Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

aerkul adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Ali Erkul

Sultanhisar Meslek Yüksekokulu
Bitkisel Ve Hayvansal Üretim Bölümü
Seracılık Pr.

CV (PDF)


2023 Evaluation of Physiological and Yield Traits of Some Bread Wheat Varieties (Triticum aestivum L.) Grown in Different Environments
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2022 Effects of post-flowering drought on nitrogen mobilization and growth of bread wheat (Triticum aestivum L.) using stable 15N isotope
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi

2015 Plant Nutrient Element Pellet Seed Coating Application to Barley Seeds
International Journal of Scientific and Technological Research
ALİ ERKUL AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU
2010 Inheritance of Yield and Yield Components in a Bread Wheat Triticum aestivum L Cross
Türkish Journal of Field Crops
ALİ ERKUL AYDIN ÜNAY KONAK CAHİT
2009 Üç Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L Melezinde Kantitatif Özelliklerin Kalıtımı II Morfo fizyolojik Özellikler
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
ALİ ERKUL AYDIN ÜNAY
2009 Üç Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L Melezinde Kantitatif Özelliklerin Kalıtımı I Verim ve Verim Öğeleri
Adnan Menderes üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi
ALİ ERKUL AYDIN ÜNAY
2006 Sulamalı Koşullarda İleri Ekmeklik Buğday Triticum aestivum L Hatlarının Tane Verimi ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi
ALİ ERKUL
2006 Kuru ve Sulu Koşullarda Yetiştirilen Buğdayın Bazı Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Direkt Seleksiyona Karşı İndirekt Seleksiyon Etkinliği
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
MUZAFFER TOSUN SÜER YÜCE ALİ ERKUL EGE Hatice
2004 Stability Analysis of Upland Cotton Genotypes to the Aegean Region in Turkey
Asian Journal of Plant Science
AYDIN ÜNAY HÜSEYİN BAŞAL ALİ ERKUL Zeliha YÜKSEKKAYA
Ulusal Poster
Hibrit P G 98 ve Antcin Mısır Tohumuna Peletle Tohum Kaplama Yöntemi ile Farklı Bitki Besin Elementleri Uygulanarak Çimlenme Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi / İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2. TARIM VE GIDA KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
Bazı Buğday Tohumu Çeşitlerine Kazanda Peletle Tohum Kaplama Yöntemi İle Bitki Besin Elementleri Uygulanarak Çimlenme Parametrelerine Etkisinin Belirlenmesi / İÇ ANADOLU BÖLGESİ 2. GIDA VE TARIM KONGRESİ

Ulusal Poster
Üç Ekmeklik Buğday Melezinde Triticum aestivum L Protein Oranının Kalıtımı / TÜRKİYE III. TOHUMCULUK KONGRESİ

Ulusal Poster
Aydın Ekolojik Koşullarında İleri Arpa Hatlarında Verim Verim Öğeleri ve Agronomik Özelliklerin Saptanması / TÜRKİYE VII. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
İleri Arpa Hatlarında Verim Verim Öğeleri ve Agronomik Özelliklerin Belirlenmesi / TÜRKİYE VI. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ

Ulusal Poster
İleri Makarnalık Buğday Hatlarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi / TÜRKİYE VI. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
Bazı Türk ve Alman Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Protein Miktarlarının UDY NIRS ve KJELDAHL Yöntemleriyle Saptanması / TÜRKİYE VI. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
05.09.2005 İleri Ekmeklik Buğday Hatlarında Verim ve Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi / TÜRKİYE VI. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
Büyük Menderes Havzasına Uyumlu Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Geliştirilmesi / TÜRKİYE VI. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
15.11.1999 Pamukta Gossypium hirsutum L Çoklu Dayanıklılık Islahı Yönünden Seleksiyon Çalışmaları / TÜRKİYE 3. TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ

Ulusal Tam metin bildiri
Pamukta Gossypium hirsutum L Genotip Münavebe ve Potasyumlu Gübrelemenin Yaprak Kızarıklığı ile Önemli Agronomik ve Teknolojik Özelliklere Etkilerinin Saptanması / EGE BÖLGESİ TARIM KONGRESİ