Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Akademik Bilgi Sistemi V2

byildirim adu.edu.tr

Doç.Dr.
BELGİN YILDIRIM

Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

CV (PDF)


2023 Sağlık profesyoneli gözünden kültürel, politik, sosyal anlam ve anlayışlar bağlamında COVID-19 süreci: Bir otoetnografi çalışması
İklim ve Sağlık Dergisi

2022 Sağlık Bilimleri Lisans Eğitiminde Anatomi Dersi Kapsamında Anatomik Maketlerin Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi

2022 Fakültede Geçen Bir Yıl: Hemşirelik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Yönünden Görüşlerinin İncelenmesi
Hemşirelik Bilimi Dergisi

2022 Türkiye de 2012 ve 2021 Yılları Arasında Üniversitelerin Fakülte ve Enstitü Dergilerinde Yyaınlanan İklim Değişikliği ile ilgili Makalelerin değerlendirilmesi: Retrospektif Analiz
Climate and Health Journal

2022 Acıpayam İlçesinde Milli Eğitime Bağlı Okullarda Çalışan Öğretmenlerde Gürültü Algısı ve Gürültünün Dikkat Dağınıklığı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi

2021 İklim Değişikliği İle Mücadelede Düşük Karbonlu Ulaşım Sistemlerine Geçiş Uygulamaları
İklim ve Sağlık Dergisi

2021 Üniversite Hizmet Personelinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
Life Sciences

