Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

oatay adu.edu.tr

Prof.Dr.
Okan Atay

Çine Meslek Yüksekokulu
Yönetim Ve Organizasyon Bölümü
Tarımsal İşletmecilik Pr.

CV (PDF)


2023 Milk yield, udder and growth traits of Hair Goats and their crossbreeds managed in extensive conditions
The South African Journal of Animal Science

2021 Lambs identify their mothers\u2019 bleats but not a picture of her face
Journal of Veterinary Behavior

2021 THE CURRENT STATE OF AGRICULTURAL COOPERATIVES INTURKEY: CHALLENGES, AND COMPARISON WITH THECOOPERATIVES IN AGRICULTURALLY DEVELOPED COUNTRIES
Black See Journal of Agriculture
SENEM ÖZGİRGİN OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2020 Short-term treatment with deslorelin implants to improve the bucks’ ability to stimulate cyclic activity during the late non-breeding season
SMALL RUMINANT RESEARCH
Julia Giriboni ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY ALİ KEMALİ ÖZUĞUR GÜNEŞ ERDOĞAN Julian Santiago Rudolfo Ungerfeld
2019 Evaluation of Individual Growth Performance of Goat Kids by Using Multilevel Models
International Journal of Scientific and Technological Research
SUNA AKKOL ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2019 Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesinde Çine Myo Örneği
Mesleki Bilimler Dergisi
ALİ KEMALİ ÖZUĞUR HAFİZE AYLA SARI ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2019 Öğrencilerin Balık Eti Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesinde Çine Myo Örneği
Mesleki Bilimler Dergisi
HAFİZE AYLA SARI ALİ KEMALİ ÖZUĞUR ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2018 Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması
Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi
ENGİN YARALI ALİ KEMALİ ÖZUĞUR OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL VADULLAH EREN
2018 Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması
Bahri Dağdaş Hayvancılık Araştırma Dergisi
ENGİN YARALI ALİ KEMALİ ÖZUĞUR OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL VADULLAH EREN
2018 Saanen ve Alpin Oğlaklarda Besi Performansı, Kesim ve Karkas Özelliklerinin Tanımlanması
Journal of Bahri Dagdas Animal Research
ENGİN YARALI ALİ KEMALİ ÖZUĞUR OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL VADULLAH EREN
2017 Gıda Sektöründe İşverenlerin Teknikerlerden Beklentileri
MAKÜ FEBED
HAFİZE AYLA SARI ALİ KEMALİ ÖZUĞUR ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2017 Gıda Sektöründe İşverenlerin Teknikerlerden Beklentileri
MAKÜ FEBED
HAFİZE AYLA SARI ALİ KEMALİ ÖZUĞUR ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2017 The effects of individual weaning based on birth weight on growth performance and milkyield in dairy goats
Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences
ÖZDAL GÖKDAL ALİ KEMALİ ÖZUĞUR OKAN ATAY VADULLAH EREN
2017 The effects of individual weaning based on birth weight on growth performance and milk yield in dairy goats
TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
ÖZDAL GÖKDAL ALİ KEMALİ ÖZUĞUR OKAN ATAY VADULLAH EREN
2016 Alpin x Kıl Keçisi F1 Saanen X Kıl Keçisi F1 ve Kıl Keçisi Oğlaklarının Besi Karkas ve Et kalite Özellikleri
Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi
OKAN ATAY
2016 Some production traits and phenotypic relationships betweenudder and production traits of Hair goats
Indian Journal of Animal Research
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2015 Küçükbaş Hayvanlarda Uygulanan Yetiştirme Programları
Agrotime
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2013 Koyun ve keçilerde immunokastrasyon Immunocastration in sheep and goats
Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda)
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY AYHAN YILMAZ HASAN ÜLKER
2013 Keçi sütünün insan beslenmesi açısından önemi ve Türkiye de ve dünyada keçi sütü üretimi
Agrotime (Uluslararası Bitkisel ve Hayvansal Üretim Dergisi)
ENGİN YARALI OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL ŞEVKİ ÇETİNER
2013 Yetiştirici Koşullarında Kıl Saanen x Kıl ve Alpin x Kıl Melezi Oğlaklarda Büyüme Gelişme ve Yaşama Gücü Özellikleri
Hayvansal Üretim
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY ALİ KEMALİ ÖZUĞUR VADULLAH EREN
2013 The effects of additional organic copper and organic zinc trace minerals on accumulation and elimination levels in female kids
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
VADULLAH EREN ÖZDAL GÖKDAL HASAN AKŞİT OKAN ATAY ALİ KEMALİ ÖZUĞUR
2012 Fattening performance carcass and meat quality characteristics of Kıvırcık male lambs
Tropical Animal Health andProduction
