Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

eoncuer adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Melek Ece Öncüer Çivici

Turizm Fakültesi
Seyahat İşletmeciliği Bölümü
Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 GELİŞMELERİ KAÇIRMA KORKUSUNUN (FOMO) OTEL ÇALIŞANLARININ İŞ MOTİVASYONUNA ETKİSİ
Journal of Gastronomy, Hospitality and Travel

2023 Examining multiple mediation of authenticity in the relationship between cultural motivation pattern and satisfaction: a case study of Şirince in Turkey
Journal of Hospitality and Tourism Insights

2022 GÜNEY AVRUPA ÜLKELERININ SEYAHAT VE TURIZM REKABET GÜCÜ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Journal of Gastronomy Hospitality and Travel

2022 Küresel Tüketim Kültürünün Tüketicilerin Konaklama Sektöründe Yerel Satın Alma Niyetine Etkisi: Kuşadası Uygulaması
ROMAYA Multidisipliner Akademik Yaklaşım Araştırmaları

2018 Yerel Halkın Gözünden İzmir’in Simge Yemeklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Journal of Travel and Tourism Research
AYŞE EBRU AĞLAMAZ MELEK ECE ÖNCÜER ÇİVİCİ
2018 Küyerelleşme Kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım AfişlerindeSomut Olmayan Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımı: Bir GöstergeBilim Analiz Örneği
Journal of Travel and Tourism Research
Gözde Öztürk MELEK ECE ÖNCÜER ÇİVİCİ
2017 Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
Mesleki Bilimler Dergisi
TURAN OKUL BÜŞRA HAFÇI MELEK ECE ÖNCÜER ÇİVİCİ
Uluslararası Tam metin bildiri
30.07.2017 Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama / II.International conference; the west of the east, the east of the west

Ulusal Tam metin bildiri
26.10.2023 Adams'ın Eşitlik Teorisi Kapsamında Lisansüstü Turizm İşletmeciliği Öğrencilerinin Akademik Motivasyonları / 23. Ulusal Turizm Kongresi

Ulusal Özet bildiri
28.04.2019 Turist Rehberleri ve Turist Rehberliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Küresel Vatandaşlık Algılamaları / II. TURİZM REHBERLİĞİ KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2018 Dijital İçerik Pazarlama ve Kuşakların Satın Alma Davranışlarına Etkisi / 9. Uluslararası Girişimcilik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
29.10.2017 Küyerelleşme Kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım Afişlerinde Somut Olmayan Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımı: Bir Göstergebilim Analiz Örneği / Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Yabancı Dil Öğrenme Kaygısı: Adnan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama / 2. ULUSLARARASI DOĞUNUN BATISI BATININ DOĞUSU KONFERANSI

Uluslararası Tam metin bildiri
28.05.2015 Turistlerin Alanya Destinasyonundaki Çekiciliklere Yönelik Görüşlerinin Tripadvisor com Sitesindeki Yorumlara Göre Değerlendirilmesi / I. Avrasya Uluslararası Turizm Kongresi: Güncel Konular, Eğilimler ve Göstergeler

Uluslararası Özet bildiri
Changing Tourists Terror and Tourism Understanding in a Global World / International Human Security Conference: Human Security, New Challenges, New Perspectives

Ulusal Tam metin bildiri
21.11.2007 Otel İşletmelerinde Çalışanların Örgütsel Bağlılığının İş Tatminine Etkisi Kuşadası Örneği / Ege Üniversitesi Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
05.05.2002 Yeni Ekonominin Turizm Sektörüne Etkileri / Pamukkale Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
17.05.2003 Bilgi Ekonomisinin Turizm Endüstrisinde Yol Açtığı Değişimler / Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
23.10.1998 2000 li Yıllarda Uluslararası Turizm Piyasasındaki Değişme Eğilimleri Ve Bu Eğilimlere Uygun Alternatif Turistik Ürün Çeşitlendirme Stratejileri / T.C. Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksek Okulu Turizm Sektöründe Rekabet Stratejileri Hafta Sonu Seminerleri 5

