Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Dr. Öğr. Üyesi
MUSTAFA KEMAL ŞAHİN

Fen-edebiyat Fakültesi
Sanat Tarihi Bölümü
Sanat Tarihi Anabilim DalıHakemli , ŞAHİN MUSTAFA KEMAL , Amasya Müzesi nde Bulunan Anadolu da Selçuklu Dönemine Ait Sikkeler,ÇORUM -TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ-,3,2010
Hakemli , ŞAHİN MUSTAFA KEMAL , Aydın Müzesi nde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Sikkeler,Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Dergisi,4,2006
Hakemli , ŞAHİN MUSTAFA KEMAL , Samsun Çarşamba Yaycılar Köyü Camii,Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,1,2004
Hakemli , ŞAHİN MUSTAFA KEMAL , Anadolu da Selçuklu Döneminde Niğde ve Kayseri Çevresinde Bulunan Taçkapılar Üzerine Bazı Düşünceler Some Ideas on Portals Located in Surroundings of Niğde and Kayseri in The Anatolian Seljuk Period,Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research-Prof. Dr. Hamza GÜNDOĞDU Armağanı,1,2010
Uluslararası
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
“Aydın İlindeki Tarihi İstasyon Binaları Üzerine Bazı Gözlemler”
Uluslararası Aşağı Menderes Havzası Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu
01.12.2002
Uluslararası
Özet bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
Manisa Akhisar Thyateria Antik Kenti Kazılarında Ele Geçen Lüle Buluntuları
21 Orta Çağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
01.11.2017
Uluslararası
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
”Amasya ve Çevresinde Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Dönemlerine Ait bazı Yapıların Tipolojik Yapıları Üzerine Gözlemler”,
ULUSLARARASI AMASYA SEMPOZYUMU
24.12.2017
Uluslararası
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
“Eskişehir/Seyitgazi Kümbet Köyünde Bulunan Himmet Baba/Kümbet Dede Kümbeti Üzerine Yeni Düşünceler”,
XX. Ululslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri
01.07.2017
Uluslararası
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
“Erzincan İli, Çayırlı İlçesi Yaylakent Köyü’nde Bilinmeyen Bir Köy Odası-An Known Village Guesthouse in Yaylakent Village in Çayırlı County of Erzincan Province”
Uluslararası Erzincan Sempozyumu- International ERZINCAN Symposium, Bildiriler
31.12.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
“Merzifon’da Az Bilinen ve Bilinmeyen Bir Grup Çeşme Üzerine Gözlemler”,
III. ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE MERZİFON VE AMASYA YÖRESİ SEMPOZYUMU, 08-10 Ekim 2015 MERZİFON, Bildiri Kitabı, Ed. Doç. Dr. Asım Çoban- Prof. Dr. Hasan Babacan- Prof. Dr. Mustafa Çolak- Dr. İbrahim Serbestoğlu- Öğr. Gör. Ahmet Sağlam, Edge Akademi Yayıncılık,
23.12.2015
Uluslararası
Tam metin bildiri
AKDENİZ ENGİN,ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,ERÖN AYDIN
2013 Yılı Akhisar Thyateria Antik Kenti ve Hastane Höyüğü Kazısı
36. Kazı Sonuçları Toplantısı
01.12.2014
Ulusal
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
Batı Anadolu Bölgesi Beyliklerinin Cami Plan Tipinin Oluşumunda Anadolu Selçuklu Etkileri Üzerine Düşünceler
XV.I. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
01.12.2014
Uluslararası
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
Orta Karadeniz Bölgesinde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Yapıların Çözümlemeli Plan İrdelemesi
I. Uluslararası Selçuklu Sempozyum Selçuklu Tarihi Kültür ve Medeniyet
01.12.2014
Uluslararası
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
Selçuklular Zamanında Türkiye Kitabında Geçen Yapılar Üzerine Sayısal Sınamalar
Uluslar arası Katılımlı XV. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu
01.12.2012
Uluslararası
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
Çorum Merkez Cemilbey Köyünde Bir Selçuklu Camisi
Uluslararası Osmanlı’xxdan Cumhuriyet’xxe Çorum Sempozyumu
01.12.2008
Ulusal
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
Denizli Pamukkale Hierapolis Müzesi nde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Yazıtlar
