menteşe Heyet i Milliyesi ve Yörük Ali Efe
Kültür, Turizm ve Sanatta AYDIN

2005 1963 1964 Kıbrıs Buhranı ve Aydın Basınındaki Yankıları
Kültür, Turizm ve Sanatta AYDIN

2005 Meşrutiyet ten Cumhuryet in İlk Yıllarına Yerli Malı Kullanımı Teşviki
Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi

2004 Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Özellikleri
Bilgi ve Bellek

2002 Yerel Tarih ve Aydın da Kent Kimliğinin Oluşması
Aydın Kültür Sanat Dergisi

2002 Karacasu Adının Kaynağı ve Karacasu da Lakaplar
Aydın Kültür Sanat Dergisi

2002 Batı Anadolu Bölgesi ve Yerel Bir Örnek Olarak Tire de Yunan İşgal Dönemi
Atatürkçü Bakış

2001 Sözlü Tarihin İçinden Aydın da Geçmiş Bir Yaşam
Tarih ve Toplum

1998 Atatürk Cumhuriyet ve Tarih Şuuru
Erdem

1998 1893 Yılına Ait Belgelerle İzmir Limanına Alınan Sofra Malzemeleri
Tarih ve Toplum

1998 Büyük Menderes Nehri Efsaneleri ve 19 Yüzyılda Nehir Ulaşımı Projesi
Toplumsal Tarih

1998 Tire de Bulunan Camiler ve Temettuat Defterlerine Göre Görevliler ve Mal Varlıkları
Dokuz Eylül Üniversitesi Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi

1997 Batı Anadolu da Bağcılık ve Bağ Hastalıkları
Tarih ve Toplum

1997 Türkler de Armaların Kaynağı ve Türkiye nin Arması Ne Olmalıdır
Tarih ve Toplum

1997 Tire de 1908 -1912 Seçimleri ve Bir Propaganda Metni
Toplumsal Tarih

Ulusal Tam metin bildiri
Asaf Gökbel Arşivinde Demirci Mehmet Efe / Milli Mücadeleye Yerel Bakışlar

Uluslararası Tam metin bildiri
22.12.2019 Demirci Mehmet Efe’nin Nazilli Heyet-i Milliyesine Ait Yazışmaları / Yörük Ali Efe Uluslararası Halk Kültürü Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
01.06.2019 Jandarma Binbaşılığından İsyana Ahmet Anzavur (Komutanlıktan İsyana) / Asayişten Cepheye Milli Mücadelede Jandarma

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2018 Tire Kızılca Avlu Köyü Mezar Taşları / 1. Uluslararası Türk-İslam Mezar Taşları Kongrasi

Uluslararası Tam metin bildiri
28.01.2022 XIX. Yüzyılda Aydın ve Çevresinde Eşkıyalık ve Güvenlik Sorunu / XVIII. Türk Tarih Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2018 Rumi 1304-1315 (M. 1888-1899) Yılları Torbalı Örneğinde Askerden Dönenler İle İlgili Analitik İnceleme / Uluslararası Küçük Menderes Araştırmaları ve Tire Tarihi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2018 Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Aydın Vilayetinde Eşkıyalıkla Mücadele Eden Jandarma Müfrezelerinin Yapısal İncelemesi / Uluslararası Dünden Bugüne Türkiye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
01.04.2018 XIX. Yüzyılın İkinci Yarısından XX. Yüzyılın İlk Çeyreğine İzmir ve Çevresinde İç Güvenlik Sorunu / 3. Uluslararası Tarih Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Sicill-i Ahval Defterlerine Göre Kuşadası Doğumlu Memurlar / Kuşadası ve Çevresi Türklük ve Türk Tarihi Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
02.11.2017 Osmanlı Hakimiyetindeki Ege Adalarının İdari, Mali ve Askeri Yapısı / Adalarda Türk-İslam Kültürü Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2017 Ege Adaları Menşeli Rum Çetelerinin Batı Anadolu daki Eşkıyalık ve Kaçakçılık Faaliyetleri (XIX. Yüzyılın İkinci Yarısından XX. Yüzyılın İlk Çeyreğine) / Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Geçmişten Günümüze Tire ve Zeybekler / XVI. Yüzyıldan Milli Mücadele’ye Zeybekler ve Tire Tarihi

