Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Prof.Dr.
NERİMAN AYDIN

Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim DalıHakemli , AYDIN NERİMAN,BÜLBÜL RİFAT,COŞKUN ADİL,ÖNCÜ SERKAN,KIRDAR SEVİN , Aydın’xxda kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda IL28B (rs12979860) polimorfizminin dağılımı ve tedavi yanıtına etkisi,TÜrk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,3,2018
Hakemli , ÇETİNTEPE SULTAN PINAR,ŞENTÜRK TAŞKIN,SARGIN GÖKHAN,AYDIN NERİMAN , Serum sCTLA-4 Levels and Clinical Manifestations in Ankylosing Spondylitis Patients,European Journal of Rheumatology,12,2017
Hakemli , KIRDAR SEVİN,Kahyaoğulları Fadime,Yazıcı Vesile,AYDIN NERİMAN , Antijen Testi ile Rotavirus pozitif bulunan dışkı örneklerinde PZR ile viral gastroenterit etkenlerinin araştırılması,Journal of Biotechnology and Strategic Health Research,12,2017
Hakemli , KIRDAR SEVİN,AYDIN NERİMAN,Tiryaki Yasin,COŞKUN ADİL,ERTUĞRUL MUSTAFA BÜLENT,BİLGEN MEHMET , Dynamics of HCV epidemiology in Aydin province of Turkey and the associated factors,APMIS,12,2017
Hakemli , TELLİ MURAT,EYİGÖR METE,KORKMAZGİL BERNA,AYDIN NERİMAN,ATALAY MUSTAFA ALTAY , Molecular Epidemiology Of Clinical Isolates Of Carbapenem Resistant Acinetobacter spp.,Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi,10,2017
Hakemli , BIYIK HACI HALİL,Ümit Babacan,POYRAZOĞLU ESİN,TÖRÜN BAHADIR,ERÇİN ZEYNEP,AYDIN NERİMAN , Investigation of Antimicrobial Effect by Improving Various Compounds in Padina pavonica (Aydın, Turkey),Journal of Applied Biological Sciences,12,2017
Hakemli , KORKMAZGİL BERNA,EYİGÖR METE,AYDIN NERİMAN , Klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas kökenlerinin antibiyotik direnci,ANKEM Dergisi,1,2004
Hakemli , KIRDAR SEVİN,YAŞA MEHMET HADİ,AYDIN NERİMAN,KORKMAZGİL BERNA , Lamivudin Tedavisi Alan Kronik Hepatit B HastalarındaDirenç Mutasyonlarının Moleküler Yöntem ile Belirlenmesi,Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti dergisi,10,2016
Hakemli , KIRDAR SEVİN,ŞENER ASLI GAMZE,CENGİZ MERVE,AYDIN NERİMAN , The prevalence of autoantibody and its relationship with genotypes of hepatitis C virus in patients with chronic hepatitis C virus infection,APMIS,11,2016
Hakemli , AYDIN NERİMAN,KIRDAR SEVİN,UZUN Nilgül,EYİGÖR METE,SAYAN MURAT , Hepatit B enfeksiyonunda atipik serolojik profiller HBsAg ve anti HBs birlikte pozitif olgularda S geni mutasyonlarının araştırılması,Mikrobiyoloji Bülteni,10,2016
Hakemli , ERTUĞ SEMA,AYDIN NERİMAN,KORKMAZGİL BERNA,Eyüp Doyuran , Aydın ilindeki Deri leishmaniasisi olgularının retrospektif incelenmesi,Türkiye Parazitoloji Dergisi,,2002