2021 Türkiye’de 2010 ve 2019 Yılları Arasında Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Fakülte Dergilerinde Yayınlanan Çevre Sağlığı ile ilgili Makalelerin Değerlendirilmesi
Medical Sciences
AYLA AYKAÇ KOÇAK BELGİN YILDIRIM
2020 The Opınıons of Nursıng Students on Academıc Consultancy Servıces
Jurnal Medical
HATİCE ÖNER ALTIOK BELGİN YILDIRIM EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ
2020 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Çalışan Hemşirelerin Yaşadığı Sorunlar: Nitel Bir Araştırma
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi
SEHER SARIKAYA KARABUDAK EMİNE GERÇEK BELGİN YILDIRIM
2020 75 Yaş ve Üzeri Yaşlıların Yaşam Koşulları ve Sağlık Durumları
Halk Sağlığı Hemşireliği Dergisi
SERAP GÖKÇE SAKİNE BOYRAZ FİLİZ ADANA FATMA DEMİRKIRAN EMİNE DİDEM EVCİ KİRAZ BETÜL AKTAŞ SAFİYE ÖZVURMAZ BELGİN YILDIRIM
2019 Anxiety, Depression, and Prenatal Attachment Levels in Pregnant Women with Gestational Diabetes Mellitus
International Journal of Clinical and Experimental Medicine
ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ SIDDIKA ERSOY BELGİN YILDIRIM İSMAİL HAKKI ERSOY
2019 Determination of Prevalence of Smoking and Alcohol Use of High School Students
Journal of Environmental Protection and Ecology
HATİCE AYGÜN BELGİN YILDIRIM
2019 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Süreçlerinin İncelenmesi
Ortadoğu Tıp Dergisi
BELGİN YILDIRIM NÜKHET BAĞSÜRER
2019 Yaşlı Bakımı ve Evde Hasta Bakımı Programı Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Programa İlişkin Görüş ve Beklentileri
Hemşirelik Bilimi Dergisi
SEVİL OLĞUN BELGİN YILDIRIM
2019 Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve İlişkili Faktörler
Medical Sciences
FİLİZ ADANA GÜLENGÜN TÜRK BELGİN YILDIRIM DUYGU YEŞİLFİDAN
2019 Nursing Students’ Communication and Styles of Coping with Stress: A Public University Case
Eastern Journal of Medical Sciences
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ
2018 Aydın İli Bir Merkez İlkokulda Göz Tarama Sonuçları
Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi Dergisi
BELGİN YILDIRIM FİLİZ ADANA NÜKHET KIRAĞ DUYGU YEŞİLFİDAN KAPLAN OSMAN
2018 The Efect of the Critical Thinking Disposition of Critical Thinking Education in Midwifery Students
Jurnal Medical Brasovean
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ
2017 Factors in the Critical Thinking Disposition and Skills of Intensive Care Nurses
Journal of Nursing Care
NURDAN GEZER BELGİN YILDIRIM ESMA ÖZAYDIN
2015 Evaluation of Observational Research Reports Published in Turkish Nursing Journals
International Nursing Review
SEHER SARIKAYA KARABUDAK BELGİN YILDIRIM
2014 Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Öğrenme Biçemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ SEHER SARIKAYA KARABUDAK
2013 Comparison of Satisfaction Levels Regarding Living Conditions Depression and Dependency Among Two Elderly Groups One in Nursing Home and the Other at Home A Community Based Cross Sectional Analytic Study
American International Journal of Social Science
FATMA DEMİRKIRAN PINAR OKYAY HATİCE ÖNER ALTIOK BELGİN YILDIRIM
2013 Eleştirel Düşünmeyi Hemşirelik Sürecinde Uygulama
Electronic Journal of Vocational Colleges
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ
2012 Investigation of Critical Thinking Disposition in Nurses Working in Public Hospitals
International Journal of Business Humanities and Technology
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ SIDDIKA ERSOY
2012 Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı
Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
BELGİN YILDIRIM SIDDIKA ERSOY ÖZKAHRAMAN ŞÜKRAN
2012 The Determinated on the Development of Critical Thinking in Midwifery Students
HealthMED
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ SIDDIKA ERSOY
2012 Investigation of Critical Thinking Disposition in a University Hospital of Nurses Working in Turkey
International Journal of Applied Science and Technology
ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ BELGİN YILDIRIM
2012 Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Öz Yeterlik Durumlarının Belirlenmesi
Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi
ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ BELGİN YILDIRIM
2012 Knowledge Levels of Turkish Nurses Related to Prevention and Early Diagnosis of Cancer
Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ BELGİN YILDIRIM
2011 An Overview of Critical Thinking in Nursing and Education
American International Journal of Contemporary Research
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN
2011 Critical Thinking in Nursing Process and Education
International Journal of Humanities and Social Science
BELGİN YILDIRIM ÖZKAHRAMAN ŞÜKRAN
2011 Examination of Critical Thinking Disposition in Nursing
HealthMED
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ MEDET KORKMAZ SIDDIKA ERSOY
2011 Hemşirelikte Karar Verme Süreci
Electronic Journal of Vocational Colleges
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ
2011 Perceived Social Support Level and Related Factors in Turkish University Students
HealthMED
ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ BELGİN YILDIRIM ÖZLEM ŞAHİN ALTUN
2011 Hemşirelikte Yetki Devri
S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ
2011 Nursing Student the Critical Thinking Development of the Critical Thinking Education
HealthMED
BELGİN YILDIRIM SÜHEYLA ÖZSOY
2011 Hasta Eğitiminde Hemşirenin Rolü
Sağlık ve Toplum
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ
2011 Critical Thinking in Nursing and Learning Styles
International Journal of Humanities and Social Science
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN
2011 The Critical Thinking Teaching Methods in Nursing Students
International Journal of Business and Social Science
SEHER SARIKAYA KARABUDAK BELGİN YILDIRIM
2011 Kronik Böbrek Yetmezliği olan Çocuk Hastanın Hemşirelik Bakımında Eleştirel Düşünme
Electronic Journal of Vocational Colleges
SEHER SARIKAYA KARABUDAK BELGİN YILDIRIM
2011 Critical Thinking Theory and Nursing Education
International Journal of Humanities and Social Science
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN
2011 Hemşirelikte Problem Çözme
S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ
2011 Hemşirelikte Eleştirel Düşünme ve Eğitimi
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi
BELGİN YILDIRIM ŞÜKRAN ÖZKAHRAMAN KOÇ
2010 Bibliometric Review of References of Nursing Research Papers During the Decade 1994 - 2003 in Turkey
International Nursing Review
ŞAFAK DAĞHAN MELEK ARDAHAN AYLA BAYIK TEMEL BELGİN YILDIRIM
2009 Yaşlılarda Sağlık Anlayışı
Aile ve Toplum Eğitim Kültür ve Araştırma Dergisi
AYLA BAYIK TEMEL SÜHEYLA ÖZSOY AYNUR UYSAL TORAMAN ŞAFAK DAĞHAN BİLGİN KIRAY VURAL BELGİN YILDIRIM
2006 Hemşirelerin Mesleki Hakları ile İlgili Görüşlerinin İncelenmesi
ZKÜ Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Sağlık Eğitim Araştırma Dergisi
DİLEK ÇAKAR SÜHEYLA ÖZSOY BELGİN YILDIRIM
Uluslararası Özet bildiri
08.01.2023 Türkiye’de 2012 Ve 2021 Yılları Arasında Üniversitelerin Fakülte Ve Enstitü Dergilerinde Yayınlanan İklim Değişikliği İle İlgili Makalelerin Değerlendirilmesi: Retrospektif Analiz / II. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
29.12.2022 Türkiye’deki Mahkum/Hükümlü Kişilerle Yapılmış Çalışmaların İncelemesi: Retrospektif Çalışma / II. Uluslararası Sağlık ve İklim Değişikliği Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
18.07.2022 Fear and Fear of Falling in the Elderly an Investigation of Research / 6th International Congress on Life, Social, and Health Sciences in a Changing World

