Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2


Fotoğraf Güncelleme... Yöksis Entegrasyonu tamamlanmış olup Yöksis sistemine fotoğraf yükleyen akademisyenlerin profil fotoğrafları otomatik olarak çekilmektedir.
Fotoğraf eklemek ya da fotoğrafınızı güncellemek için lütfen Yöksis'e giriş yapınız!

Doç.Dr.
ABDULLAH ÖZDEMİR

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Anabilim DalıHakemli , MUTİOĞLU HALİL,ÖZDEMİR ABDULLAH , KÜRESELLEŞMENİN JEOEKONOMİ VE ENERJİ POLİTİKALARINA ETKİSİ,Stratejik Araştırmalar Dergisi,,2008
Hakemli , ÇAKIR MESUT,ÖZDEMİR ABDULLAH,ÇAKIR FATMA , Türkiye de Hizmet Sektöründeki Çarpan Katsayıları Girdi ÇıktıYöntemiyle,Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,2,2009
Hakemli , ÖZDEMİR ABDULLAH,GÖÇER İSMET , Türkiye de Krizlerin Makroekonomik Değişkenlere Etkileri VAR Analizi,Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,12,2011
Hakemli , ÖZDEMİR ABDULLAH,ÇAKIR FATMA , Türkiye de Enerji Sektörünün İleri ve Geri BağlantıEtkileri,Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,,2006
Hakemli , GÖÇER İSMET,ÖZDEMİR ABDULLAH , 2008 KÜRESEL KRİZİNİN YAYILMA SÜRECİ VE ETKİLERİ SEÇİLMİŞ ÜLKELER İÇİN EKONOMETRİK BİR ANALİZ,Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,6,2012
Hakemli , ÖZDEMİR ABDULLAH,MERCAN MEHMET , Türkiye de Enerji Sektöründe Yapısal Bağınlaşma Girdi Çıktı Analizi,BUSINESS AND ECONOMICS RESEARCH JOURNAL,2,2012
Hakemli , ESER MÜMİN,ÖZDEMİR ABDULLAH,DENDEŞ ERKAN , ÖN LİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KADIN AKADEMİSYENLERİN ÇALIŞMA YAŞAMINDAKİ DURUMLARINA YÖNELİK ALGILARI,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,12,2016
Hakemli , EROL HATİCE,ÖZDEMİR ABDULLAH , TÜRKİYE DE ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI VE GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ,Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi,12,2016
Hakemli , ÖZDEMİR ABDULLAH,dalkılıç remziye , Finansal Serbestleşmenin Türkiye Ekonomisi Üzerindeki Etkileri,Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,3,2016
Hakemli , ÖZDEMİR ABDULLAH , Küresel Enerji Politikalarına Genel Bakış,Yaşar Üniversitesi Dergisi,6,2015
Hakemli , ÖZDEMİR ABDULLAH , Dahilde İşleme Rejiminin Dış Ticaret İstihdam ve Rekabet Gücüne Etkileri,BERJ,11,2015
Hakemli , ÖZDEMİR ABDULLAH,ÇAKIR MESUT , BAĞIMSIZLIK SONRASI ORTA ASYA ÜLKELERİNİN YOKSULLUKSORUNU,Akademik Fener Dergisi,6,2007
Hakemli , BULUT ŞAHİN,ÖZDEMİR ABDULLAH , İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Dow Jones Industrial Arasındaki İlişki Eşbütünleşme Analizi,Yönetim ve Ekonomi Dergisi,6,2012
Hakemli , ATEŞ İSMET,ÖZDEMİR ABDULLAH , THE DEVELOPMENT IN TRANSITION ECONOMIES IN EUROPEAN UNION PARTICIPATION PROCESS,Annals of the University of Oradea,6,2008
Hakemsiz , ÖZDEMİR ABDULLAH , Küreselleşmede Anahtar Rol Enerji Politikaları,Asomedya,1,2012
Hakemli , ÖZDEMİR ABDULLAH,MERCAN MEHMET,EROL HATİCE , Türkiye Emek Piyasasında Belirlenmiş Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi,TİSK Akademi,9,2012
Hakemli , EROL HATİCE,ÖZDEMİR ABDULLAH , Türkiye de İstihdam Politikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği nin Yeri,Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi,8,2015
Hakemli , EROL HATİCE,ÖZDEMİR ABDULLAH,YURDAKUL ELİF MERYEM , Türkiye de İşsizliğin Yol Açtığı Olumsuz Sonuçların Giderilmesinde 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun İşlevi,TİSK Akademi,9,2010
Hakemli , EROL HATİCE,ÖZDEMİR ABDULLAH , Ekonomik Kriz Dönemlerinde Türkiye de Uygulanan İstihdam Politikalarının Etkinliği,Amme Idaresi Dergisi,,2012
Hakemli , EROL HATİCE,ÖZDEMİR ABDULLAH , Türkiye de Sağlık Reformları ve Sağlık Harcamalarının Değerlendirilmesi,Sosyal Güvenlik Dergisi,1,2014
Uluslararası
Özet bildiri
ÖZDEMİR ABDULLAH,EROL HATİCE,ESER MÜMİN