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY VADULLAH EREN Sibel Karaca Demircioğlu
2012 Keçi yetiştiriciliğinde verimliliği artırma yolları 2 Methods to improve efficiency in goat breeding 2
Tarım Günlüğü (agricultural Agenda)
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY AYNUR KONYALI
2012 The Effectts of Supplemeantal Vitamin E on Reproductive Development of Prepubertal Karya Male Lambs
Egyptian Journal of Sheep&Goat Sciences
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY ŞADİYE KUM AYHAN YILMAZ VADULLAH EREN
2011 Türkiye de Kıl Keçisi Yetiştiriciliği ve Kıl Keçisinin Et Üretim
Tarım Türk Dergisi
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2011 Fattening performance carcass characteristics and meat quality traits in Hair goat Anatolian Black male kids
Journal of Animal and Veterinary Advances
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL SEMRA KAYAARDI VADULLAH EREN
2011 Keçi Yetiştiriciliğinde verimliliği artırma yolları 1 Methods to improve efficiency in goat breeding 1
Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda)
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY AYNUR KONYALI
2011 Türkiye de yetiştirilen keçi genotipleri Goat genotypes that produced in Turkey
AgrTarım Günlüğü (Agricultural Agenda),
MAHMUT KESKİN ÖZDAL GÖKDAL AYNUR KONYALI OKAN ATAY
2011 Organik Bakır ve Çinko nun Toklularda Canlı Ağırlık ile Bu Minerallerin Serum ve Yapağıdaki Düzeyleri Üzerine Etkisi
Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi
VADULLAH EREN OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
2011 Detection of Streptococcus agalactiae existence within milk samples of Hair goats grown in West Anatolia region
Agricultural Journal
DİLEK KESKİN OKAN ATAY ŞÜKRÜ KIRKAN ÖZDAL GÖKDAL Serten Tekbıyık OSMAN KAYA
2011 İspanya ve Türkiye keçiciliğine bir bakış A glance at goat breeding in Spain and Turkey
Tarım Günlüğü (Agricultural Agenda)
ENGİN YARALI ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2010 The effects of immunological castration against GnRH with recombinant OL protein Ovalbumin LHRH 7 on carcass and meat quality characteristics histological appearance of testes and pituitary gland in Kıvırcık male lambs
Meat Science
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY HASAN ÜLKER SEMRA KAYAARDI MEHMET KANTER DM DeAvila JJ Reeves
2010 Aydın da Kıl keçi ıslahına yönelik bir çalışma Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi
Tarım Türk Dergisi
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY
2010 Umbilical artery doppler sonography in Saanen goat fetuses during singleton and multiple pregnancies
Theriogenology
Güneş Serin ÖZDAL GÖKDAL Tuğrul Etikmen Tarımcılar OKAN ATAY
2010 Reproductive characteristics and kid marketing weights of Hair goat flocks in rural conditions in Turkey
Cuban Journal of Agricultural Sciences
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL VADULLAH EREN
2009 Detection of Brucella melitensis in Milk of Hair Goat Capra hircus by Polymerase Chain Reaction PCR
Kafkas Üniversitesi Vteriner Fakültesi Dergisi
DİLEK KESKİN OKAN ATAY ŞÜKRÜ KIRKAN ÖZDAL GÖKDAL SERTEN TEKBIYIK OSMAN KAYA VADULLAH EREN
2009 Effects of dietary vitamin E supplementation on fattening performance carcass characteristics and meat quality traits of Karya male lambs
Archiv Tierzucht (Arhives Animal Breeding)
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL VADULLAH EREN YIKILMAZ HAKAN ŞEVKİ ÇETİNER
2009 GnRH or eCG Treatment Fails to Restore Reproductive Function in GnRH Immunized Ewes
Animal Reproduction Science
ÖZDAL GÖKDAL OKAN ATAY HASAN ÜLKER ENGİN YARALI İHSAN BÜLENT HELVA DM DeAvila JJ Reeves
2005 Türkiye de Kasaplık Hayvanlara İlişkin Standartlar ve Kasaplık Hayvan Üretim ve Pazarlama Sorunları
Standart Ekonmik ve Teknik Dergi
OKAN ATAY ÖZDAL GÖKDAL
1996 Koyunlarda Döl Verimine Etkili Major Genler
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi
İBRAHİM CEMAL ORHAN KARACA OKAN ATAY
1996 Ankara Atatürk Orman Çiftliğinde Yetiştirilen Holstein Sığırların Yetiştirme Özellikleri
Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi
OKAN ATAY Sadık Metin Yener GALİP BAKIR ALİ KAYGISIZ
1995 Ankara Atatürk Orman Çiftliğinde Yetiştirilen Siyah Alaca Sığırların Süt Verim Özelliklerine ilişkin Genetik ve Fenotipik Parametre Tahminleri
Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi
OKAN ATAY SADIK METİN YENER GALİP BAKIR ALİ KAYGISIZ
Uluslararası Özet bildiri
30.11.2019 The Current State O Agricultural Cooperatives in Turkey, ?ssues And Comparison With The Cooperatives in AgriculturallyDeveloped Countries / International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2019)

