Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

serkan adu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi
Sibel Şeker

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 The Effect of Web Based Training Given to Fathers on their Functional Status after Birth a Randomized Controlled Trial
The American Journal of Family Therapy

2022 Investigation of feeding characteristics of babies for 0-12 months: Aydın province sampling
Pamukkale Tıp Dergisi

2022 Miadındaki Gebelerde Kaygı ve Depresyonun Kilo Alımı İle İlişkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2021 Anne ve Baba Adaylarının Gebe Okuluna Katılma ve Katılmama Nedenlerinin Belirlenmesi: Aydın İli Örneği
SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ - JOURNAL OF HEALTH SCIENCES

2021 Beden Algısının Gebelikte Kilo Alımı Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Analitik Kesitsel Araştırma
İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi

2021 The Relationship of Gestational Weight Gain with Familial and Social Properties
International Journal of Caring Sciences

2020 Identifying Genital Hygiene Behaviours of Pregnant Women in Rural and Urban Regions: A Cross-Sectional Study
Clinical and Experimental Health Sciences
SİBEL ŞEKER FUNDA ÇİTİL CANBAY Nasim Firouz Ceylan Cesur
2020 Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
KEZİBAN AMANAK SİBEL ŞEKER FUNDA ÇİTİL CANBAY ESRA ESEN
2019 DOĞUM SONRASI KANAMANIN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİNDE EBELERİN SORUMLULUKLARI
Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi
FUNDA ÇİTİL CANBAY SİBEL ŞEKER ELİF TUĞÇE ÇİTİL
2019 Web Tabanlı Eğitimin Prematüre Yenidoğanların Ebeveynlerinin Bakımdaki Özgüven ve Kaygı Düzeylerine Etkisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi - (Etkili Hemşirelik Dergisi)
DENİZ BATMAN SİBEL ŞEKER
2019 Web Tabanlı Eğitimin Prematüre Yenidoğanların Ebeveynlerinin Bakımdaki Özgüven ve Kaygı Düzeylerine Etkisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi
DENİZ BATMAN SİBEL ŞEKER
2018 Sarsılmış Bebek Sendromunun Yönetimi
Klinik Tıp Pediatri Dergisi
FUNDA ÇİTİL CANBAY SİBEL ŞEKER
2016 Professional Quality of Life of Turkish Nurses and Midwivesand Job Satisfaction
PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH
ZEKİYE KARAÇAM SİBEL ŞEKER
2015 Doğuma Hazırlık Sınıflarının Annenin Doğum Sonu Fonksiyonel Durumuna ve Bebeğini Algılamasına Etkisi
Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular
SİBEL ŞEKER ÜMRAN SEVİL
2013 Prevalence of episiotomy in primiparas related conditions and effects of episiotomy on suture materials used perineal pain wound healing 3 weeks postpartum in Turkey A prospective follow up study
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
ZEKİYE KARAÇAM H Ekmen HÜSNİYE ÇALIŞIR SİBEL ŞEKER
2009 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİNİN FARKLI AKADEMİK ALANLARINDA ÖĞRENİM GÖREN İLK VE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI VE DUYARLILIKLARI
Kastamonu Education Journal

2008 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Ebeveynlerin Gereksinimleri ve Kaygı Düzeyleri
Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi

2007 Factors associated with menopausal symptoms and their relationship with the quality of life among Turkish women
Maturitas
ZEKİYE KARAÇAM SİBEL ŞEKER
Ulusal Özet bildiri
21.11.2006 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Bebeği Yatan Ebeveynlerin Gereksinimleri ve Kaygı Düzeyleri / 50. MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ

Ulusal Özet bildiri
10.04.2004 Histerektomi Ameliyatı Geçiren Kadınların Ameliyat Öncesi ve Sonrası Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi / 1. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
22.04.2007 Doğuma Hazırlık Sınıflarının Annenin Doğum Sonu Fonksiyonel Durumuna ve Bebeğini Algılamasına Etkisi / 5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.04.2013 Web Destekli Sağlık Eğitimi / Hemşirelikte Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
26.04.2013 Doğuma Hazırlık Sınıflarının Annelik Rolü Başarımına Etkisi / I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi

Ulusal Özet bildiri
26.04.2013 Doğuma Hazırlık Sınıfları Nasıl Oluşturulur? / I. Ulusal Doğal Doğum Kongresi

