Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

bdoganli adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Bilge Doğanlı

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret Ve Finansman Bölümü
Uluslararası İşletmecilik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Şehir Markalaşmasında, Şehre Duyulan Güven ve Şehrin Kişiliğinin Marka Bağımlılığına Olan Etkisinin Araştırılması: Aydın İli Örneği
Fiscaoeconomia

2023 Markaların, Reklam Filmlerinde Kullandıkları Kelimelerin, Satışların Artmasına Olan Etkilerinin Metin Madenciliği İle İncelenmesi: Coca-Cola Örneği
AVRASYA SOSYAL VE EKONOMI· ARAS¸TIRMALARI DERGI·SI· (ASEAD)

2023 Metin Madenciliği Yöntemiyle Lays Reklamlarında Kullanılan Kelimelerin İncelenmesi
INTERNATIONAL JOURNAL OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE ACADEMIC RESEARCH

2022 Tüketici Tercihlerinin Oluşumunda, Marka İmajı Ve Marka Bağımlılığı İlişkisine, Marka Güveninin Aracılık Etkisinin Belirlenmesi
ÜÇÜNCÜ SEKTÖR SOSYAL EKONOMİ DERGİSİ

2021 Kişi Markalaşması Ve Örnek Vaka İncelemesi (Person Branding And Case Study)
IDEA STUDIES Journal (International Journal of Disciplines Economics & Administrative Scienves Studies)

2021 Statistical Analysis of the Factors Affecting Student Exam Success. Journal of Current Researches on Educational Studies,
Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES)

2021 Market Markalı Ürünlerin Marka Algısı ve Tüketici Kümeleri
Fiscaoeconomia
BİLGE DOĞANLI
2020 Coğrafi İşaret, Markalaşma ve Kırsal Turizm İlişkileri
İNSAN VE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
BİLGE DOĞANLI
2019 Assessment of Consumer Perceptions in Ankara (Turkey) Toward Herbal Medicinal Products: A Survey Analysis in the Etimesgut District
Clinical and Experimental Health Sciences
YASİN SARINCA BİLGE DOĞANLI FATMA SEZER ŞENOL İLKAY ERDOĞAN ORHAN
2018 Deprem Zararlarının En Aza İndirilmesine Yardımcı Olmada, Önlisans Düzeyinde Eleman Yetiştirerek Yeni Bir Yaklaşım Geliştirme: Ampirik Bir Çalışma
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
BİLGE DOĞANLI OSMAN BAYRİ
2017 Geç Yaşlanma Algısının Turizm Gelirlerini Artırmada Şehir Marka İmajına Getirileri: Nazilli İlçesi Örneği
International Journal of Academic Value Studies
BİLGE DOĞANLI
2017 Çocuk İstismarı ve Sosyal Devlet Kapsamında Çocuk İstismarına Yönelik Alınan Önlemler
The Journal of International Scientific Researches
BİLGE DOĞANLI GÜLİZ KARAÖRS
2015 STK (Vakıflar) ve Marka İmajı
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
BİLGE DOĞANLI
2014 Sağlık Kuruluşu Çalışanlarının Hemşire Motivasyonlarının Belirleyici Faktörler Üzerine Bir Araştırma
Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
BİLGE DOĞANLI Çiğdem DEMİRCİ
2012 Üniversitelerin Marka Kişiliklerinin Belirlenmesine İlişkin Ampirik Bir Araştırma: Adnan Menderes Üniversitesi Örneği
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
BİLGE DOĞANLI OSMAN BAYRİ
2009 İşletmelerde Marka Oluşturulması ve Muhasebeleştirilmesi (Maddi Olmayan Duran Varlıklar Kapsamında Marka) - II
Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog
FERİŞTAH SÖNMEZ BİLGE DOĞANLI
2009 İşletmelerde Marka Oluşturulması ve Muhasebeleştirİlmesi (Maddi Olmayan Duran Varlık Kapsamında Marka) -I
Vergici ve Muhasebeciyle Diyalog
BİLGE DOĞANLI FERİŞTAH SÖNMEZ
2007 Doğrusal ve Tam Sayılı Programlanın Sermaye Bütçelemesine Uygulanması
Marmara Üniversitesi, Muhasebe-Finansman Araştırma ve Uygulama Dergisi (ANALİZ)
BİLGE DOĞANLI
2006 Tamsayılı Programlama Yönteminin Sermaye Bütçelemesi Konusuna Uygulanması ve Bir Tekstil İşletmesi Uygulaması
Muhasebe ve Finansman Dergisi
BİLGE DOĞANLI
2004 Türk Hisse Senedi Piyasasının Zayıf Şekilde Etkinliğinin Test Edilmesi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
Selim BEKÇİOĞLU MUSTAFA ÖZTÜRK BİLGE DOĞANLI
2003 Enflasyon ve Hisse Senedi Fiyatları: İMKB de İşlem Gören Hisse Senetlerinin Reel Getirilerinin Ölçülmesi (1.I.1992-31.XII.2001)
Muhasebe Bilim ve Dünya Dergisi
Selim BEKÇİOĞLU MUSTAFA ÖZTÜRK BİLGE DOĞANLI
Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2023 DİJİTAL PAZARLAMA / BALKAN 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES 9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED SCIENCES OCTOBER 6 - 8, 2023 - EDIRNE

