Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ykilic adu.edu.tr

Prof.Dr.
Yavuz Kılıç

İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Felsefe Bölümü
Sistematik Felsefe Ve Mantık Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Cezanne’dan Hareketle Merleau-Ponty’nin Fenomenolojisinde Sanatın Önemi
Temaşa

2020 Benedetto Croce’nin Felsefesinde Sezgi-İfade Özdeşliği Bakımından Sanatın Konumu
Kaygı
YAVUZ KILIÇ BURAK SAYIN
2020 Heidegger’xxin Bergson’xxun Zaman Görüşüne Yönelik Eleştirisi Üzerine Bir Eleştiri
FLSF
Aysel Çamlıbel YAVUZ KILIÇ
2019 Nietzsche’de ”Decadence” Fenomeni
Özne
YAVUZ KILIÇ
2015 Kant ın Etik Görüşünde Değerli Eylem in Olanağı
PÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
YAVUZ KILIÇ
2015 Hobbes Locke ve Rousseau da Doğa Durumu Düşüncesi
Temaşa
YAVUZ KILIÇ
2014 Descartes ve Ahlak lılık
Özne
YAVUZ KILIÇ
2012 Geçmişle Gelecek Arasında İnsan
Kaygı

2009 Hannah Arendt te Yurtsuzluk Fenomeni
Kaygı

2008 Tarih Bilgisinin Olanaklı Olmasında İnsan Doğasına İlişkin Bilginin Yeri
FLSF

2007 Althusser in Marx Yorumu Üzerine Bir Eleştiri
Yeditepe'de Felsefe

2005 Cogito Ergo Sum Önermesi Üzerine Birkaç Söz
H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi

2005 Hume un Ahlak Görüşünde Duygunun Yeri
Kaygı

2004 İnsan Doğası Kavramı ve Bu Kavramın İdeolojik Kullanımının Yarattığı Kimi Sorunlar Üzerine
Yeditepe'de Felsefe

2003 Hobbes un Devlet Görüşünde Korkunun Rolü
Felsefelogos

2000 Nietzsche ve Postmodernizm
Felsefe Tartışmaları

Ulusal Tam metin bildiri
Bilim, Felsefe ve Milet / Müzeler Haftası

Ulusal Tam metin bildiri
Milet Okulu / AnlaTartış Seminerleri-6

Ulusal Tam metin bildiri
Spinoza'da Din ve Politika İlişkisi / Didim Felsefe Buluşmaları

Ulusal Tam metin bildiri
Nietzsche'yi Anlamak / Felsefe Söyleşileri

Ulusal Sözlü Bildiri
Herşeyin Biraradalığı Üzerine / Anadolu'da Felsefeye Yolculuk

Ulusal Sözlü Bildiri
Etik Sorunlar / İnsan Hakları: Etik ve Meslek Etiği

Ulusal Tam metin bildiri
04.06.2015 Doğa Birşey Söylemez / Anadolu'da Felsefeye Yolculuk III

Uluslararası Tam metin bildiri
İnsanlık İçin Eski Yeni Bir Güvence Kant ın İnsan Hakları Görüşü / Gelenek, Demokrasi ve Felsefe

Ulusal Tam metin bildiri
Teknoloji Cağında Etik Değerler / Etik Haftası Etkinlikleri

Ulusal Tam metin bildiri
İnsan Hakları ve Eğitimi / İnsan Hakları

Ulusal Tam metin bildiri
10.06.2014 Felsefe Bölümlerinde Lisans Eğitimi / Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi

Ulusal Tam metin bildiri
Üniversite ve Özerklik / İfade Özgürlüğü ve Akademi

Ulusal Tam metin bildiri
İnsan Hakları Belgeleri ve Doğal Hukuk ya da Doğal Haklar / "İnsan" ve "Hakları"

Ulusal Tam metin bildiri
Terörizm Üzerine / Terörizm

Ulusal Tam metin bildiri
Şiddet Üzerine / V. Uluslararası Felsefe Günleri- Şiddet

Ulusal Tam metin bildiri
Medyada Amacın Araca Dönüşmesi Dönüştürülmesi / Felsefe ve Çağımızın Sorunları

2023 Marx ve Etik , Kitap Tercümesi , Tümü,
Kain Philip J.
İletişim,Kıvanç Koçak
13-978-975-05-3492-8
2018 Urlalı Bir Filozof: Anaksagoras , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Herşeyin Biraradalığı Üzerine
KILIÇ YAVUZ
Türkiye Felsefe Kurumu,Kuçuradi, İ.- Erdem, H.- Günay, M.
978-975-7748-63-2
2016 Felsefe Tarihi III XX Yüzyıl Filozofları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Siyaset Felsefesi "Hannah Arendt"
ÇÜÇEN A, KADİR,KILIÇ YAVUZ
Sentez Yayıncılık,Çüçen A.Kadir
978-605-9922-42-5
2015 Miletli Filozoflar Thales Anaksimandros ve Anaksimenes , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Doğa Birşey Söylemez
KILIÇ YAVUZ
Türkiye Felsefe Kurumu,Çüçen, A.Kadir- Tepe, Harun
978-9757748-60-1
2014 Yükseköğretimde Felsefe Eğitimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Felsefe Bölümlerinde Lisans Eğitimi
KILIÇ YAVUZ
Türkiye Felsefe Kurumu,Ketinci, T.- Tosun C. M.
978-975-7748-58-8
2009 1900 den Günümüze Büyük Düşünürler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hannah Arendt
KILIÇ YAVUZ
Etik,Çetin Veysal
978-975-8565-56-6
2006 Immanuel Kant , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Daha Yaşanılır Bir Dünya Olanaklıdır
KILIÇ YAVUZ
Vadi,Nebil Reyhani
975-6768-77-0
2006 Uluğ Nutku ya Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bilinen Herşey Uygulanmayabilir
KILIÇ YAVUZ
İnkılap,Çetin Veysal, Mehmet Elgin
975-10-2435-8