Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

kdelibas adu.edu.tr

Prof.Dr.
Kayhan Delibaş

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
Kurumlar Sosyolojisi Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Driving Factors of Turkey’s Foreign Policy Shifts from West to East: Turkish Politics and Society After Paul Stirling.
Austrian Studies in Social Anthropology

2022 Risk Toplumu, Güvensizlik ve Bireyselleşme Bağlamında Ebeveynliğin Dönüşümü: ‘Paranoyak’ Ebeveynlik’
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2021 Eleştirel Erkeklik Çalışmaları ve Raewyn Connell
ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar

2021 ELEŞTİREL ERKEKLİK ÇALIŞMALARI VE RAEWYN CONNELL
ETHOS: Felsefe ve Toplumsal Bilimlerde Diyaloglar
Orhan Orhon KAYHAN DELİBAŞ
2020 HEALTHISM (SAĞLIKÇILIK) İDEOLOJİSİ VE SAĞLIKHAREKETİNİN DÖNÜŞÜMÜ: SAĞLIKLI OLMAK VE SAĞLIKARAYIŞININ DEĞİŞEN SOSYOKÜLTÜREL DİNAMİKLERİ
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
KAYHAN DELİBAŞ Şeyda Kankurdan
2010 Dünyada ve Türkiye de E devlet Uygulamaları Türkiye de E demokrasi ve E katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi
Sosyoloji Araştırmaları Dergisi
KAYHAN DELİBAŞ ALİ ERDEM AKGÜL
2009 Conceptualizing Islamic Movements The Case of Turkey
International Political Science Review
KAYHAN DELİBAŞ
2008 Religious Identity and Participatory Individual Identity Politics and the Rise of Political Islam in Turkey
AİD TODAİE'S REVİEW of PUBLIC ADMINISTRATION

2008 Dini Kimlik ve Katılımcı Birey Kimlik Siyaseti ve Türkiye de Siyasal İslamın Yükselişi
Amme Idaresi Dergisi
KAYHAN DELİBAŞ
2006 Theories of Secularization From Positivist Certainty to a Mere Social Myth
EĞİTİM ARAŞTIRMALARI DERGİSİ/EURASİ JOURNAL of EDUCATİONAL RESEARCH
KAYHAN DELİBAŞ
2004 İslami fundamentalizmden İslam fobisine Batı dünyasında gelişmekte olan İslamophobia yeni bir eşitsizlik kaynağı olarak görülebilir mi
Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi
KAYHAN DELİBAŞ
Ulusal Tam metin bildiri
Deprem Sonrası Krizlerde Sosyal Sermaye Aile ve Afet Direnci: Deprem Sonrası Aydına Yerleşen Deprem Zedeler Örneği / X. Ulusal Sosyoloji Kongresi, "Krizler Çağının Toplumsal Halleri"

Ulusal Tam metin bildiri
Covid-19 Pandemsi, Afetler ve Krizleri Risk Toplumu, Söylentiler ve Komplo Teorileri Bağlamında Değerlendirmek / X. Ulusal Sosyoloji Kongresi, "Krizler Çağının Toplumsal Halleri"

Uluslararası Tam metin bildiri
Understanding the Parameters of a Peaceful Islamic Mobilization the case of Turkey Barışcıl İslamcı Hareketliliğin Değişkenlerini Anlamak Türkiye Örneği / The 2010 IUAES Inter-Congress "From the Crossroads of Civilizations: Understanding Cultural Diversity to Connect Societies"

Uluslararası Tam metin bildiri
The Social Dynamics of Rumours in the Age of Risk and Uncertainty The Relationship between Rumours Risk Uncertainty and Erosion of Social Trust in Turkey / 9. Avrupa Sosyoloji Birliğinin düzenlediği ‘European Society or Eroean Societies’

Uluslararası Tam metin bildiri
Risk Uncertainty and Rumours in Turkey / 1st ISA World Forum of Sociology

Uluslararası Tam metin bildiri
Islamic Mobilisation A Response to Western Reactions to Suicide Bombers / Suicide Bombers on the Middle East