Hakemli , Günay T Ertem,KORKMAZGİL BERNA,AYDIN NERİMAN,SAKARYA SARHAN , Klinik örneklerden izole edilen stafilokok suşlarının vankomisin ve teikoplanine karşı in vitro duyarlılıkları,İnfeksiyon Dergisi,,2003
Hakemli , SAKARYA SARHAN,Günay T Ertem,Cavide Sarı,AYDIN NERİMAN , Streptococcus pneumoniae suşlarında penisilin ve levofuloksasin duyarlılığının karşılaştırılması,Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi,,2003
Hakemli , Adnan Bircan,AYDIN NERİMAN,KORKMAZGİL BERNA , Bağırsak parazitlerinin tanısında uygulanan yöntemlerin karşılaştırılması,İnfeksiyon Dergisi,,2004
Hakemli , KIRDAR SEVİN,YAŞA MEHMET HADİ,AYDIN NERİMAN,KORKMAZGİL BERNA,ÖZTÜRK ŞERİFE BARÇIN,KURT ÖMÜRLÜ İMRAN , Kronik Hepatit C Enfeksiyonlu Hastalarda HCV Genotiplerinin Dağılımı,Meandros Medical and Dental Journal,4,2015
Hakemli , Tatiana Bogdanovic,AYDIN NERİMAN,Susana Chaves Bueno,George McCracken,BOZDOĞAN BÜLENT,Peter C Appelbaum , Genetic characterization of erythromycin and methicillin resistant community acquired Staphylococcus aureus isolated from children in Texas,Diagnostic Microbiology and infectious disease,,2007
Hakemli , DEMİRKIRAN AHMET ENDER,BALKAYA MUHARREM,TUNÇYÜREK PARS,ÇEVİKEL MEHMET HAKAN,ÇULHACI NİL,EYİGÖR METE,ÖZGÜN HEDEF,AYDIN NERİMAN,BOYLU ŞÜKRÜ , The effects of nitric oxide supplementation and inhibition on bacterial translocation in bile duct ligated rats Demirkiran AE Balkaya M Tuncyurek P Cevikel MH Culhaci N Iyigor M Ozgun H Aydin N Boylu S,Acta Chirurgica Belgica [2006, 106(2):202-205],,2006
Hakemli , ERTUĞ SEMA,AYDIN NERİMAN,KORKMAZGİL BERNA,Doyuran Eyüp S , 2001 YILINDAAYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ NE İHBAR EDİLENİÇ ORGAN VE DERİ LEISHMANIASIS OLGULARI,ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi,,2002
Hakemli , KARADAĞ FİSUN,POLATLI MEHMET,ÇİLDAĞ ORHAN,AYDIN NERİMAN , KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞINDA SERUM KOMPLEMAN VE İMMÜNGLOBÜLİN DÜZEYLERİ,ADÜ Typ Fakültesi Dergisi,,2000
Hakemli , KARAMAN FİRDEVS GÖKSUN,BOZKURT ŞAVK EKİN,ŞENDUR NESLİHAN,Esra Şahinkarakaş,AYDIN NERİMAN , Psoriasisli Hastalarda Hepatit C Virus Antikoru Pozitiflik Oranı,Turkiye Klinikleri J Dermatol 2001;11(4):181-4,,2001
Hakemli , Volkan Dayanır,ÖZKAN SEYHAN BAHAR,AYDIN NERİMAN,DÜNDAR SEMA,EYİGÖR METE , Komplikasyonsuz Ekstrakapsüler Katarakt Ekstraksiyonu ve Göz İçi Lens İmplantasyonunda Kontaminasyon,Turkiye Klinikleri J Ophthalmol,,2009
Hakemli , YAZICI MESUT,ETENSEL BARLAS,SÖNMEZ FERAH,KARACA ÖZKISACIK SEZEN,KORKMAZGİL BERNA,AYDIN NERİMAN , YİNELEYEN İDRAR YOLU ENFEKSİYONUNUN ÖNLENMESİNDE SÜNNETİN ETKİSİ,ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi,,2003