Uluslararası Özet bildiri
31.03.2018 SYMPOSIUM ABOUT THE VOCATIONAL EDUCATION AND EMPLOYMENT OF WOMEN / ECONOMIC AND SOCIAL THOUGHT

Uluslararası Özet bildiri
28.04.2018 DÜZ CAM SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE VE DÜNYA EKONOMİSİ AÇISINDAN ÖNEMİ / POLITICAL, ECONOMICS AND FINANCIAL ANALYSIS - 2018 (PEFA'2018)

Uluslararası Özet bildiri
28.04.2018 TÜRKİYE'DE DÜZ ORANLI VERGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI / POLITICAL, ECONOMICS AND FINANCIAL ANALYSIS - 2018 (PEFA'2018)

Uluslararası Özet bildiri
25.11.2018 BIST SINAİ İŞLETMELERİNİN FİNANSLA PERFORMANSLARININ ÖLÇÜMÜ: VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BİR UYGULAMA / İKSAD 2. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, KONGRE ÖZET KİTABI

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 VERGİ İNDİRİM POLİTİKALARI VE TÜRK VERGİ SİSTEMİ DEĞERLENDİRMESİ / TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

Ulusal Tam metin bildiri
30.04.2008 DESTİNASYON MARKALAŞMASI VE BİR UYGULAMA / III. BALIKESİR ULUSAL TURİZM KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 HEALTH SERVICES AND BECOMING A TRADEMARK / TARAS SHEVCHENKO 4th INTERNATIONAL CONGRESS ON SOCIAL SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
24.11.2018 ÜNİVERSİTELERİN MARKA BİLİNİLİRLİKLERİNİN ARTIRILMASINDA FİZİKİ MEKÂNLARIN SANATSAL ANLAYIŞLA YENİDEN DÜZENLENMESİNİN ÖNEMİ: ADÜ KARACASU MEMNUNE İNCİ MYO ÖRNEĞİ / I. INTERNATIONAL CONGRESS OF POLITICAL, ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS

Uluslararası Özet bildiri
22.04.2018 GELENEKSEL TÜRK KAPILARININ MARKALAŞTIRILARAK KÜLTÜR TURİZMİNE KAZANDIRILMASI / III. ULUSLARARASI KÜLTÜR VE MEDENİYET KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
03.02.2018 A NEW FACE OF MARKETING, GREEN MARKETING, GREEN PRODUCT AND BEING A BRAND / XV. EUROPEAN CONFERENCE ON SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 THE CITY PERCEPTION OF NON-AGING PEOPLE, BRANDS AND TOURISM ASSOCIATIONS / EUREFE’17 INTERNATIONAL CONGRESS

Uluslararası Tam metin bildiri
17.08.2016 A RURAL TOURISM PROJECT AS A RURAL DEVELOPMENT INSTRUMENT TATUTA / 7th INTERNATIONAL CONFERENCE AND FIELD STUDY IN MALAYSIA 2016 ADVANCING INCLUSIVE RURAL DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION IN A CHALLENGING ENVIRONMENT