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2021 Türkiye'de Bir Kamu Üniversitesinde Ebelik Öğrencilerinin Sigara Kullanımı: Tütün Yasağı Kanunun Etkisi / III.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
20.05.2021 Üniversite Öğrencilerinin Çevresel Risk Algıları ile Tutumlarının İlişkisi: Hemşirelik Örneği / III.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
KADINLARIN KENDİ KENDİNE MEME MUAYENESİ (KKMM) BİLGİ DÜZEYLERİ VE UYGULAMALARI: KIRSAL BÖLGE ÖRNEĞİ / IV. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Türk Toplumundaki Kadınlarda Sigara Kullanımı / IV. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve İnsan Sağlığına Etkisi / 2. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.12.2019 Değişen İklimdeki Hava Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkisi / 2. Ulusalararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2019 Hep açım yanlız mıyım yoksa hobilerim mi var? / 2. Ulusalararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
01.11.2019 Ebelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka ile İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / 2. Ulusalararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
01.07.2019 Okullardaki Gürültünün Öğrencilerin Sağlığı Üzerine Etkileri / ERASMUS INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH SYMPOSİUM IN HEALTH SCIENCES

Ulusal Özet bildiri
Ebelik Öğrencilerinin Olağanüstü Durumlara İlişkin Bilgi Düzeyleri / 13.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Hafif Zihinsel Engeli Olan Öğrencilerde Okul Sağlığı Taraması / 1.Ulusal Halk sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
22.04.2017 Inference Factors of Critical Thinking Dispositions and Skills of Nurses Working in Intensive Care Nurses / 6 th World Nursing and Healthcare Conference

Uluslararası Özet bildiri
28.03.2019 Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Problem Çözme Süreçlerinin İncelenmesi / I. Uluslararası II. Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Çocuk Hastaya Eleştirel Yaklaşım / 54. Türk Milli Pediatri Kongresi 1.Türk-İran Pediatri Toplantısı 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Kent Gürültüsü ve Okul Başarısı / II. Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Aydın Merkezde Yaşayan 75 Yaş Üzeri Yaşlıların Yaşam Koşulları ve Sağlık Durumları / Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi

Uluslararası Tam metin bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı : Bir Pilot Çalışma / Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Bilinç ve Örgütlenmeye Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi / 16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri ve Stresle Başetme Yöntemlerinin İncelenmesi / 16. Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Tam metin bildiri
Çocuk Hemşireliği ve Eleştirel Düşünme / 54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 1.Türk-İran Pediatri Toplantısı 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.04.2009 Yaşlılarda Sağlık Algısının Değerlendirilmesi / 9. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
30.01.2010 Türkiye de 1994 - 2003 Yılları Arasında Hemşirelik Dergilerinde Yayınlanan Makale Kaynakçalarının Bibliyometrik İncelenmesi / 3. Uluslararası. 10. Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Hospice Bakımı ve Hemşire / 13.Ulusal Hemşirelik Kongresi

Ulusal Özet bildiri
10.12.2011 Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Hemşire Öğrencilerde Eleştirel Düşünme Gelişimine Etkisi / 13. Ulusal Hemşirelik Kongresi (Uluslararsı Katılımlı)

Ulusal Özet bildiri
Preventing Falls in Elderly People / 4.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Quality of Life in Elderly Patients with Cancer / 4.Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Sleep Disorders in Elderly People: A Literature Review / 4. Ulusal Yaşlı Sağlığı Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
17.06.2018 Aydın İli Bir Merkez İlkokulda Göz Tarama Sonuçları / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Aydın İlinde Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bir İlkokulda Obezite Sıklığının İncelenmesi / 17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal Özet bildiri
13-15 Yaş Grubu Çocuklarda Skolyoz Sıklığı: Pilot Çalışma / 17.Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Ebe, Hemşire ve Öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Biçimi ve Davranışlarının Değerlendirilmesi / I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğtimi Sempozyumu (Uluslararası Katılımlı)