Ulusal Tam metin bildiri
Milli Mücadele Dönemi Aydın / Beylikler Döneminden Kuva-yı Milliye’ye Tarihsel Süreçte Aydın

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2017 İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Yeraltı Faaliyetleri: Fedai Zabitan Oluşumu ve Siyasi Cinayetler / ”27 Mayıs 1960’dan 15 Temmuz 2016’ya Darbeler, Geçmişten Günümüze Darbe Olgusu ve Millet Egemenliği” ULuslararası Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2016 Garp Ocakları Merkezli Akdeniz Korsanlığının Batı Anadolu ya Sosyo Ekonomik Etkileri / Uluslararası Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
10.01.2016 H.1246/M.1831 Tarihli Nüfus Defterine Göre Tire Mahalle ve Köylerinin Değerlendirilmesi / Tire Araştırmaları Sempozyumu Bildiriler

Ulusal Sözlü Bildiri
Sicill i Ahval Defterlerinde Tire Doğumlu Memurlar / Tire Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri

Uluslararası Özet bildiri
Avrupalı Seyyahlarda 19 Yüzyılda Batı Anadolu / Seyyahlar ve Seyahatnameleri Uluslararası Bilgi Şöleni

Uluslararası Özet bildiri
01.10.2016 Nüfus Defterleri Kapsamnda 19 Yüzyılın İlk Yarısında Ödemiş ve Köylerinin Niteliksel ve Niceliksel Yapısı / CİEPO 22 SYMPOSIUM Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Komitesi 22. Sempozyum Bildirileri

Uluslararası Sözlü Bildiri
14 Eylül 1835 Tarihli Nüfus Sayımında Bodrum da Müslümanlar ve Gayri Müslimler / 4. Uluslararası Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
1836 ve 1846 Tarihli Nüfus Sayımında Balyanbolu Küre Köyü / Beydağ Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Halil Dural ın Kaleminden Gereli Efe / Birgi Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
H. 1246 / M. 1831 Tarihli Nüfus Defterlerine Göre Tire Doğumlu Memurlar / Tire Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
10.01.2016 Sicill-i Ahval Defterlerinde Tire Doğumlu Memurlar / Tire Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
19 Yüzyılda Kent Tarihi Açısından Arşiv Kaynaklarının Önemi Aydın Merkez ve Karacasu Örneği / Kentleşme Sürecinde Aydın Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
19 Yüzyılda Temettuat Defterlerinde Tire Köyleri / Faik Tokloğlu Anısına Tire Sempozyumu

Uluslararası Sözlü Bildiri
19 Yüzyıl Ortalarında Temettuat Defterleri Kapsamında Sultanhisar ve Kuyucak ın Ekonomik ve Sosyal Yapısı / II. Uluslararası Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Kuva yı Milliye Dönemi Demirci Mehmed Efe nin Faaliyetleri / Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
10.01.2008 Tire Halkevi Dergisi Küçük Menderes İnceleme Bibliyografya / II. Türk Kültüründe Tire Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Çulha Mesleğinin Önemine İlişkin Bir Belge Milli Mücadele Dönemi / Buldan Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Milli Mücadelede Sivil Temelli Direniş Çine Heyet i Milliyesi / Milli Mücadele'de Aydın Sancağı ve Yörük Ali Efe

Uluslararası Sözlü Bildiri
XIX Yüzyılda Küçük Menderes Havzasında Temettuat Defterlerine Göre Tarımsal Ekonomi / Birinci İktisat Tarihi Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Bodrum Kalesinin İtalyanlar Tarafından Tamirine Dair Bir Belge / 1522-2007 Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Sözlü Bildiri
Taşranın Osmanlı Merkezi Yönetimine Direnişi Atçalı Kel Mehmet Ayaklanması / XI. Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarih Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Nazilli Kongrelerinin Ulusal Mücadeleye Katkıları / Kuva-yıMilliyenin 90. Yılında İzmr ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu

Ulusal Poster
Modernleşme Sürecinde Aydın da Yönetim Olgusu / XI. Ulusal Sosyoloji Kongresi Ttoplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar)

Ulusal Sözlü Bildiri
Sicill i Ahval Defterlerinde Bozdoğan Doğumlu Memurlar / Bızdoğan Çevre ve Kültür Sempozyumu

Ulusal Sözlü Bildiri
Menteşe Heyet i Milliyesi ve Yörük Ali Efe / Milli Mücadelede Menteşe Sancağı ve Yörük Ali Efe Paneli