Uluslararası Tam metin bildiri
Corridors of Power Construction of Eastern Black Sea Motorway and Its Impacts on the Environment and Local Communities / Annual Conference of the Commission on Urban AnthropologyInternational Union of Anthropological and Ethnological Sciences,

Uluslararası Tam metin bildiri
The Collapse of Turkish Party System and its affects on the Perceptions of Citizenship and the Legitimacy of Governance in Turkey / IUAES Commission on Urban Anthropology, International Symposium Cities of the Mediterranean: Old World Modernities in the New Millennium, Citizenship and the Legitimacy of Governance in the Mediterranean Region,

Uluslararası Tam metin bildiri
Two Faces of Political Islam in Turkey Continuities and Discontinuities Change of Mined or Change of Tactic / A Sociological Odyssey, British Sociological Association’s 50th Anniversary Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
Islamist movements democracy and political structures in Pakistan and Turkey in the 21st Century The Making of Islamist Revolutions / Renaissance, Representation and Identity, The Joint International Conference of the European Association for Middle Eastern Studies (EURAMES) and the British Society for Middle Eastern Studies (BRISMES)

Uluslararası Tam metin bildiri
Political Islam after September 11 How to Categories Islamic Movements / the 6th European Sociological Association Conference

Uluslararası Tam metin bildiri
Political Islam in Turkey Continuities Discontinuities / Paper presented at the 5th Congress of the European Sociological Association in Helsinki,

Uluslararası Tam metin bildiri
Two Faces of Secularization in Modern Turkey Secularisation From Above Secularisation From Below paper presented at the Religiosity in the secularized world / the Religiosity in the secularized world" 12th conference of the Arbeitsgemeinschaft objektive Hermeneutike . V.

Ulusal Özet bildiri
15.11.2016 Bir Kamusal Alan Problemi Olarak Değişen Korkular ve Değişen Kentsel Alanlar: İstanbul'daki Güvenlikli Siteleri Risk ve Belirsizlikler Bağlamında Değerlendirmek / VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Politik - Apolitik Tartışmasının Ötesine Geçmek: Sosyal Medya ve Ağların Üniversite Gençliğinin Siyasal Katılımı Üzerindeki Etkileri / IX. Ulusal Sosyoloji Kongresi Toplum 4.0

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2019 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SİYASET ALGILARI, TERCİHLERİ VE KATILIM DÜZEYLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRNCİLERİ ÖRNEĞİ / YÖRÜK ALİ EFE ULUSLARARASI HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (ALİ EFE THE NOMAD INTERNATIONAL FOLK CULTURE RESEARCH SYMPOSIUM )

Uluslararası Tam metin bildiri
26.12.2019 AYDIN VE İLÇELERİNDE JEOTERMAL ENERJİ SANTRALERİNE YÖNELİK YAYGIN ALGI VE TUTUMLARIN SOSYOLOJİK ANLAMI / YÖRÜK ALi EFE ULUSLARARASI HALK KÜLTÜRÜ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU(ALG EFE THE NOMAD GNTERNATIONAL FOLK CULTURE RESEARCH SYMPOSIUM )

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 ÇEVRE PROTESTO HAREKETLERİNDEKİ ARTIŞIN SOSYOLOJİK TEMELLERİ: REFLEXIVE MODERN TOPLUMLARDA DEĞİŞEN DEĞER SİSTEMLERİ, EKOLOJİK KAYGILAR VE KOLEKTİF EYLEM / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 TÜKETİM TOPLUMU BAĞLAMINDA SAĞLIĞA İLİŞKİN KORKULAR, SAĞLIKLI OLMAK VE SAĞLIĞI ARAMANIN DEĞİŞEN DİNAMİKLERİ: HEALTHSİZM OLGUSUNUN İNCELENMESİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
22.11.2019 The Formation and Perceptions of Food- Related Risks: Aspects of Food- related Risks in Turkey / 14th Conference of the European Sociological Association “Europe and Beyond: Boundaries, Barriers and Belonging