Uluslararası Özet bildiri
30.11.2019 Some ReproductiveCharacteristics of Hair Goat Flocks Under Extensive Conditions in Turkey / International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences (ICOFAAS 2019)

Uluslararası Tam metin bildiri
14.09.2018 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yumurta Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi / 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
14.09.2018 Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Balık Eti Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi / 2. Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
04.11.2018 Organik iz minerallerin erkek kuzularda bazı verim ve mineral düzeyleri ile testisin histolojik yapısı üzerine etkisi / İkinci Uluslararası Hayvan Besleme Bilim Kongresi (2nd International Animal Nutrition Science Congress)

Uluslararası Tam metin bildiri
22.12.2018 Doğum mevsiminin Kıvırcık erkek kuzularının ergenlik çağı özellikleri üzerine etkisi (The effect of birth season on the puberty characteristics of Kıvırcık male lambs) / Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.08.2018 Süt ineklerinin laktasyon başı beslenmesinde dikkat edilecek noktalar / 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF-2018)

Uluslararası Özet bildiri
07.08.2018 Organik iz mineraller ve süt ineklerinin beslenmesinde kullanımları / 2nd International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF-2018).

Uluslararası Tam metin bildiri
04.11.2018 Organik İz Minerallerin Erkek Kuzularda Bazı Verim ve Mineral Düzeyleri ile Testisin Histolojik Yapısı Üzerine Etkisi / 2nd International Animal Nutrition Congress November 1-4 2018,

Uluslararası Tam metin bildiri
16.12.2018 Doğum Mevsiminin Kıvırcık Erkek Kuzularının Ergenlik Çağı Özellikleri Üzerine Etkisi / ÇUKUROVA I. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
05.04.2018 Organik iz Mineraller ve Süt Gneklerinin Beslenmesinde Kullanımları / 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGIES (ICAFOF 2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
16.12.2018 DOĞUM MEVSİMİNİN KIVIRCIK ERKEK KUZULARININ ERGENLİK ÇAĞIÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ / ÇUKUROVAI. ULUSLARARASI MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
Organiz İz Mineraller ve Süt İneklerinin Beslenmesinde Kullnaımları / International Conference on Agriculture, Forset, Food, Veterinary Sciences and Technologies

Uluslararası Özet bildiri
05.04.2018 The Effects of Season on Testicular and Semen Characteristicsin Kıvırcık Rams / 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGIES (ICAFOF 2018)

Uluslararası Tam metin bildiri
05.04.2018 Points to be Considered in the Feeding of Milk Cows at the Beginning ofLactation / 2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURE, FOREST, FOOD SCIENCES AND TECHNOLOGIES (ICAFOF 2018)

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2017 Live weight and reproductive characteristics of kıvırcık male lambs before and during puberty / International Confereence on Agrıculture, Forest, Food Science and Technologes

Ulusal Tam metin bildiri
13.05.2017 Gıda Sektöründe İşverenlerin Teknikerlerden Beklentileri / 4. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sosyal Ve Teknik Bilimler Kongresi (MESTEK 2017)

Uluslararası Tam metin bildiri
27.10.2017 Erkek Oğlakların Testis İçi Sodyum Klorür Enjeksiyonuyla Kastrasyonu Olanakları / 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017)

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2017 Rasyona Eklenen Organik Bakır ve Organik Çinko Gz Minerallerinin Saanen Oğlaklarında Birikim ve Atılma Düzeylerinin Belirlenmesi / 6th International Vocational Schools Symposium (UMYOS)

