Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

ykaderli adu.edu.tr

Prof.Dr.
Yusuf Kaderli

Nazilli İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Muhasebe Ve Finansman Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 PİYASA ÇARPANLARINA GÖRE OLUŞTURULMUŞ PORTFÖYLERİN GETİRİ ORANLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST 100 ENDEKSİ FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
TURAN-SAM

2021 Türkiye CDS Primi ile Borsa Sektör Endeksleri Arasındaki Volatilite Etkileşimi: Varyansta Nedensellik Testinden Bulgular
Bankacılar Dergisi

2019 TÜRKİYE’DE TAHVİL PİYASASI VE TAHVİL YATIRIM GETİRİLERİNİN ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI İLE KARŞILAŞTIRILMASI
TURAN-SAM(Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi)
SİMGE HADİMOĞULLARI YUSUF KADERLİ
2019 ENFLASYON ORANI FAİZ ORANI VE DÖVİZ KURLARINDA YAŞANAN DEĞİŞİMLERİN FİRMALARIN SERMAYE YAPISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST 100’DEKİ İMALAT FİRMALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi)
KEMAL ÖZDEMİR YUSUF KADERLİ
2019 Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Sektörü Endeksinin Diğer BİST100 Sektör Endeksleri ile Risk Açısından Karşılaştırılması
Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi
UMUT TOLGA GÜMÜŞ YUSUF KADERLİ KEMAL ÖZDEMİR AHMET FATİH KILIÇ
2019 İntermodal Yük Taşımacılığının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi
TURAN-SAM
YUSUF ZİYA ŞİPAL YUSUF KADERLİ
2019 Türkiye’deki Mevduat Bankalarının Camels Yöntemi ile İncelenmesi
TURAN-SAM
UMUT TOLGA GÜMÜŞ YUSUF KADERLİ YUSUF ZİYA ŞİPAL HAFİZE ÖZLÜ
2018 BİST 100 Endeksinin Spektral Analiz Yöntemiyle İncelenmesi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
SELİM BEKCİOĞLU YUSUF KADERLİ BATU VARLIK
2017 BORSA İSTANBUL’xxDA İŞLEM GÖREN FİRMALARIN YENİ İŞ İLİŞKİSİ DUYURULARININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ KISA VADELİ ETKİSİNİN OLAY ETÜDÜ İLE İNCELENMESİ
TURAN-SAM(TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi)
YUSUF KADERLİ MUSTAFA DOĞANER HATİCE BAŞKAYA
2017 HALKA AÇIK FİRMALARDA SERMAYE ARTTIRIMI DUYURULARININ HİSSE SENEDİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: BORSA İSTANBUL’xxDA BİR UYGULAMA
AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
YUSUF KADERLİ BAŞKAYA HATİCE
2017 Y Kuşağının Kompulsif Satın Alma Davranışına Etki Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma
Istanbul University Journal of the School of Business
YUSUF KADERLİ ECE ARMAĞAN Selçuk Efe Küçükkambak
2017 Yeni Türk Ticaret Kanununda Muhasebe Denetimi Açısından Yapılan Düzenlemeler
International Journal of Academic Value Studies (Javstudies)
ÇAĞRI KÖROĞLU YUSUF KADERLİ ERKAN DENDEŞ
2017 BİREYSEL MÜŞTERİLERİN E-CRM ALGILAMALARINDA FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN ETKİSİ
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
ESMA DURUKAL YUSUF KADERLİ
2016 FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN GÜNÜMÜZDEKİ ÖNEMİ
TURAN-SAM DERGİSİ
ESMA DURUKAL YUSUF KADERLİ
2016 Finansal Okuryazarlık Düzeyinin Belirlenmesi: Türk Silahlı Kuvvetleri Emekli Personeli Üzerinde Bir Araştırma
FİNANS VE BANKACILIK ÇALIŞMALARI DERGİSİ

2016 A new Cost Accounting Concept by the End of 20th. Century: Strategic Cost Management
Muhasebe ve Finans Tarihi Araştırmaları Dergisi

2016 FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ: TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
journal of finance and banking studies

2016 A New Cost Accounting Concept by the End of 20th Century Strategic Cost Management
Muhasebe ve Finans tarihi Araştırmaları Dergisi