Uluslararası Tam metin bildiri
23.12.2018 YAŞLANMA VE YAŞLILIK PROBLEMİNİ BELLİRSİZLİKLER VE GÜVEN EROZYONU BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRMEK / 8th International Social Applied Gerontology Symposium: Patterns, Challenges, Innovations and Perspectives of Care and Support in Old Age: Sharing and Learning,

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2017 Çocuklarınız okul saatleri sonrasındaki programlara katılıyor mu? / IVth International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
29.12.2017 The Changing Urban Space and Everyday Life in Istanbul: An Analysis of the Gated Communities of Neoliberal City in the Era of Risk and Uncertainty / 13th Conference of the European Sociological Association, (Un) Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectivities

Uluslararası Özet bildiri
29.12.2017 The Displaced People of the Middle East in Turkey: An Evaluation of Changing Attitudes towards Syrian Refugees / ESA, 13th Conference of the European Sociological Association

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2017 Çocuklarınız okul saatleri sonrasındaki programlara katılıyor mu? / IV. International Eurasian Educational Research Congress

Uluslararası Özet bildiri
15.06.2017 Çocuklarınız okul saatleri sonrasındaki programlara katılıyor mu? / IVth International Eurasian Educational Research Congress

Ulusal Tam metin bildiri
04.02.2016 E Devlet Uygulamaları İle Şeffaflık Katılım ve Demokratikleşme İlişkisinin Analizi Aydın İli Örneği / Adnan Menderes Üniversitesi XVIII. Akademik Bilişim Konferansı,

Uluslararası Sözlü Bildiri
Identıty Polıtıcs And Engenderıng Dıfference The Case Of Akp / the XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Ulusal Tam metin bildiri
Bir Kamusal Alan Problemi Olarak Değişen Korkular Ve Değişen Kentsel Alanlar İstanbul daki Güvenlikli Siteleri Risk Ve Belirsizlikler Bağlamında Değerlendirmek / VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi “Farklılıklar, Çatışma ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji”,

Ulusal Sözlü Bildiri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Cumhuriyet Halk Partisi Algısı / VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, “Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar

Ulusal Özet bildiri
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ NDE CUMHURİYET HALK PARTİSİ ALGISI / VIII. Ulusal Sosyoloji Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
04.02.2016 "E-Devlet Uygulamaları" ve "Güven" İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme (Aydın İli Örneği) / AB 16, XVIII. Akademik Bilişim Konferansı, 3-5 Şubat 2016, Adnan Menderes Üniversitesi, AYDIN.

Ulusal Tam metin bildiri
Yaşlılık ve Toplum Tez Danışmanları Kolokyum Çalışmalarına Katkı / Ulusal Sosyal ve Uygulamalı Gerontoloji Derneğ Doktora Danışmanları Kolokyumu Toplantısı

Ulusal Davetli konuşmacı
TÜRKİYE DE SİYASAL İSLAM IN YÜKSELİŞİ Kentsel Yoksulluk Siyasal Aktivizm ve İslamcı Fundamentalism / Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü, Konuşma

Ulusal Davetli konuşmacı
RISK TOPLUMU BELİRSİZLİK VE GÜVENSİZLİKLER ÇAĞINDA SÖYLENTİLER SÖYLENTİLER RİVAYETLER DEDİKODULAR ŞEHİR EFSANELERİ VE KOMPLO TEORİLERİNİN SOSYOLOJİSİ / Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Öğrenci Külübü Konuşmaları

Uluslararası Özet bildiri
25.08.2015 Doomsday Rumours Late Modern Anxieties or Hangovers from Our Superstitious Past / 12th Conference Of the European Sociological Association 2015. Differences, Inequalities and the Sociological Imagination

Uluslararası Özet bildiri
25.08.2015 Citizenship State Trust and Confidence in Turkey E Government and the Changing Patterns of Citizen State Relations / 12. Conference Of the European Sociological Association. Differences, Inequalities and the Sociological Imagination