Ulusal Sözlü Bildiri
Nazilli Kongreleri ve Yörük Ali Efe ye Sunulan Raporlar / Milli Mücadele'de Güney Aydın Cepheleri ve Efelerin Karargahı Yenipazar

2023 Türklerde Çevre ve Şehircilik, Medeniyetimizi Yaşatan İller , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),AYDIN
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN, BAŞARAN MEHMET
T. C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı,Yusuf Küçükdağ; Koray Özcan; Caner Arabacı; M. Serhat Yenice
978-605-80613-4-7 Erişim Linki
2022 Sicill-i Ahvallerde Aydın Doğumlu Memurlar (1834-1890) , Bilimsel Kitap , Tümü,
BAŞARAN MEHMET, AVCI UĞUR
Kriter Yayınevi,
978-625-8373-20-2
2021 Miras ve Değişim: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Jandarma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı İmparatorluğu'nun Son Döneminde Aydın Vilayetinde Eşkıyalıkla Mücadele Eden Jandarma Müfrezelerinin Yapısal İncelemesi
BAŞARAN MEHMET
Berikan Yayınevi,İsmail Hakkı Değirmencioğlu; Ahmet Özcan; Yücel Yiğit
978-605-7501-52-3
2021 ASAYİŞTEN CEPHEYE: MİLLİ MÜCADELE’DE JANDARMA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),JANDARMA BİNBAŞILIĞINDAN İSYANA AHMET ANZAVUR (KOMUTANLIKTAN İSYANA)
BAŞARAN MEHMET
BERİKAN YAYINEVİ SERTİFİKA NO: 47109,İsmail Hakkı DEMİRCİOĞLU, Yücel YİĞİT, Ahmet ÖZCAN, Ebru DEMİRCİOĞLU
978-625-7457-51-4
2021 Tanzimat Dönemi Nüfus Sayımlarında Karacasu Kazası , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
BAŞARAN MEHMET
Kriter Yayınevi,
978-625-7669-85-6
2019 Batı Anadolu Eşkıyalık Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kuva-yı Milliye’de İki Efe (Yörük Ali Efe ve Demirci Mehmet Efe)
BAŞARAN MEHMET
Ege Üniversitesi,Olcay Pullukçuoğlu Yapucu, Cihan Özgün, Ali Özçelik
978-605-338-281-2
2019 19. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın Merkez Köylerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı , Bilimsel Kitap , Tümü,
SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,BAŞARAN MEHMET
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 82,
978-975-8254-85-9
2018 Miras ve Değişim: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Jandarma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),”Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Aydın Vilayetinde Eşkıyalıkla Mücadele Eden Jandarma Müfrezelerinin Yapısal İncelemesi”
BAŞARAN MEHMET
Berikan Yayınevi,Porf. Dr. İsmail Hakkı Demircioğlu, Doç. Dr. Ahmet Özcan, Doç. Dr. Yücel Yiğit
978-605-7501-52-3
2018 Çaka Bey’den Günümüze Kuşadası Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydınoğulları Döneminde Kuşadasında Türklük
HAYKIRAN KEMAL RAMAZAN
adnan menderes üniversitesi yayınları,Kemak Ramazan Haykıran Mustafa Yıldırım
978-975-2854-66-8
2018 19. Yüzyıl Arşiv Belgelerinde İncirliova , Bilimsel Kitap , Tümü,
BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Aydın Tuna Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.,Mehmet Akkaya
978-60566768-3-3
2018 Atçalı Kel Mehmet Efe Batı Anadolu’da Eşkıyalık ve Zeybeklik , Bilimsel Kitap , Tümü,
BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN,ÖZÇELİK ALİ
KİTAP YAYINEVİ LTD.,Bülend Tuna
978-605-105-182-6
2018 Çaka Bey’den Günümüze Kuşadası ve Çevresinde Türk Tarihi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sicill-i Ahval Defterlerinde Kuşadası Doğumlu Memurlar (1826-1885)
BAŞARAN MEHMET
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 61,Mustafa Yıldırım, Kemal Ramazan Haykıran
978-975-8254-66-8
