Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

hsenkayas adu.edu.tr

Prof.Dr.
Hüseyin Şenkayas

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi Ve Pazarlama Anabilim Dalı

CV (PDF)


2020 Kümelenme Potansiyelinin Belirlenmesi: TR32 Bölgesi İmalat Sektörlerinde Bir Uygulama
Journal of Yasar University
ZEKİYE ÇAMLICA HÜSEYİN ŞENKAYAS
2019 Digital Farming and Productivity Effect: ”The Smart Village” in Turkey
The Annals of the University of Oradea
HÜSEYİN ŞENKAYAS AYSUN ŞAHİN
2019 AYDIN İLİNDEKİ GIDA İHRACAT FİRMALARININ LOJİSTİK DIŞ KAYNAK KULLANIM DURUMU
Aydın İktisat Fakültesi Dergisi

2019 LOJİSTİK DIŞ KAYNAK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN KRİTERLERİN SWARA ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ:AYDIN GIDA İHRACATÇILARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Turansam
HÜSEYİN ŞENKAYAS Mustafa Seçkin Aydın
2019 Postharvest logistics performance of fresh fig varieties in Turkey
Scientia Horticulturae
Birgül Ertan HÜSEYİN ŞENKAYAS ÖZLEM TUNCAY
2018 İnternet Reklamlarının Tüketici Davranışlarına Etkisi
Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
HÜSEYİN ŞENKAYAS EMRE DANIŞMAN
2018 Industry 4.0 Applications and Digitilization of Lean Production Lines
The Annals of the University of Oradea
HÜSEYİN ŞENKAYAS ÖZDEN GÜRSOY
2018 BOZULABİLİR GIDA TEDARİK ZİNCİRLERİNDE ÜRETİM RİSKLERİ GÖZETİLEREK ÜRETİM-DAĞITIM PLANLAMASI: BİR SÜT İŞLEME TESİSİNDE UYGULAMA
Verimlilik Dergisi
GÜLŞAH SEZEN AKAR HÜSEYİN ŞENKAYAS
2016 ULUSLARARASI LOJİSTİK UYGULAMALARINDA TESLİM ŞEKİLLERİ VE TESLİM ŞEKLİ SEÇİMİNİ ETKİLEYEN UNSURLARIN BELİRLENMESİ
PEFA (Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi)
HÜSEYİN ŞENKAYAS ÖZGÜR BAŞLANGIÇ
2016 TR32 BÖLGESİNİN LOJİSTİK AÇIDAN ANALİZİ
Aydın İktisat Fakültesi dergisi
ZEKİYE ÇAMLICA GÜLŞAH SEZEN AKAR HÜSEYİN ŞENKAYAS
2013 Çok Kriterli Tedarikçi Seçimi Problemine PROMETHEE Yöntemi Uygulaması
Verimlilik

2012 Tam Zamanında Üretim Ortamında Tedarikçi İlişkilerine Dair Bir Uygulama
Verimlilik

2012 Performance Analysis in Turkish Food Industry
African Journal of Business Management

2010 Lojistik Tedarikçilerin Seçiminde Analitik Hiyerarşi Süreci AHP Yöntemi Mondial Şirketinde Bir Uygulama
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2009 Firmaların Özsermaye Verimliliğindeki Değişmelerin Du Pont Kontrol Şeması ile Analiz Edilmesi Lojistik Sektöründeki Firmalar Üzerine Bir Uygulama
Verimlilik

2008 Altı Sigma nın Kobi lerde Farkındalılığı Ayırt Edici Faktörler ve Uygulama Karakteristikleri Aydın İlinde Ampirik BirDeğerlendirme
Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi

2007 Altı Sigma nın Temelleri
Verimlilik

2006 İşletmeler İçin Bilgi Birkimi Yönetimi
Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2022 Endüstri 4.0 Teknolojilerinin Sürdürülebilir Üretime Etkileri / Ege 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2022 Döngüsel Tedarik Zinciri İçin Blokzincir Kullanımı / 8th International Entrepreneurship Social sciences Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
12.12.2019 BİLGİ VE TEKNOLOJİ TOPLUMUNDAN SÜPER AKILLI TOPLUMA DÖNÜŞÜM SÜRECİ / Uluslararası EUREFE’19 Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
KÜMELENME POTANSİYELİNİN BELİRLENMESİ: TR32 BÖLGESİ İMALAT SEKTÖRLERİNDE BİR UYGULAMA / Uluslararası EUREFE’19 Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2018 Order Collection in Warehousing / XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
29.05.2018 Gıda Tedarik Zincirlerinde Risk Değerlendirmesi ve Bir Uygulama / I. International Congress of Political, Economic and Financial Analysis