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2017 Meslek Yüksekokulları Tarım ve Gıda Programı Öğrencilerinin Yapmış Oldukları Stajın Eğitimlerine Katkısının Değerlendirilmesi / 6th International Vocational Schools Symposium (UMYOS 2017)

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2017 Meslek Yüksekokulları Tarım ve Gıda Programı Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarının Değerlendirilmesi / 6th International Vocational Schools Symposium (UMYOS

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2017 Using the Multilevel Growth Curve Analysis to Evaluate of GrowthPerformances of Hair Goat Kids / International Conference on Agriculture, Forest, FoodSciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2017 Live Weight and Reproductive Characteristics of Kıvırcık Male Lambs Before and During Puberty / International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF)

Uluslararası Tam metin bildiri
21.04.2017 The possibilities of using individual birth weights as weaning criteria in dairy goat farming / II. International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences

Uluslararası Özet bildiri
17.05.2017 Using the Multilevel Growth Curve Analysis to Evaluate of Growth Performances of Hair Goat Kids / International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017)

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2017 the possibilities of using individual birth weights as weaning criteria in dairy goat farming / ıcanas 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
27.07.2017 meslek yüksekokulları tarım ve gıda programı öğrencilerinin yapmış oldukları stajın eğitimlerine katkısının değerlendirilmesi / umyos 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
27.07.2017 meslek yüksekokulları tarım ve gıda programı öğrencilerinin gelecek kaygılarının değerlendirilmesi / umyos 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
27.07.2017 Rasyona eklenen organik bakır ve organik çinko iz elementlerinin saanen oğlaklarında birikim ve atılma düzeylerinin belirlenmesi / umyos 2017

Uluslararası Tam metin bildiri
15.10.2016 Öğrencilerin Çine Meslek Yüksekokulu gıda ve tarım programları tercih nedenleri / International Symposium on Post- Secondary Vocational Education and Training (ISVET 2016),

Uluslararası Tam metin bildiri
15.10.2016 Çine Meslek Yüksekokulu gıda ve tarım programları son sınıf öğrencilerinin mesleki eğitim algılarındaki değişimlerin değerlendirilmesi / International Symposium on Post- Secondary Vocational Education and Training (ISVET 2016)

Uluslararası Tam metin bildiri
01.10.2016 Doğum öncesi ve laktasyonda rasyonda bulunan ayçiçeği yağının Saanen keçileri ve oğlaklarında konjuge linoleik asit düzeyi ile bazı performans değerleri üzerine etkisi / 1st International Animal Nutrition Congress

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2016 Çine Meslek Yüksekokulu mezunlarının istihdam edilme durumlarının değerlendirilmesi An evaluation on the employment status of Çine Vocational School Graduates / UMYOS 2016, 5th International Vocational Schools Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
20.05.2016 Lise öğrencilerinin meslek yüksekokullarına bakışlarının değerlendirilmesi Aydın İli örneği Evaluation of High School Students views about Vocational Schools / UMYOS 2016, 5th International Vocational Schools Symposium

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2016 Oğlaklarda Sütten Kesim Ölçütleri / 1st Inrernational Science and Enginering Congress (1.Uluslaraarası Akdeniz Bilim ve Mühendislik Kongresi)

Ulusal Tam metin bildiri
19.08.2007 Kıl Keçisi erkek oğlaklarında besi gücü ve karkas özellikleri / 5.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
15.10.2005 Ewes for Suppressing Reproductive Functions and Possibilities of Using PMSG or LHRH in Restoring Reproductive Functions in LHRH Immunized Ewes / In 8th International Symposium “ Modern Trends in Livestock Production

Uluslararası Özet bildiri
21.08.2000 The Performance and Repeatability Estimation of Litter Size and Milk Yield Traits in Regional Synthetic Cine Type Sheep / 51st Annual Meeting of the European Association for Animal Production

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2015 Kavşit ve Yöresi Keçicilik Projesi ışığında keçi ıslahında melezlemeden yararlanma ilkeleri / 9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2013 Yetiştirici koşullarında Alpin x Kıl keçi melezi F1 Saanen x Kıl keçi melezi F1 ve saf Kıl keçilerin kimi özelliklerinin karşılaştırılması / 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2013 Çine İlçesi Kavşit Köyü nde yetiştirici sürülerinde Saanen x Kıl keçi ve Alpin x Kıl keçi melezlemeleriyle oluşturulan keçi sürülerinde oğlakların büyüme gelişme özellikleri / 8. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
10.09.2012 Keçi Yetiştiriciliğinde Melezleme nin Islah Aracı olarak Kullanımı / Küçükbaş Hayvancılık Çalıştay