Uluslararası Tam metin bildiri
17.08.2016 AN APPLIED APPROACH TO THE NOTIONS OF BRANDING THROUGH HERBAL PRODUCTS AND HERBAL MEDICINE PRODUCTION IN ACHIEVING RURAL DEVELOPMENT / 7th INTERNATIONAL CONFERENCE AND FIELD STUDY IN MALAYSIA 2016 ADVANCING INCLUSIVE RURAL DEVELOPMENT AND TRANSFORMATION IN A CHALLENGING ENVIRONMENT

Uluslararası Tam metin bildiri
14.10.2016 EVALUATION OF THE CULTURAL HERITAGE RESOURCES IN THEDESTINATION BRANDING THE CASE OF KARACASU DISTRICT / MULTİDİSCİPLİNARY ACADEMİC CONFERENCE, THE 8TH MAC 2016

Uluslararası Özet bildiri
13.10.2012 THE FACTORS THAT AFFECT THE MOTIVATION OF HEALTH WORKERS NURSES MUGLA UNIVERSITY TRAINING AND RESEARCH HOSPITAL STATE SAMPLE / 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF STATISTICS

Uluslararası Tam metin bildiri
03.05.2013 ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN GİRİŞİMCİLİK YATKINLIĞININ BELİRLENMESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA / 4st INTERNATIONAL CONGRESS ON ENTREPRENEURSHIP MANISA

Uluslararası Tam metin bildiri
04.12.2011 A STUDY ON THE DETERMINATION OF THE IMAGE OF DESTINATION TRADEMARK THE CASE OF KUŞADASI / 1st INTERNATIONAL 4th NATIONAL EĞİRDİR TOURISM SYMPOSIUM AND LAKES DISTRICT VALUES WORKSHOP 2011

Uluslararası Tam metin bildiri
05.12.2010 AS AN ORGANIZATION OF CIVIL SOCIETY FOUNDATIONS AND BRAND IMAGE / 7. INTERNATIONAL NGO’S CONFERENCE

Ulusal Tam metin bildiri
03.10.2011 MARKA İMAJ VE ŞEHİR / 1. GİRİŞİMCİLİK SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
03.11.2008 MARKALAŞMA VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİ / TÜRKİYENİN 2023 VİZYONUNDA VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