Ulusal Sözlü Bildiri
30.10.2013 Türkiye de Seküler ve Dini Hayat Tarzlarına Dayalı Toplumsal ve Siyasal Kutuplaşmalar / “VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar”

Uluslararası Tam metin bildiri
Neoliberal Policies Urban Poverty and the Role of Informal Practices of Welfare in Turkish Context / International Interdisciplinary Conference. Issues of Legitimacy: Entrepreneurial Culture, Corporate Responsibility and Urban Development

Uluslararası Tam metin bildiri
Turkey s Recent Examination of Its Relationship to the Western World Reasons and Explanations / ESA10th Conference Social Relations in Turbulent Times

Uluslararası Tam metin bildiri
Reflexive Modernization Trust and the Politics of Risk Society Politicization of Swine Flu Epidemic in Turkey / ESA10th Conference Social Relations in Turbulent Times

Uluslararası Özet bildiri
25.08.2015 Citizenship State Trust and Confidence in Turkey E Government and the Changing Patterns of Citizen State Relations / 12. Conference of the European Sociological Association-2015/ Prague

Ulusal Tam metin bildiri
12.12.2013 Türkiye de Seküler ve Dini Hayat Tarzlarına Dayalı Toplumsal ve Siyasal Kutuplaşmalar / VII. Ulusal Sosyoloji Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.04.2010 Dünyada ve Türkiye de E Devlet Uygulamalarının Karşılaştırılması Türkiye de E Demokrasi ve E Katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi / VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi Adnan Menderes Üniversitesi/Aydın

