Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ntopuz adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Nurettin Topuz

Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Tarımsal Makine Sistemleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Aydın İli Bazı Tarım Makinaları İmalatçılarının İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamalarının Araştırılması
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2009 Pamukta Farklı Üretim Tekniklerinin ve Büyüme Düzenleyicisi Pix in Verim ve Erkencilik Üzerine Etkisi
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

2009 İkinci Ürün Mısırda Sırta Ekim Yönteminin Uygulanabilirliğinin Belirlenmesi
ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi

2009 Effects of Moisture Content on Physical Properties of Black Kabuli Chickpea Cicer arietinum L Seed Asian Journal of Chemistry
Asian Journal Of Chemistry

2006 İzmir ve Aydın illerindeki Bazı Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Silaj Mekanizasyonu Örneğinde Ortak Makina Kullanım Olanakları
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi

Ulusal Tam metin bildiri
Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri / Tarımsal Mekanizasyon 27. Ulusal Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Aydın İli Sofralık Zeytin İşleme Tesislerinde Yapısal Durumun Belirlenmesi / Tarımsal Mekanizasyon 26. Ulusal Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Aydın Yöresinde İmal Edilen Tarım Alet ve Makinalarının Yöre Tarımında Kullanım Oranlarının Belirlenmesi / Tarımsal Mekanizasyon 18. Ulusal Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Ege Bölgesinde Zeytin Tarımında Mekanizasyon Uygulamaları ve Sorunları / Tarımsal mekanizasyon 17. Ulusak kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
16.09.2021 Aydın İli Söke İlçesindeki Tarım Alet Makinaları İmalat Sektöründe Meydana Gelen İş Kazalarının Ve Meslek Hastalıklarının Araştırılması / 10, Sosyal Beşeri Ve Eğitim Bilimleri Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
18.10.2019 SÜT SIĞIRCILIĞI İŞLETMELERİNDE MEKANİZASYONDAKİ GELİŞMELER / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
18.10.2019 UŞAK İLİ TARIMSAL İŞLETMELERİNİN MEKANİZASYON DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Poster
High Voltage Electrostatic Field Hvef On The Effects Of Seed Germination / III. International Scientific Congress Agricultural Machinery