2016 Seçilmiş Ülke Örnekleriyle Finansal Okuryazarlığın Önemi veTasarruflar Üzerindeki Etkileri
Leges Hukuk Dergisi

2016 FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN GÜNÜMÜZDEKİ ÖNEMİ
TURAN-SAM

2016 HALKA ARZ SEFERBERLİĞİ SONRASINDA BORSA İSTANBUL DA YAPILAN HALKA ARZLARIN ORTA VE UZUN DÖNEMLİ PERFORMANSININ ÖLÇÜLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
YUSUF KADERLİ
2015 BİST 30 da yer alan üretim şirketlerinin finansal performanslarının Electre yöntemiyle karşılaştırılması
DAYANIŞMA DERGİSİ
YUSUF KADERLİ ÇAĞRI KÖROĞLU ESMA ACAYIP
2015 Measuring the Relatıonship between the theoretical kanowledge given in Accounting Education and the Accounting sector practıces evidence from Aydın
CELAL BAYAR SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
ÇAĞRI KÖROĞLU YUSUF KADERLİ YUSUF ZEYTUN
2015 Measuring the Relationship Between the Theoretical KnowledgeGiven in Accounting Education and the Accounting Sector Practices Evidence From Aydın
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİSOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

2015 Bist 30 da Yer Alan Üretim Şirketlerinin Finansal Performanslarının Electre Yöntemiyle Karşılaştırılması
Dayanışma

2015 İşletmelerde Verimlilik Ölçüm ve Artırma Teknikleri Bunların Aydın ilinde Bazı Örnek İşletmelerde Değerlendirilmesi
LEGES SOCIAL SCIENCES INTERNATIONAL PEER-REVIEWED ACADEMİCS JOURNAL
UMUT TOLGA GÜMÜŞ YUSUF KADERLİ DURMUŞ SEZER
2015 İŞLETMELERDE VERİMLİLİK ÖLÇÜM VEARTIRMA TEKNİKLERİ BUNLARIN AYDINİLİNDE BAZI ÖRNEK İŞLETMELERDEDEĞERLENDİRİLMESİ
LEGES SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

2015 İşletmelerde Verimlilik Ölçüm Ve Artirma Teknikleri Bunlarin Aydin İlinde Bazı Örnek İşletmelerde Değerlendirilmesi
LEGES SOSYAL BİLİMLER

2015 BİST 30 DA YER ALAN ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ELECTRE YÖNTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
DAYANIŞMA DERGİSİ

2014 İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sitemi ile Kurumsal Yönetim Anlayışı Arasındaki İlişki
MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ
YUSUF KADERLİ ÇAĞRI KÖROĞLU
2014 İşletmelerde Muhasebe Bilgi Sistemi İle Kurumsal YönetimAnlayışı Arasındaki İlişki
Muhasebe ve Finansman Dergisi

2014 Halka Açık Firmalarda Kâr Payı Dağıtım Duyurularının Hisse Senedi Fiyatlarına Etkisinin Ölçülmesi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama
Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2013 BORSA İSTANBULDAKİ SEKTÖR ENDEKSLERİNİN PAZAR ENDEKSİNE DUYARLILIĞININ VE SİSTEMATİK OLMAYAN RİSKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES

2013 Borsa İstanbul’daki Sektör Endekslerinin Pazar Endeksine Duyarlılığının ve Sistematik Olmayan Risklerin Ölçülmesi
Anadolu University Journal of Social Sciences

2013 BORSA İSTANBULDAKİ SEKTÖR ENDEKSLERİNİN PAZAR ENDEKSİNE DUYARLILIĞININ VE SİSTEMATİK OLMAYAN RİSKLERİNİN ÖLÇÜLMESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES
YUSUF KADERLİ ALİ PETEK MUSTAFA DOĞANER BABAYİĞİT GÖKÇE
2013 Türkiye de Seans Salonuna Gelen Yatırımcıların Aracı Kurum Seçimine Etki Eden Unsurlar Bir Faktör Analizi Uygulaması
MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ

2013 Türkiye de Seans Salonuna gelen yatırımcıların aracı kurum seçimine etki eden unsurlar Bir faktör analizi uygulaması
MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ
ESER YEŞİLDAĞ YUSUF KADERLİ
2013 Aydın İlindeki Borsa Yatırımcılarının Profili Ve Bu Yatırımcıların Hisse Senedi Yatırımlarını Etkileyen Faktörleri İncelenmesi
DAYANIŞMA DERGİSİ

2013 Aydın İlindeki Borsa Yatırımcılarının Profili ve Bu Yatırımcılarının Hisse Senedi Yatırımlarını Etkileyen Faktörleri İncelenmesi
DAYANIŞMA DERGİSİ
YUSUF KADERLİ ESER YEŞİLDAĞ
2013 BASEL 3 ve Yeni Türk Ticaret Kanunun KOBİ lerin Finansman Sorunu Üzerindeki Muhtemel Etkileri
EGE AKADEMİK BAKIŞ
YUSUF KADERLİ SÜLEYMAN DOĞU ARABACI ÖZLEM
2013 Borsa İstanbul’ daki Sektör Endekslerinin Pazar Endeksine Duyarlılığının ve Sistematik Olmayan Risklerinin Ölçülmesi
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2012 İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının Özelleştirilmesinin Muhtemel Sonuçları Üzerine Bir Ara
DAYANIŞMA DERGİSİ
YUSUF KADERLİ ÇAĞDAŞ GÜNDÜZ
2012 2008 Dünya Finansal Kriz Sonrası Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmelerin Bazı Ülkelerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ
YUSUF KADERLİ HATİCE KÜÇÜKKAYA
2012 2008 Dünya Finansal Krizi Sonrası Türkiye Ekonomisinde Yaşanan Gelişmelerin Bazı Ülkelerle Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2010 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Dünyanın Diğer Önemli Borsalarından Ayrışıyor mu?
Finans Politik Ekonomik Yorumlar Dergisi

2009 Şanlıurfa İl Merkezindeki BorsaYatırımcılarının Profili ve Bu Yatırımcıların Hisse SenetlerineYatırım Yapma Sürecini Etkileyen Faktörlerin Analizi
Muhasebe ve Finansman Dergisi
RAMAZAN AKBULUT YUSUF KADERLİ
2009 Şanlıurfa il Merkezindeki Borsa Yatırımcılarının Profili ve Bu Yatırımcıların Hisse Senetlerine Yatırım Yapma Sürecini Etkileyen Faktörlerin Analizi
Muhasebe ve Finansman dergisi

2009 FİRMALARIN ÖZSERMAYE VERİMLİLİĞİNDEKİ DEĞİŞMELERİN DU PONT KONTROL ŞEMASI İLE ANALİZ EDİLMESİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR ÜZERİNE BİR UYGULAMA
VERİMLİLİK

2009 Measuring The Sensitivity Of Turkish And Romanian Stock Markets To European Stock Markets: A Comparative Analysis
The Annals of University of Oradea-Economic Science

2009 Yatırım Kararı Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi Olay Etüdü Yöntemi
Mali Çözüm Dergisi

2009 FİNANSAL ORANLAR VASITQASIYLA BETA KATSAYISI TAHMİN EDİLEBİLİR Mİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA BİR UYGULAMA 8221
FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR
YUSUF KADERLİ SEÇİL AKÇA
2009 Yatırım Kararı Duyurularının Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki
MALİ ÇÖZÜM DERGİSİ
YUSUF KADERLİ SEZGİN DEMİR
2008 The Application of Reward Beta Approach in the Istanbul Stock Exchange
İktisat-İşletme-Finans Dergisi

2008 Karpayı Dağıtma Duyurularının Firmaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi IMKB ye Kayıtlı Taş ve Toprağa Dayalı Sanayide Faaliyet Gösteren Bazı Firmalar Üzerinde Bir Olay Etüdü Çalışması
Muhasebe ve Denetime Bakış

2008 DÜŞÜK FİYATLANDIRILMIŞ HALKA ARZ FİRMA KALİTESİNİN BİR GÖSTERGESİ Mİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ
YUSUF KADERLİ SEZGİN DEMİR
2008 Teknik Analiz Kullanımının Davranışsal Finans ile Açıklanmasında Bilişsel Önyargıların Rolü İMKB de Çalışan Borsa Uzmanları Üzerinde Bir Araştırma
FİNANS POLİTİK VE EKONOMİK YORUMLAR
YUSUF KADERLİ SEZGİN DEMİR
2007 Beta Katsayılarının İstikrarı İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda Bir Uygulama
Muhasebe ve Finansman Dergisi

2007 YAPILAN İHRACAT BAĞLANTILARININ HİSSE SENEDİ GETİRİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN OLAY ETÜDÜ İLE İNCELENMESİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ
YUSUF KADERLİ
2004 FİRMALARIN FİNANSAL ORANLARI ARASINDAKİ YATAY KESİT İLİŞKİLERİNİN SPEARMAN SIRA KORELASYONU İLE HESAPLANMASI GIDA VE MAKİNE İMALAT SEKTÖRLERİNDEKİ FİRMALARA BİR UYGULAMA
MUHASEBE VE BİLİM DÜNYASI
SELİM BEKÇİOĞLU MUSTAFA ÖZTÜRK YUSUF KADERLİ
2004 KURULAN İŞBİRLİKLERİNİN İMKB YE KAYITLI İZOCAM ÇELEBİ VE NETAŞ FİRMALARININ HİSSE SENETLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ BİR OLAY ETÜDÜ DENEMESİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN DERGİSİ
SELİM BEKÇİOĞLU MUSTAFA ÖZTÜRK YUSUF KADERLİ
2003 BETA KATSAYILARINI ETKİLEYEN FİNANSAL ORANLAR GIDA VE MAKİNE İMALAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 8221
MUHASEBE VE DENETİME BAKIŞ DERGİSİ
SELİM BEKÇİOĞLU MUSTAFA ÖZTÜRK YUSUF KADERLİ
Uluslararası Özet bildiri
ALMANYA VE TÜRKİYE HİSSE SENEDİ BORSALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ / II. ULUSLARARASI TARİHİ VE KÜLTÜREL YÖNLERİYLE TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
21.10.2009 Finansal Kriz Döneminde Spot Piyasalar ile Futures Piyasalar Arasındaki İlişki: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İzmir Vadeli İşlemler Borsası Üzerine Bir Uygulama / 13. Ulusal Finans Sempozyumu Afyonkarahisar

Uluslararası Tam metin bildiri
MEASURING THE SENSITIVITY OF TURKISH AND ROMANIAN STOCK MARKETS TO EUROPEAN STOCK MARKETS A COMPARATIVE ANALYSIS / THE INTERNATIONAL CONFERENCE "EUROPEAN INTEGRATION-NEW CHALLENGES FOR THE ROMANIAN ECONOMY"

Uluslararası Özet bildiri
20.06.2018 Yönetim Muhasebesi Bilgi Sisteminin Stratejik Karar Alma Üzerine Etkisi: KOBİ’ler Üzerine Bir Araştırma / 4. Internatıonal Congress on Economıcs and Busıness

Uluslararası Tam metin bildiri
KATILIM BANKACILIĞI VE TÜRKİYE’xxDEKİ FİNANSAL PİYASALARAÇISINDAN ÖNEMİ / PEFA 2018

Uluslararası Özet bildiri
TÜRK SERMAYE PİYASASININ TEMEL SORUNLARI VE ÇÖZÜMÖNERİLERİY / PEFA 2018

Uluslararası Özet bildiri
HALKA AÇIK FİRMALARDA TEMETTÜ VERİMİ VE BORSAPERFORMANSI İLİŞKİSİ: BİST 100’DE BİR UYGULAMA / PEFA 2018

Uluslararası 
Almanya ve Türkiye Hisse Senedi Borsalarını Karşılaştırılmalı Bir Analizi ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi / Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleri ile 2. Türk Alman İlişkileri Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
22.10.2017 HALKA AÇIK FİRMALARDA SERMAYE ARTTIRIMI DUYURULARININ HİSSE SENEDİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ÖLÇÜLMESİ: BORSA İSTANBUL’xxDA BİR UYGULAMA / EUREFE’xx17

Uluslararası Tam metin bildiri
22.10.2017 BORSA İSTANBUL TARAFINDAN HESAPLANAN ŞEHİR ENDEKSLERİNİN RİSK VE GETİRİ ANALİZİ YOLUYLA PERFORMANSLARININ ÖLÇÜLMESİ / EUREFE’xx17

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2017 FİNANSAL OKURYAZARLIK: AYDIN MERKEZ İLÇE BANKA ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA / EUROEFE17 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE İKTİSADİ, İDARİ VE SİYASAL DÖNÜŞÜM: ETKİLERİ VE POLİTİKA ÖNERİLERİ

Uluslararası Özet bildiri
20.08.2017 Yeni Türk Ticaret Kanununda Muhasebe Denetimi Açısından Yapılan Düzenlemeler / asoscongress

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2016 İş Planı Enerji Üretim Sektöründe Bir Uygulama / ICEB 2016

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2016 ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GEÇİŞ SÜRECİNDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ / UMYOS 2016

Uluslararası Özet bildiri
10.09.2016 ÜLKELERİN TASARRUF ORANLARIYLA FİNANSAL OKURYAZARLIK SEVİYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA / EUREFE’16

Uluslararası Tam metin bildiri
10.10.2016 Uluslararasi Muhasebe Standartlarina Geçi Sürecinde Muhasebe EğitimiAlan Öğrencilerin Bilgi Düzeylerinin Ölçülmesi Adnan MenderesÜniversitesi Örneği / UMYOS 2016

Uluslararası Özet bildiri
Ülkelerin Tasarruf Oranlarıyla FinansalOkuryazarlık Seviyesi Arasındaki İlişkininİncelenmesi Üzerine Bir Araştırma / EUREFE’xx16 AVRUPA BİRLİĞİ EKONOMİ

Uluslararası Tam metin bildiri
01.07.2016 İş Planı Enerji Üretim Sektöründe Bir Uygulama / 2. INTERNATİONAL KONGRESS ON ECONOMICS AND BUSINESS

Ulusal Tam metin bildiri
15.10.2014 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE FİRMA PERFORMANSI BİST 10 BANKA ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA / 18. ULUSAL FİNANS SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
21.01.2007 İŞ PLANLARININ GİRİŞİMCİLİKTEKİ ÖNEMİ / 4. ULUSAL MESLEK YÜKSEK OKULLARI SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
06.01.2008 MORTGAGE PİYASASININ FİNANSAL GELİŞİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE MENKULLEŞTİRMENİN ROLÜ / 12. ULUSAL FİNANS SEMPOZYUMU

Ulusal Tam metin bildiri
04.01.2009 FİNANSAL KRİZ DÖNEMİNDE SPOT PİYASALAR İLE FUTURES PİYASALAR ARASINDAKİ İLİŞKİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI VE İZMİR VADELİ İŞLEMLER BORSASI ÜZERİNE BİR UYGULAMA / 13. ULUSAL FİNANS SEMPOZYUMU

Uluslararası Sözlü Bildiri
Almanya ve Türkiye Hisse Senedi Borsalarını Karşılaştırılmalı Bir Analizi ve Aralarındaki İlişkinin İncelenmesi / Uluslararası Tarihi ve Kültürel Yönleri ile 2. Türk Alman İlişkileri Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
10.10.2015 Taxation of Capital Market Instrument A Comparison of Turkey and Germany / 1 ST Internatıonal Annual Meeting of Sosyoekonomi Socıety

Uluslararası Özet bildiri
23.04.2015 Measuring the Ralationship between the Theoretical Knowledge in Accounting Educatıon and the Accounting Sector Practices Evidence from Aydın Province / ICESOS'15 Internatıonal Conference on Economics Social Studies

Ulusal Tam metin bildiri
15.10.2014 Sürdürülebilirlik ve firma performansı BİST 100 banka endeksi üzerine bir uygulama / 18. Finans Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
26.04.2015 Measuring the Relationship between the Theoretical Knowledge in Accounting Education and the Accounting Sector Practices Evidence from Aydın Province / ICESoS'15

Uluslararası Özet bildiri
31.10.2015 Taxation of Capital Market Instruments A Comparison of Turkey and Germany / 1 st. International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society

Ulusal Tam metin bildiri
25.10.2008 Mortgage Piyasasının Finansal Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Menkulleştirmenin Rolü / 12. Ulusal Finans Sempozyumu

Ulusal Tam metin bildiri
24.10.2009 Finansal Kriz Döneminde Spot Piyasalar ile Futures Piyasalar Arasındaki İlişki İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve İzmir Vadeli İşlemler Borsası Üzerine Bir Uygulama / 13. Ulusal Finans Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
19.06.2013 A New Cost Accounting Concept By The End Of 20 TH Century Strategic Cost Management / III. İnternational Conferance on Luca Pacioli in Accounting History

Ulusal Tam metin bildiri
14.05.2007 İş Plânlarının Girişimcilikteki Önemi / 4. ULUSAL MESLEK YÜKSEKOKULU SEMPOZYUMU, BERGAMA 14-16 MAYIS 2007

2018 Sosyoekonomik Boyutlarıyla İnovasyon , Araştırma (Tez Hariç) Kitabı , Bölüm(ler),Özsermaye Maliyetinin Tespit Edilmesinde Kullanılan Yöntemlerin Karşılaştırılması: BİST100Endeksindeki İmalat Firmaları Üzerine Bir Uygulama
KADERLİ YUSUF,ÖZDEMİR KEMAL,KILIÇ AHMET FATİH,ERSÖZ HÜSEYİN ÖNLEM
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Yayınları,
978-975-8628-72-8
2011 Yatırım Projelerinin Hazırlanması Değerlendirilmesi ve Realize Edilmesi , Ders Kitabı , Tümü,
AŞIKOĞLU HASAN RIZA,DEMİR SEZGİN,KADERLİ YUSUF,ÇELİKKOL HAKAN
Sözkesen Matbacılık,
2006 Atatürk ve Cumhuriyet’xxe Armağan , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Nazilli’xxdeki Yatırımcı Profili ve Bu Yatırımcıların Hisse Senetlerine Yaptıkları Yatırım Miktarını Etkileyen Faktörlerin Analitik İncelenmesi
ÇAKIR MESUT,KADERLİ YUSUF
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,