2023 Sosyal & Beşeri Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Niş Pazarlama Kapsamında Edebiyat Turizminin Destinasyon Tanıtımındaki Yeri
ÇALLAK EMİNE, ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Gece Kitaplığı,SAĞLIK Sema, İNAN Uğur
978-625-430-846-8
2023 Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanında Akademik Çalışmalar Cilt 2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Niş Pazarlama Kapsamında Edebiyat Turizminin Destinasyon Tanıtımındaki Yeri
ÇALLAK EMİNE, ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Gece Kitaplığı,Sağlık Sema, İnan Uğur
978-625-430-846-8
2022 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küreselleşme Kapsamında Turizmde Otantiklik Algısı
YILDIZ NURAY, ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Gece Kitaplığı,ÇATALCALI CEYLAN Ayşe, KAYA Çağla Melisa
978-605-430-436-1
2022 TÜRKİYE TURİZM ANSİKLOPEDİSİ Kavramlar, Kurumlar ve Kuruluşlar, Olaylar ve Kişiler Cilt IX , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Kuşadası-Efes Kongre Merkezi
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,KOZAK Nazmi, KOZAK Metin
978-605-254-560-7
2022 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler II , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Küreselleşme Kapsamında Turizmde Otantiklik Algısı
YILDIZ NURAY, ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Gece Kitaplığı,Çalatcalı Ceylan, Ayşe ve Kaya, Çağla Melisa
978-625-430-436-1 Erişim Linki
2022 Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt IX , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Kuşadası-Efes Kongre Merkezi
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,Kozak, N. ve Kozak, M.
978-605-254-560-7
2021 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yükseköğretimde Turizm Eğitiminin Avrupa Birliği ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Gece Kitaplığı,AYDEMİR Emrah, SAĞLIK Sema
978-605-8075-15-1
2021 Turizmde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Niş Pazarlama
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,YAZICI AYYILDIZ Ahu, AYYILDIZ Tuğrul
978-605-254-455-6
2021 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Araştırma ve Değerlendirmeler III , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yükseköğretimde Turizm Eğitiminin Avrupa Birliği ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Gece Kitaplığı,Aydemir, E. ve Sağlık, S.
978-625-8075-15-1 Erişim Linki
2021 Turizm İşletmelerinde Çağdaş Pazarlama Yaklaşımları , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Niş Pazarlama
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,Yazıcı Ayyıldız, A., Ayyıldız, T.
978-605-254-455-6
2020 Uluslararası Otel İşletmeleri ve Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Uluslararası Otel İşletmelerinde Dağıtım Kanalları
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE, KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR
Detay Yayıncılık,ÖZDOĞAN Osman N.
978-605-254-335-1
2020 Uluslararası Otel İşletmeleri ve Yönetimi , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Uluslararası Otel İşletmelerinde Dağıtım Kanalları
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE, KARAKAŞ TANDOĞAN GÜLNUR
Detay Yayıncılık,Osman Nuri ÖZDOĞAN
978-605-254-335-1
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye- Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Sor Sat Anlaşması
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,İÇÖZ Orhan, UYSAL Muzaffer
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye-Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Periyod
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,İÇÖZ Orhan, UYSAL Muzaffer
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye-Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Kontrat
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,İÇÖZ Orhan, UYSAL Muzaffer
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi Türkiye- Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Karşılayıcı Acenta
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,İÇÖZ Orhan, UYSAL Muzaffer
978-605-254-085-5
2019 Turizm Ansiklopedisi TÜRKİYE - Turizm ve Ağırlama Endüstrisinin Temel Kavramları , Ansiklopedi Maddesi , Bölüm(ler),Garantili Sözleşme
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,İÇÖZ Orhan, UYSAL Muzaffer
978-605-254-085-5
2017 ÇağdaşYönetim Teknikleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kriz Yönetimi
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,ÇOLAKOĞLU Osman Eralp, GÜRDOĞAN Arzu
978-605-944097-4
2016 Avrupa Birliği ve Turizm , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Avrupa Birliği Turizminde Seyahat Acentalarının Rolü
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Süre Yayınevi,BAHAR Ozan, AVCI Mehmet
978-605-5429-94-2
2015 Turizm İşletmeciliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yat İşletmeciliği
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,TİMUR Alp, BARDAKOĞLU Ömür
978-605-9189-12-5
2014 Turistik Ürün Politikası , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Turistik Ürün Politikası
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayıncılık,TİMUR Alp
978-605-4940-65-3
2011 Uluslararası Turizm İşletmeciliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Nobel Yayın,PIRNAR İge
978-605-133-161-4
2009 Türk Turizm Tarihi Yapısal ve Sektörel Gelişim , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Türkiye'de Konaklama Sektörünün Gelişimi
ÇAVUŞ ŞENOL,ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayınevi,ÇAVUŞ Şenol , EGE Zehra , ÇOLAKOĞLU Osman Eralp
978-605-5681-11-1
2008 Türkiye Turizm Coğrafyası , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Aydın/Denizli
ÖNCÜER ÇİVİCİ MELEK ECE
Detay Yayınevi,AKTAŞ Gürhan
978-9944-223-74-4