VI. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu
31.12.2016
Ulusal
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
Samsun Müzesi nde Bulunan Anadolu da Selçuklu Dönemine Ait Sikkeler
Samsun Sempozyumu
31.12.2012
Ulusal
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,YILMAZ MUZAFFER
Aydın Merkez Yılmaz Köyü Yakınlarında Bilinmeyen Bir Kaplıca
XIV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri,
30.04.2011
Uluslararası
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
Amasya Hamamözü Çay Köyü ve Gümüşhacıköy Köseler Köyünde Bilinmeyen İki Cami
XII. Ortaçağ- Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Sempozyumu, 15-17 Ekim 2008, Çanakkale, Bildiriler,
28.02.2010
Uluslararası
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
Anadolu Selçuklu Sanatında Öncül Bir Örnek Ani Menuçehr Camisi Üzerine Bazı Düşünceler
II. Uluslar arası Kafkasya Tarih Sempozyumu
31.12.2009
Ulusal
Tam metin bildiri
ŞAHİN MUSTAFA KEMAL
Aydın Tabakhane Eudon Çayı Üzerinde Yer Alan Su Değirmenleri
XI. Ortaçağ- Türk Dönemi Kazı Sonuçları ve Sanat Tarihi Sempozyumu Bildiriler
31.12.2009
Sanat Tarihi Yazıları –Prof. Dr. Kerim Türkmen Armağanı- , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),“Akhisar Müzesi’nde Bulunan Anadolu Selçuklu Dönemine Ait Sikkeler”,ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,S. Murat Topçu- Dr. Remzi Aydın,Çizgi Kitabevi2017,978-605-196-005-0
ANADOLU DA SELÇUKLU DÖNEMİ CAMİLERİNİN ÇÖZÜMLEMELİ PLAN İRDELEMESİ , Bilimsel Kitap , Tümü,,ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,,Merdiven Yayınları2015,978-975-8991-24-2
AKHİSAR GEZİ REHBERİ , Bilimsel Kitap , Tümü,,AKDENİZ ENGİN,ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,,ESİN OFSET2014,978-975-98333-8-1
ANADOLU DA SELÇUKLU DÖNEMİ CAMİLERİ I Boyuna Derinlemesine Dikine Düzenlemeli Camiler Anadolu Selçuklu Devleti nin Yıkılışına Kadar , Bilimsel Kitap , Tümü,,ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,,Merdiven Yayınları2014,978-975-8991-22-8
Prof Dr Zafer Bayburtluoğlu Armağanı Sanat Yazıları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),“Tercan- Mama Hatun Külliyesi’xxndeki Taşçı İşaretleri”,ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,Mustafa Denktaş- Yıldıray Özbek,Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Yayınları,2014,975-8046-37-3
Geçmişten Günümüze Merzifon , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),”Merzifon’da Kara Mustafa Paşa’xxnın Yaptırdığı Çeşmeler”,,ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,Ed. DOÇ.DR. HASAN BABACAN,Hangar Marka İletişimi ve Reklam Hizmetkeri Yay. Lti. Şti.2010,978-605-88398-0-9
Anadolu Arkeolojisine Katkılar 65 Yaşında Abdullah Yaylalı ya Sunulan Yazılar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),“Mazgirt Elti Hatun Camisi, Türbesi ve Çoban Baba (Dede) Türbesi Üzerine Gözlemler”,ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,Turan Takaoğlu,Hitit Color, İstanbul2010,975-7487-96-1
Uluçam Armağanı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),”Merzifon’da Günümüze Gelemeyen Üç Yapı: Kara Mustafa Paşa Çeşmesi, Dedeoğlu Camisi ve Çeşmesi”,,ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,Doç. Dr. Ali Boran- Yrd. Doç. Dr. Osman Aytekin- Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top,Van Çevre ve Kültür Derneği- Uyum Ajans Ankara2008,978-60589963
Konya Kitabı X , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),-“Pervane Muineddin Süleyman ve Oğullarının Yaptırdığı Yapılar Üzerine Bazı Gözlemler”,,ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,Prof.Dr.Haşim Karpuz-Doç.Dr.Osman Eravşar,Yeni İpek Yolu Konya Ticaret Odası Dergisi Özel sayı, Aralık 20072007,978-9944-60-221-1
Geçmişten Geleceğe Samsun , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),“Anadolu Selçuklu Döneminin Önemli Yapıtlarından Çakallı Han Üzerine Bazı Düşünceler”,ŞAHİN MUSTAFA KEMAL,Doç.Dr.Cevdet Yılmaz,Samsun Büyük Şehir Belediyesi Yayınları2006,975 92296-1-7