Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

agures adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
ALİ GÜREŞ

Spor Bilimleri Fakültesi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü
Hareket Ve Antreman Bilimleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2022 Orta Mesafe koşucularında Maksimal Egzersizin Kan Biyokimyasına Etkisi
AKDENİZ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

2020 Relationship between maximal stroke volume and lower boundary of severe exercise domain
MEDICINA DELLO SPORT
ALİ GÜREŞ GÖRKEM AYBARS BALCI ÖZGÜR ÖZKAYA HAKAN AS BEKİR MUZAFFER ÇOLAKOĞLU
2020 Relationship between maximalstrokevolume and lower boundary of severe exercise domain
MEDICINA DELLO SPORT
ALİ GÜREŞ GÖRKEM AYBARS BALCI ÖZGÜR ÖZKAYA BEKİR MUZAFFER ÇOLAKOĞLU
2019 Submaksimal Egzersiz Mesafe Koşucularında Eritrosit Osmotik Frajilitesini ve Serum MDA Düzeyini Etkiliyor mu?
SPOR hEKİMLİĞİ DERGİSİ

2018 Egzersizler sırasında enerji tüketiminin hesaplanmasında yaygın olarak kullanılan endirekt yöntemlerin karşılaştırılması
Spor Bilimleri Dergisi
HAKAN AS ÖZGÜR ÖZKAYA GÖRKEM AYBARS BALCI BEKİR MUZAFFER ÇOLAKOĞLU ALİ GÜREŞ
2017 Oryantiring Sporcularının Baskın Zeka Alanları ve Problem ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki
Uluslararası Hakemli Akademik Sosyal Bilimler Dergisi
NURGÜL ÖZDEMİR ALİ GÜREŞ ŞAHESER GÜNEŞ
2016 A development of motor skills in mental disability interfere? Zihinsel engel motor becerilerin gelişimine de engel mi?
International Journal of Human Sciences

2015 Sporun Kadınlarda Yalnızlık ve Yaşam Doyumu Üzerine Etkileri The Effects of Loneliness and Life Sstisfaction in Woman of Sports
Uluslararası Hakemli Akademik ve Beşeri Bilimler Dergisi
ALİ GÜREŞ NURGÜL ÖZDEMİR NERMİN GÜRBÜZ
2011 Oryantring sporcularında aleksitimi ve yalnızlık düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR BİLİMLERİ DERGİSİ

2009 Mesafe Koşucularında Submaksimal Egzersizin Kan Biyokimyasına Etkisi
Spor Hekimliği Dergisi
ALİ GÜREŞ ASLIHAN BÜYÜKÖZTÜRK KARUL LEYLA DİDEM KOZACI GÖKALP GÜREL ŞAHESER GÜNEŞ
2009 Submaksimal Egzersiz Mesafe Koşucularında Eritrosit Osmotik Frajilitesini ve Serum Düzeyini Etkiliyor mu?
Spor Hekimliği Dergisi
ALİ GÜREŞ NURGÜL ÖZDEMİR ŞAHESER GÜNEŞ ASLIHAN BÜYÜKÖZTÜRK KARUL LEYLA DİDEM KOZACI ÇETİN ALTUNAL GÖKALP GÜREL
2008 ATLETİZMDE YETENEK YÖNLENDİRME MODELLERİNDEN BEŞ YILDIZ YARIŞMALARI ÖLÇÜTLERİNİN TÜRK ÇOCUKLARINA UYARLANMASI
Performans

Uluslararası Özet bildiri
09.05.2010 Yaşam Tarzı - Fiziksel Aktivite Düzeyi İlişkisi Çocuklarda Fiziksel Performansı Etkiliyor / 1st International Congres on Child and Sports Near East Uninersity

Uluslararası Tam metin bildiri
20.02.2022 AYDIN İL MERKEZİNDE 6-10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA FİZİKSEL AKTİVİTE YAPMA DURUMLARININ BEDEN KİTLE İNDEKSİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ / 5th International Congress on Agriculture, Environment and Health