Hakemli , KORKMAZGİL BERNA,Tiryaki Yasin,AYDIN NERİMAN , Klinik Örneklerden İzole Edilen Candida glabrata Suşlarında Salgısal Asit Proteinaz Fosfolipaz Esteraz Aktivitelerinin ve Biyofilm Oluşumunun Araştırılması,Türk Mikrobiyol Cem Derg,,2013
Hakemli , EYİGÖR METE,KORKMAZGİL BERNA,AYDIN NERİMAN , KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE KÖKENLERİNİN ANTİBİYOTİK DİRENCİ,ANKEM Derg,,2008
Hakemli , DOĞANAY MEHMET,AYDIN NERİMAN , Antimicrobial Susceptibility of Bacillus Anthracis,Scandinavian Journal of Infectious Diseases,,1991
Hakemli , KORKMAZGİL BERNA,YAVAŞOĞLU İRFAN,EYİGÖR METE,Gürhan Kadıköylü,BOLAMAN ALİ ZAHİT,AYDIN NERİMAN , Blastoschizomyces capitatus un Etken Olduğu Fungemi Üç Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden GeçirilmesiBerna GÜLTEKİN1 İrfan YAVAŞOĞLU2 Mete EYİGÖR1 Gürhan KADIKÖYLÜ2 Zahit BOLAMAN2 Neriman AYDIN1,Mikrobiyol Bul,,2012
Hakemli , AYDIN NERİMAN,BÜLBÜL RİFAT,TELLİ MURAT,KORKMAZGİL BERNA , Aydın İli Kan Donörlerinde Bartonella henselae ve Bartonella quintana Seroprevalansı,Mikrobiyol Bul 2014; 48(3): 477-483,,2014
Hakemli , AYDIN NERİMAN,EYİGÖR METE,KIRDAR SEVİN,KORKMAZGİL BERNA,Gonca Evcil , Dog urganlık yas grubundaki kadınlarda rubella IgM ve IgG seroprevalansı,AuthorsAydın, N.; Eyi·gör, M.; Kırdar, S.; Gülteki·n, B.; Evci·l, G. JournalI·nfeksiyon Dergisi = Turkish Journal of Infection 2009 Vol. 23 No. 3 pp. 113-116,,2009
Hakemli , AYDIN NERİMAN,KORKMAZGİL BERNA,EYİGÖR METE,Gürel Mustafa , Klinik örneklerimizden izole edilen stafilokokların antibiyotik direnci,Adnan Menderes Üniv Tıp FakDerg,,2001
Hakemli , AYDIN OSMAN NURİ,AYDIN NERİMAN,KORKMAZGİL BERNA,Senem Özgün,Gürel Ayşe , Bacterial contamination of propofol the effects of temperature and lidocaine,European Journal of AnaesthesiologyEuropean Journal of Anaesthesiology,6,2002
Hakemli , GÜR DENİZ,HASÇELİK AYŞE GÜLŞEN,AYDIN NERİMAN,TELLİ MURAT,GÜLTEKİN MERAL,Dilara Ögünç,OA Arıkan,Uysal S,Yaman A,KİBAR FİLİZ,GÜLAY ZEYNEP,Bülent Sümerkan , Antimicrobial Resistance in Gram Negative Hospital Isolates Results of the Turkish HITIT 2 Surveillance Study of 2007,Journal of Chemotherapy,8,2009
Hakemli , EYİGÖR METE,KORKMAZGİL BERNA,TELLİ MURAT,ODABAŞI ALİ RIZA,YÜKSEL HASAN,DEMİRCAN SEZER SELDA,AYDIN NERİMAN , Düşük yapmış kadınlarda ve eşlerinde coxiella burnetii prevalansının serolojik ve moleküler yöntemlerle araştırılması,Mikrobiyoloji Bülten,,2013
Hakemli , Aslı Gamze Şener,KIRDAR SEVİN,İLHAN Afşar,Ece Mine Demir,Ceylan Cengiz,AYDIN NERİMAN , Kronik hepatit B hastalarında serum nitrik oksit düzeyi ile HBV DNA ve alt düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılması,Mikrobiyoloji Bülteni,,2009