2018 Adalarda Türk-İslam Kültürü , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Osmanlı Hakimiyetindeki Ege Adalarının İdari, Mali ve Askeri Yapısı
BAŞARAN MEHMET,Özçelik Ali
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Yayınlar,İsmail GÜLEÇ - Oğuz KARAKARTAL
978-605-63718-7-5
2017 Uluslararası Darbe Sempozyumu Bildiri Kitabı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Yeraltı Faaliyetleri: Fedai Zabitan Oluşumu ve Siyasi Cinayetler
BAŞARAN MEHMET,ÖZÇELİK ALİ
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Mustafa Aslan, Ramazan Kemal Haykıran, Ali Bilgenoğlu, Muhittin Çeken, Ali Emre Dingil
978-975-8254-64-4
2017 Kitap Dostu Ali Birinci’ye Armağan , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),XIX. Yüzyıl Sonlarında Bir Taşra Medresesi (Aydın, Dükkan-Önü) İcazetinin İncelenmesi
Tuncer Baykara,BAŞARAN MEHMET
Polis Akademisi Yayınları,Osman Köse
978-605-4619-50-4
2016 Hz. Adem’den III.Selim’e Cedvel-i Tarih , Bilimsel Kitap , Tümü,
BAŞARAN MEHMET
Libra Kitapçılık ve Yayıncılık Ticaret A.Ş.,
978-605-9022-57-6
2015 Tanzimat tan Cumhuriyet e Tire Merkez ve Köyler , Bilimsel Kitap , Tümü,
BAŞARAN MEHMET
Tire Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,
978-605-63415-2-6
2015 Kurtuluş Savaşı Dönemi Osmanlıca Gazeteler 1920 1921 1922 , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Kurtuluş Savaşı Dönemi Osmanlıca Gazeteler(1920-1921-1922)
Çavdaroğlu Hüseyin Avni,BAŞARAN MEHMET
Kalkan Matbaacılık San.Tic.Ltd.Şti. .,Musa İlhan
978-975-00966-1-7
2015 19 Yüzyıl Osmanlı Belgelerinde Yenipazar , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
BAŞARAN MEHMET,SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Öztunç Matbaa Ambalaj Reklam Makina San. Tic. Ltd. Şti. ANKARA,
978-975-00966-0-0
2014 Milli Mücadele de Güney Aydın Cepheleri ve Efelerin Karargahi Yenipazar , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Nazilli Kongreleri ve Yörük Ali Efe
BAŞARAN MEHMET
Pia Yayınları,Günver Güneş
978-605-02-0331-8
2014 Türkiye Cumhuriyeti nin 90 Yılına Armağan , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Atatürk Dönemi Laik Eğitimin Gelişimi
BAŞARAN MEHMET
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Hüseyin Üreten, Mehmet Başaran, Günver Güneş
978-975-8254-51-4
2013 Aydın İl Tarihi , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Milli Mücadele Döneminde Aydın
BAŞARAN MEHMET, GÜNEŞ GÜNVER
Özyurt Matbaacılık,Nuri Aktakka
978-605-359-578-6
2013 Milli Mücadele de Menteşe Sancağı ve Yörük Ali Efe , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Menteşe Heyet-i Milliyesi'nin Yörük Ali Efe'ye Gönderdiği Bir Belge ve Değerlendirilmesi
BAŞARAN MEHMET
Pia Yayınları,Günver Güneş
978-605-02-0217-5
2012 Edebiyatın Mitoloji Tarih Kavşağında III Karacasu Afrodisyas Sanat Edebiyat Günleri , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Kurtuluş savaşında Aydın
BAŞARAN MEHMET
Afrodisyas-Sanat Yayınları,Tahsin Şimşek-Ahmet Zeki Muslu
978-605-62049-7-5
2012 Tarihsel Süreçte Aydın , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Kurtuluş Savaşı Yıllarında Mustafa Kemal Paşa ve Aydın Kuva-yı Milliyesi
BAŞARAN MEHMET
Başkar Ofset,Günver Güneş
978-605-86585
2012 Tarihsel Süreçte Aydın , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Modernleşme Sürecinde Aydın'da Yönetim Olgusu
BAŞARAN MEHMET, SARIBEY HAYKIRAN AYSUN
Başkar Ofset,Günver Güneş
978-605-86585
2010 Kuva yı Milliye nin 90 Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Nazilli Kongrelerinin Milli Mücadeleye Katkıları