Küreselleşme Sürecinde Enerji Arz Güvenliğinin Sağlanmasında Gelişmiş Ülkelerin Rolü
II. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMU EMPERYALİZM, HEGEMONYA VE İSTİHBARAT FAALİYETLERİ
10.11.2017
Uluslararası
Özet bildiri
ÖZDEMİR ABDULLAH,Yaşlı Mehmet
MÜŞTERİ SADAKATİNİ GÜÇLENDİRMEDE SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN ROLÜ: OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
EUREFE'17
10.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
ÖZDEMİR ABDULLAH
İNSANİ GELİŞMİŞLİK VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ
EUREFE'17
10.09.2017 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
EROL HATİCE,ÖZDEMİR ABDULLAH
Türkiye'de Darbelerin Sosyal Haklar ve Sendikalar Üzerindeki Etkileri
Uluslararası Darbe Sempozyumu
26.05.2017
Uluslararası
Tam metin bildiri
ÖZDEMİR ABDULLAH,MERCAN MEHMET,DENDEŞ ERKAN
Geçiş Sürecindeki Orta Asya Cumhuriyetlerinde Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi
INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES
10.10.2013 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
ÖZDEMİR ABDULLAH,EROL HATİCE,ESER MÜMİN
KÜRESEL TERÖRİZM VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ
1. ULUSLARARASI DEMOKRASİ SEMPOZYUMUDARBELER ve TEPKİLER
31.12.2016 Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
EROL HATİCE,ÖZDEMİR ABDULLAH
Türkiye de Yoksulluk Sorunu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Faaliyetleri
International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics
01.11.2016 Erişim Linki
Uluslararası
Özet bildiri
ÖZDEMİR ABDULLAH,MERCAN MEHMET,EROL HATİCE
Analyze of Women s Participation in Labor Force in Turkey
III AGP International Humanities and Social SciencesConference
Erişim Linki
Uluslararası
Tam metin bildiri
EROL HATİCE,ÖZDEMİR ABDULLAH
Kamu Sağlık İşletmelerinde Alt İşveren Uygulamalarının Çalışanlar Açısından Değerlendirilmesi
Birinci Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu
01.05.2016
Uluslararası
Tam metin bildiri
ÖZDEMİR ABDULLAH,DENDEŞ ERKAN,ESER MÜMİN
Yöresel Ürünlerin Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Öneriler Karacasu Çömlek Üreticileri Örneği
Birinci Uluslararası Karadeniz İşletmecilik Sempozyumu
01.05.2016
Ulusal
Özet bildiri
EROL HATİCE,ÖZDEMİR ABDULLAH
Türkiye de İstihdam Politikalarında İş Sağlığı ve Güvenliği nin Yeri
Çalışma Ekonomisi Kongresi
Mikro İktisat , Ders Kitabı , Tümü,,ÖZDEMİR ABDULLAH,ESER MÜMİN,,Alter2017,978-605-191-032-1
Makro İktisat , Ders Kitabı , Tümü,,ÖZDEMİR ABDULLAH,ESER MÜMİN,,Alter Yayıncılık2017,978-605-191-008-6
Makro İktisat , Ders Kitabı , Tümü,,BOSTAN AZİZ,ÖZDEMİR ABDULLAH,,Alter Yayıncılık2016,9786059870702
Mikro İktisat , Ders Kitabı , Tümü,,EREN ASLAN,BOSTAN AZİZ,ÖZDEMİR ABDULLAH,,Alter Yayıncılık2015,9786059870573
Atatürk Ve Cumhuriyet e Armağan , , Bölüm(ler),,ÖZDEMİR ABDULLAH,,Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları2009,
Atatürk Ve Cumhuriyet e Armağan , , Bölüm(ler),,ÖZDEMİR ABDULLAH,,Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları2009,
Küreselleşme , , ,,ÖZDEMİR ABDULLAH,,Ezgi Kitabevi2009,9789758606795
Küreselleşme , , Bölüm(ler),,ÖZDEMİR ABDULLAH,,Ezgi Kitabevi2009,9789758606795
Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli Örneği , , Bölüm(ler),,ÖZDEMİR ABDULLAH,,Alter Yayıncılık2009,97860554650105
Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli Örneği , , ,,ÖZDEMİR ABDULLAH,,Alter Yayıncılık2009,97860554650105
Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli Örneği , , Bölüm(ler),,ÖZDEMİR ABDULLAH,,Alter Yayıncılık2009,97860554650105
Atatürk Ve Cumhuriyet e Armağan , , Bölüm(ler),,ÖZDEMİR ABDULLAH,,Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları2006,
Atatürk Ve Cumhuriyet e Armağan , , Bölüm(ler),,ÖZDEMİR ABDULLAH,,Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları2006,