Uluslararası Özet bildiri
Aydın İl Merkezindeki 15-49 Yaş Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler / 4.Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi

Ulusal Özet bildiri
İlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi / I.Ulusal NüfusBilim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
İşçilerin İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi / I.Ulusal NüfusBilim Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Ebelik Öğrencilerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarının İncelenmesi / II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Hemşirelik Öğrencilerinin Deri Kanseri ve Güneşten Korunma Hakkındaki Bilgi Düzeyleri / I.Ulusal Halk Sağlığı Hemşireliği Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
Lise Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanım Yaygınlığının Belirlenmesi / II.Uluslararası Şehir, Çevre ve Sağlık Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Toplumun Çevresel Konularda Duyarlılıklarının Belirlenmesi / I. Ulusal Nüfusbilim Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
İlkokul Öğrencilerinin Göz Sağlık Durumlarının Araştırılması: Aydın Örneği / I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi

Ulusal Özet bildiri
Hasta Güvenliği Kültürü: Bir Üniversite Hastanesi Örneği / 13.Ulusal Hemşirelik Kongresi

Uluslararası Özet bildiri
The Effect of Health Behaviour Education on Life Style Behaviours: University Example / 3rd Annual International Conference on Nursing

2023 Evrensel Senfoni 2 Doğa İyileştirir , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Doğaya Uyumlu Düşünme
YILDIRIM BELGİN
Dünya Tıp Kitapevi,Yelda Özsunar, Hatice Öner, Gülfer Doğan Pekince
978-605-9615-88-4
2023 SAĞLIĞI KORUMA ve GELIŞTIRME 3 Risk Grupları, Yaşam Ortamları ve Hastalıklardan Korunma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Erişkin Dönemde Kadın Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi
YILDIRIM BELGİN
EMA Tıp Kitabevi Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.,Prof.Dr. Ayla Bayık TEMEL
978-625-7849-55-5
2023 SAĞLIĞI KORUMA ve GELIŞTIRME 3 Risk Grupları, Yaşam Ortamları ve Hastalıklardan Korunma , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Erişkin Dönemde Erkek Sağlığının Korunması ve Geliştirilmesi
YILDIRIM BELGİN
EMA Tıp Kitabevi Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.,Prof.Dr. Ayla Bayık TEMEL
978-625-7849-55-5
2023 Evrensel Senfoni 2 Doğa İyileştirir , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İyileşme Bahçeleri
DERELİ FEYZA, YILDIRIM BELGİN
Dünya Tıp Kitapevi,Yelda Özsunar, Hatice Öner, Gülfer Doğan Pekince
978-605-9615-88-4
2023 Toplum/Halk Sağlığı Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İlk Yardım
YILDIRIM BELGİN, ÖZKAHRAMAN KOÇ ŞÜKRAN
Ankara Nobel Tıp Kitabevi,Birsel Canan Demirbağ
978-625-7564-67-0
2022 INSAC World Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),İşçi Sağlığı ve İş Yeri Hemşireliği
KOÇ NAZİFE, YILDIRIM BELGİN, ÖZKAN MERVE
Gece Kitaplığı,Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Dr. Öğretim Üyesi Hale KÖKSOY
978-625-430-152-0 Erişim Linki
2022 INSAC World Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Human Papilloma Virüs Aşı Uygulamaları
ÖZKAN MERVE, YILDIRIM BELGİN, KOÇ NAZİFE
Gece Kitaplığı,Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ, Dr. Öğretim Üyesi Hale KÖKSOY
978-625-430-152-0 Erişim Linki
2022 500 Soru Yanıt Halk Sağlığı Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Demografi ve Halk Sağlığı Hemşireliği
YILDIRIM BELGİN
Çukurova Nobel Tıp Kitabevi,DOÇ.DR. ÖZÜM ERKİN GEYİKTEPE, DOÇ.DR. ASLI KALKIM, DOÇ.DR. İLKNUR GÖL
9786052369425
2021 Sağlık bilimleri alanında akademik çalışmalar 1 , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Akran zorbalığı ve okul sağlığı hizmetleri
DERELİ FEYZA, YILDIRIM BELGİN
