Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

sbenlioglu adu.edu.tr

Prof.Dr.
Hatice Seher Benlioğlu

Ziraat Fakültesi
Bitki Koruma Bölümü
Fitopatoloji Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 İzmir İlinde Süs Bitkisi Üreticilerinin Üretim Profili ve Üretim Alanlarında Görülen Fungal Hastalıklar Açısından Değerlendirilmesi
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

2023 Occurrence of wilt disease caused by Fusarium proliferatum on carnation in Türkiye
JOURNAL OF PHYTOPATHOLOGY

2022 Occurrence of twig blight and branch dieback of walnut caused by Botryosphaeriaceae species in Turkey
Journal of Plant Diseases and Protection

2022 The molecular detection of Fusarium oxysporum f. sp. dianthi races in protected carnation growing areas in western Turkey
Journal of Plant Diseases and Protection

2021 Türkiye’de Süs Bitkilerinde Görülen Fungal Hastalıklar Konusunda Yapılan Çalışmalar
Bahçe

2020 Diversity of Fusarium Species in Strawberry Seedlings in Aydın Province of Turkey
FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN
HAVVA DİNLER HATİCE SEHER BENLİOĞLU KEMAL BENLİOĞLU
2019 The possibility to control diseases caused by colletotrichum species in strawberries
International Journal of Agriculture, Forestry and Life Sciences
HAVVA DİNLER HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2018 Rhizoctonia fragariae causes black root rot on strawberry seedlings in Turkey
Australasian Plant Disease Notes
HAVVA DİNLER HATİCE SEHER BENLİOĞLU KEMAL BENLİOĞLU
2018 Türkiye’de Çilek Fidelerinde Karşılaşılan Sorunlar
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
HATİCE SEHER BENLİOĞLU HAVVA DİNLER AYHAN YILDIZ ÜMİT ÖZYILMAZ KEMAL BENLİOĞLU
2018 Disease and Their Prevalence on Pomegranate Orchards in Aydın Province
J. Turk. Phytopath.
AYHAN YILDIZ HATİCE SEHER BENLİOĞLU KEMAL BENLİOĞLU NEVİN BAŞPINAR ADNAN ÇAÇAMER ÜMİT ÖZYILMAZ
2018 Rhizoctonia fragariae causes black root rot on strawberry seedlings in Turkey
Australasian Plant Disease Notes
HAVVA DİNLER HATİCE SEHER BENLİOĞLU KEMAL BENLİOĞLU
2017 Evaluation of the effectiveness of some fungicides against fig endosepsis disease
Acta Horticulturae
ÖZLEM DOĞAN HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2016 Occurrence of Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum on strawberry transplants in Aydın Province in Turkey
Australasian Plant Disease Notes
HAVVA DİNLER HATİCE SEHER BENLİOĞLU KEMAL BENLİOĞLU
2016 Effects of soil amendments combined with solarization on the soil microbial community in strawberry cultivation using quantitative real time PCR
Phytoparasitica
ÜMİT ÖZYILMAZ KEMAL BENLİOĞLU AYHAN YILDIZ HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2015 Globally invading populations of the fungal plant pathogenVerticillium dahliae are dominated by multiple divergent lineages
Environmental Microbiology
DYLAN. P G SHORT SURAJ GURUNG PIERRE GLADIEUX PATRICK INDERBITZIN ZAHI. K ATALLAH FRANCO NIGRO GUOQING LI HATİCE SEHER BENLİOĞLU KRISHNA. V SUBBARAO
2015 Incidence of Fungal Pathogens in Strawberry Seedlings in Aydın Province
J. Turk Phytopath.
HAVVA DİNLER HATİCE SEHER BENLİOĞLU KEMAL BENLİOĞLU
2014 A laboratory bioassay for evaluating pathogenicity of Macrophomina phaseolina and Rhizoctonia solani isolates to strawberry stolons
Phytoparasitica
AYHAN YILDIZ HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2014 Soil disinfestation options in Aydın province Turkey strawberry cultivation
Phytoparasitica
HATİCE SEHER BENLİOĞLU Ayhan Yildiz Özhan Boz Kemal Benlioglu
2014 First Report of Strawberry Dieback Caused by Lasiodiplodia theobromae
Plant Disease
Ayhan Yildiz Kemal Benlioglu HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2013 Aydın ilinde pamuk alanlarından elde edilen Verticillium dahliae Kleb izolatlarının vejetatif uyum grupları
Bitki Koruma Bülteni
HAVVA DİNLER HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2012 Abstracts Submitted for Presentation at the 2012 APS Annual Meeting
Phytopathology
HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2011 Erkek incirlerin boğa meyvelerinde incir iç çürüklüğü hastalığının bulunma oranının belirlenmesi
Bitki Koruma Bülteni
Özlem Doğan HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2011 Methyl bromide alternatives for presowing fumigation in tobacco seedling production
Turkish Journal of Agriculture and Foresty