Ulusal Tam metin bildiri
15.11.2012 Keçi sütünün insan beslenmesi açısından önemi ve Türkiye de keçi sütü üretimi Süt Endüstrisinde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu / Süt Endüstrisinde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
Meslek Yüksekokullarında Süt Hayvancılığı Eğitimlerinin Değerlendirilmesi / Ulusal Meslek Yüksekokulları Çalıştayı ve Öğrenci Sempozyumu (UMÇÖS)

Ulusal Tam metin bildiri
01.09.1998 Yetiştirici Koşullarında Keçilerde Kızgınlığın Senkronizasyonu ve Döl Verim Sonuçları / 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
14.09.2011 Yetiştirici Koşullarında Kıl Keçilerin Meme Özellikleri ile Süt Verim Özelllikleri Arasındaki İlişkiler / 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.07.2011 Rasyona eklenen organik bakır ve organik çinko iz minerallerinin Saanen x Kıl Keçi F1 Alpin x Kıl Keçi F1 dişi oğlaklarında birikim ve atılma düzeylerinin belirlenmesi / VI.Ulusal Hayvan Besleme Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.09.1998 Çine Meslek Yüksekokulu Mezunlarının İstihdam Durumlarının Değerlendirilmes / 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
27.05.2011 Türkiye de Tarımsal Mesleki Eğitimin Durumu Ve Geleceğ / 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
04.11.2010 Tekil ve çoğul gebeliklerdeki Saanen keçi fetuslarının umbilikal arter Doppler sonografisi / IV. Ulusal Veteriner Jinekoloji Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
24.06.2010 Yetiştirici Koşullarında Kıl Keçilerin Kimi Verim Özellikleri / Ulusal Keçicilik Kongresi 2010

Ulusal Tam metin bildiri
24.06.2010 Keçi Karkas ve Et Kalitesi / Ulusal Keçicilik Kongresi 2010

Ulusal Tam metin bildiri
24.06.2010 Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi Gelişmeler / Ulusal Keçicilik Kongresi 2010

Ulusal Tam metin bildiri
24.06.2010 Çine Yöresinde Yetiştirilen Kıl Keçi Sütlerinde Streptococcus agalactiae Saptanması / Ulusal Keçicilik Kongresi 2010

Ulusal Tam metin bildiri
20.05.2010 Organik bakır ve çinko minerallerinin erkek kuzularda kullanımı ve biyoyararlılığının araştırılması / X.Ulusal Histoloji-Embriyoloji Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
24.06.2009 Kavşit Köyü ve Yöresi Keçicilik Projesi / 6. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2007 Karya Tipi Erkek Kuzularda Rasyona İlave Edilen Vitamin E nin Eşeysel Davranış Testis Özellikleri ve Ergenlik Çağı Başlangıcı Üzerine Etkileri / V. Uusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2007 Kıvırcık İkiz Erkek Kuzularda Besi Gücü ve Karkas Özellikleri / V. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
23.08.2004 Aydın İli Çine İlçesinde Kırmızı Et Tüketim Alışkanlıkları / 4. Ulusal Zootekni Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
14.09.1999 Çine Çaparı Çine Tipi ve Menemen x Çine Tipi F1 Kuzularda Kimi Besi ve Kesim Özellikleri Uluslararası / Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
14.09.1999 Çine Çaparı ve Çine Tipi Yöresel Sentetik Koyunların Yapağı Verim ve Özellikleri / Uluslararası Havancılık 99 Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
14.09.1999 Ekstansif Koyunculuk İşletmelerinde Döl ve süt Verim Performansları bakımından Yetiştirici Bildirimlerinden Yararlanabilme Olanakları / Uluslararası Hayvancılık 99 Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.09.1998 Adnan Menderes Üniversitesi Grup Koyun Yetiştirme Programı ADÜ GKYP / Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
01.09.1998 Batı Anadolu Hayvancılığında Islah Planlaması Önerileri / Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
10.09.1998 Hayvancılıkta Kimi Major Genlerin Aktarımı ve Kullanım Olanakları / Hayvancılık 96 Ulusal Kongresi