Hakemli , KORKMAZGİL BERNA,Vesile Yazıcı,AYDIN NERİMAN , Vajinal örneklerden izole edilen Candida suşlarının dağılımı ve CHROMagar Candida besiyerinin değerlendirilmesi,Mikrobiyoloji Bülteni,,2005
Hakemli , Vesile Yazıcı,KORKMAZGİL BERNA,AYDIN NERİMAN,ARAL YUSUF ZİYA,Ayvaz Aydoğdu,Ali Önder Karaoğu , AKUT GASTROENTERİTLİ OLGULARIN DIŞKI ÖRNEKLERİNDE BAZI BAKTERİ VE VİRÜSLERİN ARAŞTIRILMASI,ANKEM Derg,,2009
Hakemli , EYİGÖR METE,KIRKAN ŞÜKRÜ,KORKMAZGİL BERNA,Yaman Senem,Serten Tekbıyık,AYDIN NERİMAN , Q HUMMASI İÇİN RİSK GRUPLARINDA COXIELLA BURNETII YE KARŞI OLUŞAN ANTİKORLARIN ELISA VE IFA TESTLERİ İLE SAPTANMASI,İnfeksiyon Dergisi (Turkish Journal of Infection) 2006; 20 (1): 31-36,,2006
Hakemli , Tiryaki Yasin,KORKMAZGİL BERNA,EYİGÖR METE,AYDIN NERİMAN , Dermatofi tozların Laboratuvar Tanısında Polimeraz Zincir Reaksiyonunun Kullanılması,Mikrobiyol Bul,,2015
Hakemli , AYDIN OSMAN NURİ,EYİGÖR METE,AYDIN NERİMAN , Antimicrobial activity of ropivacaine and other local anaesthetics,Eur J Anaesthesiol,10,2001
Hakemli , KIRDAR SEVİN,KORKMAZGİL BERNA,Gonca Evcil,ÖZKÜTÜK AYŞE AYDAN,Şener A Gamze,AYDIN NERİMAN , Candida glabrata nın tanısında hızlı trehalaz testinin değerlendirilmesi,Mikrobiyoloji Bulteni,,2009
Hakemli , ÇEVİKEL MEHMET HAKAN,ÖZGÜN HEDEF,BOYLU ŞÜKRÜ,DEMİRKIRAN AHMET ENDER,AYDIN NERİMAN , C reactive protein may be a marker of bacterial translocation in experimental intestinal obstruction,ANZ Journal of Surgery,,2004
Hakemli , Hülya Eyigör,EYİGÖR METE,KORKMAZGİL BERNA,GÜNEL CEREN,BAŞAK HATİCE SEMA,AYDIN NERİMAN , Characterization of fungi in chronic rhinosinusitis using polymerase chain reaction and sequencing,European Archives of Oto-Rhino-Laryngology,11,2008
Hakemli , EYİGÖR METE,Hülya Eyigör,KORKMAZGİL BERNA,AYDIN NERİMAN , Detection of Helicobacter pylori in adenotonsiller tissue specimens by rapid urease test and polymerase chain reaction,European Archives of Oto-Rhino-Laryngology,10,2009
Hakemli , EYİGÖR METE,TELLİ MURAT,AYDIN NERİMAN , Yatan hastalardan izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotik duyarlılıkları ANKEM 23 3 101 105 2009,ANKEM,,2009
Hakemli , TELLİ MURAT,EYİGÖR METE,KORKMAZGİL BERNA,AYDIN NERİMAN , Streptococcus pneumoniae nin menenjit dışı klinik izolatlarında penisilin direnci ile serotip ilişkisi ve bazı antibiyotiklere direnç,ANKEM Dergisi,,2010
Hakemli , KORKMAZGİL BERNA,EYİGÖR METE,TELLİ MURAT,Aksoy Meltem,AYDIN NERİMAN , Yedi yıllık dönemde kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin retrospektif olarak incelenmesi,ANKEM Dergisi,,2010
Hakemli , TELLİ MURAT,EYİGÖR METE,AYDIN NERİMAN , STREPTOCOCCUS PYOGENES SUŞLARINDA MAKROLİD DİRENÇ MEKANİZMALARI VE ORANLARI AYDIN,ANKEM Derg,,2012