ÖZHAN BOZ AYHAN YILDIZ KEMAL BENLİOĞLU HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2010 Use of different plastics for soil solarization in strawberry growth and time temperature relationships for the control of Macrophomina phaseolina and weeds
Phytoparasitica
AYHAN YILDIZ HATİCE SEHER BENLİOĞLU ÖZHAN BOZ KEMAL BENLİOĞLU
2010 Effects of soil solarization and some amendments to control Verticillium wilt in established olive orchards
African Journal of Biotechnology
AYHAN YILDIZ HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2009 Weed hosts of Verticillium dahliae in cotton fields in Turkey and characterization of V dahliae isolates from weeds
Phytoparasitica
AYHAN YILDIZ MEHMET NEDİM DOĞAN ÖZHAN BOZ HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2008 Fig Endosepsis in Some Cultivated Varieties
Journal of Phytopathology
AYHAN YILDIZ HATİCE SEHER BENLİOĞLU Sarıbıyık Dilek
2008 Trichoderma harzianum un pamuklarda Verticillium Hastalığı etmeni Verticillium dahliae Kleb ve çökerten etmeni Rhizoctonia solanı Kühn e etkisinin in vivo koşullarda saptanması
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
AYHAN YILDIZ HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2008 Aydın ilinden ihraç edilen kuru incirlerde fungal bulaşıklılık
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
HATİCE SEHER BENLİOĞLU AYHAN YILDIZ Nevin Başpınar
2007 Effects of soil solarization with amendments to soil borne fungal pathogens and yield in strawberry production
The Journal of Turkish Phytopathology
AYHAN YILDIZ ÜMİT ÖZYILMAZ KEMAL BENLİOĞLU HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2007 Aydın ili Sultanhisar ilçesi çilek üreticilerinin solarizasyon uygulamasına yaklaşımları
Türkiye Herboloji Dergisi
AYHAN YILDIZ ÖZHAN BOZ GALİP KAŞKAVALCI HATİCE SEHER BENLİOĞLU KEMAL BENLİOĞLU
2005 Development of a double monoclonal antibody sandwich ELISA test for Verticillium dahliae Kleb
Food and Agricultural Immunology
Yucel Fatima HATİCE SEHER BENLİOĞLU AYNUR BAŞALP Ozturk Selma KEMAL BENLİOĞLU
2005 Alternative Soil Solarization Treatments for the Control of Soil borne Diseases and weeds of Strawberry in the Western Anatolia of Turkey
Journal of Phytopathology
HATİCE SEHER BENLİOĞLU ÖZHAN BOZ AYHAN YILDIZ GALİP KAŞKAVALCI KEMAL BENLİOĞLU
2004 Ege ve marmara bölgesi zeytin fidanlıkları ve bazı damızlık zeytin bahçelerinde Verticillium Solgunluğu nun yaygınlığı izolatların patojenisiteleri ve optimum gelişme sıcaklıkları
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi
Öner Çelebi HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2004 Mab 8D2 Anti Verticillium dahliae Kleb
Hybridoma and Hybridomics
Yucel Fatma HATİCE SEHER BENLİOĞLU
2004 Studies to determine the causal agents of soil borne fungal diseases strawberries in Aydin to control them by soil disinfestations
Journal of Phytopathology
HATİCE SEHER BENLİOĞLU AYHAN YILDIZ Timur Döken
1998 Aydın ilindeki tarım ürünlerinde pestisit kullanımının değerlendirilmesi
Türkiye Entomoloji Dergisi
Tülin Erol HATİCE SEHER BENLİOĞLU ÖZHAN BOZ Cezmi Öncüer
1998 Aydın ilindeki zirai mücadele uygulamalarının değerlendirilmesi
Türkiye Entomoloji Dergisi
ÖZHAN BOZ Tülin Erol HATİCE SEHER BENLİOĞLU Öncüer Cezmi
1997 Aydın ili pamuk ekiliş alanlarındaki zirai mücadele uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar
Hasad
Tülin Erol HATİCE SEHER BENLİOĞLU ÖZHAN BOZ Cezmi Öncüer
1996 Studies on the sporulation of the early blight agent Alternaria solani Ell and Mart Jones and Grout of tomatoes
The Journal of Turkish Phytopathology
HATİCE SEHER BENLİOĞLU Nafiz Delen
1992 Influence of plant growth regulators on mycelial growth germination of conidia and pathogenicity ob Botrytis cinerea
Recent Advances in Botrytis Research
HATİCE SEHER BENLİOĞLU Doğan Yılmaz
1988 Botrytis cinerea izolatlarının captan ve dichlofluanid e duyarlılıkları üzerinde çalışmalar
Doğa, Tarım ve Ormancılık Dergisi
Nafiz Delen Mehmet Yıldız HATİCE SEHER BENLİOĞLU
1986 Alternaria oleracea Milbraith on the plants of early cauliflower varieties grown for seed production
The Journal of Turkish Phytopathology
Ersin Onoğur HATİCE SEHER BENLİOĞLU DURSUN EŞİYOK Benian Eser
1986 Alternaria oleracea Milbraith a problem for the seed production of early cauliflower varieties
Eucarpia, Cruciferae Newsletter
Ersin Onoğur HATİCE SEHER BENLİOĞLU DURSUN EŞİYOK Benian Eser
Ulusal Tam metin bildiri
Ülkemizde Önemli Ürün Gruplarında Öne Çıkan Toprak Kökenli Fungal Patojenler / Toprak Kökenli Fungal patojenlerin Mücadelesinde Yeni Yaklaşımlar