Ulusal Özet bildiri
04.05.2013 Bir Doğum Yaklaşımı: Orgazmik Doğum / IV Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
16.04.2011 Aydın Devlet Hastanesi Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitime Yönelik Düşünce ve Beklentileri / 5. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.04.2011 Aydın Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi / II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.04.2011 Gebelik ve Kanser / II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.04.2011 Çocuk, Ebeveynlik ve Cinsellik / II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.04.2011 6-12 Yaç Çocuklarda Enürezis Görülme Sıklığı ve Yaşam Kalitesi İlişkisi / II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
29.04.2011 Ebe ve Hemşirelerin İş Yaşamı ile ilgili Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi / II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
07.05.2010 Aydın İl Merkezi Osman Yozgatlı Mahallesinde Yaşayan 15-49 Yaş Grubundaki Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntem Kullanımı ve Eğitim İhtiyaçları / I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
07.05.2010 Anne Sütü ve Emzirme Eğitiminin Etkinliği: Alan Çalışması / I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
07.05.2010 Aydın İl Merkezi 8 No'lu Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan Gebelerin İzlem Durumları / I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
12.05.2006 Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklara İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışları / I. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
12.05.2006 Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi / I. Ulusal Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
15.10.2022 Doğumda Sağlık Personelinden Algılanan Desteğin Doğum Memnuniyetine Etkisi / 4. Uluslararası 5. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.11.2022 Türkiye'ye Göç Eden İranlı Kadınların Doğum Deneyimleri / 2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.11.2022 Kuşaklar ve Değişen Doğuma Hazırlık Yöntemleri / 2. Uluslararası 4. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
19.03.2023 Histerektomi Ameliyatı Planlanan Kadınlarda Yaşam Kalitesi: 20 Yıllık Değişimler / 3rd International Acharaka Medicine, Nursing, and Health Science Congress

Uluslararası Özet bildiri
Midwifery Ethics and Maternal Dignity in Turkiye / The Second International Congress on Ethics in Midwifery and Reproductive Health with a Focus on Maternal Dignity

Uluslararası Tam metin bildiri
12.04.2023 Reproductive Health in Women with Disabilities / 9th International Congress on Medicine, Nursing, and Health Sciences in a Changing World

Uluslararası Tam metin bildiri
16.11.2022 VAJİNAL YOLLA DOĞUM YAPAN KADINLARDA DOĞUM MEMNUNİYETİ VE SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİN ETKİSİ / VI. INTERNATIONAL NEW YORK ACADEMIC RESEARCH CONGRESS ON HEALTH AND SPORTS SCIENCE

Uluslararası Tam metin bildiri
12.09.2022 TÜRKİYEDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI / INTERNATIONAL "ARTEMIS" CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH, AND SPORTS SCIENCES

Uluslararası Tam metin bildiri
12.09.2022 DOĞUM SALONU DENEYİMİNİN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KURUMSAL İŞ GÜVENLİĞİ DEĞERLENDİRMESİNE ETKİSİ / INTERNATIONAL "ARTEMIS" CONGRESS ON LIFE, SOCIAL, HEALTH, AND SPORTS SCIENCES

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2018 Ebelik Öğrencilerinin Algılanan Stres İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2018 Çocuk İstismarının Diğer Bir Formu: Munchausen By Proxy Sendromu Ve Ebenin Sorumlulukları / 5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2018 Sarsılmış Bebek Sendromu Etiyolojisi / 5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2018 Türkiye’de Basındaki Doğum Komplikasyonu Haberleri / 5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2018 Ebelik Öğrencilerinin 0-6 Yaş Arasındaki Deneyimler İle Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkininİncelenmesi / 5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2018 Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri İle Mizah Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 5. Uluslararası ve 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
07.11.2018 Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması / 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
20.12.2019 EBE VE HEMŞİRELERİN ENGELLİ KADINLARDA SAĞLIK BAKIMI DENEYİMLERİÜZERİNE NİTEL BİR ÇALIŞMA / 2. ULUSLARARASI TARIM, SAĞLIK, ÇEVRE KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
20.11.2019 İLK DEFA BABA OLACAK ERKEKLERİN DESTEK VE BİLGİ KAYNAKLARI ÜZERİNEGÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 Türkiye’de Doğum Korkusuna Yönelik Girişimsel Araştırmaların İncelenmesi: SistematikDerleme/ E x a m i n a t i o n o f I n t e r v e n t i o n a l R e s e a r c h f o r F e a r o f B i r t h in T u r k e y : A S y s t e m a t i c R e v i e w / 1. Uluslararası - 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek GünleriSempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2019 Türkiye’de Doğum Korkusuna Yönelik Girişimsel Araştırmaların İncelenmesi / 1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu

Ulusal Özet bildiri
31.03.2001 Doğum Öncesi Eğitim ve Doğuma Hazırlık Sınıfları / I. Ulusal Ana-Çocuk Sağlığı Kongresi

Ulusal Poster
Güzelbahçe Sağlık Ocağı Bünyesinde verilen aile planlaması danışmanlık hizmetinin aile planlaması yöntem kullanımına tekisi projenin ilk bulguları / VI. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
23.03.2017 The Importance of Nutrition in Alzheimer / I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu

Uluslararası Özet bildiri
03.05.2018 TÜRK KÜLTÜRÜNDE ANNE OLMAK, DOĞUM VE EBELİK / II. Türk Dünyası ve Türklük Bilinci Uluslararsı Sempozyumu

Uluslararası Tam metin bildiri
28.10.2018 DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARININ PRİMİPAR ANNELERİN YENİDOĞANALGISINA ETKİSİ / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
19.10.2019 SEZARYENİN ANNELERİN DOĞUM SONRASI KONFOR DÜZEYLERİNE ETKİSİ / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
21.10.2019 Orta Asya'dan Anadolu'ya Yansıyan Doğum Gelenekleri / 1.Uluslararası,3.Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
31.12.2019 Türkiye’de doğum korkusuna yönelik girişimsel araştırmaların incelenmesi: Sistematik derleme / 1. ULUSLARARASI 4. GELENEKSEL SAĞLIK ÇALIŞANLARI MESLEK GÜNLERİ SEMPOZYUMU

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 İlk Defa Baba Olacak Erkeklerin Destek ve Bilgi Kaynakları Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi: Nitel Bir Çalışma / 2. ULUSLARARASI TARIM, ÇEVRE VE SAĞLIK KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
25.12.2019 Ebe ve Hemşirelerin Engelli Kadınlarda Sağlık Bakımı Deneyimleri Üzerine Nitel BirÇalışma / 2. Uluslararası Tarım, Sağlık ve Çevre Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
07.11.2018 Ebelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımının Önemi / 1. Uluslararası Ebelikte Eğitim Araştırma Geliştirme (EBEARGE) Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
27.12.2018 EBELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMININ ÖNEMİ / 1. ULUSLARARASI EBELİK EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (EBEARGE) KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
27.12.2018 EBELİKÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE KARİYER TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: BİRKARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI / 1. ULUSLARARASI EBELİKTE EĞİTİMARAŞTIRMA GELİŞTİRME (EBEARGE) KONGRESİ

Uluslararası Tam metin bildiri
26.11.2018 DOĞUM SONU AĞRI VE DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI YÖNETİMİ / Uluslararası Tarım, Çevre ve SağlıkKongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
26.11.2018 POSTMENAPOZAL DÖNEMDE KADINLARDA CİNSEL SAĞLIK YÖNETİMİ / Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2018 Çocuk İstismarının Diğer Bir Formu: Munchausen by Proxy Sendromu ve Ebenin Sorumlulukları / 5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
21.05.2018 Ebelik öğrencilerinin 0-6 yaş arasındaki deneyimler ile yaşam doyumu arasındaki ilişkinin incelenmesi / 5. Uluslararası9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası 
DOĞUMDA DESTEKLEYİCİ BAKIM / ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
22.04.2017 AZERBAYCAN’DA EBELİK / 4. ULUSLARARASI 8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
22.04.2017 ETİYOPYA’DA EBELİK / 4. ULUSLARASI 8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
22.04.2017 ÇİN’DE EBELİK / 4. ULUSLARARASI 8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
22.04.2017 SOMALİ’DE EBELİK / 4. ULUSLARARASI 8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
22.04.2017 PERİNE MASAJI: SON ON YILDAKİ ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ / 4. ULUSLARARASI 8. ULUSAL EBELİK ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 YÜKSEK RİSKLİ GEBELİKLERDE KİLO ALIMI / ADNAN MENDERS ÜNİVERSİTESİ I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 ADÖLESANLARDA ŞİDDET VE CİNSEL İSTİSMARIN BİREYSEL YAŞAMLARINA ETKİLERİ / ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 GEBELİKTE SİGARA KULLANIMI VE ETKİLERİ / ADNAN MENDERS ÜNİVERSİTESİ I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 PERCEPTIONS ON SUPPORTIVE CARE GIVEN TO WOMEN IN LABOR WHO DELIVER BY VAGINAL BIRTH / ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
01.07.2017 ENGELLİ KADINLARDA GEBELİK, DOĞUM VE DOĞUM SONU DÖNEMLERDE İZLEM VE EBELİK BAKIMI / ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ I. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ

Uluslararası Özet bildiri
27.05.2017 USE OF DATE FRUIT DURING INTRAPARTUM PERIOD / ECIC 2017 3rd European Congress on Intrapartum Care

Uluslararası Özet bildiri
27.05.2017 PERCEPTIONS ON SUPPORTIVE CARE GIVEN TO WOMEN IN LABOR WHO DELIVER BY VAJINAL BIRTH / ECIC 2017 3rd European Congres on Intrapartum Care

Uluslararası Özet bildiri
23.03.2017 THE IMPORTANCE OF NUTRITION IN ALZHEIMER / I.ULUSLARARSI İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU

Uluslararası Özet bildiri
05.05.2016 The Effect of Kangaroo Care on Preterm Newborns Growth and Mother Infant Relationship / Second Annual International Conference on Nursing

Ulusal Özet bildiri
04.12.2016 Engelli Kadınlarda Doğumun Planlanması / Gebelik Doğum Ve Lohusalık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
04.12.2016 Doğum Sonrası Kilo Retansiyonu ve Etkileyen Faktörler / Gebelik Doğum ve Lohusalık Kongresi

Uluslararası 
Yenidoğan Tarama Testleri / I. Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.04.2016 Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Bakım Planı Hazırlamaya İlişkin Zorlukları ve Önerileri / 3. Uluslararası & 7. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.04.2016 Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Hazırladıkları Ebeveyn Eğitimi Programlarının Kavramsal Yapı Çerçevesinde İncelenmesi / 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
15.04.2016 Gebelikte Resüsitasyon Ebe ve Hemşirenin Sorumlulukları / 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Uluslararası 
Sağlıkta Web Sitesi Oluşturma / 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi

Ulusal Özet bildiri
07.11.2015 DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARININ EĞİTİM İÇERİKLERİ İNGİLTERE İZLENİMLERİ / Uluslararası Katılımlı 2. Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
EFFECT OF WEB BASED EDUCATION WHICH HAS BEEN APPLIEDTO PARENTS OF PREMATURE INFANTS TO ANXIETY AND SELF CONFIDENCE / World Conference on HealthSciences

Uluslararası Özet bildiri
Professional Quality of Life of Turkish Nurses and Midwives andJob Satisfaction / World Conference on Health Sciences

2022 Jinekolojik Onkolojide Bakım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Jinekolojik Kanserlerde Telesağlık Uygulamaları
ŞEKER SİBEL
Akademisyen Kitabevi,Özkan Sevgi, Serçekuş Pınar, Alataş Erkan
978-625-8430-81-3
2019 Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 2. Baskı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Akut Sistit ve Üriner Sistem Enfeksiyonu
ŞEKER SİBEL
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,KARACA SAYDAM Birsen
978-605-7578-46-4
2019 Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri-2 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),DOĞUM SONRASI ANNE VE BEBEK BAKIMINA YÖNELİK KÜLTÜREL YAKLAŞIMLARIN ETKİSİ
ÇİTİL CANBAY FUNDA, ŞEKER SİBEL, ÇİTİL ELİF TUĞÇE
Gece Kitapevi,Çaltekin İbrahim Çaltekin Melike
978-625-7046-12-1
2019 Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma Makaleleri-I , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),ÖZEL DURUMLU BEBEĞE SAHİP ANNE VE BABALARIN YENİ YAŞAMA UYUMU
ÇİTİL ELİF TUĞÇE, ÇİTİL CANBAY FUNDA, ŞEKER SİBEL
Gece Kitaplığı Yayınevi,Çaltekin İbrahim, Çaltekin Melike
978-605-7852-93-9
2018 Hemşirelik Hizmetleri Uygulama Talimatı , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Kadın Hastalıkları ve Doğum Servisi Çalışma Grubu
AKDOLUN BALKAYA NEVİN, AKSU HİLMİYE, ERKAN ŞEKER SİBEL, Ünay Vesile, Karatepe Hatice
Aydın Tuna Mat.San.Tic. Ltd.şti,DEMİRKIRAN Fatma
978-605-245-708-5
2017 Developments in Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Special Needs Children and Technology Usage
SAÇAN SELVİNAZ,ŞEKER SİBEL
ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS,Bulent OZDEMİR, Nelya L. SHAPEKOVA , Bilal AK, Hicran YILDIZ, Fugen OZCANARSLAN, Lyudmila IVANOVA
978-954-07-4344-8
2015 Olgularla Jinekolojik Hastalıklarda Bakım , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Üriner Sistem Enfeksiyonu (Akut Sistit)
ŞEKER SİBEL
Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,KARACA SAYDAM Birsen
978-605-9215-01-5
2014 Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri II , Ders Kitabı , Bölüm(ler),
ERKAN ŞEKER SIBEL
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Demirkıran F
2010 Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),
ERKAN ŞEKER SIBEL
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,Balkaya N A, Çalışır H
2004 Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi (Yardımcı Ders Kitabı) , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları
AKDOLUN BALKAYA NEVİN, AKSU HİLMİYE, ERKAN ŞEKER SİBEL
Adnan Menderes Üniversitesi Yayın ve Basımevi,AKDOLUN BALKAYA Nevin, ÇALIŞIR Hüsniye
975-8254-21-9
2004 Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri II , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
AKDOLUN BALKAYA NEVİN, AKSU HİLMİYE, ERKAN ŞEKER SİBEL
Adnan Menderes Üniversitesi Yayın ve Basımevi,DEMİRKIRAN Fatma
978-975-8254-24-8