Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

eyurdakul adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Elif Meryem Yurdakul Şipal

Yenipazar Meslek Yüksekokulu
Toptan Ve Perakende Satış Bölümü
Emlak Yönetimi Pr.

CV (PDF)


2023 Türkiye’nin Deniz Yoluyla Uluslararası Ticareti ve Ekonomik Büyüme İlişkisi
Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences

2022 Türkiye’de Ulaşım Altyapısı ve Ekonomik Kalkınma İlişkisi: ARDL Sınır Testi
Kent Akademisi (Online)

2022 Deniz Yoluyla İhracat, Baltık Kuru Yük Endeksi ve Ham Petrol Fiyatları İlişkisi: Türkiye Örneği
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2022 Amerikan On Yıllık Tahvil Faizleri ile Ham Petrol Fiyatları Arasında Eşbütünleşme ve Nedensellik İlişkisi
Ordu University

2020 Türkiye’de Lojistik Sektörü ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Analizi İle İncelenmesi
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
ELİF MERYEM YURDAKUL
2010 Türkiye de İşsizliğin Yol Açtığı Olumsuz Sonuçların Giderilmesinde 4447 Sayılı İşsizlik Sigortasi Kanununun İşlevi
Tisk Akademi
HATİCE EROL ELİF MERYEM YURDAKUL
Uluslararası Tam metin bildiri
Koronavirüs (Covid-19) Pandemi Sürecinin Online Eğitime Etkileri: Yenipazar Meslek Yüksekokulu Üzerine Bir Uygulama / Uluslararası Lisansüstü Çalışmalar Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.05.2019 İntermodal Yük Taşımacılığının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi / SADAB 3rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium

Uluslararası Özet bildiri
30.05.2017 Dahilde İşleme Rejimi Ve Türkiye’de Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri / ASEAD I. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU

Uluslararası Sözlü Bildiri
Türkiye de Dış Ticaretin Taşınması ve Denizyolu Taşımacılığı / 2. Turgut Reis ve Türk Denizcilik Tarihi Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
21.07.2016 Türkiye'nin İthalat Fonksiyonun Tahmini / Uluslararası Multidisipliner Konferans

Uluslararası Tam metin bildiri
25.05.2016 Türkiye de İthalat ve Ekonomik Büyüme İlişkisi Granger Nedensellik Testi / International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series IBANESS Conference Series-Plovdiv/BULGARIA

Uluslararası Özet bildiri
20.12.2015 Türkiye'de Enerji İthalatın Yapay Sinir Ağları Modeli İle Tahimini / I. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
30.12.2009 Yoksulluğun Azaltılmasında Sosyal Girişimciliğin Rolü Aydın İli Mikro Kredi Uygulamaları / IV. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Devalüasyonun Dış Ticarete Etkisi j Etkisi Analizi / Yebko: Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı

2021 İktisat Alanında Seçilmiş Konular 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Lojistik Performans ve Dış Ticaret İlişkisi
YURDAKUL ELİF MERYEM, ŞİPAL YUSUF ZİYA
Efe Akademi,Sümer Gökhan
978-625-7450-63-8
2020 Oyunu Değiştiren Güç: YAPAY ZEKÂ , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye İthalatının Tahmininde Yapay Zeka Uygulamaları: Yapay Sinir Ağları Örneği
YURDAKUL ELİF MERYEM,ÖZPINAR ÖMER
Beta Basım Yayım Dağıtım AŞ,Prof. Dr. Mustafa K. Yılmaz, Doç. Dr. N. Öykü İyigün
9786052426685
2016 Banka Muhasebesi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Temel Kavramlar ve Tek Düzen Hesap Planının Özellikleri
YURDAKUL ELİF MERYEM,DURSUN GÜNAY DENİZ,YILDIZTEKİN İHSAN,EKİNCİ MEHMET ALİ,ALTUN DUYGU DEMET,ÇELİK TÜLAY,DEMİR GÜLBAHAR SEMRA,YILDIZ REYHAN
Lisans Yayıncılık,Aysel Güney
9786055044749
2009 Sosyo Ekonomik Değişim Aydın İli Örneği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın İli Bankacılık ve Finansal Sistemi
ŞİPAL YUSUF ZİYA,YURDAKUL ELİF MERYEM
Alter Yayıncılık,Abdullah Özdemir
2346753
2008 KüreSELLeşme , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Bankacılığı Küreselleştiren Etmenler, Kriz ve Küresel Bankacılık
YURDAKUL ELİF MERYEM
Ezgi Kitabevi,Abdullah Özdemir
2003 Türkiye nin Dış Ekonomik Sosyal ve İdari Politikaları , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Dış Ticaret Politikası
YURDAKUL ELİF MERYEM
Siyasal Yayınevi,T. Göksu, H. H. Çevik, A. Baharçiçek ve A. Şen