Uluslararası Özet bildiri
15.05.2018 ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI VE YALIN ÜRETİM HATLARININ DİJİTALLEŞTİRİLMESİ / 1st International Congress on Political, Economics and Financial analysis

Uluslararası Özet bildiri
05.02.2018 RISK MANAGEMENT IN DANGEROUS SUBSTANCES TRANSPORTATION ON RAILWAY / IASSR XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Özet bildiri
Risk Factors and Strategy Development in Fresh Fish Cold Chain Logistics, IASSR, XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences Kusadasi, Aydin, Turkey-February 1-3, 2018 / IASSR, XV. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Uluslararası Tam metin bildiri
30.11.2016 TR32 BÖLGESİNDE ENDÜSTRİ 4 0 İÇİN UYGUN OLABİLECEK SEKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI / ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2016 TR32 BÖLGESİNİN LOJİSTİK AÇIDAN ANALİZİ / EUREFE

Ulusal Tam metin bildiri
Lojistik Süreçlerde Bilgi Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri / Üretim Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımının İşletme Verimliliğine Etkisi Aydın İlinde Bir Uygulama / Üret,m Araştırmaları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Tedarik Zincirinde Kalite Yönetimi / Üretim Araştırmaları Sempozyumu

2023 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TEKNOLOJİ KULLANIM SEVİYESİNİN İŞLETME PERFORMANSINA ETKİSİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ŞENKAYAS HÜSEYİN, BİLGE VARIŞ ELİF
Platanus Yayınevi,Prof.Dr. Dursun KÖSE
978-625-6971-44-8 Erişim Linki
2023 Her Yönüyle Sürdürülebilirlik , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ENDÜSTRİ 4.0 YENİLİKLERİNİN TEKNOLOJİK VE ÇEVRESEL BOYUTU: QUA GRANİTE A.Ş. ÖRNEĞİ
ŞENKAYAS HÜSEYİN, AKALAN İlayda
Efe Akademi,Ömer Faruk Aslan, Ramazan Aslan
978-625-6452-26-8 Erişim Linki
2022 Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Trendler II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİK ZİNCİRİ VE EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLİŞKİSİ
ŞENKAYAS HÜSEYİN, KAÇAR Nevin, KAZAN Şule Şefika
Duvar Yayınları,Prof.Dr. Sinan SÖNMEZ
978-625-8261-66-0 Erişim Linki
2022 Ekonomi ve Finans Alanındaki Uygulamaların Ampirik Sonuçları 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),VESTEL METAL TESİS ÜRETİM SÜRECİNDE SENARYO ANALİZİ İLE ÜRETİM MİKTARLARININ GÖZLEMLENMESİ
SATAR M. Çağan, ŞENKAYAS HÜSEYİN
Ekin Yayınevi,Şahin KARABULUT
9786258235258 Erişim Linki
2019 Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics StudiesVolume II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Industry 4.0 Awareness of Manufacturing Sector in Konya Province
ŞENKAYAS HÜSEYİN,CAN MELİH
Peter Lang,Adil Akinci
ISBN 978-3-631-79727-3 Erişim Linki
2018 RECENT RESEARCHES ON SOCIAL SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Rısk Management In Dangerous Substances Transportatıon On Raılway
ŞENKAYAS HÜSEYİN,DANIŞMAN EMRE
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafal Musialik
978 - 83 - 65688 - 37 - 8 Erişim Linki
2018 RECENT RESEARCHES ON SOCIAL SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Rısk Factors And Strategy Development In Fresh Fısh Cold Chaın Logıstıcs
ŞENKAYAS HÜSEYİN,ERTOSLUK OKAN
Jagiellonian University Institute of Public Affairs,Roman Dorczak, Hasan Arslan, Rafal Musialik
978 - 83 - 65688 - 37 - 8 Erişim Linki