BAŞARAN MEHMET
BMS Matbaacılık,Oktay Gökdemir
2010 Birinci İktisat Kongresi Tebliğleri I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),XIX. yüzyılda Küçük Menderes Havzasında Temettuat Defterlerine Göre Tarımsal Ekonomi
BAŞARAN MEHMET
İstanbul Ticaret Odası,Rahmi Deniz Özbay-Fahri Solak
978-9944-60-797-1
2010 Bozdoğan I , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Sicill-i Ahval Defterlerinde Bozdoğan Doğumlu Memurlar
BAŞARAN MEHMET
Bozdoğan Belediyesi,Sabri Sürgevil
978-605-88180-0-2
2009 Milli Mücadele de Aydın Sancağı ve Yörük Ali Efe , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Milli Mücadele'de Sivil Temelli Direniş Çine Heyet-i Milliyesi
BAŞARAN MEHMET
Tuna Ofset,Günver Güneş-Mehmet Başaran
2008 Türk Kültüründe Tire II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tire Hakevi Dergisi Küçük Menderes (İnceleme-Bibliyografya)
BAŞARAN MEHMET
Birleşik Matbaa,Mehmet Şeker
978-975-01360-2-3
2007 Milli Mücadelede Nazilli Cephesi ve Önderleri , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Hacı Süleyman Efendi
BAŞARAN MEHMET
Üç-Er Ofset,Mehmet Başaran
975-9944-270-05-2
2007 Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kuva-yı Milliye Dönemi Demirci Mehmed Efe'nin Faaliyetleri
BAŞARAN MEHMET
Fakülte Kitapevi Baskı Merkezi,Ayfer Özçelik
978-975-6992-19-7
2007 Koçarlı Cephesi ve Önderleri Milli Mücadelede Menderesin Öte Yakası , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Menderes'in Öte Yakası: İtalyan İşgalinde Koçarlı ve Çine
BAŞARAN MEHMET
Üç-er Ofset,Mehmet Başaran
978-9974-270-04-5
2006 Milli Mücadele de Çine Heyet i Milliyesi , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
BAŞARAN MEHMET
Emre Dijital,
9750096606
2006 Milli Mücadele de Nazilli Cephesi ve Önderleri , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Hacı Süleyman Efendi
BAŞARAN MEHMET
Kolalı Matbaası,BAŞARAN MEHMET
975-9944-5039-0-8
2006 Atatürk ve Cumhuriyet e Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Tarih ve Tarihçiliğimizin Gelişimi
BAŞARAN MEHMET, ÇELİK BÜLENT
Adnan Menderes Üniversitesi,Adnan Öztürk-Günver Güneş
975-8254-26-X
2006 Buldan Sempozyumu Bildirileri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çulha Mesleğinin Önemine İlişkin Bir Belge (Milli Mücadele Dönemi)
BAŞARAN MEHMET
Aydoğdu Ofset Matbaacılık Sanayi,İrfan Ertuğrul-Turgut Tok
978-975-6992-21-0
2005 85 Yılında Nazilli Kongrelerinin Milli Mücadele Tarihi İçinde Yeri ve Önemi , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Nazilli KOngrelerinin Sivas Kongresi İle Birleşme Yolculuğu
BAŞARAN MEHMET
Yeditepe Üniversitesi,
2000 Tanzimat tan Cumhuriyet e Tire , Bilimsel Kitap , Tümü,
BAŞARAN MEHMET
Dokuz Eylül Yayınları,
9789756981337
2000 19 Yüzyılda Karacasu Temettuat Defterleri ve Salnameler Kapsamında , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Tümü,
BAŞARAN MEHMET
İzmir karacasu Geliştirme ve Eğitim Vakfı yayını No:2,
1999 Cumhuriyetimizin 75 Yılına Armağan Sosyal Siyasal ve Ekonomik Gelişmeler Üzerien Düşünceler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Atatürkçü Boyutta Çağdaşlaşma Girişimleri ve Demokrasi
BAŞARAN MEHMET
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınevi,
975-8254-08-1
1995 Prof Dr Hasan Zafer Doğan Anı Kitabı , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),1899-1902 tarihli İzmir'in Kassam Sicili
BAŞARAN MEHMET
Boğaziçi Üniversitesi,Meral Korzay-Bülent Himmetğlu