Hakemli , TELLİ MURAT,EYİGÖR METE,KORKMAZGİL BERNA,AYDIN NERİMAN , Evaluation of resistance mechanisms and serotype and genotype distributions of macrolide resistant strains in clinical isolates of Streptococcus pneumonia in Aydin,J Infect Chemother,,2011
Hakemli , KORKMAZGİL BERNA,EYİGÖR METE,KIRDAR SEVİN,AYDIN NERİMAN , Kan kültürlerinden izole edilen Candida suşlarında antifungal duyarlılığın ve bazı virülans faktörlerinin araştırılması ve RAPD PCR ile genotiplendirilmesi,Mikrobiyol Bul,,2011
Uluslararası
Özet bildiri
ŞENTÜRK TAŞKIN,Çetin BG,AYDIN NERİMAN
THE RELATIONSHIP BETWEEN IL-10, IL-17, IL-23 ANDVITAMIN D LEVELS, AND DISEASE ACTIVITY OFSYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
LUPUS2017
26.03.2017
Uluslararası
Özet bildiri
ŞENTÜRK TAŞKIN,YILMAZ AKDAM İKBAL,BÜLBÜL RİFAT,AYDIN NERİMAN
The role of IL-6 and Il-17 in pathogenesis of systemic sclerosis and evaluation to associations with clinical manifestations
LACA 2017
26.11.2017
Uluslararası
Özet bildiri
AYDIN NERİMAN,Aksoy Meltem,Erol Nermin,EYİGÖR METE
Seroprevalance and Risk Factors for Bartonella henselae in Aydin
The 8th International Conference onBartonella Emerging Pathogens
09.10.2017
Uluslararası
Özet bildiri
KIRDAR SEVİN,AYDIN NERİMAN,YAŞA MEHMET HADİ,SAYAN MURAT
Nükleozit analoğu tedavilerinde gelişen HBV PoL/S geni mutasyonları
1. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi
28.06.2017
Uluslararası
Özet bildiri
BIYIK HACI HALİL,Babacan Ümit,POYRAZOĞLU ESİN,TÖRÜN BAHADIR,Zeynep Erçin,AYDIN NERİMAN
Increase of Antimicrobial Effect with Various Compounds of Padina pavonica
3rd International Agriculture Congress
18.08.2017
Uluslararası
Özet bildiri
AYDIN NERİMAN,KORKMAZGİL BERNA,KIRKAN ŞÜKRÜ,Aksoy Meltem,TELLİ MURAT,EYİGÖR METE,Tekbıyık Serten
Seroprevalence of Bartonella henselae in risky human population, cats and dogs
The 8th International Conference onBartonella Emerging Pathogens
09.10.2017
Ulusal
Özet bildiri
Babacan Ümit,ÖZÇOLPAN GÜNEŞ,AYDIN NERİMAN
Padina pavinica’nın antifungal etkinliğinin araştırılması
Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
08.11.2017
Uluslararası
Özet bildiri
KIRDAR SEVİN,YAŞA MEHMET HADİ,SAYAN MURAT,AYDIN NERİMAN
Genotypes of chronic hepatitis B patients in Aydin provinceof Turkey
10th Balkan Congress of Microbiology
16.11.2017
Uluslararası

AYDIN NERİMAN
Seroprevalance and Risk Factors for Bartonella henselae in Aydin, Turkey
The 8th International Conference onBartonella Emerging Pathogens
Uluslararası
Özet bildiri
AYDIN NERİMAN,Bakış Işıl,GÜNEL CEREN,DEMİRCİ BUKET,EYİGÖR METE
The investigations of the role of IL-21 and IL-33 in the pathogenesis of allergic rhinitis.