2023 FARKLI BAKIŞ AÇILARI İLE PAZARLAMA , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ŞEHİRLERİN MARKALAŞMA SÜREÇLERİ ve KAZANIMLARI: AYDIN İLİ
ÇİMEN ZEYNEP, DOĞANLI BİLGE
IKSAD PUBLISHING HOUSE,Dr. Öğr.Üyesi Aybüke YALÇIN
978-625-367-344-4 Erişim Linki
2022 DİSİPLİNLER ARASI ÇALIŞMALARLA MASTAURA ANTİK KENTİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),MARKALAŞMA SÜRECİNDE BİR GİZEMLİ ANTİK KENT "MASTAURA"
DOĞANLI BİLGE
ARKEOLOJİ VE SANAT YAYINLARI,SEDAT AKKURNAZ, ARZU ÖZVER, AYTEKİN KALKAN
978-605-396-566-4
2022 KURTULUŞUNUN 100. YILINDA GEÇMİŞTEN GELECEĞE NAZİLLİ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),COĞRAFİ İŞARET VE NAZİLLİ İLÇESİNİN COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN POTANSİYELİ
DOĞANLI BİLGE
AKADEMİSYEN KİTABEVİ,SEDAT AKKURNAZ, TUNCAY ERCAN SEPETÇİOĞLU, ARZU ÖZVER
978-625-8299-03-8
2022 SOSYAL, BEŞERİ ve İDARİ BİLİMLER, ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XI , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),KİŞİ MARKALAŞMASINDA, MARKA KİŞİLİĞİ, MARKA GÜVENİ ve MARKA SADAKATİ İLİŞKİLERİ: BİR ÖRNEK OLAY
DOĞANLI BİLGE
EĞİTİM YAYINEVİ,PROF. DR. ARZU KARACA
978-625-8108-42-2
2021 THEORETICAL AND EMPIRICAL PERSPECTIVES ON ECONOMIC AND FINANCIAL ISSUES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE IMPORTANCE OF SOCIAL RESPONSIBILITY PROJECTS IN INCREASING THE BRAND AWARENESS OF UNIVERSITIES: AN IMPLEMENTATION STUDY
DOĞANLI BİLGE, TOPAL NİHAN KELEŞ
Gazi Kitabevi,Şahin KARABULUT
978-625-7530-05-7 Erişim Linki
2021 BASIC KEYS OF PRODUCTIVITY IN BUSINESSES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ELEMENTS OF BRANDING AND CITY BRANDING
DOĞANLI BİLGE, TOPAL NİHAN KELEŞ
IKSAD PUBLICATIONS,ADNAN AKIN
978-625-7636-64-3 Erişim Linki
2019 THEORIES AND CRITICS IN ECONOMICS MANAGEMENT , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),FLAT RATE TAX SYSTEM AND ITS APPLICATION IN TURKEY
DOĞANLI BİLGE,ÇINAKLI HAYRETTİN
IJOPEC PUBLICATION,SAMET EVCİ, VİKAS ARYA
978-1-912503-80-3
2019 DYNAMICS OF GLOBALIZATION AT THE CROSSROADS OF ECONOMICS , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),CREATING BRAND LOYALTY IN HEALTH CARE AND THE CASE OF AYDIN ADNAN MENDERES UNIVERSITY, PRACTİCE AND RESEARCH HOSPİTAL
DOĞANLI BİLGE,İNCİ SEYHAN
PETER LANG,Ahmet Arif Eren and Altuğ Murat Köktaş
978-3-631-80194-9 Erişim Linki
2019 SOSYAL BİLİMLER ALANINDA ARAŞTIRMA MAKALELERİ-1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),TMS-41 NOLU MUHASEBE STANDARDI VE TEKDÜZEN MUHASEBE SİSTEMİ (TDMS) ÇERÇEVESİNDE BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK İŞLETMELERİ İNCELEMESİ: BİR İŞLETME ÖRNEĞİ
DOĞANLI BİLGE,ŞAKAR ZEKAYİ
GECE KİTAPLIĞI,İSMAİL ELAGÖZ, GÖKTÜRK ERDOĞAN, ASLI GEZEN, ABDULLAH YILMAZ
978-625-7958-11-0 Erişim Linki
2019 ECONOMIC & BUSINESS ISSUES IN RETROSPECT & PROSPECT , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ENSURING BRANDING IN RURAL TOURISM VIA MEDICAL AROMATIC HERBS AND AN EMPRICAL STUDY
DOĞANLI BİLGE
IJOPEC Publication Limited,Marcel Meciar, Kerem Gökten, Ahmet Arif Eren
978-1-912503-68-1 Erişim Linki
2018 RESEARCH AND DEVELOPMENT ON SOCIAL SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE IMAGE OF WOMEN IN TURKEY ACCORDING TO THE SOCIAL GENDER CONCEPT
DOĞANLI BİLGE,BERBER BABALIK BANU
JAGIELLONIAN UNIVERSITY INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS,ROMAN DORCZAK, REGINA LENART-GANSINIEC, CHRISTIAN RUGGIERO, MEHMET ALİ İCBAY
978 - 83 - 65688 - 32 - 3 Erişim Linki
2018 TURİZMDE DESTİNASYON MARKALAŞMASI VE ANTALYA ÖRNEĞİ , Bilimsel Kitap , Tümü,
DOĞANLI BİLGE
GECE KİTAPLIĞI,Osman BAYRİ
978-605-288-651-9
2018 ACADEMIC STUDIES IN SOCIAL, HUMAN AND ADMINISTRATIVE SCIENCES , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),SYMBOLS IN DESTINATION BRANDING AND AFRODITE SYMBOL IN DESTINATION BRANDING
DOĞANLI BİLGE
GECE KİTAPLIĞI,Murat Cem DEMİR
978-605-288-606-9
2018 ECONOMIC AND ADMINISTRIVE SCIENCES VOLUME I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),THE NEW FACE OF MARKETING, GREEN MARKETING, GREEN PRODUCT AND ESTABLISHING A BRAND
DOĞANLI BİLGE
AKADEMİSYEN KİTABEVİ A.Ş.,Azmi YALÇIN
978-605-258-050-9 Erişim Linki
2018 ANTİK AFRODİSİAS VE MARKALAŞMA (DESTİNASYON MARKALAŞMASINA DİSİPLİNLER ARASI YAKLAŞIM) , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DESTİNASYON MARKALAŞMASI VE AFRODİSİAS
DOĞANLI BİLGE
GECE KİTAPLIĞI,Bilge DOĞANLI
978-605-288-407-2