Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

arslans adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Erden Sedat Arslan

Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Temel Bilimleri Bölümü
Veteriner Hekimliği Tarihi Ve Deontoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 A Study on Prof. Dr. Osman Kaya's Life and Scientific Studies
Adnan Menderes University

2021 A Review on The History of Veterinary Dentistry
Animal Health, Production and Hygiene

2021 Geçmişten Günümüze Türkiye'de Aşı Tarihi ve Veteriner Hekimlerin ROlü
ARASTA - Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi

2020 Muğla İli Tıbbi Folklorunda Uygulanan Bir Tedavi Metodu: Boynuzla Kan Alma
Muğla Folklor Halk Bilimi Derg.

2016 Kafkas ve Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Veteriner Hekimlik Mesleğine ve İstihdam Alanlarına Yönelik Görüşleri
İstanbul Üniv. Vet. Fak. Derg. / J. Fac. Vet. Med. Istanbul Univ.
PINAR DEMİR AYSUN KOÇ ERDEN SEDAT ARSLAN
2016 1923 – 1938 Atatürk Türkiye’sinde Ziraat ve Hayvancılık Alanındaki Gelişmeler ve İktisadi Yaşamındaki Yeri
Aydın Efesi Kültür Sanat ve Edebiyat Derg.
ERDEN SEDAT ARSLAN SİBEL BOZKAYA
2013 Prof. Dr. Nursal Metin: Elazığ’da Başlayan, Aydın’da Devam Eden Bir Yaşam Öyküsü (Biyografi)
Adnan Menderes Üniversitesi Akademik Haber Dergisi
ERDEN SEDAT ARSLAN
2012 Mehmet Âkif Ersoy’u Veteriner Hekim Olmaya Götüren Sebepler ve Veteriner Hekimlik Yaparken Gösterdiği Etik Tutumlar
ADU Veterinary Journal Animal Health, Production and Hygiene
ERDEN SEDAT ARSLAN
2012 İstiklâl Madalyası Sahibi Bir Veteriner Hekim Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün’ün Bilimsel Çalışmalarının Veteriner Bilimi ile Diğer Bilim Dallarına Bilimsel ve Deontolojik – Etik Kontribüsyonları
Neşter Dergisi
ERDEN SEDAT ARSLAN Emre Tanrıbuyurdu Yusuf Kayacık Serkan Alpözen
2012 İstiklâl Madalyası Sahibi Bir Veteriner Hekim Ord. Prof. Dr. Süreyya Tahsin Aygün
Neşter Dergisi
ERDEN SEDAT ARSLAN Emre Tanrıbuyurdu Yusuf Kayacık Serkan Alpözen
2008 Atatürk Türkiye’sinde (1923 – 1938) Ziraat – Hayvancılık Alanındaki Gelişmeler ve Türk İktisadi Yaşamındaki Yeri
Prizma, Efeler Lisesi Kültür ve Sanat Dergisi
ERDEN SEDAT ARSLAN SİBEL BOZKAYA
2008 Prof. Dr. Mustafa Sarı’nın Özgeçmişi (Biyografi)
Adnan Menderes Üniversitesi Haber Dergisi
ERDEN SEDAT ARSLAN
2008 Prof. Dr. Mehmet Besim Özlem (Biyografi)
Adnan Menderes Üniversitesi Haber Dergisi
ERDEN SEDAT ARSLAN
2004 Prof. Dr. Necdet Güzel (Biyografi)
Adnan Menderes Üniversitesi Bülteni
ERDEN SEDAT ARSLAN
2004 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Adnan Menderes Üniversitesi Bülteni
ERDEN SEDAT ARSLAN
2003 İbn-î Sinâ ve Al-Kanûn Fi’t-Tîb’bın Nöroloji ve Nöroşirurji Bilimine Katkısı
Türk Vet. Hek. Birliği Derg.
ERDEN SEDAT ARSLAN Okan Bölükbaşı
2001 Türkiye’de Veteriner Hekimliği Eğitiminin Başlamasının 159. Yıldönümü Kutlandı.
Adnan Menderes Üniversitesi Bülteni
ERDEN SEDAT ARSLAN
1999 Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde Prof. Dr. Necdet Leloğlu Emekliye Ayrıldı (Biyografi)
Adnan Menderes Üniversitesi Bülteni, Özel Sayı,
ERDEN SEDAT ARSLAN
Ulusal Özet bildiri
21.05.2014 Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Veteriner Hekimlik Mesleğine ve İstihdam Alanlarına Yönelik Görüşleri / IV. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
24.05.2012 Veteriner Hekim Gözüyle Sanatçı-Hekim Prof. Dr. Selahattin Batu / IV. Ulusal Veteriner Zootekni Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
23.09.2004 Veterinary Medicine in Turkey: Past, Present and Future / 8 Th International Conference of European Society of Veterinary Comparative Nutrition

Ulusal Özet bildiri
16.06.2004 Türk Destanlarında Sağlık Temasının Değerlendirilmesi / VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi,

Ulusal Özet bildiri
16.06.2004 Sivas Yöresi Veteriner Folklorundan Bir Örnek: Çiçek Hastalığının Şifa Tası İle Tedavisi / VIII. Türk Tıp Tarihi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
20.11.2003 Veteriner Diş Hekimliği Tarihi Üzerine Deneme / I. Türk Diş Hekimliği Tarihi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
23.05.2001 Muğla İli Tıbbî Folklorunda Uygulanan Bir Tedavi Metodu: Boynuzla Kan Alma / II. Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Günleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.04.2006 Aydın Yöresinde Çalışan Özel (Serbest) Veteriner Hekimlerin Eğitim ve Deontolojik Eksiklikler Yönünden Değerlendirilmesi / I. Ulusal Veteriner Hekimliği Tarihi ve Mesleki Etik Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
29.05.2004 Multidisipliner Çalışmanın Sağlık Etiği İlkeleri Çerçevesinde Çevre Sağlığı Uygulamalarındaki Önemi / UTES-17

Ulusal Tam metin bildiri
04.10.2001 İbn-î Sinâ ve Al-Kanûn Fi’xxt-Tîb’xxbın Nöroloji ve Nöroşirurji Bilimine Katkısı / I. Edirne Tıp Tarihi Günleri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
19.10.2001 Veteriner Hekim Andına Etik Bir Bakış / II. Ulusal Tıbbı Etik Kongresi Kapadokya

Ulusal Tam metin bildiri
05.10.2001 Aydın İli ve Yöresi Tıbbî Folklorunda İnsanlarda Tedavi Amacı İle Kullanılan Bazı Hayvan Organları ve Hayvansal Ürünler / I. Edirne Tıp Tarihi Günleri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
15.05.1998 Türk Veteriner Hekimliğinde Kadınlar ve Sağlık Alanına Katkıları / Sağlık Alanında Türk Kadını Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
10.03.1996 Aydında Deve Kültürü / V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi