Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

tsaracoglu adu.edu.tr

Prof.Dr.
Türker Saraçoğlu

Ziraat Fakültesi
Biyosistem Mühendisliği Bölümü
Tarımsal Makine Sistemleri Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Kurutulmuş Trabzon Hurması Meyvesinin Bazı Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi

2023 Determination of the Field Performance of a Prototype Combined Poppy Harvester
American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE)

2021 Balıkesir İlinde Tarım Makinaları Sanayi Çalışanlarının İş Güvenliği ve Ergonomi Algılarının Değerlendirilmesi
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi

2021 Aydın İlinde Zeytin Üreten İşletmelerin Tarımsal Mekanizasyon Durumunun Belirlenmesi
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi

2019 Elmanın Bazı Geometrik ve Hidrodinamik Özellikleri ile Zedelenme Parametrelerinin Belirlenmesi
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi

2018 Bazı Tohumların İki Farklı Yöntemle Esneklik Katsayılarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılması
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi

2018 Haşhaş Hasat Makinası Geliştirilmesi
Bilge International Journal of Science and Techonolgy Research
CENGİZ ÖZARSLAN TÜRKER SARAÇOĞLU AHMET FATİH HACIYUSUFOĞLU
2017 Bazı Narenciye Türlerinin Seçilmiş Fiziksel ve Hidrodinamik Özellikleri
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi
TÜRKER SARAÇOĞLU
2017 Mathematical Models for Estimating the Mass of Plum Fruit by Selected Physical Properties
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
TÜRKER SARAÇOĞLU
2016 Comparison of Digital and Manuel Measurements of Some Body Dimensions in Karya Sheep (27th International Scientific -Expert Congress of Agriculture and Food Industry isimli kongrede poster bildiri olarak sunulmuştur)
Journal of Agricultural Faculty of Uludag University
TÜRKER SARAÇOĞLU ONUR YILMAZ NEZİH ATA
2015 Kiraz Domatesi Meyvesinin Kütle ve Hacminin Matematiksel Modellemesi
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
TÜRKER SARAÇOĞLU CENGİZ ÖZARSLAN
2015 Kestane Hasatında Farklı Hasat Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Analizi (29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi isimli kongrede özet bildiri olarak sunulmuştur)
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
TÜRKER SARAÇOĞLU CENGİZ ÖZARSLAN ENGİN ERTAN
2014 Development of a Hand Held Olive Beater (Bu makale 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture isimli kongrede sözlü olarak sunulmuş ve kongre kitabında özet olarak yayımlanmıştır)
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
TÜRKER SARAÇOĞLU CENGİZ ÖZARSLAN
2014 Developing Mechanical Harvesting for California Black Ripe Table Olives Olea europea CV Manzanillo (Bu makale 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture isimli kongrede sözlü olarak sunulmuş ve kongre kitabında özet olarak yayımlanmıştır)
Tarım Makiaları Bilimi Dergisi
JOHN MILES LOUISE FERGUSON CASTRO SERGIO TÜRKER SARAÇOĞLU FRANCISCO JIMMENEZ FRANCISCO ROMACHO ARANDA WILLIAM KRUEGER ELIZABET FITHCHER
2012 Moisture Dependent Geometric Frictional and Mechanical Properties of Cabbage Brassica oleraceae L var capitata Seeds
The Philippine Agricultural Scientist
TÜRKER SARAÇOĞLU CENGİZ ÖZARSLAN
2012 Selected Geometric Characteristics Hydrodynamic Properties and Impact Parameters of Quince Fruit Cydonia vulgaris Pers
International Journal of Food Properties
TÜRKER SARAÇOĞLU NECMİYE ÜÇER CENGİZ ÖZARSLAN
2011 Vibration and Noise Characteristics of Hook Type Olive Harvesters
African Journal of Biotechnology
TÜRKER SARAÇOĞLU BÜLENT ÇAKMAK CENGİZ ÖZARSLAN FAZİLET NEZAHAT ALAYUNT
2011 Engineering Properties and Susceptibility to Bruising Damage of Table Olive Olea europaea Fruit
International Journal of Agrculture and Biology
TÜRKER SARAÇOĞLU NECMİYE ÜÇER CENGİZ ÖZARSLAN
2011 Vibration and Noise Charactristics of Flap Type Olive Harvesters
Applied Ergonomics
BÜLENT ÇAKMAK TÜRKER SARAÇOĞLU FAZİLET NEZAHAT ALAYUNT CENGİZ ÖZARSLAN
2010 Satsuma Mandarin Citrus Unsiu March Çeşidinin Sıçrama Özellikleri
Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
TÜRKER SARAÇOĞLU CENGİZ ÖZARSLAN NECMİYE ÜÇER
2009 Ege Bölgesi Bazı Yağlık Zeytin Çeşitlerinin Mekanik Hasat Kriterlerinin Belirlenmesi (Bu çalışma Tarımsal Mekanizasyon 25. Ulusal Kongresinde ”Sözlü” olarak sunulmuş, bildiri kitabında özet olarak basılmıştır)
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
TÜRKER SARAÇOĞLU EDİZ ULUSOY
2008 Comparation of Harvest Performance of Three Different Types of Hand Held Olive Canopy Shakers (Elde Taşınır Üç Farklı Tip Zeytin Çırpma Makinasının Hasat Performanslarının Karşılaştırılması)
Tarım Makinaları Bilimi Dergisi
TÜRKER SARAÇOĞLU Ediz Ulusoy Ünal Evcim
2005 Hava Akımlı Bir Pülverizatörden Farklı Meme Delik Çapı ve Basınçta Elde Edilen Damla Çaplarını Tahminleme Modelleri
Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi
MÜJDAT TOZAN ADNAN DEĞİRMENCİOĞLU HÜSEYİN GÜLER TÜRKER SARAÇOĞLU
Ulusal Özet bildiri
Kestane Yetiştiriciliğinde Mekanik Hasat Olanakları / Kestane Çalıştayı

Uluslararası Tam metin bildiri
26.10.2108 Haşhaş Hasat Makinası Geliştirilmesi / International Conference on Science and Technology ICONST 2018

Ulusal Tam metin bildiri
01.05.2000 Zeytin Hasat Mekanizasyonunda Gelişmeler / 19. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
22.08.2011 Determination of Some Parameters Related to Mechanical Harvest of Chestnut / 11th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture Congress

Ulusal Özet bildiri
16.05.2012 Zeytin Hasat Mekanizasyonuna Genel Bakış / Ulusal Öğrenzi Zeytin Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Comparison of Digital and Manuel Measurements of Some Body Dimesions in Karya Sheep (Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2016 Cilt 30 Özel Sayısında tam metin olarak yayımlanmıştır) / 27th International Scientefic-Expert Congress of Agriculture and Food Industry

Ulusal Özet bildiri
05.09.2015 Kestane Hasatında Farklı Hasat Yöntemlerinin Teknik ve Ekonomik Analizi / 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
22.07.2015 Orchard Tree Digitization for Structural Geometrical Modeling / 10th European Conference on Precision Agriculture

Uluslararası Özet bildiri
05.09.2014 Development of a Hand Held Olive Beater Prototype (Bu çalışma Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2014, Cilt 10 Sayı 3 te tam metin olarak yayımlanmıştır) / 12 th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture

Ulusal Tam metin bildiri
11.09.2001 Elle Taşınan Pnömatik Bir Zeytin Çırpıcısının Geliştirilmesi / 20. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
03.09.2003 Elle Taşınan Bazı Zeytin Hasat Makinalarının Performanslarının Belirlenmesİ (Yüksek Lisans tezinden üretilmiş yayın) / 21. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
10.08.2006 Mekanik Zeytin Hasadında Etkili Parametreler / 23. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi

Ulusal Özet bildiri
01.10.2009 Ege Bölgesi Bazı Yağlık Zeytin Çeşitlerinin Mekanik Hasat Kriterlerinin Belirlenmesi (Doktora tezinde üretilmiş yayın) (Tarım Makinaları Bilimi Dergisi 2009 Cilt 5 Sayı 1 tam metin olarak yayımlanmıştır ) / 25. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
30.10.2008 İki Farklı Tipteki Zeytin Hasat Makinasının Bazı Ergonomik Özellikleri / 14. Ulusal Ergonomi Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
22.09.2010 Yabani ve Limon Çeşidi Ayva Meyvelerinin Bazı Fiziksel ve Hidrodinamik Özelliklerinin Belirlenmesi / 26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
03.08.2010 Aydın İli Sofralık Zeytin İşleme Tesislerinde Yapısal Durumun Belirlenmesi / 26.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
20.08.2012 Aydın İlindeki Bazı Süt Sağım Tesislerinin Teknik Özellikleri / 27.Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
06.08.2014 Developing Mechanical Harvesting for California Black Ripe Table Olives Olea europea CV Manzanillo (Bu çalışma Tarım Makinaları Bilim Dergisi 2014 Cilt 10 Sayı 2 de tam metin olarak yayımlanmıştır) / 12th International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture

2022 Tarım Makinaları Çözümlü Problemleri , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Ürün İşleme Tekniği
AKTAŞ TÜRKAN, ALAYUNT FAZİLET NEZAHAT, ERTEKİN CAN
Nobel Akademik Yayıncılık,Can Ertekin, Adem Comart
978-625-417-141-3