2022 Kuşadası Belediyesi DEPREM ile KENTSEL DÖNÜŞÜM KURULTAYI , Ders Kitabı , Bölüm(ler),DOĞAL AFET SÖYLENTİLERİ VE UZMANLIK SORUNSALI: TOPLUMSAL KIRIGANLIK VE DEPREMLERİN TOPLUM ÜZERİNDEKI ETKİLERİ
DELİBAŞ KAYHAN
Kuşadası Belediyesi,Övgün Ahmet Ercan
978-2-38236-089-7
2021 Efeler - Aydın İntihar Raporu , Bilimsel Kitap , Tümü,
DELİBAŞ KAYHAN
TC EFELER BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI,
978-605-06457-1-2
2021 Current Human and Social Sciences Research , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),NEOLIBERAL WORK, RISK, UNCERTAINTY AND GATED COMMUNITIES IN ISTANBUL
ŞAHİN KADİR, DELİBAŞ KAYHAN
Livre de Lyon,Prof. Dr. Redzep Škrijelj & Asst. Prof. Dr. Rasim Berker Bank
978-2-38236-089-7
2020 YAŞLI SAĞLIĞINA ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),YAŞLILIK VE TOPLUM: YAŞ, YAŞLANMA VE YAŞLILIK OLGUSUNUN SOSYOLOJİK BOYUTLARI
DELİBAŞ KAYHAN
GAZİKİTAPEVİ,GÜZEL DIŞCIGIL
9786257727617
2020 YAŞLI SAĞLIĞINA ÇOK YÖNLÜ YAKLAŞIM , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),PSIKOLOJIK BIR OLGU OLARAK YAŞ, YAŞLANMA VE YAŞLILIK
DELİBAŞ KAYHAN
GAZİKİTAPEVİ,Prof. Dr.GÜZEL DIŞCIGIL
9786257727617
2018 Gerontoloji Bakım ve Sağlık II.Cilt , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),60 Tazelenme Ünivrsitesi: Sorumluluk Meşalesi
TUFAN İSMAİL,AKÇİÇEK SELAHATTİN FEHMİ,ŞAHİN SEVNAZ,OKTUĞ ZENGİN MELİS,ONUR AYŞE ZEYNEP,TUNA MUAMMER,DİŞCİGİL GÜZEL,DELİBAŞ KAYHAN,CANATAN AYŞE,OĞLAK SEMA
Nobel Akademik Yayıncılık,İsmail Tufan, Mithat Durak
978-605-7928-04-7
2017 RİSK TOPLUMUBelirsizlikler ve Söylentiler Sosyolojisi , Bilimsel Kitap , Tümü,
DELİBAŞ KAYHAN
AYRINTI YAYINLARI,
978-605-314-162 4
2017 Fundamentalism Trans nationalism and Religious Minorities , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Negotiating and Maintaining Identity in the Urban Jungle: Alevi Organizations and Alevi Identity in Izmir in
DELİBAŞ KAYHAN
LIT Verlag,Marcello Mollica ve Ketevan Khutsishvili
978-3-643-80201-9
2016 Citizenship and the Legitimacy of Governance Anthropology in the Mediterranean Region , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),“The Collapse of Turkish Party System and its affects on the Perceptions of Citizenship and the Legitimacy of Governance in Turkey”
DELİBAŞ KAYHAN
Routledge Taylor and Francis Group,Italo Pardo, Giuliana B. Prato
1317165829, 9781317165828
2015 Kurumlara Sosyolojik Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyaset Kurumu
DELİBAŞ KAYHAN, YİĞİT EMİN
Kitabevi,Sevinç Güçlü
978-605-5397-15-9
2015 The Rise of Political Islam in Turkey Urban Poverty Grassroots Activism and Islamic Fundamentalism , Bilimsel Kitap , Tümü,
DELİBAŞ KAYHAN
I. B. TAURIS,KAYHAN DELIBAS
978-1780765655
2013 Ulusal Sosyoloji Kongresi Yeni Toplumsal Yapılanmalar Geçişler Kesişmeler Sapmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),“Türkiyede Seküler ve Dini Hayat Tarzlarına Dayalı Toplumsal ve Siyasal Kutuplaşmalar”
DELİBAŞ KAYHAN,ÜNAL SERDAR
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,Muammer TUNA
978-605-4397-33-4 Erişim Linki
2013 Kapitalizm Sağlığa Zararlıdır , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlığa ilişkin Korkular: Güven Erozyonu Bağlamında Sağlık Korkularını Anlamlandırmak
DELİBAŞ KAYHAN
Hayykitap,Dr. Osman Elbek
978-605-5181-33-8
2011 Citizenship and the Legitimacy of Governance Anthropology in the Mediterranean Region , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),“The Collapse of Turkish Party System and its affects on the Perceptions of Citizenship and the Legitimacy of Governance in Turkey”
DELİBAŞ KAYHAN
Ashgate Publishing,Pardo I and Prato, G
978 0 7546 4942 7
2011 Kurumlara Sosyolojik Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyaset Kurumu
DELİBAŞ KAYHAN,YİĞİT EMİN
Kitabevi,Güçlü , Sevinç
978-605-5397-15-9
2010 VI Ulusal Sosyoloji Kongresi Ekim 2009 Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),‘Bu Bilgiyi Mutlaka Tüm Sevdiklerinizle Paylaşin’:Risk, Korku Ve Belirsizliklerin İnternette Dişa Vurumu,
DELİBAŞ KAYHAN,Görkey Sevgi
Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı.,Mustafa AKDAĞ ve Feray ARTAR
http://www.sosyolojidernegi.org.tr/kutuphane/kitaplar.php?tip=kitap&id=1 Erişim Linki
2006 Religiosität in der säkularisierten WeltTheoretische und empirische Beiträge zur Säkularisierungsdebatte in der Religionssoziologie , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),The Experience of Secularization in Modern Turkey: Secularization From Above
DELİBAŞ KAYHAN
LeskeBudrich,Franzmann, M., Gartner, C and Köcek, N
978-3-531-90213-5
2006 Felsefe Ansiklopedisi , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),“Din ve Siyaset”
DELİBAŞ KAYHAN
Babil Yayıncılık,Ahmet Cevizci
2005 Kurumlara Sosyolojik Bakış , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyaset Kurumu
DELİBAŞ KAYHAN,YİĞİT EMİN
Birey,Sevinç Güçlü
975 246-058-3