Duvar Yayınları,Dr. Öğr. Üyesi Dilek ATİK , Uzman Dr. Nuray KILIÇ
978-625-7502-47-4 Erişim Linki
2021 INSAC Academic Developments on Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Yaşlı istismarı
DEĞER ÇİĞDEM EREN, YILDIRIM BELGİN
Duvar Yayınları,Doç. Dr. Recep Soslu
978-625-7502-18-4 Erişim Linki
2021 Insaac Academic Studies on Health Sciences , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Hava Kirliliğinin, Otizm ile İlişkisinin İncelenmesi
ÖZDEMİR TARIK, YILDIRIM BELGİN
Gece Kitaplığı,Doç.Dr. Mehmet Dalkılıç, Araş. Gör. h.Banu Keskinkaya
978-625-xxxxxx
2021 Halk Sağlığı Hemşireliği , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Demografi ve Halk Sağlığı Hemşireliği
YILDIRIM BELGİN
Çukurova Nobel Kitabevi,Doç.Dr. Özüm Erkin, Doç.Dr. Aslı Kalıkım, Doç.Dr.İlknur Göl
978-605-2369-37-1
2020 Sağlık Bilimleri Alanında Güncel Araştırmalar , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Çocuklarda Ağrı, Anksiyete ve Stres Yönetiminde Yeni Yöntem Sanal Gerçeklik Gözlüğü
ÇAKIR ORHAN,YILDIRIM BELGİN
Duvar Yayınları,Doç.Dr. Gülşen Goncagül, Doç.Dr. Elçin Günaydın
978-625-7680-01-1
2018 Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Bakım Profesyonellerinde Eleştirel Düşünme
YILDIRIM BELGİN
Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd.Şti.,FATMA AKÇA AY
978-605-335-417-8
2015 Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Halk Sağlığı Hemşireliği Beceri Öğrenim Rehberleri
ADANA FİLİZ,YILDIRIM BELGİN,ÖZVURMAZ SAFİYE
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,FATMA DEMİRKIRAN, SAKİNE MEMİŞ
978-975-8254-47-7
2015 Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Bakım Profesyonellerinde Eleştirel Düşünme
YILDIRIM BELGİN
Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd.Şti.,FATMA AKÇA AY
978-605-335-089-7
2013 Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
DEMİRKIRAN FATMA, ARSLANTAŞ HÜLYA, ÖNER HATİCE
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 40,DEMİRKIRAN FATMA, MEMİŞ SAKİNE
978-975-8254-47-7
2013 Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Halk Sağlığı Hemşireliği Beceri Öğrenim Rehberleri
ADANA FİLİZ,YILDIRIM BELGİN,ÖZVURMAZ SAFİYE
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 40,FATMA DEMİRKIRAN, SAKİNE MEMİŞ
978-975-8254-47-7
2012 Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Bakım Profesyonellerinde Eleştirel Düşünme
YILDIRIM BELGİN
Nobel Tıp Kitabevleri Tic.Ltd.Şti.,FATMA AKÇA AY
978-975-420-858-0
2011 Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler , Bilimsel Kitap , Bölüm(ler),Sağlık Bakım Profesyonellerinde Eleştirel Düşünme
YILDIRIM BELGİN
Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd.Şti.,FATMA AKÇA AY
978-975-420-788-0
2010 Hemşirelikte Eleştirel Düşünme Uygulamalı Yaklaşım , Ders Kitabı , Tümü,
YILDIRIM BELGİN
Tuna Matbaacılık,SÜHEYLA ALTUĞ ÖZSOY
978-605-61163-0-8
2009 Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri
KATKICI OYA,ÖZVURMAZ SAFİYE,YILDIRIM BELGİN
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 20,Nevin Akdolun BALKAYA, Hüsniye ÇALIŞIR
975-8254-21-9
2005 Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Ana Çocuk Sağlığı Hizmetleri
KATKICI OYA,ÖZVURMAZ SAFİYE,YILDIRIM BELGİN
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,NEVİN AKDOLUN BAKLAYA , HÜSNİYE ÇALIŞIR
975-8254-21-9
2004 Ebelik Beceri Öğrenim Rehberi , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Ana-Çocuk Sağlığı Hizmetleri
KATKICI OYA,ÖZVURMAZ SAFİYE,YILDIRIM BELGİN
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları No: 20,Nevin Akdolun BALKAYA, Hüsniye ÇALIŞIR
975-8254-21-9
2004 Hemşirelik Beceri Öğrenim Rehberleri II , Ders Kitabı , Bölüm(ler),Halk Sağlığı Hemşireliği
KATKICI OYA,ÖZVURMAZ SAFİYE,YILDIRIM BELGİN
Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları,FATMA DEMİRKIRAN
975-8254-24-3