Ulusal Özet bildiri
25.06.2021 DÜZENSİZ ZEMİNDE VE ATLETİZM PİSTİNDE ANTRENMAN YAPAN 13-14 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN PROPRIYOSEPSİYON VE DAYANIKLIK GELİŞİMLERİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI. / HAREKET VE MOTOR KONTROL KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
13.12.2020 ELİT ORTA MESAFE KOŞUCULARININ LAKTAT EŞİKLERİ İLE LAKTAT ELİMİNASYONU ÜZERİNE ETKİLERİ NELERDİR? / 18. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Orta Mesafe Koşucularında Farklı Pistlerde Yapılan Antrenmanların Propriyosepsiyon Ve Dayanıklılık Gelişimleri Açısından Karşılaştırılması / II. Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
08.04.2019 COMPARISON OF PHYSICAL PERFORMANCE OF CHILDREN LIVING IN DIFFERENTENVIRONMENTS / 16th Annual Scientifi c ConferenceofMontenegrin Sports AcademyDubrovnik – Croatia

Uluslararası Tam metin bildiri
10.05.2019 DİFFERENT ENVİRONMENTS INVESTİGATİON OF ANNUAL CHANGES İN SOME PHYSİCAL FİTNESS VALUES OF 11-12 YEAR OLD CHİLDREN / 2.EURASIAN SPORT SCIENCES CONGRESS MUŞ

Uluslararası Tam metin bildiri
18.11.2019 ORTA MESAFE KOŞUCULARINDA MAKSİMAL EGZERSİZ KAN BİYOKİMYASINI NASIL ETKİLİYOR-ANTALYA / 17.ULUSLAR ARASI SPOR BİLİMLARİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
18.11.2019 Farklı Ortamlarda Antrenman Yapan 13-15 yaşındaki Çocukların Propriyosepsiyon Ve Dayanıklılık Gelişimleri Açısından Karşılaştırılması / 17.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ-ANTALYA

Uluslararası Özet bildiri
ATHLETISM AND ATLETISM COMPETITION IN IZMIR / THE 10ICPER.SD EUROPE CONGRESS

Uluslararası Özet bildiri
25.10.2008 ORYANTRİİNG SPORCULARININ BASKIN ZEKA ALANLARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ / 10.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ BOLU

Uluslararası Özet bildiri
04.11.2000 SUBMAKSİMAL EGZERSİZ ÖNCESİ VE SONRASIDA OSMOTİK FRAJİLİTE VE BAZI HEMATOLOJİK DEĞERLERİN DEĞİŞİMİ? / 6.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ ANKARA

Uluslararası Özet bildiri
28.11.2002 AMATÖR ATLETLERDE SUBMAKSİMAL EGZERSİZ ERİTROSİT OSMOTİK FRAJİLİTESİNİ VE SERUM MDA DÜZEYİNİ NASIL ETKİLİYOR? / 7.ULUSLARARASISPOR BİLİMLERİ KONGRESİ ANTALYA

Uluslararası Özet bildiri
18.11.2004 19.YY SONLARI VE 20.YY BAŞLARINDA İZMİR İLİNDE ATLETİZM VE ATLETİZM FALİYETLERİ / 8.ULUSLARARASI SPAO BİLİMLERİ KONGRESİ ANTALYA

Uluslararası Özet bildiri
18.11.2004 19.YY SONLARI ,20 YY BAŞLARINDA İZMİR İLİNDE FUTBOL VE FUTBOL FALİYETLERİ / 8.ULUSLARARASI SPORBİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
07.11.2006 ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİBEDEN EĞİTİMİ VE SPOR FALİYETLERİ(AYDIN ÖRNEĞİ) / 9.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
07.11.2006 BEŞ YILDIZ ATLETİZM YARIŞLARININTÜRK ÇOCUKLARINA UYARLANMASI / 9.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
12.11.2008 MESAFE KOŞUCULARINDA SUBMAKSİMAL EGZERSİZ SERUM MDA DÜZEYİNİ ETKİLİYORMU / 4.INTERNATİONAL MEDİTERRANEAN SPORTSCİENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
14.12.2018 PROPRİYOSEPSİYON VE DAYANIKLILIK GELİŞİMLERİ AÇISINDAN DAĞ KOŞUCUSU İLE PİST KOŞUCULARININ KARŞILAŞTIRILMASI / 16.ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ-ANTALYA

Uluslararası Özet bildiri
06.12.2008 Kinds Athleticsin Turkey- / European Athletics Youth Conference-NORVEÇ