Ulusal Özet bildiri
24.08.2021 Ege Bölgesi Örtü Altı Karanfil Üretim Alanlarında Fusarium oxysporum f. sp. dianthi Irklarının Moleküler Olarak Belirlenmesi / 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.08.2021 Toprak Dezenfeksiyonu Uygulamalarının Karanfilde Fusarium Solgunluğu (Fusarium oxysporum f. sp. dianthi)’na Karşı Etkinliklerinin Belirlenmesi / 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
24.08.2021 Muğla İli, Datça İlçesi’nde Badem Ağaçlarında Dal ve Sürgünlerde Yanıklık ve Kurumalara Neden Olan Fungal Etmenlerin Saptanması / 8. Uluslararası Katılımlı Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
31.08.2001 Aydın İlinde zeytin ağaçlarında Verticillium Solgunluğu / Türkiye IX. Fitopatoloji Kongresi Bildirileri

Ulusal Tam metin bildiri
17.09.1998 Pseudomonas syringae pv tomato ' ya karşı bakır dayanıklılığı üzerinde çalışmalar / VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
09.10.2019 DETERMINATION OF THE VIRULENCE LEVELS OF THE Fusarium ISOLATES COLLECTED FROM CARNATION PLANTATIONS IN IZMIR BY TWO DIFFERENT METHODS / I. INTERNATIONAL ORNAMENTAL PLANTS CONGRESS

Ulusal Tam metin bildiri
17.09.1998 Çileklerde Kurşuni Küf etmeni Botrytis cinerea’xxnın bazı fungisitlere duyarlılığı üzerinde çalışmalar / VIII. Türkiye Fitopatoloji Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Çilek üretiminde toprak kaynaklı fungal hastalıklar ile biyolojik mücadelede fide uygulamaları / Uluslararası Katılımlı Türkiye VII. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Çileklerde Macrophomina phaseolina’a Karşı Bazı Fungisit ve Antagonistik Bakterilerin Etkisi / Uluslararası Katılımlı VII. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Aydın İli Ceviz Üretim Alanlarında Görülen Sürgün ve Meyve Yanıklıklarının Saptanması / III. Türkiye Orman Entomolojisi ve Patolojisi Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
05.10.1991 Alternaria solani Ellis and Martin Sorauer izolatlarının bazı fungisidlere duyarlılık düzeyleri üzerinde çalışmalar / VI. Türkiye Fitopatoloji Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
15.09.1998 Mısır çeşit ve hatlarının sap çürüklüğü etmeni Fusarium moniliforme ye reaksiyonları üzerinde araştırmalar / 8. Türkiye Fitopatoloji Kongresi

Uluslararası Poster
Aydın İlinde Spilocea oleagina nın Neden Olduğu Zeytin halkalı Leke Hastalığı nın Seyri ve Spor Uçuşu / Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi

Uluslararası Sözlü Bildiri
Aydın İlinde Çilek Fidelerinde Fusarium Türlerinin Varlığı ve Patojenisitesi / Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
15.04.2016 İzmir İli nde Süs Bitkileri Üretim Profili ve Görülen Fungal Hastalıklar / VI. Süs Bitkileri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
03.09.2004 Aydın İli nde Çilekte Mehyl Bromide Alternatifleri / TÜRKİYE I. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
03.09.2004 Bazı Fugisitlerin Çilekte Kurşuni Küf Hastalığı Botrytis cinerea a Etkileri / TÜRKİYE I. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
Çilek Üretiminde Solarizasyon ve Organik madde Uygulamaları / TÜRKİYE III. ORGANİK TARIM SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
Dünya da ve Ülkemizde Toprak Dezenfeksiyonunda Kullanılan Fumigantlar / TARIM İLAÇLARI KONGRE VE SERGİSİ

Ulusal Özet bildiri
20.08.2007 Aydın İli nden İhraç Edilen Kuru İncirlerde Fungal Bulaşıklılık / TÜRKİYE II. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
20.08.2007 Aydın İli Zeytin Alanlarında Verticillium Solgunluğu na Karşı Solarizasyon ve Bazı Katkı Maddelerinin Etkileri / TÜRKİYE II. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
20.08.2007 Çilek Yetiştiriciliğinde Toprak Dezenfeksiyonu Uygulamaları / TÜRKİYE II. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
09.07.2009 Çilekte Kurşuni Küf Hastalığı Botrytis cinerea na Bazı Fungisitlerin Etkisi / TÜRKİYE III. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
09.07.2009 Çilek Üretiminde Solarizasyon Uygulamalarında Farklı Özellikteki Polietilen Örtü Materyallerinin Kullanım Olanakları / TÜRKİYE III. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
09.07.2009 Erkek İncir Meyvelerindeki İncir İç Çürüklüğü Hastalığı ve Bazı Fungisitlerin Boğa Meyvelerindeki Fusarium spp Bulaşıklılığı Üzerine Etkinliklerinin Belirlenmesi / TÜRKİYE III. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
09.07.2009 Aydın İli nde pamuk alanlarından elde edilen Verticillium dahliae Kleb izolatlarının vejetatif uyum grupları / TÜRKİYE III. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
24.06.2016 Bazı Fungisitlerin İncir İç Çürüklüğü ne Neden Olan Fusarium Türlerine Etkileri / TÜRKİYE IV BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
Aydın İlinde Nar Plantasyonlarında Görülen Hastalıklar ve Yaygınlık Durumları / TÜRKİYE IV. BİTKİ KORUMA KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
Çilekte Kurşuni Küf Hastalığı Botrytis cinerea a Karşı Bazı Biofungisidlerin Bombus Arısı ile Kullanımı / V. Bitki Koruma Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Bazı Organik Maddelerin ve Solarizasyonun Çilekte Sorun Olan Toprak Kaynaklı Hastalıklar ve verim Üzerine Etkileri / Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi

Ulusal Özet bildiri
05.10.2015 Çilekte Kurşuni Küf Hastalığı Botrytis cinerea a Karşı Bombus Arıları ile Biyolojik Mücadele / Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi

Uluslararası Poster
31.08.2015 Evaluation of the effectiveness of some fungicides Fig endosepsis disease / V International Symposium on Fig

Uluslararası Özet bildiri
Genetic diversity and population biology of a global collection phytopathogenic Verticillium dahliae / APS Annual Meeting

Uluslararası Özet bildiri
The Reduced Sensitivity of Botrytis cinerea Pers of Strawberry to Some Fungicides / XIII International Botrytis Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
Soil solarization options in Aydın strawberry without methyl bromide / Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions

Uluslararası Tam metin bildiri
Studies on methyl bromide alternatives of strawberries in Aydin province / Annual International Research Conference on methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions

Uluslararası Tam metin bildiri
Introduction of methyl bromide alternatives in strawberry pepper and eggplant in Turkey / Annual International Research Conference on Methyl Bromide Alternatives and Emissions Reductions

Uluslararası Poster
Fluazinam sensitivity of Botrytis cinerea of tomatoes / XI th International Botrytis Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
14.09.1994 Sensitivity of Venturia inaequalis to benomyl and dodine / 9 th Congress of Mediterranean Phytopathological Union

Uluslararası Tam metin bildiri
Influence of plant growth regulators on mycelial growth germination of conidia and pathogenicity of Botrytis cinerea / 10 th International Botrytis Symposium