European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Pediatric Allergy and Asthma Meeting
26.10.2017
Ulusal
Özet bildiri
AYDIN NERİMAN,BÜLBÜL RİFAT,COŞKUN ADİL,KIRDAR SEVİN
Aydın ilinde bulunan ve peginterferon-ribavirin tedavisi alan kronik hepatit C enfeksiyonlu hastalarda IL28B polimorfizminin (rs12979860), hastaların tedaviye yanıtları üzerindeki etkisi
3.Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
18.11.2015
Uluslararası
Özet bildiri
ŞENTÜRK TAŞKIN,ÇEtin B Genç,SARGIN G,AYDIN NERİMAN
Vitamin D IL 10 IL 17 and IL 23 as Biomarker for Disease Activity in Systemic Lupus Erythematosus
Annual European Congressof Rheumatology
08.06.2016
Uluslararası
Özet bildiri
KIRDAR SEVİN,CEYLAN EMEL,AYDIN NERİMAN,Demirkan Eda,Yenigün Ayse
Respiratory viruses in patientwith acut respiratory tract infections A six year evaluation
Gulf Congress Clinical Microbiology and Infectious Disease
04.05.2016
Ulusal
Özet bildiri
AYDIN NERİMAN,BAKIŞ IŞIL,GÜNEL CEREN,DEMİRCİ BUKET,EYİGÖR METE
Allerjik Rinit Patogenezinde IL 21 Ve IL 33 ün Rolünün Araştırılması
XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi
16.11.2016
Uluslararası
Özet bildiri
AYDIN NERİMAN,BAKIŞ IŞIL,GÜNEL CEREN,DEMİRCİ BUKET,EYİGÖR METE
The investigation of the role of IL 21 and IL 33 in the pathogenesis of allergic rhinitis
BSI/NVVI Congress 2016
06.12.2016
Uluslararası
Özet bildiri
AYDIN NERİMAN,BÜLBÜL RİFAT,COŞKUN ADİL,KIRDAR SEVİN,ÖNCÜ SERKAN
Is HLA DRB1 13 alleles a risk factor for prognosis of hepatitis C virus infection
17th International Congress on Infectious Diseases
02.03.2016
Ulusal
Davetli konuşmacı
AYDIN NERİMAN
Uzmanlık eğitiminde immünoloji Uygulama sorunları çözüm önerileri
3. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
08.11.2016
Uluslararası
Poster
KIRDAR SEVİN,AYDIN NERİMAN,CENGİZ MERVE
DISTRIBUTION OF THE HEPATITIS C GENOTYPES AMONG PATIENTS CHRONIC HEPATITIS C INFECTIONIN ADNAN MENDERES UNİVERSİTY HOSPİTAL AYDIN TURKEY
22nd International Symposium on Hepatitis C Virus and Related Viruses
09.10.2015
Uluslararası
Poster
AYDIN NERİMAN,BÜLBÜL RİFAT,COŞKUN ADİL,KIRDAR SEVİN,ÖNCÜ SERKAN
The effect of IL28B polymorphism rs12979860 on the response to treatment with peginterferon ribavirin therapy in patients with chronic hepatitis C virus infection in Aydin province
The HCV 2015 Symposium
09.10.2015
Tıbbi Mikrobiyoloji ve İmmünoloji , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),Hücresel Bağışıklık,AYDIN NERİMAN,Burçin Şener, Berrin ESEN,Gübeş Tıp Kitabevleri2017,
Enfeksiyon hastalıkları ve Mikrobiyolojisi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bartonella türleri,AYDIN NERİMAN,Ayşe Wilke Topçu, Güner Söyletir, Mehmet Doğanay,Nobel Tıp Kitapevleri2017,
Klinik Örnekten Sonuç Raporuna Uygulama Rehberleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Steril Vücut Sıvıları Örnekleri,AYDIN NERİMAN,,Çağhan Ofset Matbaacılık2015,
Klinikm Örnekten sonuç raporuna Uygulama rehberleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Otoantikorların laboratuvar Tanısı,AYDIN NERİMAN,,Çağhan Ofset Matbaacılık2015,978-605-84108-4-8
Tıbbi Mikrobiyoloji , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Humoral İmmün Yanıt,AYDIN NERİMAN,Çeviri Editörü Ahmat Başustaoğlu,Atlas2010,