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2010 İlköğretim Okullarında Spor Eğitimi Modeli ile Sınıf İçi ve Sınıflar Arası Atletizm Oyunları Uygulaması / 1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2010 Yaşam Tarzı-Fiziksel Aktivite Düzeyi İlişkisi Çocuklarda Fiziksel Performansı Etkiliyor / 1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.04.2010 İlköğretim Okullarında Atletizm Temel Eğitiminin ve Atletizm Kültürünün Yaygınlaştırılması / 1. Uluslararası Çocuk ve Spor Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
11.10.2010 Dağ Koşucularında Özel Eğimli Parkurda Yapılan Max. Egzersiz Eritrosit Osmotik Frajilitesini ve Serum Mda Düzeyini Nasıl Etkiliyor? / 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
PROPRİYOSEPSİYON VE DAYANIKLILIK GELİŞİMLERİ AÇISINDAN DAĞ KOŞUSU İLE PİST KOŞUSUNUN KARŞILAŞTIRILMASI-ANTALYA / 16.ULUSLAR ARASI SPORBİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
23.11.2017 Altı Hafta Uygulanan Zeybek Oyunlarının Fiziksel Uygunluğa Etkisi / Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.11.2017 Egzersize Bağlı Enerji Tüketiminin Hesaplanmasında Yaygın Olarak Kullanılan Endirekt Yöntemlerin Karşılaştırılması / 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
18.11.2017 Zirve Kalp Atım Hacminin Maksimal Oksijen Kullanımı Sağlayan En Düşük Güç Üretimi Ile Ilişkisi / 15.Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi

2023 Çocuk Atletizmi , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜREŞ ALİ
Spor Yayınevi,
978-625-7048-39-2
2023 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA SPOR BİLİMLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),GLUTAMİN METABOLİZMASI
ÇOLAK RIDVAN, GÜREŞ ALİ
Duvar Yayınları,Dr. Öğr. Üyesi Bilal KARAKOÇ, Dr. Öğr. Üyesi Rafet ÜNVER
9978-625-6945-38-8 Erişim Linki
2023 KÜRESELLEŞEN DÜNYADA SPOR BİLİMLERİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ÇOCUKLARDA DAYANIKLILIK
ÇOLAK RIDVAN, GÜREŞ ALİ
DUVAR YAYINLARI,
9978-625-6945-38-8 Erişim Linki
2022 FARKLI ZEMİNLERDE YAPILAN ANTRENMANLARIN PROPRİYOSEPSİYON VE DAYANIKLILIK GELİŞİMİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , Bilimsel Kitap , Tümü,
GÜREŞ ALİ
EFEAKADEMİ YAYINLARI,Prof.Dr. BAHTİYAR ÖZÇALDIRAN
978-625-8217-68-1
2022 SPOR EĞİTİM SAĞLIK , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SPORTİF PERFORMANSTA YORGUNLUK
GÜREŞ ALİ
EFEAKADEMİ YAYINLARI,Prof.Dr.AKIN ÇELİK, Doç.Dr. Bora özkara ,Dr. Samet Zengin
978-625-6954-18-2
2019 Spor Bilimleri Alan Soruları Kılavuzu , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Beslenme
GÜL MİNE,GÜL KEMAL GAZANFER,GÜREŞ ALİ,BAĞIRGAN TANJU
Spor Yayınevi,
978-605-69292-6-8
2019 SPRİNT VE ENGELLİ KOŞULAR , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),BAYRAK KOŞULARI
AĞIRBAŞ İLHAN,GÜREŞ ALİ
SPOR YAYINEVİ VE KİTAPEVİ,TANJU BAĞIRGAN
5
2009 ATATÜRK VE CUMHURİYETE ARMAĞAN , Ders Kitabı , Bölüm(ler),CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA AYDINDA SPOR FALİYETLERİ(1923-1938)
GÜNEŞ GÜNVER, GÜREŞ ALİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI,GÜNVER GÜNEŞ/MEHMET BAŞARAN
30
2008 ORTA-UZUN MESAFE ve YÜRÜYÜŞ , Kitap Tercümesi , Bölüm(ler),ORTA-UZUN MESAFE ve YÜRÜYÜŞ
GÜREŞ ALİ
SPOR YAYINEVİ ve KİTAPEVİ,GÜREŞ ALİ